Befrielseböner för förstfödda sonar

7
26187

Exodus 13: 2 Helligar mig alla förstfödda, allt som öppnar livmodern bland Israels barn, både människor och djur. Det är mitt.

Varje förstfödda son ordineras till att vara ett bra verktyg i Guds händer. I Andens rike tillhör den första alltid Gud. Gud helgar alltid den första, för att ge plats för andra att bli välsignade. Alla förstfödda barn ordineras för storhet, förstfödda barn märks av Gud för att leda där syskon till det lovar land. Men precis som Gud har en stor plan för förstfödda söner, så är djävulen också efter det öde. Idag ska vi delta i frälsböner för förstfödda söner. Den här artikeln kommer att fokusera främst på familjens första manliga barn.

Djävulen kommer alltid att komma efter det som Gud är intresserad av, det är därför livet för många förstfödda söner är i en fruktansvärd form.
Djävulen är ute efter att förstöra det förstfödda barns öde. Han vet att om han kan erövra huvudet kan han erövra resten. Alla förstfödda barn måste vara våldsamma i andan, om du som förstafödda barn måste göra det i livet, måste du vara ansluten till Gud och våldsamt motstå djävulen. När du läser den här artikeln idag kommer Gud att öppna dina ögon för att se orsakerna bakom alla dina utmaningar och du ska övervinna dem alla i Jesus Kristus namn.

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

Andlig attack på förstfödda söner

Exodus 4:22 Och du skall säga till Farao: Så säger HERREN: Israel är min son, till och med min förstfödde. Exodus 4:23 Och jag säger till dig: Låt min son gå så att han kan tjäna mig. Och om du vägrar för att låta honom gå, se, jag kommer att döda din son, till och med din förstfödda.


Grindarna till Helvete, har en speciell agenda för alla förstfödda söner. Djävulen arbetar natt och dag för att se att inget förstfödda barn lyckas. Jag vill att du ska observera med mig, har du undrat varför många förstfödda barn inte lyckas i livet? många av dem kämpar för att få fram ändarna, arbetet som elefanter men matar som myror. Detta är krafter av mörker. Dessa demoniska krafter attackerar det förstfödda barnet och ser till att han aldrig klarar det i livet. Vi kommer att titta på några bibliska exempel på förstfödda barn som attackerades av satan.

1. Kain: Kain var den första av sina föräldrar Adam och Eva, han hade en yngre bror som heter Abel. Vi känner alla historien om Kain och hur han hamnade. Kain dödade sin bror av avund och han blev förbannad och förvisad för evigt, 4 Mos 9: 16-4. Men innan dess kallade Gud Kain när han var arg för att hans offer inte accepterades och varnade honom för att djävulen är runt hörnet för att rycka bort honom, att han måste motstå djävulen men han lyssnade inte, 6 Mos 7: XNUMX-XNUMX . Kain missade det på grund av ilska och avund, han lät djävulen beröva honom sin födelse rätt. Många förstfödda söner är som Kain idag, de är inte andligt känsliga för att veta att djävulen är efter dem. Även när de av Guds män varnas för att vara andliga och bönfulla tar de det för givet och till slut ångrar det.

2. Ruben: Reuben är Jakobs första son, den som var tänkt att leda Isreals stammar. Men han förlorade den på grund av äktenskapsbrottens synd. Detta är verkligen en attack på hans liv av djävulen. Reuben var inte andligt känslig, därför tillät han lite glädje att gnugga honom från sin födelsesrätt. Läs vad hans far berättade för honom:
49 Mosebok 3: 49 Ruben, du är min förstfödde, min styrka och min styrka, min värdighets högsta och kraftens kraft: 4: XNUMX Instabil som vatten, du skall inte utmärka dig; för att du gick upp till din fars säng; då orenade du det: han gick upp till min soffa.

Ser du det? Reuben förlorade sin plats eftersom han föll för djävulens fälla. Djävulen kunde ha frestat någon av Jakobs 12 söner, men han valde Ruben, den första sonen. Detta är en tydlig indikation på att djävulen har speciellt intresse för förstfödda söner, och hans primära mål är att de förlorar där platsen i ödet.

3. Esau: Redan innan esau föddes har Gud redan förkastat Esau och valt Jakob. Många människor kanske undrar, varför kommer Gud att förkasta ett barn redan innan barnet föddes? svaret är enkelt, Gud känner redan till barnets liv, han i sin suveränitet vet redan alla de val som Esau kommer att göra i hans livstid, det är därför han valde Jakob. För att bekräfta detta ser vi att när de båda vuxit upp Esau inte värdesatte andliga saker, hans rätt som en förstfödd gavs av honom av Gud, men han sålde den för mat han värderade sin mage mer än sitt öde, det vill säga varför han förlorade det. Gud såg sin framtid och alla val som han kommer att välja att göra, det var därför Jakob valdes.

Många förstfödda söner är som Esau idag. djävulen har blundat där ögon för de saker som är viktiga för deras öde i livet. De värdesätter inte Guds saker och de saker som berör det öde, det är därför de flesta av dem gillar Esau förlorar sin plats. Du ska inte förlora din plats i Jesus Kristus namn.

Det finns många andra exempel i bibeln av förstfödda söner, som förlorade sin plats på grund av attacken mot deras öden från helvetets grop. De få jag just har nämnt är bara att öppna ögonen för det faktum att om du är en förstfödd son i din familj måste du vara väldigt bön och full av våldsam tro. Varje förstfödda barn tillhör Herren, det är därför djävulen personligen är efter Guds förstfödda barns öden. Jesus kom till jorden som Guds förstfödde son, efter att han hade uppenbarats för världen frestade djävulen honom i öknen. Vad var syftet med frestelsen? Det är för Kristus att förlora sin plats, ära till Gud Jesus Kristus övervann djävulen. Jag ser varje förstfödda son som läser detta övervinna djävulen i Jesu Kristi namn.

Hur man levereras som den förstfödda sonen

Vi kommer att titta på fem steg att ta för att bli befriade från mörkret som ett förstfödt barn.

1. Bli född igen:

Johannes 3: 3 Jesus svarade och sade till honom: Sannerligen, sannligen, jag säger dig: Förutom att en man föddes på nytt kan han inte se Guds rike.

Att födas på nytt är det första steget att övervinna djävulen som en förstfödd son. När du är född igen, är du född av Gud, och när du är född av Gud, du är en överkomman och har överkom världen. 1 Johannes 5: 4. Du kan inte vara ett Guds barn och fortfarande förbli ett offer för djävulen, när du när du antog Jesus Kristus som din Herre och Frälsare, fick du myndighet över alla djävlar. För att behärska denna auktoritet måste du läsa Guds manual, som är Bibeln. Detta tar oss till nummer två.

2. Studera ordet:

2 Timoteus 2:15 Studera för att visa dig själv godkänd för Gud, en arbetare som inte behöver skämmas och med rätt dela sanningsordet.

Varje Guds barn måste vara en elev av Guds ord. Din andemans enda mat är Guds ord. Om du inte studerar Guds ord dagligen, kan du aldrig växa till spirituell marturity. Och det krävs andlig mognad för att övervinna djävulen. Guds ord är som en spegel, det visar dig bilden av vem du är i Kristus. Guds ord öppnar dina ögon för att se allt vad Gud har tillhandahållit för oss i hans ord, också Guds ord visar oss också hur vi kan besegra djävulen och fortsätta att besegra och förstöra honom. Om du måste lyckas som en förstfödd son måste du vara ordets student, och du måste också sätta Guds ord i arbete.

3. Var Aman of Faith:

Matteus 17:20 Och Jesus sade till dem: På grund av er otro; ty sannligen säger jag eder: Om ni har tro som ett korn av senapsfrö, skall ni säga till detta berg: Flytta därifrån till ni. och det ska ta bort; och ingenting ska vara omöjligt för er.

För att övervinna djävulen måste du vara en trosman. Tro är den enda kraften som kan flytta berg. När du är en troende man kan ingen djävul fånga dig i livet. Tro är den kraft som vi engagerar för att ändra nivåer. Som ett förstfött barn måste du engagera en våldsam och krävande tro om du måste se storhet i ditt liv.

4. Var engagerad mot Gud:

Jeremia 29:13 Och du skall söka mig och hitta mig när du letar efter mig av hela ditt hjärta.

Som en förstfödd son måste du vara hängiven till Gud. Tjäna Gud helt och fullt, lägg inte ett ben i kyrkan och ett annat ben i världen. Håll fast vid Gud och han kommer att slåss dina strider för dig. Många kristna hävdar att de söker Gud, men där är hjärtan långt ifrån Gud, vår Gud ser hjärtat, om ditt hjärta är långt ifrån Honom, kommer han att vara långt ifrån dig. Du måste sträva efter Gud, försöka känna honom personligen, utveckla en personlig relation med Jesus Kristus. Du kan inte vara ansluten till Gud och vara ett djävulens offer.

Jag uppmuntrar dig att vara en aktiv kristen, gå med i en volontärgrupp i din lokala kyrka och lägga in allt ditt bästa när du tjänar Gud där. Missa heller aldrig gudstjänster, ju mer du hör Guds ord, desto närmare kommer du honom.

5. Var bön:

Matteus 18:18 Sannerligen säger jag eder: Allt vad ni binder på jorden kommer att vara bundet i himlen; och allt vad ni tappar på jorden, kommer att lösas i himlen.

En mindre bön, Christian är en maktlös kristen. Varje gång vi ber, aktiverar vi Guds kraft inuti oss och sätter igång den. Om du vill se makt i ditt liv som kristen måste du vara en bön krigare. Du måste behärska handlingen om befrielseböner. Jag har noggrant valt ut några kraftfulla befrielser för dig som en förstfödd son. Dessa böner i en troendes hand är som ett kärnvapen i terroristens hand, alla är i fara. Men i detta fall är det bara djävulen och hans demoner som är i fara.

När du engagerar dig i denna befrielsebön av hela ditt hjärta idag, ser jag djävulens belägring över ditt öde förstört nu i Jesu Kristi namn. Som en förstfödd son måste du resa upp och berätta för djävulen nog är nog, Jag kan inte fortsätta att drabbas av denna plåga, jag måste ändra nivåer, komma ut ur mitt liv och öde och så vidare. Du måste attackera djävulen från alla vinklar tills du släpper dig loss från hans bojor. Idag är verkligen din befrielsedag i Jesus Kristus namn.

Befrielseböner

1. Jag befriar mig från varje dröm trakasserier, från mitt livs grund, i Jesu namn.

2. Jag befriar mig från varje familjens skam, från mitt livs grund, i Jesu namn.

3. Jag befriar mig från alla förfäderbannelser, från mitt livs grund, i Jesu namn.

4. Jag befriar mig från varje sinnesfragmentering, från mitt liv, i Jesu namn.

5. Jag befriar mig från varje djurand, från mitt livs grund, i Jesu namn.

6. Jag befriar mig från dominans av marina makter, från mitt liv, i Jesu namn.

7. Jag befriar mig från hypokrisens anda, från mitt livs grund, i Jesu namn.

8. Jag befriar mig från vagabondånden, från mitt livs grund, i Jesu namn.

9. Jag befriar mig från icke-prestation, från mitt liv, i Jesu namn.

10. Jag befriar mig från varje grundläggande starkman, från mitt liv, i Jesu namn.

11. Jag befriar mig från dödens och helvetets ande, från mitt livs grund, i Jesu namn.

12. Jag befriar mig från varje trolldomsbur, från mitt livs grund, i Jesu namn.

13. Jag befriar mig från blodföroreningar, från mitt liv, i Jesu namn.

14. Jag befriar mig från förnedringsandan, från mitt livs grund i Jesu namn.

15. Jag befriar mig från varje frö av maktlöshet, från mitt livs grund, i Jesu namn.

16. Jag befriar mig från alla former av stagnation, från mitt livs grund, i Jesu namn.

17. Jag befriar mig från skam, från mitt livs grund, i Jesu namn.

18. Jag befriar mig från misslyckande i utkanten av mitt mirakel, från mitt livs grund, i Jesu namn.

19. Jag befriar mig från andlig blindhet, från mitt livs grund, i Jesu namn.

20. Jag befriar mig från andlig dövhet, från mitt livs grund, i Jesu namn.

21. Jag befriar mig från dålig efterbehandling, från mitt livs grund, i Jesu namn.

22. Jag befriar mig från förbannelser och trollformler från mitt liv, i Jesu namn.

23. Jag befriar mig från bekanta andar, från mitt livs grund, i Jesu namn.

24. Jag befriar mig från onda mönster, från mitt liv, i Jesu namn.

25. Jag befriar mig från marina förbund, från mitt livs grund, i Jesu namn.

26. Jag befriar mig från varje ond hänglås, från mitt liv, i Jesu namn.

27. Jag befriar mig från alla demoniska attacker, från mitt livs grund, i Jesu namn.

28. Jag befriar mig från de dödas ande, från mitt livs grund, i Jesu namn.

29. Jag befriar mig från varje vagabond livsstil, från mitt liv, i Jesu namn.

30. Jag befriar mig från otidig död, från mitt livs grund, i Jesu namn.

31. Jag befriar mig från mental instabilitet från grunden av mitt liv, i Jesu namn.

32. Jag befriar mig från varje pil av frustration, från mitt livs grund, i Jesu namn.

33. Jag befriar mig från sjukdomar och sjukdomar, från mitt livs grund, i Jesu namn.

34. Jag befriar mig från föräldriga förbannelser, från mitt livs grund, i Jesu namn.

35. Jag befriar mig från våldsam död, från mitt liv, i Jesu namn.

36. Jag befriar mig från varje onormalt beteende, från mitt livs grund, i Jesu namn.

37. Jag befriar mig från okontrollerbar ilska, från mitt livs grund, i Jesu namn.

38. Jag befriar mig från sataniska konstiga röster, från mitt livs grund, i Jesu namn.

39. Jag avskärde mig från varje stamand och förbannelse, i Jesu namn.

40. Jag avskärde mig från varje territoriell anda och förbannelse, i Jesu namn.

Far, jag tackar dig för min totala befrielse i Jesus namn.

 

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU
tidigare artikelHur man ber effektivt för mirakel
nästa artikelFörstå kraften i apostlarnas trosbekännelse
Mitt namn är pastor Ikechukwu Chinedum, jag är en Guds man, som brinner för Guds rörelse i dessa sista dagar. Jag tror att Gud har bemyndigat varje troende med en märklig nådordning att manifestera den Helige Andens kraft. Jag tror att ingen kristen ska förtryckas av djävulen, vi har kraften att leva och vandra i herravälde genom böner och Ordet. För ytterligare information eller rådgivning kan du kontakta mig på everydayprayerguide@gmail.com eller chatta med mig på WhatsApp And Telegram på +2347032533703. Jag kommer också att älska att bjuda in dig att gå med i vår kraftfulla 24 timmars böngrupp på Telegram. Klicka på den här länken för att gå med nu, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Gud välsigne dig.

7 KOMMENTARER

  1. Välsignad morgon jag kom precis över den här webbplatsen igår och jag läste och skrev ut några böner poäng jag blev verkligen hjälpt andligt. Amen

  2. me ni mzaliwa wakwanza maisha yagu ilinibadilikia tu mara moja nilikua na vitu mingi sana za thamana nikapoteza kazi sai naomba usaidizi kwa mama yagu leo ​​nimeani akuna kitu aiwezekani kwa mungu adi nilika sana zaidi ya maali nilikua niko nairobi

  3. Alltid trofaste Fader Jag tackar dig för att du förde igenom dessa böner, det kan bara vara du Gud... Jag tror att du har stora planer för mitt liv och fick mig att gå igenom dessa böner... Tack abba pappa för jag vet redan att du har besvarat mina böner AMEN……

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.