20 Guds löften att be när du behöver mod och styrka

0
345

Idag kommer vi att lära oss själva om 20 löften från Gud att be när du behöver mod och hållfasthet. Ibland i livet drabbas vi av olika utmaningar. När detta händer minskar vår styrka i rimlig utsträckning. För att komma framåt behöver vi mod och styrka. Som troende är Guds ord den bästa motivationen för styrka och mod. I boken av Matthew 24: 35 Himmel och jord kommer att försvinna, men mina ord kommer aldrig att försvinna.

Denna del av Bibeln är en försäkran för oss att oavsett vilken situation vi befinner oss är Guds löften säkra. Så när vi behöver mod och styrka i livet, här är 20 löften från Gud i skrifterna vi kan be med.

Löfte om goda saker som händer oss Jeremia 29:11

Ty jag känner de tankar som jag tänker till dig, säger HERREN, tankar på fred och inte på ont, för att ge dig en framtid och ett hopp.

Denna del av skrifterna ger oss hopp, styrka och mod att Guds plan för vårt liv är bra och i slutet kommer allt att bli bra. 

Löftet om vila - Matteus 11: 28-29

”Kom till mig, alla ni som är trötta och belastade, så ska jag ge er vila. Ta mitt ok på dig och lär dig av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och du kommer att finna vila för dina själar.

Gud har lovat att ge oss vila. När du är belastad med livets besvär, när du har arbetat ändå har du inget att visa för det, gå tillbaka till Gud för vila. Han har lovat att ge oss vila. 

Löfte om fred genom den Helige Ande - Johannes 14:27

Jag lämnar dig med en gåva - sinnesfrid och hjärta. Och freden jag ger är en gåva som världen inte kan ge. Så var inte orolig eller rädd.

När ditt hjärta är oroligt och du inte kan hitta lugn, studera Johannesboken 14:27. Gud har lovat att ge oss sinnesfrid genom den heliga anden.

Löftet om frälsning - Romarna 10: 9

Om du med din mun erkänner att Jesus är Herre och tror på ditt hjärta att Gud väckte honom från de döda, kommer du att räddas.

Tror du att ditt liv har avslutats för att du känner dig osparat? Gud har lovat oss frälsning genom Kristus Jesus. Allt du behöver göra är att med din mun erkänna att Jesus är herre.

Löftet om hälsa och läkning - Jeremia 30:17

Ty jag ska återställa hälsan för dig och läka dig av dina sår, säger Herren. När du är sjuk och det verkar som om sjukdomen inte kommer att gå.

Studera Jeremia 30:17, Gud har lovat att återställa vår hälsa. Din avspårande hälsa återställs till det normala.

Löfte om visdom och förståelse - Jakob 1: 5

”Om någon av er saknar vishet, låt honom be till Gud, som ger alla liberalt och utan smälek, och det kommer att ges till honom.

Är du förvirrad eftersom du inte vet vad du ska göra? Skriften säger att om någon saknar visdom, låt honom be från Gud som ger rikligt. Han har lovat att ge oss visdom för att lösa svåra situationer.

 

Löftet att försvara oss och våra barn - Jesaja 49:25

Ty jag vill strida mot honom som strider mot dig, och jag kommer att rädda dina barn.

När du känner att ditt liv eller ditt säd är i fara, så vet att Gud har lovat att kämpa med dem som strider mot dig och han kommer att rädda dina barn från att krossa döden.

Löfte om fred - Jesaja 26: 3

Du kommer att hålla honom i fullkomlig frid, vars sinne är hos dig, för han litar på dig.

Tänk på herren så kommer han att återställa freden i ditt hjärta. Du kommer inte att vara orolig.

Löftet om seger över fiendens frestelser - 1 Korinthierna 10:13

Ingen frestelse har överträffat dig utom sådana som är vanliga för människor; men Gud är trogen, som inte tillåter dig att bli frestad utöver vad du kan, men med frestelsen kommer också att göra en väg att fly, så att du kan bära den. ”

Gud har lovat att ge dig styrka för att övervinna fiendens frestelser

Löften för säkerhet - Ordspråksboken 18:10

Herrens namn är ett starkt torn; de rättfärdiga springer till det och är säkra.

När du känner att ditt liv är hotat, vet att herrens namn är ett starkt torn. När du ropar på Herren kommer du att räddas.

Löftet att avsluta och döden, sorg och smärta - Uppenbarelseboken 21: 4

Och Gud kommer att torka bort varje tår från deras ögon; det skall inte finnas mer död eller sorg eller gråt. Det kommer inte att finnas mer ont, för de tidigare sakerna har gått bort.

Tårar och död ska tas bort. Det ska inte finnas någon sorg eller gråt.

Gud lovar oss evigt liv - 1 Johannes 2:25

Och detta är det löfte som han har lovat oss - evigt liv.

Detta är den försäkran vi har i honom att även om vi dör lever vi i honom. Vårt hem är högt uppe och han har lovat att ge oss evigt liv.

Gud lovar att förlåta oss - 1 Johannes 1: 9

Om vi ​​bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig för att förlåta oss våra synder och rena oss från all orättfärdighet. ”

Djävulen använder ibland vår synd för att dra oss tillbaka från Gud. När du känner att du har dragits bort från Gud, bekänn dina synder och du kommer att förlåtas.

Gud lovar att släppa välsignelser Psalm  84:11

För Jehova Gud är vårt ljus och vår beskyddare. Han ger oss nåd och ära. Inget gott kommer han att hålla tillbaka från dem som vandrar längs hans vägar.

Ingen god sak får dras tillbaka från oss. Gud har lovat att ge oss alla välsignelser som beror på oss.

Vi har evigt liv i Kristus 2 Korintierna 5:17

Detta betyder att alla som tillhör Kristus har blivit en ny person. Det gamla livet är borta; ett nytt liv har börjat!

Om du tyngs av det förflutnas grymheter, vet att gamla saker har gått bort. När en man är i Kristus har gamla saker gått bort.


Gud lovar att kämpa för oss - 14 Mos 14:XNUMX

HERREN kommer att slåss för dig; du behöver bara vara still.

Striden tillhör herren och han kommer att kämpa mot den. Vänta bara och njut av din seger.

Gud lovar att hjälpa oss - Jesaja 41:13

Ty jag är HERREN, din Gud, som tar tag i din högra hand och säger till dig: Frukta inte; Jag kommer att hjälpa dig.

När du behöver hjälp, vet att hjälpen kommer från Gud.

Löftet om att våra böner ska besvaras - Markus 11:24

Därför säger jag er: vad du än ber om i bön, tro att du har fått det, och det kommer att bli ditt.

Detta är den försäkran vi har att när vi ber Gud kommer att svara oss.

Guds nåd är tillräckligt för oss - 2 Korinthierna 12: 9

Men han sa till mig: "Min nåd är tillräcklig för dig, för min kraft fulländas i svaghet." Därför vill jag skryta ännu mer med mina svagheter, så att Kristus makt kan vila på mig.

Guds nåd är tillräcklig. Studera 2 Korintierbrevet 12: 9 för att lära dig mer om nåd.

Gud lovar bestämmelse Filipperna 4:19

Och min Gud kommer att tillgodose allt ditt behov enligt hans rikedom i härlighet genom Kristus Jesus.

Gud har lovat att tillgodose alla våra behov enligt hans rikedom i härlighet.

 

annonser

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här