21 Betydelsen av bön

3
26780

Betydelsen av bön i människors liv är oumbärlig. Det måste finnas ett konsekvent och ohindrat kommunikationsflöde mellan människa och Gud. Annars är djävulen nära att slå. När taket på ett hus tas bort. Det utsätter husets invånare för hårt väder. Regn påverkar dem, den brinnande solen kommer att ta itu med dem. Som om det inte räcker kan skadliga och livshotande varelser hitta en väg in i sitt hem. Så är också livet för en bön mindre kristen.

Bibeln varnade kristna i 1 Peter 5: 8 Var nykter, var vaksam; eftersom din motståndare djävulen, som ett brusande lejon, går omkring och söker vem han kan äta. Vår motståndare vilar inte dag och natt, det går omkring som ett hungrig djur som letar efter vem att äta. Det är därför viktigt att bön så mycket som vi lever och andas ska vara en integrerad del av våra liv. Vi skulle bara vara ett stort förnekande av verkligheten om vi säger att be är väldigt lätt. De som stannade på bönplatsen skulle förstå att bön inte är som andra fritidsaktiviteter som vi gör. Tyvärr kommer djävulen att göra allt inom räckhåll för att pressa oss ut ur bönens plats. Eftersom den förstår att när vi ber blir vi en formidabel kraft.

Men när vi vet vikten av bön, kommer det att hjälpa oss att stanna på plats för bönen. Vikten av bön är mycket enorm i vårt dagliga liv.
Nedan hittar vi en lista över 21 viktiga böner. Vi hoppas säkert att detta kommer att ge oss en känsla av resonemang när vi blir avskräckta att be.

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

1. BÖD LANSERAR OSS TILL TRÄDDELEN


Skriften säger och nu finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Romare 8: 1 Det finns därför ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, som inte vandrar efter köttet utan efter Anden. Vi törstar efter andens saker genom våra böner.
Hebréerna 4: 16 Låt oss därför komma med frimodighet till nådens tron ​​så att vi kan få barmhärtighet och hitta nåd för snabb hjälp. Det enda sättet vi kan komma in i Guds tron ​​är via våra böner.

2. VI FÅR UTVECKLINGAR

Gud är inte författare till förvirring. Det kristna imperiet som Gud vill att vi ska bygga är inte det som alltid kommer att springa till pastorer eller profeter för uppenbarelser. Gud vill också prata med dig. Förhållandet som Gud byggde med människan är som far till son. En snabb resa in i skrifterna fastade Daniel och bad när han fick veta om Jeremias profetia att Jerusalem kommer att vara öde i sjunde år. Daniel 9: 3 Och jag satte mitt ansikte till Herren Gud för att söka med bön och bön, med fasta och säckväv och aska. På grund av Daniels bön gav Gud honom en uppenbarelse som överensstämde med Jeremias profetia. Den bästa tiden som en man kan knacka på för att höra från Gud är under bönens tid. Gud är inte en pratsam, men han pratar hela tiden. Vi får uppenbarelser från Gud på platsen för bönen. Så det är viktigt att vi ber hela tiden.

3. AVSLUTNINGAR OCH OCH RÄDD

Det är den här känslan du får när du bara bad till Gud om en situation. Vi får denna inre tillfredsställelse att vår fråga har rapporterats till himmelens domstol. Bibeln säger att han inte har gett oss andan av rädsla. 2 Timoteus 1: 7 För Gud har inte gett oss den anda av rädsla; utan en kraftens och kärlekens och en sund själ. Vi får inre styrka att möta alla situationer efter att vi har bett. Vi har en försäkran om att allt kommer att gå bra.

4. GENOMbrott

Det säger att du erövrar ditt problem genom att bli ett problem för det. Ju mer vi ber om en viss sak, desto mer närmar vi oss manifestationen. James 5:16 Bekänn dig dina fel varandra och be varandra för att ni ska bli läkta. Den rättfärdiga människans effektiva bön utnyttjar mycket. Vår effektiva bön kommer alltid att sejla över alla situationer eller utmaningar. En annan betydelse av bön är genombrott. Även när du är trött eller trött på att be. När du kommer ihåg denna intrikata betydelse av varför du behöver be, kommer du definitivt att be. Bön befria oss från livsproblem och utmaningar som vi kan möta. Det ger oss seger över dem.

5. ÖVRIGT TEMPTATION

Frestelsen är en oundviklig del av vårt kristna liv. Till och med Kristus frestades mycket av djävulen. Så vem är vi för att undgå djävulens frestelser.
Om du frågar mig, en sak som gjorde att Kristus segrade över djävulens frestelser var det faktum att han hade fäst och bad väl. Matteus 4: 2 Och när han fasta fyrtio dagar och fyrtio nätter, var han efteråt hungrig. Matteus 4: 3 Och när frestaren kom till honom, sade han: Om du är Guds Son, beordra att dessa stenar blir till bröd.

Kristus fylldes emellertid av det heliga efter att ha be outtröttligt i fyrtio dagar. Han kunde övervinna djävulen. Vi som kristna bygger också vår förmåga att identifiera fiendens frestelser. Skriften varnade för att vi inte borde vara okunniga om djävulens anordningar. Bön blir därför en viktig aspekt av våra liv för att övervinna frestelser.

6. BEDSKYDD OSS FÖR EVELL

Hur många människor vet att bön skyddar oss från onda händelser? Våra böner är inte bara en session av buller till en osynlig gud. Den Gud som vi ber till svarar säkert på böner. Inte undra på att skrifterna Psalmer 34:15 HERRENS ögon är på de rättfärdiga, och hans öron är öppna för deras bön. När Guds ögon är på en människa kan ingen ondska komma över en sådan person. Det finns några av oss som har blivit offer för en fruktansvärd olycka som krävde många liv. Men vi lämnade oskadda. Det är inget annat än ett mirakel.

7. BÖNEN HJÄLPER OSS ATT UPPFYLA GUDS SYFTE FÖR VÅRT LIV

Trots att människan har ögon kan han ändå inte se bortom det fysiska. Många människor misslyckas med syftet i livet eftersom deras liv saknar riktning. Det har funnits så många profetior om många av oss. Profetier om att vi kommer att bli bra, vi kommer att bli framgångsrika. Ändå lider vi fortfarande av att göra saker som andra gör utan problem. Berättelsen om Jakob är ett perfekt exempel. Jacob skulle vara stor. Men den profetian kom inte till. Tills han hade ett möte med en ängel hela natten. Psaltarenes bok 25:14 Herrens hemlighet är hos dem som fruktar honom; och han kommer att visa dem sitt förbund. Gud avslöjar riktningen för våra liv för oss på platsen för bön. En bön man kommer inte att sakna riktning i livet.

8. BEDRA GÖR OSS GUDS WISDOM

Det krävs av Guds nåd att veta hur man kan ta hänsyn till situationer. Att ge lämpliga svar på frågor tar Guds visdom.
När vi ber om en fråga ger Gud oss ​​visdom att svara på frågan. Det finns svar som kan leda till krig bland människor, och det finns svar som lugnar situationens spänning. Skriften säger att visdom är av Gud. När vi ber, ger Gud visdom för att hantera alla situationer.

9. BEDRA ÖKAR VÅR LANGITIVITET

Du undrar kanske hur sant detta påstående är. När det finns sinnesfrid och tillfredsställelse ökar det en människas livslängd. Det är en tillfredsställelse som kommer från hjärtat när vi ber. Serenity är en lyx för mycket att be om på vissa ställen. Men när en man ber, får vi ett lugnt sinne, ett lugnt hjärta. Även i krigstider känner vi oss trygga och i fred med alla.

 10. Bön ger helande

Vi vänder oss ofta till läkaren när vi är sjuka. Det finns en del sjukdomar som skämmer en läkare. I vetenskapens värld finns det saker som vetenskapen inte har svar på.
Men i det övernaturliga området finns det ett svar på alla frågor som ställs. Det som kan tyckas vara svårt i medicinskteams syn är lätt på bönens plats. Bibeln fick oss att förstå att Gud är den största läkaren. Vår läkning är i Jehovas händer, bönen föds upp den med kraft.

11.BRINGA OSS TILL JUSTERING MED GUD

Skriften säger att Guds händer inte är för kort för att rädda oss, och hans öra är inte för tungt att han inte kan höra oss. Men vår synd orsakade ett gap mellan människa och Gud. Ofta, när vi ber, har vi detta förtroende för att Gud har förlåtit oss. Genom bön kommer vi överens med Gud. Vi löser alla våra skillnader med Gud i stället för bön.

12. ÖVERSIKT OCH DIVENS ARBETE

När livet slår oss hårt med förödelser. Vi måste förstå att Kristus redan har erövrat. Men vi måste komma in i medvetandet om att vi har övervunnit trodde Kristus Jesus.
Kom ihåg att i Uppenbarelseboken 12:11 Och de övervann honom med lammets blod och med sitt vittnesbörd. och de älskade inte sina liv till döds. Kristi blod har redan utgjutits, men vårt vittnesbörd sker genom böner. Vi bekänner med vår mun att vi är segrar, ingen djävelskedja kan hålla oss nere.

13. Bön gör oss oberoende

En bön kristen kommer att bli som en eld. Detta betyder inte att det inte blir några problem. Men en eldpelare fäster runt kanterna hos en bön kristen. Till och med så att sjukdom kommer att se en sådan person och fly.

Det finns så många människor i världen som djävulen framgångsrikt har besegrat. Många kristna har tappat sin frälsning för att de inte kunde be. Effekten av bönen visar inte bara när vi står inför problem. Även när det går bra måste vi förstå att bön fungerar.
Djävulen kommer inte att kunna komma nära en bön man. Eftersom det inte kommer att finnas någon svaghet runt en bön man.

15. BÖD ÖPPNA DÖRER AV MÖJLIGHETEN

I livet finns det inget som heter tur. Det vi kallar tur är en grundlig förberedelse som möter en liten möjlighet. Har du någonsin undrat varför vissa människor bara kommer till en viss plats och utmärker sig? Du undrar aldrig varför vissa människor utan problem gör saker som andra kämpar med ?.
Det är värt att notera att mästare inte görs i ringen. Oavsett vad en man uppvisar i det fysiska, måste det ha varit avgjort i andens rike. Böner öppnar en möjlighet för människor, det bryter människans naturliga protokoll.

16. BÄNNAN bryter förbi ungdomen

Jabezs bön i 1 Krönikeboken 4:10 Och Jabez uppmanade Israels Gud och sade: Åh, att du verkligen skulle välsigna mig och utvidga min kust, så att din hand skulle vara med mig, och att du skulle hålla mig från det onda, så att det inte skulle sörja mig! Och Gud gav honom det han begärde.
När en man står inför förbannelse förbannelse eller ok. Det krävs bön för att bryta ett sådant ok. Kanske finns det en enhetlig strid som de möter i särskilt samhälle, kraften i Jesu namn kan bryta ett sådant ok. Kristi blod är den smörjning som har utgjutits för oss. Och skriften säger att varje ock ska förstöras genom smörjningen.

17. BÄNNARE KAN ÄNDRA GUDENS SKRIFT

Liknar berättelsen om Sodom och Gomorra. Abraham bad till Gud och bad honom att inte förgöra hela staden Sodoma på grund av sin släkting Lot och hans familj. Vi vet alla att Guds ord är kraftfullt och att det inte blir ogiltigt. Oavsett vad Gud har för avsikt att göra, så kommer han att göra.
Det finns dock ganska många gånger i skriften som förändrade hans beslut på grund av människans bön. När kung Hiskia kunde ha dött på sin sjuka bukt, botade Gud honom för att han bad om barmhärtighet. Gud bestämde sig för att skona Lot för att Abraham bad till Gud om barmhärtighet. Ofta vi tror att Guds hämnd är på oss på grund av vår dåliga handling. Allt vi behöver göra är att ta det till honom i bön.

18. KONSEKVENT BÖN VÄNDER OSS TILL GUDS VÄN

Kärnan i vår existens är att ha koinonia med Gud. Innan människans fall kommer Gud att gå ner under kvällens svala och prata med Adam i trädgården. Men efter fallet gick Guds ande längre från människan.
Men när Kristus kom gav han oss kanalen tillbaka till Gud genom den heliga ande. När vi ber tar vi Guds ande närmare oss. Hur att Abraham bad i sådan utsträckning att Gud inte hade något annat val än att kalla Abraham till sin vän. Vår konsekventa bad gjorde oss till Guds vän. Vi vet alla vikten av att vara vän med Gud.

19. VÅRA BEDÖRARE KAN ORSAKA VÅR FÖRM ATT VARA FRED MED OSS

Varje dödlig människa har två ansikten, det andliga och det fysiska. Medan vår fiende mest hanterar oss fysiskt. Vad vi inte förstår är att dessa människor också har ett andligt ansikte. Och det andliga styr det fysiska.

Medan han / hon är upptagen med att göra oss mycket i det fysiska, kan vi ändra hans / hennes person direkt från den andliga världen. Vår bön kan få en sådan person att omedelbart vara i fred med oss. När Esau lovade att den dag han ser Jakob, kommer han att döda honom. Innan dess hade Jakob skrikat till Israels heliga. När Esau träffade Jacob hade han inget annat val än att förlåta honom och vara i fred med honom.

20. BÖNN bryter människans protokoll

Kommer du ihåg historien om Esther? Ingen går till kungens kammare utan en inbjudan. Ester gjorde det och segrade. Det protokollet bröt inte bara så. Ester hade stannat kvar på bönens plats.
De flesta gånger vi hör saker som dina kvalifikationer är inte tillräckligt, en svart man kan inte uppnå denna höjd. Det här är bara protokoll från människor. Effektiv bön förstör sådana protokoll. Och du kommer att få tillgång som om det inte fanns någon regel.

21. Bön är allmänt

Vad betyder allmänt? Det betyder något som botar alla saker. Du underskattar aldrig bönens styrka. Det kan ge lösningar på alla problem i livet.

Utan mycket uppmärksamhet, att veta betydelsen av bön borde hjälpa oss att öka tiden vi ägnar till att be. Denna lista bör vara till stor hjälp. Kolla bara efter det du behöver och börja be. Även när det verkar som att svaret är försenat, väntar fortfarande i stället för bön. När det ser ut som om du ber men ingen lyssnar, fortfarande stannar. Eller förmodligen känner du att du ber under en stängd himmel, ändå, aldrig sluta be. Vet alltid att om det finns en man att be, finns det en Gud som svarar på bön.

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU
tidigare artikelVad är bön?
nästa artikelJag låter dig inte gå om du inte välsignar mig bönpunkter
Mitt namn är pastor Ikechukwu Chinedum, jag är en Guds man, som brinner för Guds rörelse i dessa sista dagar. Jag tror att Gud har bemyndigat varje troende med en märklig nådordning att manifestera den Helige Andens kraft. Jag tror att ingen kristen ska förtryckas av djävulen, vi har kraften att leva och vandra i herravälde genom böner och Ordet. För ytterligare information eller rådgivning kan du kontakta mig på everydayprayerguide@gmail.com eller chatta med mig på WhatsApp And Telegram på +2347032533703. Jag kommer också att älska att bjuda in dig att gå med i vår kraftfulla 24 timmars böngrupp på Telegram. Klicka på den här länken för att gå med nu, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Gud välsigne dig.

3 KOMMENTARER

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.