Kraftfulla böner för befrielse från onda andar

3
5248

Luk 10:19 Se, jag ger er kraft att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens alla krafter. Inget ska på något sätt skada er.

Varje troende har fått myndighet över mörkers krafter. Onda andar har ingen makt över dig som Guds barn. Namnet på Jesus Kristus är namnet framför alla namn, och vid Jesu Kristi namn måste varje knä böjas, och det inkluderar alla onda andar och mörka krafter. Idag ska vi titta på några noggrant utvalda kraftfulla böner för befrielse från onda andar. Dessa kraftfulla böner för befrielse kommer att ge dig möjlighet att ta total kontroll över ditt liv. Om du lider av ett förtryck av djävulen eller den andra, genom denna böner, kommer himmelens Gud att ge dig snabbt när du engagerar dig i tro.

Hur man övervinner onda andar?

Bön är medium med vilken vi utövar auktoritet över de onda andarna. James 4: 7, uppmanar oss att motstå djävulen. Att fly från djävulen kan inte hjälpa dig, gråt och klagande på grund av sataniska attacker är inte lösningen. Om du vill övervinna krafterna i mörkret som rasar ditt liv, måste du vara djärv och möta djävulen. Du måste engagera dig intensivt och aggressiva böner att befria dig från varje förtryck av onda andar. Denna bön för befrielse är mycket viktig i många kristna. Många troende är offer för onda andar. Några av dessa attacker listas nedan:

1. Anden man och ande fru attack
2. Stagnation
3. Bakåtläge
4. Drömattacker
5. Barrenness
6. Misslyckanden och besvikelser
7. Förseningar i äktenskapet
8. Familjefästningar
9. Ancestral Powers
10. Generations-förbannelser. etc.

Bakom varje attack av djävulen är en ond ande. Jag bryr mig inte om vilken djävulskraft som är i arbete i ditt liv idag, jag föreskriver din frihet i Jesus namn. När du deltar i dessa kraftfulla böner för befrielse av onda andar, ska du verkligen överlämnas i Jesus namn. Varje ond ande som arbetar i ditt liv ska komma ut och aldrig gå in i ditt liv längre i Jesus namn. Jag uppmuntrar dig att be dessa böner med tro idag och få din befrielse.

Bön poäng

1. Fader, jag tackar dig för kraften i Jesu Kristi namn.

2. Jag går djärvt in i din nådetron och jag får barmhärtighet för alla mina kortkomster och nåd att komma över i Jesu namn.

3. Jag avvisar alla aktiviteter med onda andar i mitt liv i Jesus namn.

4. Alla krafter som skapar problem för mig förstörs nu i Jesu namn

5. Åh Herre, resa upp och förrätta djävulens alla onda planteringar i mitt liv i Jesu namn

6. Jag tystar för evigt, varje mun av de ogudaktiga talar mot mig i Jesus namn

7. Låt jorden öppna och svälja alla fiendernas planer mot mitt liv och öde i Jesu namn

8. Varje pilar med onda andar som skickas för att förstöra mig, förstörs nu i Jesu namn

9. Onda moln runt mitt liv, spridda, i Jesu Kristi namn.

10. Oavsett vilka mörkerkrafter som arbetar mot mig, kommer jag att uppstå och lysa i Jesu namn

11. Jag har kommit till Sions berg, mitt öde måste förändras i Jesu namn

12. Åh Herre, förvandla mitt liv och hushåll till en generation av beröm i Jesu namn.

13. Åh Herre väsen över alla mina fiender i Jesu namn

14. Åh Herre bekläder alla mina fiender med skam i Jesu Kristi namn.

15. Låt din eld omsluta mig och hela mitt hus i Jesus namn

16. Varje ond ande som inte släpper mig förstörs av eld nu i Jesu namn

17. Låt varje samling av onda män mot mig spridas nu i Jesu namn

18. Åh, herre, koppla mig till min ekonomiska ödehjälpare i Jesu namn genom din mäktiga hand.

19. Fader, jag släpper den ofärbara elden från himlen för att konsumera alla onda planteringar av onda sprits i mitt liv och öde i Jesu namn

20. Jag släpper stridande änglar för att slå ner alla min förtryckare i Jesu namn.

21. Jag förkastar och förstör alla marinmakter som arbetar mot mig i Jesu namn

22. Jag avvisar stagnation i mitt liv i Jesu namn

23. Jag förkastar bakåtriktadhet i mitt liv i Jesus namn

24. Jag går emot varje kraft som attackerar mig i drömmen med Jesu blod, i Jesu namn

26. Jag avvisar ofrivillighet i mitt liv i Jesu namn

27. Jag avvisar misslyckande och missnöje i mitt liv i Jesu namn

28. Jag avvisar äktenskapliga förseningar i mitt liv och familj i Jesu namn

29. Jag bryter ner varje stark man i mitt liv i Jesu namn

30. Jag krossar varje ondskan som arbetar mot mitt liv i Jesu namn

31. Du agenter för demotion, jag befaller dig i vår Herre Jesus Kristi namn, tappa ditt grepp om mitt liv.

32. Ni agenter för demoniska förseningar, jag befaller er i vår Herre Jesus Kristi namn, tappa er grepp om mitt liv.

33. Du agenter av förvirring, jag befaller dig i vår Herre Jesus Kristi namn, tappa ditt grepp om mitt liv.

34. Ni agenter för bakåtriktadhet, jag befaller er, i vår Herre Jesus Kristi namn, tappa er grepp om mitt liv.

35. Varje instrument för misslyckande mot mig, förstörs i Jesu namn.

36. Varje instrument av sataniska vapen som är utformad mot mig, förstörs i Jesu namn.

37. Varje dödsinstrument mot mig, förstörs i Jesu namn.

38. Varje instrument av sataniska satelliter och kameror utformade mot mig, förstörs i Jesu namn.

39. Varje instrument av satanisk fjärrkontroll utformad mot mig, förstörs i Jesu namn.

40. Varje instrument av sataniska etiketter och märken mot mig, förstörs, i Jesu namn.
Tack Jesus.

annonser

3 KOMMENTARER

    • Jag vet att jag kan lita på Gud och Jesus Kristus och den heliga ande som hjälper mig särskilt när familjen gör ont på dina känslor och inte förstår, och sedan skjuter du bort när du blir misstänksam över vad de gör, när de inte gör att jag normalt sett har blivit sårad och låtit ned så många gånger och jag förlåter alltid alla som så skada mina känslor och känslor, jag vet att Gud och Jesus Kristus och den heliga ande förlåter mig, och jag ångrar alla mina felaktiga handlingar också , Jag kommer också att förlåta mig själv, jag kommer alltid att älska Gud först och jag kommer alltid att älska människor oavsett hur mycket de skadar mina känslor och mina känslor, be bara för mina situationer och mina omständigheter och för Gud att hjälpa min man, att verkligen visa, kärlek, mot mig trots att jag gör fel det mesta av tiden.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här