Bön pekar på att bryta barriärer och hinder som försenar ens välsignelser och framsteg

0
64

Idag kommer vi att ta itu med bönepunkter för att bryta barriärer och hinder som försenar ens välsignelser och framsteg.

Endast Gud kan utkämpa våra strider för oss. Varje hinder för vårt öde och våra välsignelser och att få oss att stå stilla kommer att förstöras idag i Jesu namn. I dagens ämne kommer vi att vara i andlig krigföring med varje stötesten i vårt sätt att lyckas. Andlig krigföringsbön hjälper oss att vinna kampen mot djävulen. För varje kristen har striden redan vunnits och vi kallas mer än erövrare för dem som är i Kristus Jesus.

Du kanske också gillar att läsa: 20 bibelverser för att besegra onda mardrömmar

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

För varje kristen och hushåll har striden redan vunnits och vi kallas erövrare av blodet från lammet som utgjuts för oss. Därför är det viktigt att veta att andlig krigföringsbön är effektiv om vi föds på nytt och vandrar i linje med Guds syfte och vilja. Vår tro måste vara starkt byggd i Kristus eftersom vi först då kan använda den kraft som Gud har gett oss. Romarbrevet 1:17 säger; Ty däri uppenbaras Guds rättfärdighet från tro till tro: som det är skrivet:


Den rättfärdige skall leva av tro. Vår tro är det som kommer att rädda oss i slutet av dagen. Låt oss läsa bibelkapitlet nedan för att vägleda oss genom våra böner om att bryta ner alla barriärer, stötestenar och hinder i våra vägar till framgång och genombrott. Vi ber att vi efter dessa böner börjar få våra välsignelser och linjer kommer att falla på trevliga platser för oss precis som Gud som utlovat i Jesu namn.

Joshua 6: 1-12

Nu var Jeriko hårt instängd för Israels barns skull: ingen gick ut och ingen kom in. Och HERREN sade till Josua: Se, jag har givit Jeriko och dess kung och de tappra män i din hand. . Och ni skall omringa staden, alla I krigsmän, och gå runt staden en gång. Så skall du göra sex dagar. Och sju präster skola bära sju trumpeter av baggshorn framför arken; och på sjunde dagen skolen I gå runt staden sju gånger, och prästerna skola blåsa i trumpeterna.

Och det skall ske, att när de gör ett långt stöt med baggens horn, och när I hör basunens ljud, skall allt folket ropa med ett stort rop; och stadens mur skall falla platt ned, och folket skola stiga upp var och en rakt framför honom. Och Josua, Nuns son, kallade till sig prästerna och sade till dem: »Tag upp förbundsarken, och låt sju präster bära sju trumpeter av vädurshorn framför HERRENS ark. Och han sade till folket: Gå vidare och kringgärda staden, och låt den som är beväpnad gå fram framför HERRENS ark.

Och det hände sig, när Josua hade talat till folket, att de sju prästerna, som bar de sju trumpeterna av baggshorn, gick fram inför HERRENS ansikte och blåste i trumpeterna, och HERRENS förbundsark följde efter dem. Och de beväpnade männen gick framför prästerna som blåste i trumpeterna, och belöningen kom efter arken, medan prästerna gick vidare och blåste i trumpeterna. Och Josua hade befallt folket och sagt: I skolen inte ropa och inte göra något brus med eder röst, och inget ord skall utgå ur eder mun, tills den dag jag ber eder att ropa; då skall ni ropa. Så gick HERRENS ark omkring staden och gick omkring den en gång, och de kommo in i lägret och övernattade i lägret. Och Josua stod upp tidigt på morgonen, och prästerna tog upp HERRENS ark.

Dessa bönepunkter bör bara vägleda dig när du ber, men kom ihåg att du har de bästa bönepunkterna eftersom du är den som står vid den porten nu, så du vet hur porten ser ut, hur den är och vad den har gjort med dig.

BÖNNPUNKTER

 • Herre Jesus, jag välsignar ditt heliga namn för livets gåva. Tack Jesus för att du dog för mina synder och gjorde mig värdig nog att ha tillgång till nådens och barmhärtighetens tron. Tack Herre Jesus för att du redan gjorde mig seger, tack Herre Jesus för att du hjälper mig att övervinna mina problem och gör mig till mer än en erövrare. Var upphöjd Herre Jesus.
 • Varje port som nekar mig mitt genombrott, bryts i bitar, i Jesu namn.
 • Herre, krossa i sönder varje port av stagnation som rests runt mitt liv i Jesu namn.
 • O Herre, låt järnstängerna som motsätter sig mina ekonomiska framsteg skäras i bitar, i Jesu namn.
 • O Herre, låt portarna som hindrar mig från att njuta av frukten av mitt arbete, förstöras, i Jesu namn.
 • O Herre, jag förstör portarna till tidig död i min familj, i Jesu namn.
 • Jag förstör helvetets portar som vill förkorta mitt liv, i Jesu namn.
 • O Herre, jag förstör alla aktiviteter i helvetets port runt mitt liv i Jesu namn.
 • Mäktig Herre, öppna vittnesbördens portar för mig i Jesu namn.
 • Fader Herre, jag tänder eld på varje demonisk port som är konstruerad mot min andliga tillväxt, bränns ner i Jesu namn.
 • Tack Herre för att du bryter alla stängda begränsande portar som står som barriär för min härlighet i Jesu mäktiga namn Amen.
 • Jag befaller att alla dörrar av stagnation ska stängas just nu av Guds kraft i Jesu namn
 • Varje dörr som hindrar mina välsignelser, framsteg, att gå framåt bör slås ner av den helige Andens kraft i Jesu mäktiga värdefulla namn.
 • I Jesu namn står jag för att förstöra porten av mässing och porten av järnstänger som står mellan mig och mitt genombrott, i Jesu namn.
 • Tack Jesus för besvarade böner

 

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.