Förstå kraften i apostlarnas trosbekännelse

1
2362
The Apostles Creed

När våra föräldrar växer upp som barn får vi alltid recitera en bön varje morgon. De kallade det Apostles Creed. Vi reciterade det alltid efter vår morgondag eller ibland på natten innan vi lägger oss. Vi reciterade apostelens trosbekännelse så ofta att när vi var tonåringar har vi behärskat trosbekännelsen ord för ord.

Våra föräldrar dyrkade med den anglikanska kyrkan, och i den anglikanska kyrkan krävs det att du behärskar apostelens trosbekännelse och andra böner innan du kan döpas. Många av oss reciterade denna kraftfulla trosbekännelse utan att förstå vad den betydde och kraften bakom den. För de flesta av oss var det bara en recitation och rutinböner som vi bad varje gång i kyrkan.

I dag kommer jag genom Jesu Kristi nåd och att leda den Helige Ande att dela med oss ​​om att förstå kraften i apostelens trosbekännelse. I den här artikeln kommer vi att lära oss följande: Betydelsen av apostlarnas trosbekännelse, uppenbarelsen bakom apostlarnas trosbekännelse, den nicene trosbekännelsen och apostlarnas trosbekännelse. Jag uppmuntrar dig att öppna ditt hjärta när du läser den här artikeln idag, Guds ljus ska lysa i ditt hjärta och du ska bli välsignad av den uppenbarelse du kommer att upptäcka i den här artikeln idag.

Vad är Apostles Creed?

The Apostles Creed

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern,
skapare av himmel och jord.
Jag tror på Jesus Kristus, hans enda son, vår Herre.
Han blev tänkt av den Helige Andes kraft
och född av jungfru Maria.
Han led under Pontius Pilate,
korsfästes, dog och begravdes.
Han kom ner till de döda.
Den tredje dagen steg han igen.
Han steg upp i himlen,
och sitter vid Faderns högra hand.
Han kommer igen för att döma de levande och de döda.
Jag tror på den Helige Ande,
den heliga katolska kyrkan,
helgonens nattvardsgång,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse,
och evigt liv. Amen.

Apostles trosbekännelse är en av de äldsta trosbekännelserna i Kristi kropp idag. Denna trosbekännelse skrevs inte av apostlarna, men den är baserad på de grundläggande grunden för den kristna tron. Apostlarnas trosbekännelse har funnits så långt tillbaka som 140AD och den används ofta av många kyrkor och valörer över hela världen för olika syften.

Apostlarnas trosbekännelse är inte bara en vanlig trosbekännelse, den grundläggande grunden för den kristna tron ​​belyses i trosbekännelsen. Apostolernas trosbekännelse är full av många uppenbarelser, förståelsen av dessa uppenbarelser hjälper vår andliga förståelse av dessa trosbekännelser. Det är en sak att recitera apostlarnas trosbekännelse som en dikt, och det är en annan sak att recitera apostlarnas trosbekännelse med djup andlig förståelse.

Många troende ropar bara på att apostlarna trodde där olika religiösa valörer, utan att förstå meningen med trosbekännelsen. Många av dem vet inte den andliga betydelsen av apostlarnas trosbekännelse. Apostlarnas tro är skriven av våra fäder, baserat på den djupa uppenbarelse och andliga förståelse de har om Gudshuvudet, det är Gud Fadern, Kristus Sonen och Gud Den Helige Ande. Våra fäder i tron ​​som skrev dessa trosbekännelser inspirerades av den Helige Ande att skriva det. Därför krävs det en troende som är andlig för att förstå uppenbarelsen bakom apostlarnas trosbekännelse. Låt oss nu titta på betydelsen av apostlarnas trosbekännelse.

Vad är meningen med apostlarnas trosbekännelse?

Vad är meningen med apostlarnas trosbekännelse? Många av oss känner till recitationerna, men vad är den andliga betydelsen av apostlarnas trosbekännelse? Jesus fick oss att förstå i boken av Johannes 6:63 att Guds ord är Ande, detta innebär att varje Guds ord måste förstås andligt för att det ska kunna maximeras. Vem som helst kan recitera trosbekännelsen, men bara de med andlig förståelse kan förmedlas och verkligen välsignas av apostlarnas trosbekännelse.

Apostlarnas trosbekännelse är indelad i tre huvuddelar, Gud Fadern, Kristus Sonen och Den Helige Ande. Även det är en trodeklaration, därför måste din tro vara intakt för att du ska bli välsignad av dessa trosbekännelser. Låt oss nu titta på dem efter varandra.

1. Tro på Gud Fadern:

Hebreerbrevet 11: 6 King James Version (KJV)

6 Men utan tro är det omöjligt att behaga honom: för den som kommer till Gud måste tro att han är det och att han är en belöner för dem som omsorgsfullt söker honom.

Ditt kristna liv börjar från din tro på Gud, den allsmäktige, skaparen av himlarna och jorden. Vår Gud är den osynliga Gud som ser allting. Han är den osynliga och all mäktiga Gud. Våra fäder i tron ​​som sammanställde apostlarnas trosbekännelse hade djup uppenbarelse om Gud och de hörde tro på honom. Tyvärr går många människor i dag till kyrkan och reciterar apostlarnas trosbekännelse utan att känna Gud eller ha en personlig relation med honom. Att bara recitera apostlarnas trosbekännelse ensam kan inte hjälpa dig, orden där är mäktiga, men du måste först tro på Gud och utveckla din tro på Gud innan dina böner måste besvaras. Frälsning är det första steget i att känna Gud. Du är inte behörig att recitera apostlarnas trosbekännelse om du inte verkligen tror på Gud.

2. Tro på Jesus Kristus:

Apg 16: 31 King James Version (KJV)

31 Och de sa: Tro på Herren Jesus Kristus, så kommer du att bli frälst och ditt hus.

Att tro på Gud är det första steget, men att tro på Jesus Kristus är det som ger dig som Guds barn. Att recitera apostlarnas trosbekännelse utan att tro att Jesus Kristus är din Herre och Frälsare är slöseri med tid. Du spelar bara religion och Guds kärlek finns inte i dig. Vem är Jesus Kristus?

A. Jesus Kristus är Guds enfödde Son. Han kom från Gud, han är Gud.

B. Jesus Kristus är vår frälsning. Vår tro på Jesus Kristus är det som fastställer vår rätt ställning med Gud. Vi är frälsta eftersom vi tror på Jesus Kristus, vår Herre. Han betalade priset för vår frälsning genom sin död på korset. Han dog för att vi skulle kunna leva, och han var uppvuxen från de döda för vår rättfärdighet. Ingen kan räddas utanför Jesus Kristus.

C. Jesus Kristus gick till helvetet för oss. Kristus dog inte bara för oss, han åkte till hel på vår plats, varje synders destination är helvetet, och eftersom Jesus tog syndaren, gick han till helvetet för våra räkning. I helvetet erövrade Jesus döden och graven, han erövrade alla mörkrets krafter och gjorde en offentlig uppvisning av dem alla, Kolosserna 2:15, Uppenbarelseboken 1:18. Därför, om du tror på Jesus Kristus som din Herre och din personliga frälsare, har döden och helvetet ingen makt över ditt liv.

D. Jesus Kristus är levande. Jesus Kristus lever, han stod upp från de döda efter tre dagar och han lever för evigt, Uppenbarelseboken 1:18. Vi tjänar inte en död Gud, vår Gud lever och han ändrar fortfarande liv och gör underverk dagligen genom sina barn på jorden idag, halleluyah.

3. Tro på den heliga anden.

Apg 1: 8 King James Version (KJV)

8 But skall ni ta emot kraft efter det att den Helige Anden har kommit över er; och I ska vara vittnen för mig både i Jerusalem och i hela Judea och i Samaria och till den yttersta delen av jorden.

Den Helige Ande är den tredje personen i Guds huvud, den Helige Ande är bäraren av Guds närvaro, den Helige Ande är Gud själv. Efter att Jesus Kristus steg upp i himlen skickade han den Helige Ande till oss för att hjälpa oss att uppfylla vårt mandat på jorden. Jesu Kristi kyrka föddes av den Helige Ande i Apostlagärningarna 2. Den Helige Ande är livskraften för Guds kyrka universell.

I apostlarnas trosbekännelse betyder den heliga katolska kyrkan där inte den romersk-katolska kyrkan, den betyder helt enkelt hela Kristi kropp, de heliga kommunionen över hela världen. Den Helige Ande är det som håller kyrkan aktiv och produktiv.

Därför, om du reciterar apostlarnas trosbekännelse, måste du ställa dig själv följande, fråga, tror jag på den Helige Anden ?, är Guds kraft i arbetet i mig? Våra grundande fäder skrev inte bara trosbekännelsen i köttet, de fylldes med Guds Helige Ande, smörjandet av Guds Ande var i arbete i dem, det är därför trosbekännelsen fortfarande är relevant idag som den var där i dagar . Du behöver den Helige Ande för att förstå kraften bakom apostlarnas trosbekännelse. För att veta mer om den Helige Ande, KLICKA HÄR.

Vad sägs om Nicene Creed?

Nicene trosbekännelse är en mycket senare trosbekännelse, skapad i Nicaea i forntida kalkon, av rådet i Nicaea 325AD, Nicene trosbekännelse liknar apostlarnas trosbekännelse, det är också en förklaring om tro, men den är främst centrerad på döden , begravning och uppståndelse av Jesus Kristus. Medan apostlarnas trosbekännelse sammanfattar troen från apostlarna från det första århundradet, fokuserar den nikena trosbekännelsen på Kristi död, det är därför den nikena trosbekännelsen vanligtvis används under påsksäsongerna. Nedan är Nicene trosbekännelse:

Nicene Creed

Vi tror på en Gud, den Allsmäktige Fadern, skaparen av himmel och jord, på synliga och osynliga saker.

Och i en Herre Jesus Kristus, Guds Son, den födde av Gud Fadern, den enfadde, som är av Faderens väsen.

Guds Gud, Ljusets ljus, verklig Gud av sann Gud, född och inte skapad; av samma Faderens natur, av vem alla ting kom till, i himlen och på jorden, synliga och osynliga.

Vem för oss mänskligheten och för vår frälsning kom ner från himlen, var inkarnerad, gjordes mänsklig, föddes perfekt av den heliga jungfru Maria av den Helige Ande.

Av vem han tog kropp, själ och sinne, och allt som är i människan, verkligen och inte i uppenbarelse.

Han led, korsfästes, begravdes, steg upp igen den tredje dagen, steg upp till himlen med samma kropp, [och] satt vid Faderns högra hand.

Han ska komma med samma kropp och med Faderns ära för att döma de levande och de döda; av hans rike finns det inget slut.

Vi tror på den Helige Ande, på det oskapade och det perfekta; Som talade genom lagen, profeter och evangelier; Som kom ner över Jordan, predikade genom apostlarna och bodde i de heliga.

Vi tror också på endast en, universell, apostolisk och [helig] kyrka; i en dop i omvändelse, för syndernas förlåtelse och förlåtelse; och i de dödas uppståndelse, i eviga dom av själar och kroppar, och himmelriket och i det eviga livet

Apostles Creed-bön

Dessa är den viktigaste grunden som du måste ha i ditt liv som troende för att maximera apostlarnas trosbekännelse. Som jag sa tidigare, bara att recitera trosbekännelsen utan en sund andlig grund kan inte hjälpa dig, om du inte tror på Gud Fadern, hans Son Jesus Kristus och den Helige Ande, kan apostelernas trosbekännelse aldrig bli en välsignelse för dig . För att hjälpa dig har jag noggrant sammanställt några kraftfulla böner som jag kallar, apostlarna trodde bön. Dessa böner är baserade på grunden för apostlarnas tro. De är trofyllda bekännelseböner. Romarna 10:10 berättar för oss att vi tror från våra hjärtan, och vers 17 i samma kapitel berättar att tro kommer genom att höra Guds ord. När du deltar i dessa trofyllda förklaringsböner kommer din tro att leva upp och din andliga grund kommer att upprättas. Även om du inte är född på nytt kommer de här apostlarnas trosböner att återkoppla dig tillbaka till Gud och hålla dig etablerad i honom.

böner

  1. Fader, jag tackar dig för att du är skaparen av himmel och jord.

2. kom till din nådetron idag och jag får barmhärtighet och förlåtelse för synder i Jesus Kristus namn

3.Jag tror på dig min Gud som skaparen av himlarna och jorden, i Jesus Kristus namn

4. Jag tror att du är min himmelske Fader och den enda sanna Guden. i Jesus Kristus namn

5. Jag tror att du är alfa och omega, den som skapade början och har inget slut, i Jesus Kristus namn

6. Jag tror att du är den oskakliga, omättliga och ständigt pålitliga Guden i Jesus Kristus namn

7.Jag tror att du är den barmhärtiga Gud, den barmhärtiga Gud och den evigt förlåtande Gud.

8. Jag tror att du är Abraham, Isaks och Jakobs Gud, de levande Guden och inte de döda.

9. Jag tror att du skickade din ensfödde Son Jesus Kristus för att dö för våra synder.

10. Jag tror på Jesus Kristus som min Herre och personliga Frälsare.

11. Jag tror att Jesus Kristus dog för mina synder.

12. Jag tror att han är uppvuxen från de döda för min rättfärdighet

13. Jag tror att jag är Guds rättfärdighet i Kristus Jesus på grund av min tro på Jesus Kristus namn

14. Jag tror att Jesus Kristus har skickat den Helige Ande för att hjälpa mig i min kristna vandring.

15. Jag tror att den Helige Ande är Guds Ande

16. Jag tror att den Helige Ande är min hjälpare i livet

17. Jag tror att den Helige Ande är Min lärare och min försvarare

18. Jag tror på The Church Of God Universal

19. Jag tror att Guds kyrka är sanningens pelare

20. Jag tror att Jesus Kristus är kyrkans chef.

annonser

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här