Böner mot strid i drömmen.

0
4094

Jesaja 59:19 Så skall de frukta HERRENS namn från väster och hans ära från solens uppkomst. När fienden kommer in som en översvämning, ska HERRENS Ande lyfta en standard mot honom.

Dagens bönämne heter: Böner mot att slåss i drömmen. Varje gång du sover och du ser dig själv slåss mot både bekanta och okända människor i drömmen, tävlar du med sataniska motstånd, demoniskt motstånd och våldsamt trolldomskrafter. Att slåss i drömmen bör inte ta lätt, många människor har dödats i sina drömmar. Du måste stoppa dem innan de stoppar dig. Om du inte är andligt stark, kan krafterna övermanna dig och till och med förstöra dig i andeområdet, men det kommer inte att vara din del i Jesus namn. Som Guds barn har du makt över alla mörkers krafter, när djävulen kommer rasande i drömmen, har du makt att övervinna honom och placera honom där han hör hemma, som är under dina fötter. Men för att övervinna djävulen finns det vissa andliga övningar som du måste göra. Vi ska undersöka dem inom kort.

Hur man övervinner sataniska invändningar

Böner och fasta är ett oslagbart vapen mot alla demoniska invändningar när som helst varje dag. Du erövrar djävulen genom intensiva böner, varje gång du ber och fastar, stärker du din andemann, och när din andemann är aktiv, kommer du alltid erövra djävulen vare sig i drömmen eller i det fysiska. Jag de kommer mot dig för att slåss mot dig i drömmen, du kommer att slå det stora dagsljuset ur dem. Böner och fasta stärker dig både i den andliga och fysiska världen, säg alltid tid för dig själv att fasta och be att bygga upp andlig kapacitet. Denna bön mot strid i drömmen är ditt andliga stötande vapen mot sataniska motsatser, när du fastar, ber dessa böner och ser djävulen böja dig för dina fötter. Du ska aldrig bli ett offer igen i Jesu namn.

böner

1. Jag krossar under mina fötter, alla onda krafter som försöker fängsla mig, i Jesu namn.

2. O Herre, låt det finnas inbördeskrig i lägret för fienderna till mitt öde i Jesu namn.

3. Guds kraft, dra ner fästet för mina ödes fiender i Jesu namn.

4. O Herre, förfölj och förstör dem i ilska, i Jesu namn.

5. Varje blockering, på mitt sätt för min framgång, rensas bort med eld, i Jesu namn.

6. Alla demoniska påståenden på jorden över mitt liv, demonteras i Jesu namn.

7. Jag vägrar att kedjas till min födelseort, i Jesu namn.

8. Varje kraft som trycker på sanden mot mig faller ner och dör i Jesu namn.

9. Jag får mitt genombrott i Jesu namn.

10. Jag släpper ut mina pengar från starkmans hus, i Jesu namn.

11. Jesu blod och den Helige Andens eld, rena varje organ i min kropp, i Jesu namn.

12. Jag bryter mig loss från varje ärftligt ondt förbund på jorden, i Jesu namn.

13. Jag bryter mig loss från varje ärvlig ond förbannelse på jorden, i Jesu namn.

14. Jag bryter mig loss från alla former av demonisk förtrollning av jorden, i Jesu namn

15. Jag frigör mig från varje ond dominans och kontroll från jorden, i Jesu namn.

16. Jesu blod, överförs till mitt blodkärl.

17. Jag släpper panik mot mina heltids fiender i Jesu namn.

18. O Herre, låt envis förvirring komma över min fienders huvudkontor, i Jesu namn.

19. Jag tappar förvirring över min fienders planer, i Jesu namn.

20. Varje mörkerfästning får sur förvirring i Jesu namn.

21. Jag tappar panik och frustration över sataniska order som utfärdats mot mig i Jesu namn.

22. Varje ond plan mot mitt liv får förvirring i Jesu namn.

23. Alla förbannelser och demoner, programmerade mot mig, jag neutraliserar dig med Jesu blod.

24. Varje krig, beredd mot min frid, befaller jag panik mot dig i Jesu namn.

25. Varje krig, beredd mot min frid, befaller jag förödelse över dig i Jesu namn.

26. Varje krig, beredd mot min frid, befaller jag kaos över dig i Jesu namn.

27. Varje krig, beredd mot min frid, befaller jag pandemonium över dig, i Jesu namn.

28. Varje krig, beredd mot min frid, befaller jag katastrof mot dig, i Jesu namn.

29. Varje krig, beredd mot min frid, befaller jag förvirring över dig i Jesu namn.

30. Varje krig, beredd mot min frid, befaller jag andlig syra på dig, i Jesu namn.

31. Varje krig, beredd mot min frid, befaller jag förstörelse över dig i Jesu namn.

32. Varje krig, förberedd mot min frid, befaller jag Herrens horn på dig, i Jesu namn.

33. Varje krig, beredd mot min frid, befaller jag svavel och hagelsten över dig, i Jesu namn.

34. Jag frustrerar varje satanisk dom som utfärdas mot mig, i Jesu namn.

35. Du fingret, hämnd, skräck, ilska, rädsla, vrede, hat och brinnande dom av Gud, släpps mot min heltids fiender, i Jesu namn.

36. Varje kraft, som förhindrar att Guds perfekta vilja görs i mitt liv, får misslyckande i Jesu namn.

37. Ni stridande änglar och Guds Ande, ställ dig upp och sprid alla onda sammankomster som sponsras mot mig, i Jesu namn.

38. Jag följer inte någon satanisk ordning, programmerad av arv i mitt liv, i Jesu namn.

39. Jag binder ut och kastar ut all makt som orsakar intern krigföring, i Jesu namn.

40. Varje demonisk dörrvaktare, som låser ut goda saker från mig, förlamas av eld i Jesu Kristi namn

annonser

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här