10 bibelverser att be när du behöver läka

0
1291

Idag kommer vi att ta itu med 20 bibelverser för att be när du behöver läka. Gud är den Allsmäktige och mäktigaste. Hans löften är säkra för oss. Ibland måste vi dock provocera dessa löften om att fungera. Boken av Nummer 23: 19 "Gud is inte en människa, att han skulle ljuga, inte heller en människoson, att han skulle omvända sig. Har han sagt och kommer han inte att göra det? Eller har han talat och kommer han inte att göra det gott? Guds löften kan inte äventyras eller manipuleras. Det är säkert för människor som identifieras som en av hans egna.

Vi kommer att avslöja några bibliska avsnitt att be när du behöver läka. Ibland har du att du använder Guds ord för honom. Vi måste påminna Gud om hans löften att fullt ut förverkliga dem. Isreals barn påminde Gud om det förbund som han hade med sina fäder Abraham, Jakob och Isak genom att ropa till honom. På samma sätt måste vi sträva efter att gråta till Gud när vi behöver hjälp i vårt liv, framför allt när vi behöver läka.

Vår läkning är inte bara för medicinska fall, det kan vara ekonomisk läkning, mental, psykologisk, andlig och så många andra. Det goda är att Gud kan läka oss från alla typer av sjukdomar eller sjukdomar. När du känner att du behöver läka, använd följande bibelverser för att be till Gud.

Bibelvers

Jeremia 17:14 Hela mig, Herre, så ska jag bli botad; rädda mig och jag kommer att bli frälst, för du är den jag prisar.

Herre Jesus, jag inser att du är den stora läkaren och när du rör vid mig kommer jag att bli helad helt. Jag ber att du läker mig från sjukdom och sjukdom i Jesu namn.

Exodus 15: 26 Han sa: ”Om du lyssnar noga till HERREN din Gud och gör vad som är rätt i hans ögon, om du uppmärksammar hans befallningar och håller alla hans förordningar, kommer jag inte att ta med dig några av de sjukdomar som jag förde över egyptierna för jag är HERREN som läker er.

Herre Jesus, jag har lyssnat på dig och jag gör allt för att se till att jag gör det som är rätt i dina ögon. Jag ber att du, genom din barmhärtighet, inte får någon sjukdom över mig och mitt hus. Jag ber att du ska läka mig fullständigt i Jesu namn.

23 Mosebok 25:XNUMX Tillbe HERREN, din Gud, och hans välsignelse kommer över din mat och ditt vatten. Jag tar bort sjukdom bland er.

Herre Jesus, jag ber att din barmhärtighet ska vara över mig och mitt hus i Jesu namn. Jag ber att du tar bort sjukdom från mig och att du läker mig i Jesu namn.

Jesaja 41:10 Frukta inte, ty jag är med dig; var inte förskräckt, ty jag är din Gud. Jag kommer att stärka dig och hjälpa dig; Jag kommer att stödja dig med min rättfärdiga högra hand.

Fader Herre, du sa till mig att inte vara rädd eftersom du är med mig. Du lovar mig läka från sjukdom och sjukdom. Jag ber att du stöder mig med rättfärdighetens händer i Jesu namn.

Jesaja 53: 4-5 Visst han tog upp vår smärta och bar vårt lidande, ändå ansåg vi honom straffad av Gud, slagen av honom och drabbad. Men han blev genomborrad för våra överträdelser, han blev krossad för våra missgärningar; straffet som gav oss fred var på honom, och genom hans sår botas vi. ”

Herre, du har gått igenom smärta så att jag kan vara fri. Du har fått blåmärken för min skull, du har blivit slagen för att jag aldrig får smärta. Du har tagit på dig straffet för min synd, jag ber att du ska skydda mig från sjukdom i Jesu namn.

Jeremia 30:17 Men jag kommer att återställa dig och läka dina sår, säger HERREN.

Fader Herre, jag ber att du ska återställa god hälsa för mig. På alla sätt som min hälsa har försvunnit ber jag att du återställer god hälsa i Jesu namn.

2 Chronicles 7: 14-15 om mitt folk, som kallas av mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och vänder sig från deras onda vägar, då kommer jag att höra från himlen och jag kommer att förlåta deras synd och läka deras land. Nu kommer mina ögon att vara öppna och mina öron är uppmärksamma på de böner som ges på denna plats.

Herre Jesus, jag ber att du förlåter mig alla mina synder och missgärningar i Jesu namn. På alla sätt som synd har orsakat sjukdom och sjukdom över mig, ber jag att du ska torka bort min synd och återställa mig god hälsa i Jesu namn.

Jesaja 38: 16-17 Du gjorde mig frisk och lät mig leva. Visst var det för min fördel att jag fick en sådan ångest. I din kärlek höll du mig från förstörelsens grop; du har lagt alla mina synder bakom ryggen. ”

Fader Herre, jag ber att du ska skydda mig från förstörelsens grop. Varje sjukdomspil i mitt liv förstörs av eld i Jesu namn.

Jesaja 57: 18-19 Jag har sett deras vägar, men jag kommer att läka dem; Jag ska vägleda dem och återupprätta tröst för Israels sörjande och skapa beröm på deras läppar. Fred, fred, för de långt och nära, säger HERREN. ”Och jag kommer att läka dem.

Herre Jesus, jag ber dig komma ihåg dina löften och förbund. Ditt förbund är av gott och inte av ont. Jag ber att du uppfyller dina löften under mitt liv i Jesu namn.

Uppenbarelseboken 21: 4 Han torkar varje tår från deras ögon. Det kommer inte att finnas mer död 'eller sorg eller gråt eller smärta, för den gamla ordningen har gått bort.

Herre Jesus, jag ber att du, genom din barmhärtighet, torkar bort mina tårar i Jesu namn. Jag ber om läkning för mitt sårade hjärta. Jag kommer emot varje anda av sorg, gråt och smärta över mitt liv, låt det förstöras i Jesu namn.

Filipperna 4:19 Och min Gud kommer att tillgodose alla dina behov enligt hans härlighetens rikedom i Kristus Jesus. ”

Herre Jesus, du lovar att du kommer att tillgodose alla mina behov enligt din rikedom i härlighet. Herre, fullkomna min helande i Jesu namn.

annonser

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här