MER BÄNARE

Bön för Lesotho

BÖD FÖR LESOTHO-NATIONEN.

20 krigsförbön för pastorer

30 Bön mot andlig attack

Varma bön