Psalm 37 Betydelse vers av vers

0
1111
Psalm 37 Betydelse vers av vers

Idag kommer vi att studera Psalm 37, meningen vers för vers. Psalmen talar om de ogudaktiga och troendes mysterium. Herren lugnar sitt folk trots att han är omgiven av fiender. Den här kraftfulla psalmen berättar för de ogudas slutliga och slutliga destination, den fungerar som en källa för uppmuntran för de rättfärdiga att inte bli avskräckta av det onda överdrivet. När vi studerar dessa psalm 37 som betyder från vers till vers, kommer Herren att öppna dina ögon för de många dolda skatterna i hans ord idag i Jesus Kristus namn.

PSALM 37 BETYDANDE VERSE AV VERSE.

Vers 1: Bekymra dig inte på grund av ondskare, och var inte avundsjuk mot oskyldiges arbetare.

Salmen öppnar med uttalandet att inte oroa sig. Herren vet att det är vanligt bland hans folk att de skulle rynka på sig och bli avundsjuka på de rika och stora särskilt i krisetider. Därför uppmanar han dem att inte oroa sig eftersom han är rättfärdig i allt som han gör.

Vers 2: Ty de ska snart huggas som gräset och vissna som den gröna örten.

Det kommer en tid då de otroendes förstörelse kommer att öka. Vid den timmen kommer de ogudaktiga ära att försvinna i tunn luft. Ingenting skulle göras för att lösa in ett sådant ögonblick. Så varför skulle en troende avundas på ett sådant liv som skulle komma till ett abrupt slut förr eller senare?

Vers 3: Lita på HERREN och gör gott, så ska du bo i landet, och du ska verkligen matas.

Vår tro på herren går långt i att bota lidande och sorg. På samma sätt botar också handlingen att göra bra. För att vi ska bo i landet med Gud är integritet och tro den väsentliga ingrediensen.

Vers 4: Njut av dig också i HERREN, så kommer han att ge dig ditt hjärtas önskningar.

Här råder han senare de troende att bli fyllda av herrens glädje. I det här livet, om vi har Gud, finns det inget behov av att oroa sig för att den som är glad i Gud får en rik välsignelse

Vers 5 & 6: Gör din väg till HERREN; förtroende också på honom, så kommer han att förverkliga det. Och han skall framföra din rättfärdighet som ljuset och din dom som till nattetid.

Kasta din rädsla mot herren och underkast dig helt hans vilja och vi ska nå toppen av våra potentialer. Till och med mitt i kriser lyser herren sitt ljus och sorgens mörker ska försvinna.

Vers 7: Vila i HERREN och vänta tålmodig på honom. Oroa dig inte för den som lyckas på hans väg, på grund av den man som förverkligar onda anordningar.

För människan är tiden dyrbar men liten är ingenting för Gud. Han är värd att vänta på. Han är varken för tidigt eller för sent. Låt dig inte locka av världens goda saker som försvinner, vänta snarare på hans löfte.

Vers 8 & 9 Håll upp från vrede och förlåt vrede; oro dig inte på något sätt att göra ont. För ondska ska utrotas; men de som väntar på HERREN, de ska ärva jorden.

Ilska är en sjukdom som får oss att försvinna från Gud. Så som kristna bör vi undanröja det. Under inga omständigheter får vi engagera oss i det onda. Ty dom som gör det onda är döden. Men den som väntar tålmodigt på Gud kommer att ärva jorden.

Vers 10: För ännu en liten stund, och de ogudaktiga skall inte vara: ja, du ska noggrant beakta hans plats, och det kommer inte att vara det.

Livets brist får oss att inse hur de ogudaktiga och deras skatter försvinner. Efter Herrens dom ska hans hus vara så tomt som allting och han ska avskäras från jordens yta.

Vers 11: Men de ödmjuka ska ärva jorden; och skall glädja sig över fridens överflöd.

I rätt anledning, även om de troende lider mycket svårt, ska glädjen de får få överskugga deras smärta. Frasen ärver jorden innebär att Herrens löfte ska uppfyllas och att han ska räddas från evigt fördömande.

Verserna 12-15 Den ogudaktiga plottar mot de rättfärdiga och gnistrar på honom med tänderna.13. Herren ska skratta åt honom, ty han ser att hans dag kommer.14 De ogudaktiga har dragit ut svärdet och böjt sin båge för att kasta ner de fattiga och behövande, och att dräpa sådana som vara i upprätt samtal. 15 Deras svärd kommer in i sitt eget hjärta, och deras bågar ska brytas.

De ogudas natur är att förstöra. Det här är en sak som gjordes för vår Herre Jesus Kristus men han gjorde inte något brott i det snarare han tog skadorna med tålamod. Fienderna kommer att komma så nära att de förstör våra liv men kom ihåg med god tro att Herrens dag kommer när borden kommer att vända dig ska du erövra världen precis som Jesus gjorde.

Vers 16: Lite som en rättfärdig man har är bättre än många ondska rikedomar.

Det finns glädje och glädje i det lilla av en god man jämfört med de ogudiges rikedomar eftersom det finns tillfredsställelse och uppfyllelse

Vers 17: Ty de ogudaktiga armarna kommer att brytas, men HERREN upprätthåller de rättfärdiga.

De ogudas iver att göra ondska ska avskaffas eftersom de lyfter upp sina händer mot Gud. Han kommer att krossa dem till benen, men de rättfärdiga ska han och upprätthålla dem för evigt.

Vers 18: HERREN känner de rättfärdiga dagarna, och deras arv ska vara för evigt.

Herren behandlar sina egna som frälsningsarvingar. Ingen ondska ska komma över dem eftersom han leder dem hela vägen. moreso, evigheten är garanterad.

Vers 19: De ska inte skämmas i den onda tiden, och under hungersnödets dagar ska de vara tillfredställande.

Olyckor kommer och går, samma som katastrofer och svårigheter. Men befrielse kommer också att komma. Om vi ​​tror på Gud behöver vi inte oroa oss för vad vi ska äta eller hur vi ska överleva. Han är en vän i nöd och faktiskt. Allt är i hans händer

Vers 20: Men de ogudaktiga ska förgås, och HERRENS fiender blir som lammens fett; till rök ska de äta bort.

De som vacklar sina sängkläder och guld där kommer att vara en tid då alla dessa försvinner och förvandlas till totalt mörker. De ska förgås från sin ära och stolthet. Precis som offrande lamm konsumeras av lågor, så ska de äta bort.

Vers 21 & 22: Den ogudaktiga lånar och betalar inte igen; men de rättfärdiga visar barmhärtighet och ger. Ty de som välsignas av honom ska ärva jorden, och de som förbannas av honom ska avskäras.

Texten förklarar fördelarna med att vara en glad givare. Den onda livsstilen för slöshet försvinner dem ofta medan de rättfärdiga som redan hade fått barmhärtighet ger barmhärtighet. Han är en givare, han förblir välmående och lånar aldrig.

Vers 23 & 24 En god mans trappsteg beställs av HERREN, och han gläder sig åt hans väg. Även om han faller, skall han inte bli helt nedkastad, ty HERREN stöder honom med sin hand.

Alla steg vi tar är ordinerade av Gud. Även om vi kan återkalla på vägen, är han säker på att upprätthålla oss. Till och med i en helgens fall och fel ställer han sig som ett rum för näring.

Vers 25 & 26: Jag har varit ung och är nu gammal; ändå har jag inte sett den rättfärdiga övergiven eller hans frö som tigger bröd. Han är alltid barmhärtig och lånar ut; och hans frö är välsignat.

Denna vers är en observation av David som konstaterar att Gud aldrig lämnar sitt eget. Han är den Gud som belöner faderns goda gärningar i hans son.

Vers 27 & 28: Gå bort från det onda och gör gott och bo evigt. Ty HERREN älskar domen och överger inte sina heliga; de bevaras för evigt; men de ogudaktiga fröen ska avskäras.

Som troende får vi inte avundas av det onda. Det vill säga, vi får inte engagera oss i onda handlingar utan vi måste göra goda gärningar

Vers 29 & 30: De rättfärdiga ska ärva landet och bo där för evigt. De rättfärdigas mun talar visdom, och hans tunga talar om dom.

Som arvingar av Kristus ska de rättfärdiga ärva landet för att uppbyggande tal spruter ut från munnen på goda män. Han stöder rättvisar och rynkar vid oärlighet.

Vers 31: Hans Guds lag är i hans hjärta; ingen av hans steg ska glida.

Han är vårdnadshavare för Guds lag. Även om situationer kan uppstå som kan leda till förändringar i landets politik. Ändå gör han bra för att hålla sig till Guds lag och aldrig avvika från den.

Vers 32 & 33: - De ogudaktiga bevakar de rättfärdiga och försöker döda honom. HERREN kommer inte att lämna honom i sin hand och inte fördöma honom när han döms.

Om det inte var för Guds nåd, skulle fienderna ha förstört de rättfärdiga. Hur som helst kommer han aldrig att överge sin favorit. Han levererar dem när de inte kan rädda sig själva.

Vers 34: - Vänta på HERREN och håll hans väg, så kommer han att upphöja dig för att ärva landet.

Som kristen är det vår rätt att vänta tålmodigt och lydigt på Herren. Precis som Bibeln har sagt, kommer han som håller på med att räddas. Den som förlitar sig på Herren ska se när fienderna slutligen är avskuren och han ska njuta av jordiska och himmelska varor.

Vers 35: Jag har sett de ogudaktiga i stor kraft och sprida sig själv som ett grönt vikträd. Ändå gick han bort, och se, han var inte: ja, jag sökte honom, men han kunde inte hittas.

Återigen berättar psalmisten hur han observerade de ogudaktiga reglerna på jorden men se och se, han var ingenstans att hitta. Namnen på vem som var i allas mun glömdes medan de gudomliga namnen minns för evigt.

Vers 37: Markera den perfekta mannen, och se den rättfärdiga; ty den människans slut är fred.

Efter att han har sett de ogudaktiges undergång tar han sig tid att studera de upprättstående. Han ser att slutet på de rättfärdiga är fred.

Vers 38: Men överträdarna ska förstöras tillsammans; de ogudas slut ska avskaffas.

Denna vers sammanfattar det faktum att gemensam förstörelse väntar på alla ondska.

Vers 39 & 40 Men de rättfärdigas frälsning är av HERREN: han är deras styrka i tidens nöd. Och HERREN ska hjälpa dem och rädda dem; han kommer att rädda dem från de ogudaktiga och rädda dem för att de litar på honom.

Slutligen ska Herren ge rättvis frälsning. Han kommer att bevara sin älskade från sina fiender eftersom de litar på Gud. Medan problem störta de ogudaktiga stärks de rättfärdiga genom tro.

NÄR NÅR JAG ANVÄNDA DENNA PSALMEN?

Efter att ha fastställt betydelsen av denna psalm, är det viktigt att veta när man ska använda den. Här några gånger där psalmen kan tjäna ett syfte för dig:

  • När du känner att du håller på att störta av dina motståndare.
  • När du är i en svår situation och du vill att Gud ska befria dig
  • När du behöver förbinda dig ditt sätt att leva för Herren
  • När du vill att Gud ska bygga upp ditt förtroende för honom

PSALM 37 BÄNARE:

Om du är i någon av ovanstående situationer eller mer, är dessa kraftfulla psalm 37-böner åt dig:

  • Herre, jag erkänner mina fel mot dig (du kan nämna dem) och jag ber att du förlåter mig synder helt i Jesu namn.
  • Vår himmelske Fader, jag begår mitt liv i dina händer, vägledar och riktar mig i Jesus namn
  • Herre, gör mig rättfärdig så att jag kan ärva jorden.
  • Herre, ta bort alla ilskande andar i mitt liv och dra mig närmare dig.

annonser

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här