Befrielseböner från satanisk fångenskap

0
2168

Jesaja 49:25 Men så säger HERREN: Även de mäktiges fångar kommer att tas bort, och de fruktansvärda byten räddas; ty jag kommer att strida med den som strider med dig, och jag kommer att rädda dina barn.

Idag är alla under fångenskap av djävulen ska frigöras i Jesu namn. Vi ska delta i befrielseböner från satanisk fångenskap. Vad betyder det att vara en fångenskap av djävulen eller satan? Detta är när någon är undertryckt av krafterna hos mörker. Många människor är under djävulens fångenskap, många ägs av marina sprit, andman och andfru, några är fångar i andan av håravfall, andra är lyster, missbruk, brist, stagnation, otydlig död, konstiga sjukdomar etc. Dessa är alla starka krafter som håller människor fångade och placerar dem på samma nivå. Satans fångenskap kan bara störtas genom befrielseböner, dessa krafter kan bara förstöras genom kraften i våldsamma böner. Du ska frigöras idag i Jesu namn.

Denna befrielseböner är spirituella massförstörelsevapen, de kan förstöra varje satanisk fångenskap som håller dig nere och håller dig i fångenskap. Oavsett hur hård din egen utmaning är, uppmuntrar jag dig att ta dessa böner på allvar och be dem med tro och helig ilska, och du ska se din befrielse ske i jesus namn. Obadiah 1:17 berättar för oss att på bergsjonet kommer det att bli befrielse och helighet och Jakobs frö kommer att ha sin ställning. Djävulen respekterar bara makten, och denna delveransbön från satanisk fångenskap kommer att släppa loss Guds kraft när du engagerar dem idag. Jag ser att du befrias från alla former av fångenskap i Jesu namn.

Befrielseböner

1. Fader, tack för att du har gjort avsättningar för min befrielse från alla träldom i Jesus namn

2. Fader, jag bekänner alla mina synder och mina förfäder och alla andra synder kopplade till onda krafter i Jesu namn. (Börja erkänna dem nu)

3. Jag täcker mig med Jesu Kristi blod.

4. Jag frigör mig nu, från alla ärvda träldom i Jesus Namn.

5. Åh Herre, skicka din stridsöxa av eld till grunden för mitt liv och förstör varje ond plantering i Jesu Kristi namn.

6. Låt Jesu blod spola ur mitt system varje ärvda sataniska insättningar i Jesu Kristi namn

7. Jag frigör mig från alla problem som överförts till mitt liv från livmodern i Jesu namn.

8. Låt Jesu blod och den Helige Andens eld rena varje organ i min kropp i Jesu namn.

9. Jag bryter och lossar mig från alla sataniska onda förbund, i Jesu namn

10. Jag bryter mig loss från varje satanisk ond förbannelse, i Jesu namn.

11. Helig Ande, öppna mina ögon för att se bortom det synliga för det osynliga, i Jesu namn.

12. O Herre, antänd min karriär med Din eld.

13. O Herre, befria min ande för att följa den Helige Andes ledning.

14. om dem, i Jesu namn.

15. O Herre, befria mig från de lögner jag berättar för mig själv.

16. Varje ond andlig hänglås och ond kedja, som hindrar min framgång, stek i Jesu namn.

17. Jag bestrider varje anda av andlig dövhet och blindhet i mitt liv, i Jesu namn.

18. O Herre, ge mig befogenhet att motstå satan så att han skulle fly från mig.

19. Jag valde att tro på Herrens rapport och ingen annan i Jesu namn.

20. O Herre, smörja mina ögon och mina öron så att de kan se och höra underbara saker från himlen.

21. O Herre, smörj mig att be utan att upphöra.

22. I Jesu namn fångar jag all makt bakom varje karriärsvikt.

23. Helig Ande, regn på mig nu, i Jesu namn.

24. Helig Ande, avslöj min mörkaste hemligheter i Jesu namn.

25. Du anda av förvirring, tappa ditt grepp om mitt liv, i Jesu namn.

26. I den Helige Andens kraft trotsar jag satans makt på min karriär, i Jesu namn.

27. Livets vatten, spola ut alla oönskade främlingar i mitt liv, i Jesu namn.

28. Du fiender i min karriär, bli förlamad, i Jesu namn.

29. O Herre, börja rensa bort från mitt liv allt som inte återspeglar dig.

30. Helige Andes eld, antänd mig till Guds ära, i Jesu namn.

31. Be aggressivt mot följande rötter av kollektiv fångenskap. Be på följande sätt: Varje

effekten av . . . (välj från under listade en efter en), kom över mitt liv med alla dina rötter, i Jesu namn.

- Ond fysisk design

- Ondt engagemang

- Föräldrar förbannar

- Demoniskt äktenskap

32. Jag vägrar att dricka från sorgens fontän, i Jesu namn.

33. Jag tar myndighet över alla förbannelser som uttalats mot mitt liv, i Jesu namn.

34. Be Gud att ta bort alla förbannelser som Han har lagt på ditt liv till följd av olydnad.

35. Varje demon, fäst vid någon förbannelse, avgår nu från mig i det mäktiga namnet på vår Herre Jesus Kristus.

36. Alla förbannelser, som har utfärdats mot mig, omvandlas till välsignelser, i Jesu namn.

37. När du nämner någon av de nedan listade förbannelserna, kommer du aggressivt att säga, “bryt, bryt, bryt, i Jesu namn. Jag frigör mig från dig i Jesu namn. ”

- Varje förbannelse av mental och fysisk sjukdom

- Varje förbannelse av misslyckande och nederlag

- Varje förbannelse av fattigdom

- Varje förbannelse av familjens uppdelning

- Varje förbannelse av förtryck

38. Du kommer nu att lägga välsignelser på dig själv genom att säga, "Det kommer inte att finnas mer fattigdom, sjukdom osv i mitt liv, i Jesu namn."

39. Jag släpper mig själv från slakten av onda altare i Jesu namn. Säg detta en gång och upprepa sedan, "Jag släpper mig själv, i Jesu namn." Spendera lite tid på detta.

40. Jag kasta upp alla sataniska gift som jag har svalt, i Jesu namn.

41. Jag avbryter varje demoniskt engagemang i Jesu namn. Upprepa, "Jag avbryter dig i Jesu namn."

42. (Lägg dina två händer på ditt huvud.) Jag bryter alla, onda myndigheter över mitt liv, i Jesu namn. Upprepa, "Jag bryter dig, i Jesu namn."

43. Nämn den underlista med myndighet och säg: "Bryt, i Jesu namn." Upprepa det sju heta gånger.

- Varje ondskapsfull auktoritet i familjen helgedom eller avgud

- Varje ond autoritet av trolldom och familjespirer

- Varje ond autoritet av fjärrstyrningsmakter

- Varje ond myndighet hos starkman

44. Varje ägare av ond last, bär din last i Jesu namn. (Om det är sjukdom eller otur, låt dem bära det.)

45. Jag gör varje aggressivt altare impotent, i Jesu namn.

46. ​​Alla onda altare, som är uppförda mot mig, bli vanära i Jesu namn.

47. Allt som görs mot mitt liv under demonisk smörjning, upphävs i Jesu namn.

48. Jag förbannar varje lokalt altare, utformat mot mig, i Jesu namn.

49. Du hammare från den Allsmäktige Gud, krossa alla onda altare som är uppförda mot mig i Jesus namn.

50. O Herre, skicka din eld för att förstöra alla onda altare som är utformade mot mig, i Jesu namn

annonser

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här