Bön för befrielse från synd

0
228

Vi har blivit ledda av Guds ande att ge några specifika böner för befrielse från synd. Så mycket som Gud skulle älska att mannen stiger upp och lever den rena trosbekännelsen eller deras skapelse, har synd blivit en hindrande faktor för det. När Gud skapade Adam i Edens trädgård var Guds plan för människan att ha en konsekvent koinonia med honom, att människan skulle ha dominans över allt som skapades.

Det var oundvikligt att Gud skapade himlarna och jorden. Gud kan dock inte i sitt heliga majestätiska stanna kvar på jorden. Därför behövde han sätta några människor som ansvarar för jorden för att få herra över jorden för Guds och himmelens värd. Lite undra, Gud kommer alltid att stiga ned under kvällens svala för att prata med Adam och veta hur hans dag gick.

Prenumerera gärna på vår YouTube-kanal för att se dagliga kraftfulla bönvideor

Förhållandet mellan Adam och Gud fick Gud att inse att Adam behövde något mycket viktigt, en följeslagare. Gud skapade sedan Eva för att vara en mans stödsystem. Under tiden förändrade Eva inte skapandet av förhållandet mellan Gud och Adam. Gud upprätthåller sin relation med en man tills synden bröt in. Omedelbart syndade människan, Gud kunde inte låta bli att gå bort från en man helt enkelt för att hans ansikte är för rättfärdigt för att se orättvisa.

Skapandet skulle ha varit perfekt om inte för syndoch fram till nu trivs synden fortfarande bland män. För vissa är det som att synd är oundviklig; Syftet med Kristi död är att rädda från lagens förbannelse, som fördömer alla syndare till döds utan att ge en chans till omvändelse. Men Kristi död avskaffade inte synden utan gav oss bara ett sätt att fly från synd och orättvisa genom att ge oss den heliga anden.

Kraften som den heliga ande ger oss kommer att befria oss från kraften i synd och orättvisa, som har gjorts för att begränsa våra framsteg i livet. Synden kommer att få Guds ande att avvika från oss och göra oss anda bort. Det kan rensa vår väg för att säkerställa att vi aldrig hittar vägen till korset igen, och i allt kommer det att leda evig död. Alla dessa konsekvenser av synd är avgörande för varje man att försöka så mycket han / hon kan frigöra sig från syndens kraft. Därför är bön för befrielse från synd därför obligatorisk för alla troende som fortfarande kämpar med synd i hemligheten.

Prenumerera gärna på vår YouTube-kanal för att se dagliga kraftfulla bönvideor

BÖNNPUNKTER

Lord Jesus, kärnan i din död och uppståndelse är att befria mig från synd. Du tog korset, gick igenom skamens gata och betalade kapitalpriset med ditt dyrbara blod så att jag kan räddas från lagens förbannelse. Herre, hur dåligt kommer det att vara att tusentals år, även efter din död, fortfarande sväljer djupt i syndens giftiga. Jag tar tröst i den skriftliga texten som betonade att vi ska veta sanningen och sanningen ska befria oss. Jesus, jag har känt sanningen att du verkligen dog att jag kan bli frälst från synd, jag startar in i frihetens förbund som ingicks med ditt blod på Golgata, och jag tillkännager min totala befrielse från synd i Jesu namn.

Fader i himlen, mitt hjärta är väldigt bitter när jag fick veta att synd inte har något gott för en man förutom att sätta en i trälldom. Jesus, jag är trött på att vara en slav för synden och jag har beslutat att gå på rättfärdighetens väg. Men det kommer att vara svårt om syndens bojor ännu inte har brutits bakifrån, jag ber om barmhärtighet som kommer att ge mig seger över synd.

Bibeln säger att vi inte kan vara i synd och be nåd att vara överskott. Herre Gud, du regerar för att din barmhärtighet över människan är evig. Jag ber om din barmhärtighet över mina synder och misstag att du får mig att se dig. Bibeln tillkännagav att en synders ansikte inte kommer att se Kristus, Herre Jesus, jag ber om att du, i kraft av blodet som utgjutits på Golgata, kommer att tvätta mig helt från min synd i Jesu namn.

Fader i himlen, ditt ord gjorde det känt att du inte vill ha en synders död utan omvändelse genom Kristus Jesus. Du har inte heller skickat din son till världen för att fördöma världen utan för att vi ska hitta frälsning genom hans död. Jag bekänner alla mina synder inför dig idag, jag är en förhärlig lögnare, en tjuv, jag hänger mig åt sexuella omoralier. Så mycket som jag inte är stolt över alla dessa dåliga saker jag gör, min omvändelse bort från det håller inte heller länge. Det är därför jag behöver din hjälp för att hjälpa mig att övervinna köttet som måste ta över hela min varelse. Jag ber om barmhärtighet som kommer att lyfta mig över synden. Herre är nåd med Jesus namn.

Fader Herre, synd har åsidosatt mitt liv. Det har oundvikligen blivit omöjligt för mig att klara sig utan det. Dåligt nog kan jag inte ens skryta med dem utanför, medan jag inte kan bekänna dem för människan istället på grund av skam och skam. Jag styrka i Psalmbok som säger till dig att jag har gjort denna orättfärdighet och gjort det onda i dina ögon. Och ordspråket säger att den som döljer sin synd kommer inte att blomstra, men den som bekänner och omvänder sig kommer att hitta barmhärtighet. Jag söker total omvändelse, och den eviga Herren ger mig nåd att övervinna synd helt i Jesu namn.

För Kristus har dött, detta är min vädjan, synd har verkligen övermannat, men Kristus har dött för att rädda mig helt från den. Jag söker din styrka för att utrota synd i Jesu namn.

Prenumerera gärna på vår YouTube-kanal för att se dagliga kraftfulla bönvideor

annonser

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här