PSALM 16 betyder vers för vers

0
565
PSALM 16 betyder vers för vers

Idag kommer vi att undersöka Psalm 16 som betyder vers för vers. Denna psalmbok, som många andra psalmsböcker, skrevs av kung David, den största kungen i Israels land. En man som populärt var känd som en man efter Guds eget hjärta. Många kallar psalm 16 för den gyllene versen. Det visar att David hittade livet i den en sanna Gud. Hemligheten här är att tro på den sanna Guden. Psalmen beskriver Gud som vår vårdare; han håller oss på ett sätt som ingen människa kan. Denna psalm kan återges för att söka tillflykt hos Gud.

I tider av fara tjänar psalm 16 som ett sätt att ge de troende hopp. Efter att ha fastställt Skriftens betydelse är det lämpligt att vi förklarar innebörden av varje vers

PSALM 16 betyder vers för vers

Verserna 1-3 Bevara mig, o Gud, ty i dig litar jag på mig. Min själ, du har sagt till Herren: Du är min Herre; min godhet utvidgas inte till dig;

Kung David skrev antagligen psalmen när han hade problem, och han behövde Gud för att hålla honom säker. Han måste ha varit i problem, och han trodde att han bara kunde lita på och förtroende för den allmektiga Gud för att rädda och befria honom. När vi har ont eller när vi behöver hjälp, är dessa verser användbara. Kung David litade på Gud och fann fortfarande ett sätt att berömma honom trots att han var i förtvivlan. När vi går igenom utmaningar eller när djävulen försöker använda det här i världen för att locka oss tillbaka till synd, kan vi använda denna psalm för att be Gud om hjälp för Gud för att bevara oss från distraktionerna av dessa världsliga saker och låt oss inte transporteras bort. Dessa verser visade att när vi är i svårigheter, vi bör lita på Gud och inte förneka honom, men vi borde alltid erkänna honom i allt vi gör, till och med kungen David glatt kallade Gud sin Herre. Kung David visste bara när han har Gud vid sin sida kan han gå framåt, det är när han kan ha något. Han visste utan Gud att inget gott kunde komma ut ur honom. På detta sätt uppmanar vers 2b oss att alltid tro att ingenting kan göras utan att Gud har något att säga i det. Det kan bara uppnås när Gud godkänner det. Med hänvisningar till de heliga på jorden fann David glädje över den som litar på Herrens namn och som tror är den sanna Guden. Detta är också ett krav för oss att älska Herren och också älska dem som älskar Gud.

Verserna 4-6. : Men till de heliga som är på jorden och till de utmärkta, i vilka det är all min glädje. Deras sorg kommer att multipliceras, som skyndar sig efter en annan gud: deras dricksoffer av blod kommer jag inte att erbjuda eller ta upp deras namn i mina läppar: Herren är min del av min arv och min kopp: du upprätthåller mitt parti. Raderna har fallit till mig på trevliga platser; ja, jag har ett bra arv.

Dessa verser angav vikten av att tjäna den en sanna Guden. Avgudsdyrkare ska inte betraktas inför Gud. Sorgarna, besvären, besvären hos dem som tjänar andra gudar ska multipliceras. Kung David visste vikten av att tjäna den sanna Gud; han visste vad som krävs för att vara lydig mot Gud och även den vrede som väntar på dem som inte kommer att frukta Herren.

Kung David levde sitt liv för Gud. Dessa verser kan användas för att predika evangeliets sanning, som är Kristus för människor att acceptera honom och tro på de stora och mäktiga saker han kommer att göra. De hedniska trosuppfattningarna är inte värda att efterlikna jämfört med Kristi bud. Genom att fortsätta att förmana de otroende kan de meningslösa uppoffringar de gör påpekas för dem som förgäves praxis. Den senare versen uttrycker att Gud är vår arv. Det förklarar fördelen med att tro på den sanna Guden. Verserna förklarar vidare att vi borde finna tröst i Herren. Gud kommer inte bara att välsigna oss. Han kommer att göra vart och ett av våra handlingar framgångsrikt eftersom han har sagt att linjer kommer att falla på trevliga platser för dig, och han har också lovat oss att ge oss en bra arv. Gud har gjort oss alla ett löfte, och vi bör hålla fast vid vår tro och tro att det som kommer, hans välsignelser är alltid säkra. Att tro på den sanna Guden har fördelar men bara för dem som kommer att lita på honom, acceptera honom och redo att ge allt sitt till honom.

Vers 7-8 Jag välsignar Herren, som har gett mig råd: mina tyglar instruerar mig också på nattetiden. Jag har alltid ställt Herren framför mig: eftersom han är vid min högra hand, kommer jag inte att bli rörd.

När vår tro börjar misslyckas kan dessa verser hjälpa oss att hålla fast vid Gud starkare. Det hjälper oss att förstå att gudarna inte kan hjälpa oss; inte heller kan de ge någon hjälp. Gud är vår hjälp i tider av problem och i tider med behov. När vi behöver Guds vägledning är Gud alltid tillgänglig. Han är alltid tillgänglig, alltid redo att ge råd. Denna psalm återges huvudsakligen som ett sätt att förmana oss själva när vi känner att vi kan återkalla när som helst om man inte tar hand. Detta hjälper oss att lyssna på Guds råd och instruktioner. Detta hjälper oss att växa vår tro och få tillbaka vår intimitet med Gud. Det hjälper oss att förstå vikten av bön och vänta på Herren, eftersom endast de som väntar på Gud kommer att visa stora och mäktiga saker. Vi bör alltid tro att Gud är för oss. Han är fortfarande med oss ​​som den senare versen säger att han är vid min högra hand, jag ska inte flyttas.

Vers 9-11 Därför är mitt hjärta glad, och min härlighet gläder sig: mitt kött kommer också att vila i hopp. Ty du får inte lämna min själ i helvetet; Du får inte heller låta din heliga se korruption. Du kommer att visa mig livets väg: i din närvaro är glädjeens fullhet; vid din högra hand finns det njutningar för evigt.

De fördelar som troende upplever för Gud är oändliga. Därför måste vi alltid berömma Gud. Slutverserna av denna psalm visar att Guds fördelar är oändliga; därför ska Gud hänvisas till. De som litar på Gud hittar fred, glädje, glädje, ära, eviga liv. Han kommer inte att låta de rättfärdiga lida eftersom han alltid har lovat att ha ryggen. Det återstår nu att hålla fast vid hans löfte som troende, att lita på honom och ha sin rädsla i oss. De som vet vikten av att tjäna Gud erkänner inte bara honom med sitt yttre utseende utan också med sitt inre sinne. Som troende bör vi alltid lyda Gud, och oavsett vad problemet är, bör vi veta att i hans närvaro finns det full glädje. Han kommer att visa oss stora och mäktiga saker som vi inte vet. I stället för att vi blir oroliga, borde vi lita på Gud, alltid glädjas och ha fullständigt förtroende för Gud.

VARFÖR BEHÖVER JAG DENNA PSALM

 • När vi behöver berömma Gud för hans godhet och vänlighet
 • När vår styrka börjar svika oss, och vi behöver uppmuntrande ord.
 • När vi behöver en ständig påminnelse om att Gud är för oss och har större fördelar för oss
 • När vi behöver hjälp
 • När vi behöver råd och vägledning
 • När vi vill att Gud ska prata med oss

PSALMBÄNARE

 • Gud hjälper mig att acceptera dig som min Frälsare och Förlossare
 • Herre Gud, hjälp min tro på dig att aldrig vissna.
 • Hjälp mig att ha en iver för dig, en brinnande eld som inte kan släckas
 • Herre, hjälp mig att inte missa dina löften för mig
 • Herre, hjälp mig alltid att lita på dig och vänta på dig.
annonser

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här