Psalm 118 Betydelse vers av vers

0
26902
Psalm 118 Betydelse vers av vers

Vi kommer att studera Psalm 118 som betyder vers för vers. Denna psalm beskriver hur en salvad man av Gud förkastades av människor men genom tro blev han segerrik. Han går sedan upp för att uttrycka sin tacksamhet till sin hjälpare. Han uppmanar också nationen att glädja sig med honom.

PSALM 118 BETYDANDE VERSE AV VERSE.

Vers 1: - O tacka HERREN; ty han är god: på grund av hans barmhärtighet uthärda evigt.

Människan kan inte uttrycka sin tacksamhet ensam därför uppmanar han andra att gå med. Nationerna var alla intresserade av Davids seger, så det var bra för dem att förena sig med honom för att glädja sig och sjunga lovord till honom. För Guds natur innefattar godhet, varje människa på jorden är tänkt att prisa honom under alla omständigheter. Samtidigt, medan vissa anser att det är först när de får något innan, berömmer de. Det är viktigt att tacka Gud

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

Vers 2: - Låt Israel nu säga att hans barmhärtighet är evigt


Guds förbund med Israels barn var av barmhärtighet och kärlek. Närhelst de gick vilse var han redo att acceptera dem som sina egna. Davids seger var ett resultat av Guds barmhärtighet. Han uppmanade därför sina anhängare att lovorda sitt namn när hans nåd varar för evigt.

Vers 3: -Låt Arons hus nu säga att hans barmhärtighet varar för evigt

Arons söner var särskilt närmare Gud på grund av hans barmhärtighet. Närhelst offer för lamm erbjöds till Gud, visar han sin barmhärtighet mot dem. De hade också tillräckliga skäl att tacka Herren efter slakten av de flesta av dem av King saul. Nu när Herren har skickat en ny härskare som inte skulle blanda sig i deras heliga offer till Gud, måste de tacka Gud för frälsningens gåva.

Vers 4: -Låt nu de som fruktar HERREN säga att hans barmhärtighet är evigt

Psalmisten uppmanar också alla människor som har ett ödmjukt hjärta gentemot Gud och en låg vördnad för Gud att gå med honom och lova Herren. Israels välstånd tillskrivs alla de som verkligen fruktar honom.

Vers 5: -Jag ropade på HERREN i nöd; HERREN svarade mig och satte mig på en stor plats.

Vanligtvis kommer böner som kommer från nöd och svårigheter från hjärtat och de går direkt till Guds hjärta. Många av oss går igenom sådana svårigheter, låt oss inte tänka på det som ett slut, böner fungerar som en väg att bryta ok och rättfärdiga oss.

Vers 6: -HERREN är på min sida; Jag kommer inte att frukta: vad kan människan göra mot mig?

Här gläder psalmisten i Herren för att han är hans försvarare. Den mäktigaste krigaren krymper till ingenting när han är i opposition med Gud. Men den som har Gud, segrar. Den som tillhör Gud, ingen ondskan kommer att hamna honom

Vers 7: -HERREN tar min del med dem som hjälper mig; därför ska jag se min önskan mot dem som hatar mig.

Detta är ett tröstande uttalande som försäkrar att han är från vår sida. Han väcker människor att slåss med oss ​​utan att överge oss. Samtidigt måste vårt förtroende vara på Gud, för utan Gud kommer våra hjälpare att misslyckas.

Vers 8: - Det är bättre att lita på HERREN än att lita på människan.

Denna vers är skriven av erfarenheterna från dem som har hittat glädje i att lita på Herren. Bortsett från det faktum att det är klokt att sätta vårt förtroende för Kristus, är det moraliskt tillrådligt att lita på Gud, eftersom det är människans skyldighet att lita på Gud. Om vi ​​litar på bara män, kan resultatet aldrig lita på. men om vi litar på Herren kommer han att välsigna oss mycket mer än vi någonsin kunde ha hoppats på.

Vers 9: -  Det är bättre att lita på HERREN än att lita på furstar.

På samma sätt är det tillrådligt att lita på Gud än att förlita sig på adelsmän. Även om de är utrustade med mäktiga krafter och klädda i fint linne är de bara män och de kan inte hjälpa när problem uppstår. Av denna anledning och tusentals andra är det bättre att lita på Gud än på furstar.

Vers 10: -Alla nationer omgick mig: men i HERRENS namn kommer jag att förstöra dem.

Människor från olika nationer omger psalmisten men han erövrade dem eftersom hans förtroende enbart var på Gud. Det krävs en hel del förtroende för att vara lugn, särskilt när man står inför kriser eller i en strid. Men om vi har Gud, kommer vi säkert att sejla.

Vers 11 och 12: -De passade mig omkring; ja, de omringade mig, men i HERRENS namn kommer jag att förstöra dem. De passade mig omkring som bin; de släckts som törnenes eld; ty i HERRENS namn kommer jag att förstöra dem.

Det verkar som om psalmisten omringades av fiender precis som bin omger honungskaka. De orsakar honom så ångest och sorg. De var redo att förstöra honom eftersom det fanns så många. Men hans tro på Kristus Jesus fick sina fiender att släckas precis framför honom.

Vers 13: -Du har sårat mig så att jag kan falla, men HERREN hjälpte mig.

Fienderna hade försökt alla medel för att bli av med psalmisten, men så småningom hjälpte Gud honom. Guds barn har också testats många gånger av Satan genom frestelse men när Gud kommer att rädda sina egna räcker bara en enda hand för att vinna striden.

Vers 14: -HERREN är min styrka och sång och har blivit min frälsning.

Det är uppenbart att David under hela detta kapitel tillskriver sin seger till Gud. Många ibland har vi inte styrka och därför kan vi inte sjunga. Men när ställena för att rädda oss stärks vi av Gud. Då ska vi sjunga en lovsång.

Vers 15: -Glädjas och frälsningens röst är i de rättfärdigas tabeller: HERRENS högra hand gör tappert.

De frälsta bostad är berömt tempel. Innan nu hade de lidit under sina fienders händer, men för att psalmisten kom ihåg den eviga glädjen som nationen skulle uppleva i slutet. Han glädde segern. Om vi ​​har fått frälsning som kristna, låt oss förstora Gud med våra hjärtan fulla av glädje.

Vers 16: -HERRENS högra hand är upphöjd; HERRENS högra hand gör tappert.

Psalmisten bor på Herrens högra hand som är helig. När Gud räcker upp sina händer lyfter det upp de som litar på honom och kastar dem som gör uppror mot honom.

Vers 17: -Jag ska inte dö, utan leva och förklara HERRENS verk.

Hans motståndare ville ha honom död, kanske det har ryktats om hans död men han förklarar öppet sin existens och hävdar att han aldrig skulle falla i händerna på sina fiender, snarare var han fast besluten att förkunna Guds underbara verk.

Vers 18: -HERREN har straffat mig ömt, men han har inte övergivit mig till döds.

Chastisement är tänkt att hålla kristna i kontroll. För att få dem att komma ihåg att det alltid finns en belöning för att vara ödmjuk. De olika attackerna från fienden styrs alla av Gud. Men han har inte överlämnat oss till döds. Om vi ​​klarar Guds straff, kommer vi säkert att få hans seger i alla förgreningar.

Vers 19 & 20: - Öppna mig rättfärdighetens portar: Jag går in i dem och jag berömmer HERREN: HERRENS port, där de rättfärdiga kommer in.

Guds port är rättfärdighetens port. Det är en underbar sak att se. Han har anordnat en entré för alla som är rättfärdiga. Ur en annan synvinkel är Gud porten, alla rättfärdiga ska passera genom honom och glädja sig över hans rättfärdighet.

Vers 21: -Jag vill berömma dig, ty du har hört mig, och du har blivit min frälsning.

Psalmisten lovar Gud och berättar om de gynnar som Herren gjort. När Gud besvarar våra böner är vi ett steg närmare honom.

Vers 22: -Stenen som byggarna vägrade blir hörnet i hörnet.

I grund och botten var han stenen som förkastades av folket, men när han lyfte upp honom från de döda upphöjdes han och lyfts till toppen av sin skönhet och härlighet. Men i detta sammanhang antyder stenen här David som har förkastats av många myndigheter men på grund av sitt förtroende för Gud, har placerat honom högt över dem och han har blivit den främsta hörnstenen. För så många kristna som lever under auktoriteter, var välmående att han kommer att uppfylla dina syften.

Vers 23: - Detta gör HERREN; det är underbart i våra ögon.

Varje tro på denna värld representerar en gudomlig skapelse, en högre makt högre än världen. Tron tillåter oss att se Jesus över krafter och principitet. Alla Guds verk är underbart tillverkade. Till exempel var hans sätt att upphöja sin Jesus Kristus fantastiskt för alla.

Vers 24: -Detta är den dag som HERREN har gjort; vi kommer att glädjas och vara glada över det.

Davids förtryck markerade de bättre dagarna för Israels folk. Så de gläder sig. På samma sätt är herrens dag ett märke för alla kristna. Närhelst ljuset från den första veckodagen lyser, bör vi sträva efter att följa det som det är sabbatsdagen.

Vers 25: -Spara nu, jag ber dig, HERRE! O HERRE, jag ber dig, skicka nu välstånd.

Vem som är förpliktad till Gud, kommer han att räddas ?. Låt oss be Gud att rädda och rädda oss från våra fiender så att han efter segern skickar fram välsignelser

Vers 26: -Välsignad är den som kommer i HERRENS namn. Vi har välsignat er ur HERRENS hus.

Herrens namn är ett starkt torn, en synder uppmanar namnet och han är räddad. Precis som psalmisten hade besegrade sina fiender och steg upp på tronen.

Vers 27: -Gud är HERREN som har visat oss ljus: binda offret med snören, till altarnas horn.

Det är bara Guds kraft som ger ljus. Med Guds ljus får vi riklig glädje och därför befrias vi från mörkret. Låt oss därför förstora Herren som välsignade oss med sådant ljus

Vers 28: -Du är min Gud och jag berömmer dig; du är min Gud, jag kommer att upphöja dig.

Gud har gett oss nåd och lovat oss ära. Det är vår plikt som kristna att uppmana hans namn.

Vers 29: -O tacka HERREN; ty han är god; ty hans barmhärtighet håller evigt

På samma sätt började han den här psalmen användes för att avsluta den och gjorde den till en hel cirkel av glädje och tack till Gud

NÄR NÅR JAG ANVÄNDA DENNA PSALMEN?

Här är några gånger när Psalm 118 kan tjäna ett syfte för dig:

  • När du känner att du måste uttrycka ditt hjärtat av tacksamhet till den Allsmäktige
  • När du måste komma ihåg att bara män kan misslyckas men Gud misslyckas aldrig
  • När du behöver Gud att kämpa dina strider för att du instruerar och riktar dig när som helst i ditt liv.
  • När du vill att Gud ska ge dig välstånd och välsignelser

PSALM 118 BÄNARE:

Om du är i någon av ovanstående situationer eller mer, är dessa kraftfulla psalm 118-böner åt dig:

  • Herre, jag tackar dig för din seger och välsignelser i mitt liv
  • Vår himmelske Fader, skänka tacksägelsens anda i mitt hjärta
  • Herre, jag ber dig rädda mig från allt ont i Jesu namn.
  • Herre, jag föreskriver att jag inte ska dö utan leva för att förklara dina gärningar.
  • Fader, jag gläder mig över ditt namn, ta all ära i Jesu namn.

 

 

 

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU
tidigare artikelPsalm 41 Meddelandets vers av vers
nästa artikelPsalm 126 Betydelse vers av vers
Mitt namn är pastor Ikechukwu Chinedum, jag är en Guds man, som brinner för Guds rörelse i dessa sista dagar. Jag tror att Gud har bemyndigat varje troende med en märklig nådordning att manifestera den Helige Andens kraft. Jag tror att ingen kristen ska förtryckas av djävulen, vi har kraften att leva och vandra i herravälde genom böner och Ordet. För ytterligare information eller rådgivning kan du kontakta mig på everydayprayerguide@gmail.com eller chatta med mig på WhatsApp And Telegram på +2347032533703. Jag kommer också att älska att bjuda in dig att gå med i vår kraftfulla 24 timmars böngrupp på Telegram. Klicka på den här länken för att gå med nu, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Gud välsigne dig.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.