Bibelvers om förståelse

1
15596

Idag kommer vi att utforska några bibelvers om förståelse. Förståelse är förmågan att förstå saker korrekt och grundläggande. Ganska många människor, särskilt studenter har problem med att förstå saker. Det är en sak att ha iver att läsa saker, förståelse är en annan sak. Vi kommer inte att göra misstag om vi uttryckligen säger att förståelse är en gåva från Gud.

Prenumerera gärna på vår YouTube-kanal för att se dagliga kraftfulla bönvideor

Vi har sammanställt en lista med bibelvers om förståelse, det kommer att ge oss en inblick i vad förståelse är och hur vi kan få. Cirka tolv apostlar arbetade med Jesus under hela sin vistelse på jorden, men bara aposteln Peter har en klar förståelse av vem Jesus var. Lite undra när Jesus frågade sina lärjungar vem de tror att han är, var det bara Peter som kunde ge ett konkret svar som säger att du är Jesus, den högsta sonen. Detta förklarar att inte alla som läser kommer att förstå, det är därför skriften formar att vi i allt vi ska få förståelse.
Låt oss snabbt köra igenom några bibelverser om förståelse för bättre kunskap om ämnet.

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

Prenumerera gärna på vår YouTube-kanal för att se dagliga kraftfulla bönvideor


Kraftfulla bönböcker 
by Pastor Ikechukwu. 
Nu tillgänglig på amazonBibelvers

Ordspråksboken 17:27 Den som har kunskap sparar sina ord, och en förståelsesman är av en utmärkt ande.

Ordspråksboken 17:28 Även en dåre, när han tystar, räknas som klok; och den som slår sina läppar uppskattas som en förståelsesman.

Ordspråksboken 18: 2 En dåre har ingen glädje i att förstå, utan att hans hjärta kan upptäcka sig själv.

Ordspråksboken 19: 8 Den som får visdom älskar sin egen själ; den som håller förståndet kommer att hitta gott.

Ordspråksboken 19:25 Slå en spottare, så kommer de enkla att se upp; och bestäm en som har förståelse, och han kommer att förstå kunskap.

Ordspråksboken 20: 5 Råd i människans hjärta är som djupt vatten; men en man av förståelse kommer att dra det ut.

Ordspråksboken 21:16 Den man som vandrar ut ur förståelsens väg ska stanna kvar i de döda församlingen.

Ordspråken 21:30 Det finns ingen visdom eller förståelse eller råd mot HERREN.

Ordspråken 23:23 Köp sanningen och sälj den inte; också visdom och instruktion och förståelse.

Ordspråksboken 24: 3 Genom visdom byggs ett hus; och genom att förstå det är det etablerat:

Ordspråksboken 24:30 Jag gick vid den lata fältet och vid människans vingård tom förstånd;

Ordspråksboken 28: 2 För överträdelsen av ett land är många dess furstar; men av en förståelsesman och kunskapsmann ska dess tillstånd förlängas.

Ordspråksboken 28:11 Den rika mannen är klok i sitt eget föreställning; men de fattiga som har förståelse undersöker honom.

Ordspråksboken 28:16 Prinsen som vill ha förståelse är också en stor förtryckare; men den som hatar begäran ska förlänga sina dagar.

Ordspråksboken 30: 2 Visst är jag mer våldsam än någon människa och har ingen förståelse för en man.

Predikaren 9:11 Jag återvände och såg under solen, att tävlingen inte är till den snabba eller striden mot de starka, varken bröd för de kloka eller ännu rikedom för förståelsemännen eller ännu förmån för män av skicklighet; men tid och chans händer med dem alla.

Jesaja 11: 2 Och HERRENS ande ska vila på honom, visdomens och förståelsens ande, rådets och kraftens ande, kunskapens och HERRENS rädsla.

Jesaja 11: 3 Och skall göra honom till en snabb förståelse i HERRENS rädsla; och han skall inte döma efter synen på ögonen och inte bestämma efter att ha hört hans öron.

Jesaja 27:11 När grenarna försvinner ska de brytas. Kvinnorna kommer och sätter dem i brand, ty det är ett folk som inte förstår; som bildade dem kommer inte att visa dem någon tjänst.

Jesaja 29:14 Därför, se, jag kommer att fortsätta att göra ett fantastiskt arbete bland detta folk, till och med ett underbart verk och ett under; för deras visdomars visdom ska förgås, och deras förnuftiga människors förståelse ska gömas.

Jesaja 29:16 Sannerligen kommer din omvändelse av saker att uppskattas som krukmakarens lera; ty ska arbetet säga om den som har gjort det: Han har inte gjort mig? eller ska den inramade saken säga om honom som inramade den: Han hade ingen förståelse?

Jesaja 29:24 Och de som begick sig i anda ska förstå, och de som mumlade ska lära sig lära.

Jesaja 40:14 Vem tog han råd och vem instruerade honom och lärde honom på domens väg och lärde honom kunskap och visade honom förståelsens väg?

Jesaja 40:28 Har du inte känt? har du inte hört att den eviga Gud, HERREN, skaparen av jordens ändar, inte svimmar och inte tröttnar? det finns ingen sökning efter hans förståelse.

Jesaja 44:19 Och ingen tänker på sitt hjärta, och det finns ingen kunskap eller förståelse att säga: Jag har bränt en del av det i elden; ja, jag har också bakat bröd på kolen; Jag har rostat kött och ätit det. Kan jag göra resten av detta till en styggelse? ska jag falla ner till ett träd?

Jeremiah 3:15 Och jag kommer att ge er pastorer enligt mitt hjärta, som ska mata er med kunskap och förståelse.

Jeremia 4:22 Ty mitt folk är dumt, de känner mig inte; de är sottiska barn, och de har ingen förståelse: de är kloka att göra ont, men för att göra gott har de ingen kunskap.

Jeremia 5:21 Hör nu detta, o dumma människor och utan förståelse; som har ögon och inte ser; som har öron och inte hör:

Jeremiah 51:15 Han har skapat jorden genom sin kraft, han har etablerat världen genom sin visdom och utsträckt himlen genom sin förståelse.

Ezekiel 28: 4 Med din visdom och med din förståelse har du fått dig rikedomar och fått guld och silver i dina skatter.

Daniel 1: 4 Barn i vilka det inte fanns fläckar, men gynnade och skickliga i all visdom och listiga kunskap och förståelse för vetenskap och sådana som hade förmåga att stå i kungens palats och som de skulle kunna lära lärande och kaldeernas tunga.

Daniel 1:17 När det gäller dessa fyra barn gav Gud dem kunskap och skicklighet i allt lärande och visdom; och Daniel hade förståelse för alla visioner och drömmar.

Daniel 1:20 Och i alla frågor om visdom och förståelse, att kungen frågade dem, fann han dem tio gånger bättre än alla trollkarlar och astrologer som var i hela hans rike.

Daniel 2:21 Och han ändrade tider och säsonger: han tar bort kungar och sätter upp kungar; han ger visdom till de kloka och kunskap till dem som vet förståelse.

Daniel 4:34 Och i slutet av dagarna lyfte jag Nebukadnezar upp mina ögon till himlen, och min förståelse återvände till mig, och jag välsignade den Högsta, och jag berömde och hedrade den som lever för evigt, vars dominans är en evig tid och hans rike är från generation till generation:

Daniel 5:11 Det finns en man i ditt rike, i vilken är de heliga gudarnas ande. och på din fars dagar hittades ljus och förståelse och visdom, som gudarnas visdom, i honom; vem kungen Nebukadnezar, din far, kungen, säger jag, din far, gjorde mästare av trollkarlarna, astrologerna, kaldeerna och soothsayers;

Daniel 5:12 Ty så mycket som en utmärkt anda och kunskap och förståelse, tolkning av drömmar och visning av hårda meningar och upplösning av tvivel hittades i samma Daniel, som kungen heter Belteshazzar: låt Daniel nu vara kallas, och han kommer att visa tolkningen.

Daniel 5:14 Jag har till och med hört talas om dig att gudarnas ande är i dig och att ljus och förståelse och utmärkt visdom finns i dig.

Daniel 8:23 Och under den sista tiden av deras rike, när överträdarna är fullständiga, kommer en kung av hårt ansikte och förståelse av mörka meningar att stå upp.

Daniel 9:22 Och han meddelade mig och talade med mig och sade: Daniel, jag är nu ute för att ge dig skicklighet och förståelse.

Daniel 10: 1 Under Kyros, Persias kung, tredje året, avslöjades en sak för Daniel, vars namn hette Belteshazzar; och saken var sant, men den bestämda tiden var lång. Och han förstod saken och hade förståelse för visionen.

Daniel 11:35 Och några av dem av förståelse kommer att falla för att försöka dem och rensa och göra dem vita, ända fram till slutet, eftersom det ännu är en tid som bestämts.

Hosea 13: 2 Och nu syndar de mer och mer och har gjort dem smälta bilder av sitt silver och avgudar enligt deras egen förståelse, allt det som hantverkarnas arbete. De säger om dem: Låt männen som offrar kyssa kalvarna.

Matteus 15:16 Och Jesus sa: Är du också ännu utan förståelse?

Markus 7:18 Och han sade till dem: Är ni så utan förståelse? Förstår ni inte att allt från utan kommer in i mannen, det kan inte förorena honom;

Markus 12:33 Och att älska honom av hela hjärtat och med all förståelse och med hela själen och med all styrka och att älska sin nästa som sig själv, är mer än alla brännoffer och offer.

Luke 1: 3 Det verkade också bra för mig, efter att jag hade haft fullständig förståelse för allt från första början att skriva till dig i ordning, den mest utmärkta Theophilus,

Luke 2:47 Och alla som hörde honom blev förvånade över hans förståelse och svar.

Luke 24:45 Då öppnade han deras förståelse, så att de kunde förstå skrifterna,

Romare 1:31 Utan förståelse, förbundsbrytare, utan naturlig tillgivenhet, orubblig, osmådig:

1 Corinthians 1:19 Ty det står skrivet: Jag kommer att förstöra de visandes visdom och tillintetgöra förnuftens förståelse.

1 Korinter 14: 14 Ty om jag ber på okänd tunga, ber min ande, men min förståelse är fruktbar.

1 Kor 14:15 Vad är det då? Jag kommer att be med andan, och jag kommer också att be med förståelsen: Jag kommer att sjunga med andan, och jag kommer att sjunga med förståelsen.

1 Corinthians 14:19 Men i kyrkan hade jag hellre talat fem ord med min förståelse, att jag med min röst också kunde lära andra än tiotusen ord på en okänd tunga.

1 Kor 14:20 Bröder, var inte barn i förståelse; huruvida är I ondska, men i förståelse vara män.

Efeserbrevet 1:18 Din förståelses ögon blir upplysta; så att ni kan veta vad som är hoppet för hans kallelse och vad rikedomen i hans arvs härlighet i de heliga,

Efesierbrevet 4:18 När förståelsen blev mörkare, att han blev främmande från Guds liv genom den okunnighet som finns i dem på grund av deras hjärtas blindhet.

Efesierbrevet 5:17 Varför därför inte okloka utan förstå vad Herrens vilja är.

Philippians 4: 7 Och Guds frid, som övergår all förståelse, ska hålla era hjärtan och sinnen genom Kristus Jesus.

Kolosserna 1: 9 Av denna anledning upphör vi också, från den dag vi hörde det, inte upphöra att be för eder och att vi önskar att ni skulle bli fyllda med kunskap om hans vilja i all visdom och andlig förståelse;

Kolosserna 2: 2 för att deras hjärtan skulle trösta sig, vara sammanslöjda i kärlek och till alla rikedomar med full försäkran om förståelse, till erkännande av Guds, Faderns och Kristi mysterium.

1 Timoteus 1: 7 som önskar vara laglärare; förstår varken vad de säger eller varav de bekräftar.

2 Timoteus 2: 7 Tänk på vad jag säger; och Herren ger dig förståelse i allting.

1 Johannes 5:20 Och vi vet att Guds Son har kommit och har gett oss en förståelse, så att vi kan känna honom som är sann, och vi är i honom som är sann, även i hans Son Jesus Kristus. Detta är den sanna Gud och evigt liv.

Uppenbarelseboken 13:18 Här är visdom. Låt den som har förståelse räkna djurets antal, ty det är antalet människor. och hans nummer är sex hundra sjuttio och sex.

Prenumerera gärna på vår YouTube-kanal för att se dagliga kraftfulla bönvideor

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

1 KOMMENTAR

  1. Ke kākau nei wau i kēia ʻatikala e hoʻomaikaʻi aku iā Dr.Sago no kahi pela kilokilo mana. ʻO Ani koʻu inoa, ingen Serbien Dr.Sago wau i kōkua hou iaʻu e hoʻiho'i mai i kahi ipo aloha i haʻalele iaʻu no kekahi wahine ʻē aʻe no ke kumu ʻole i nā makahiki he 8 i hala. Ma hope o ka ʻike ʻana i kahi leka uila mai Jenna mai ka US e pili ana i ke kōkua ʻana o Dr.Sago iā ia e hui hou i kāna male, ua hoʻoholo pū wau e huli iā ia no ke kōkua no ka mea ʻaʻohe aʻu koho akā e loaʻa hou kaʻu mea aloha a me ka hauʻoli. I koʻu pūʻiwa nui loa, ua hoʻi kaʻu mea aloha i ka home ma kona mau kuli e ʻike i kahi i loko o kona puʻuwai e kala aku iā ia, ua kūʻiʻo wau a pīhoihoi hoʻi i ka wā i kukuli ai kaʻu no ke kala ʻana ae ʻae wau iā ia Ua nele loa wau i ka hōʻike a ʻaʻole ʻike i ka nui e hōʻike aku ai i koʻu mahalo iā ʻoe, e Dr.Sago. Han akua ʻoe i hoʻouna ʻia e hoʻihoʻi i kahi pilina haki, ai kēia manawa he wahine hauʻoli wau. kāna mau kikoʻī pili; spellspecialistcaster937@gmail.com

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.