Kraftfulla böner pekar på att krossa ormar och skorpioner.

0
4121

Luk 10:19 Se, jag ger er kraft att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens alla krafter. Inget ska på något sätt skada er.

Varje troende har fått gudomlig auktoritet över alla djävlar. Som Guds barn måste du förstå att djävulen inte är ditt problem i livet. Du är född av Gud, därför är du överlägsen djävulen och alla hans mörkeriket. Idag ska vi delta i kraftfulla bönpunkter för att krossa ormar och skorpioner. Denna bönpunkter öppnar dina ögon för den myndighet som Gud har gett oss i Kristus Jesus. När du är klar med att läsa den här artikeln kommer du att sluta fly från djävulen och börja förfölja djävulen. Rädsla kommer att försvinna från ditt liv permanent. Din era av dominans över satan och alla hans mänskliga agenter kommer att börja. Jag uppmuntrar dig att öppna ditt hjärta när du går igenom det här stycket, du ska erövra i Jesus Kristus namn.

Vad är ormar och skorpioner?

Ormar och skorpioner är djävulen och hans demoniska mänskliga agenter. I Lukas 10:19 hänvisade Jesus Kristus till demoner som ormar och skorpioner. Djävulen kallas de stora ormarna, inte konstigt att hans demoner också kallas ormar och skorpioner. Även varje ond man eller kvinna som söker din undergång är också en orm och en skorpion. Alla onda mänskliga agenter som slåss mot dig i din familj, arbetsplats, affärsplats är också en orm eller skorpion. Den goda nyheten är att Gud har gett er auktoritet att krossa dem alla. Att placera dem där tillhör, som är under dina fötter. Men varför använde Jesus Kristus ormar och skorpioner för att hänvisa till djävlar? Vi vet att skrifterna är inspirerade av den Helige Ande, och Gud gör inte vanliga jämförelser i Bibeln. För att Jesus ska använda ormar och skorpioner, för att hänvisa till demoner, måste det finnas några särdrag och karaktäristika hos dessa varelser som kan hittas i demoner. Låt oss titta på några av dem.

Egenskaper hos ormar och skorpioner

1. Giftigt: Både ormar och skorpioner är giftiga varelser. Ett gift är en dödlig vätska som kan döda sitt offer. I andens rike symboliserar gift onda avsättningar. Demoner är också giftiga, de har kapacitet att deponera ond andligt gift i sina offer. Många människor i dag, till och med troende lider av onda avsättningar eller andligt gift, vissa har till och med dött till följd av denna demoniska åkomma. Men som Guds barn är du oundviklig, sa Jesus Kristus, du ska plocka upp ormar, och även om djävulen planterar något andligt gift i ditt liv, ska det inte skada dig. Markus 16: 17-18.

2. Subtil: Ormar och skorpioner är subtila och listiga varelser. Om du inte är andligt känslig ser du dem inte komma. Djävulen är en förförare och bedragare och så är hans demoner. Djävulen lurade Adam och Eva i trädgården och tog myndighet över mänskligheten som ett resultat. När Jesus kom för att återställa den myndigheten tillbaka till människan, försökte han också lura Jesus men han misslyckades, eftersom Jesus var andligt känslig och vaken. Som troende måste vi vara vakta, inte allt som glitter är guld, vi får aldrig låta vår vakt, inte ge djävulen plats och han kommer att vara hjälplös mot dig.

3. Våld och kränkande: Ormar och skorpioner är våldsamma och kränkande varelser. Demoner är också våldsamma, de ler inte, de är ute efter att stjäla, döda och förstöra. Om du måste övervinna dem måste du också vara en våldsam kristen. ts bara den våldsamma som tar det med våld. Livet gynnar inte det milda och ofarliga, det gynnar bara det djärva och våldsamma. Lejonet i dig måste leva. så länge du förblir defensiv kommer djävulen att fortsätta att attackera dig, men i det ögonblick du blir stötande och attackerar djävulen kommer han att fly från dig. James 4: 7.

4. De kan krossas: Ormar och skorpioner kan krossas, även demoner kan krossas. Jesus har gett oss myndighet att krossa varje demon som kommer mot oss. Djävulen är inte längre en faktor, du som kristen, du är överlägsen djävulen. När djävulen kommer mot dig, krossar du honom i Jesu Kristi namn. Man kan fråga, hur krossar jag ormar och skorpioner som troende. vi kommer att undersöka det inom kort.

Hur man krossar ormar och skorpioner

Det finns tre sätt att krossa ormar och skorpioner, de är ordet, tro och bön. Låt oss titta på dem en efter en:

1. Ordet: Vårt Guds ord är Guds vilja, och Guds vilja är Guds sinne. Guds ord stöds av Guds integritet. Det betyder vad ordet säger, ingen djävul kan motstå det. Om du vill beordra myndighet över djävulen och hans agenter måste du vara ordets student. Du måste studera Guds ord och låta det bo i dig rikt. Jesus var full av ordet, i själva verket är han Guds ord personifierad. När djävulen kom för att fresta honom i vildmarken, motståndade han djävulen genom Guds ord, Matteus 4:10. Varje troende som är full av Guds ord kan inte bli offer för satan.

2. Tro: Utan tro kan du inte manifestera Guds kraft. Utan tro kan du inte underkasta mörkrets krafter. Tro är absolut förtroende och beroende av Gud genom hans ord. När du litar på och är beroende av Gud, kan ingen djävul övervinna dig. Jesus Kristus var full av tro, det är därför han övervann varje djävul som kom på hans väg. Så länge din tron är på plats, kommer du att underlätta varje djävul som kommer din väg.

3. Bön:Genom böner utför vi dom över mörkret. Kraften i Guds ord och vår tro manifesteras båda genom bönalteret. Genom böner kan du beordra helvetets krafter att böja dig för dina fötter. Du avlägsnar varje resistent kraft som bekämpar ditt öde. En bönfri kristen kommer alltid att bli djävulens offer. Endast kristna som inte ber, hamnar som rov för djävulen. Jag har sammanställt några kraftfulla bönpunkter för att krossa ormar och skorpioner för dig idag. Nu när du är informerad, engagera dessa böner i tro och få dina omedelbara mirakel i Jesus Kristus namn.

Bön poäng

1. Fader, jag tackar dig för alla krafter som tillhör dig i Jesus Kristus namn

2. Fader, jag kommer frimodigt till din nådetron för att få nåd och nåd i Jesus Kristus namn

3. Ni onda ögon som övervakar mitt öde, jag beordrar er att bli blind i Jesus Kristus namn

4. Varje territoriell demon som står mot mig slås ned i Jesus Kristus namn

5. Jag släpper tillräckliga plågor vid varje farao som kämpar mot mitt genombrott i Jesus Kristus namn

6. Varje demon som motsätter mig Guds ord i mitt liv, förstörs i Jesus Kristus namn

7. Jag sprider planerna för varje demonisk gangup mot mig i Jesus Kristus namn

8. Jag beordrar varje pil av lidande som riktas mot mitt liv att återvända till avsändaren i Jesus Kristus namn

9. Varje träd av lidande som växer i mitt öde kommer att upphöra och konsumeras av eld i Jesus Kristus namn

10. Varje demon som kommer att döda för att stjäla och förstöra i mitt liv förstörs nu i Jesus Kristus namn

11. Varje demonisk mänsklig agent som hyrts in för att dra mig ner, falla ner och dö i Jesus Kristus namn

12. Varje förbund med hårt liv förstörs i Jesus Kristus namn

13. Varje slangande anda som arbetar mot mitt liv, förstörs i Jesus Kristus namn

14. Alla onda insättningar i mitt liv spolas ut nu av Jesu Kristi blod.

15. Varje lidelse som tar upp min genombrott raderas i Jesus Kristus namn

16. Varje demon som orsakar sjukdom och sjukdomar i mitt liv, förstörs i Jesus Kristus namn

17. Varje fattigdom i mitt liv ska förstöras i Jesus Kristus namn

18. Varje ond röst som talar mot mitt liv, förstörs i Jesus Kristus namn

19. Alla hekser och trollkarlar i mitt liv förstörs nu i Jesus Kristus namn

20. Jag krossar varje orm och skorpioner som kommer mot mig nu i Jesus Kristus namn

21. Jag släpper stridande änglar för att förstöra fiendens planer mot mitt liv i Jesus Kristus namn

22. Jag förklarar att jag är ostoppbar i Jesus Kristus namn

23. Jag förklarar att jag är obestämbar i Jesus Kristus namn

24. Jag förklarar min allomfattande myndighet över alla djävlar i Jesus Kristus namn

25. Jag avvisar andlig blindhet i Jesus Kristus namn

26. Från denna dag ska jag gå till förmån för varje sde i Jesus Kristus namn

27. Alla de som kommer att slåss mot mig i år ska förstöras i Jesus Kristus namn

28. Jag släpper varje demonisk mänsklig agent som sitter på mitt öde i Jesus Kristus namn

29. Jag förklarar att jag är välsignad i Jesus Kristus namn

30. Tack Jesus.

annonser

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här