50 kraftfulla bön för olika behov

0
3360

Jesaja 66: 7 Innan hon färdades, tog hon fram; Innan hennes smärta kom, blev hon överlämnad av ett manbarn. 66: 8 Vem har hört något sådant? vem har sett sådana saker? Ska jorden få fram en dag? eller ska en nation födas på en gång? för så snart Sion reste, födde hon sina barn.

Intercessory böner är en mycket kraftfull form av bön. Den är kraftfull eftersom du inte ber för dina behov utan snarare ber för andras behov. Bibeln fick oss att förstå "den som vattnar andra ska själv vattnas'. Varje gång vi går för andra, vattnar vi andra, och det finns inget sätt att vi själva kommer att sakna vatten. Intercessory böner är ett viktigt sätt att bevisa ditt för bröderna, när du älskar varandra, kommer du alltid be för varandra. Idag ska vi engagera 50 kraftfulla bön för olika behov. Dessa intercessory böner kommer att ge dig möjlighet att stå i klyftan för andra. Det hjälper dig att be mer för andra när du växer i andlig mognad.

Många kristna är alltid bekvämare att be för sig själva än de ber för andra. Sanningen är dessa, ingenting förändrar en mans historia som osjälviskhet. "De som samlade mycket hade inte mycket, de som samlade lite hade inte lite" 16. Mosebok 18:XNUMX. Det är ett mysterium om osjälviskhet. Du kommer att uppnå mer i ditt liv när du lever ett osjälviskt liv. Att be för dig själv är alltid bra, men att be för andra är bättre. Oavsett vad som saknar i ditt liv, dess saknar det också i andras liv, om du vill se Guds hand på ditt liv, börja intercedera för andra med en liknande utmaning som du. Om du tror på Gud för livmoderns frukt börjar du be för andra i din kyrka eller stadsdel som tror på Gud för frukt av livmodern. Vad du får hända för andra, kommer Gud att göra samma sak för dig i Jesus namn. Denna kraftfulla intercessory böner för olika behov täcker olika områden som påverkar oss som individer. Jag uppmuntrar dig att be dem över dem du älskar och se när Gud kommer att ändra där berättelser och dina i Jesus namn.

Intercessory böner för kyrkans tillväxt

1: Fader tack för många medlemmar på våra gudstjänster förra söndagen i Jesus namn

2: Fader, i Jesu namn, tack för olika ordmöten i medlemmarnas liv

3: Fader, tack för att du bekräftade det profetiska ordet i varje medlem i Jesus namn

4: Fader, i Jesu namn, tack för din mäktiga hand som ligger bakom den ständiga tillväxten av denna kyrka till dags dato

5: Fader, i Jesu namn, tack för att du matade din hjord med visdom och kunskap genom aposteln över denna kyrka sedan starten

6: Fader, i Jesu namn, tack för omedelbara svar på böner under vår bön

7: Fader, i Jesu namn, tack för själens massräddning i tjänster i Jesu namn

8: Fader, tack för din manifesterade närvaro i vår mitt, både som en kyrka och som individer sedan året började

9: Fader, tack för att du har upprättat alla våra nya konvertiter och nya medlemmar år 2019, vilket resulterar i en kontinuerlig tillväxt av alla våra kyrkor över hela världen

10: Fader, i Jesu namn, tack för fred och lugn som upplevts i denna kyrka sedan starten
För mer intercessory böner från kyrkan Klicka på Här

Intercessory böner för kyrkans medlemmar

1. Fader, i Jesu namn och av den Helige Anden, ge alla medlemmar i denna kyrka med övernaturlig visdom, vilket resulterar i ljudlösa genombrott i år.

2. Fader, i Jesu namn, förlägger alla medlemmar i denna kyrka med Anden av excellens för deras övernaturliga vändning i år.

3. Fader, i Jesu namn, förskräcker alla medlemmar i denna kyrka med nådens och andens ande, och därmed placerar dem för fullständig leverans av sitt profetiska paket för detta år.

4. Fader, i Jesu namn, fyll alla medlemmar i denna kyrka med Anden i Herrens rädsla, vilket resulterar i manifestationen av Din tjänst i alles liv i år.

5. Fader, i Jesu namn och av den Helige Anden, låt varje medlem i denna kyrka befrias från all smutsighet av köttet och av andan i år.

6. Fader, i Jesu namn, låt varje barriär som står i vägen för att varje utmanad medlem återvänder till denna kyrka tas ner i år.

7. Fader, i Jesu namn, av den Helige Anden, omdirigerar stegen för varje embattled medlem tillbaka till denna kyrka i år och ger var och en av dem ett välkomstpaket.

8. Fader, i Jesu namn, låt dina änglar visas för varje inblandad medlem och leda dem därmed tillbaka till denna kyrka för deras återställande och genombrott i år.

9. Fader, i Jesu namn, besöker alla avskräckta medlemmar i denna kyrka och därmed återupprättar dem i tron ​​och i denna kyrka i år.

10. Fader, i Jesu namn, öppnar ögonen på varje avskräckt medlem för att se denna kyrka som deras gudsordinerade tillflyktsstad, där deras rättegångar ska vändas till vittnesmål i år

För mer intercessory böner för kyrkans medlemmar klicka på här

Intercessory böner för de sjuka

1). Åh Herre, du andas in adam och han blev ett levande varelse, andas livets andedräkt i mig Herre och får mig att bli livlig igen i Jesus namn.

2). Jösses! Jag täcker hela mitt husgrepp med Jesu blod, ingen av Egypts sjukdomar kommer att hitta vägen till mitt hus i Jesus namn.

3). Fader, du sa i ditt ord att när jag tjänar dig kommer du att ta bort alla sjukdomar från mig, jag är din son och jag tjänar dig min Gud, ta bort denna sjukdom från mitt liv i Jesus namn.

4). Precis som barnen av isreal tittade på bronsormen och de läkt från ormgiften, när jag ser på Jesus Kristus idag, försvinner varje andligt gift som dödar mig gradvis från min kropp för evigt i Jesu namn.

5). Jag profeterar till min torr sjukdom som körs nu, hör Herrens ord: Var full av kött nu !!! i Jesus namn.

6). Jag profeterade till mitt liv att det är bra med min kropp, själ och ande i Jesu namn.

8). Hör Herrens ord alla sjukdomar i min kropp, jag ger dig ett nytt namn idag. Du är en främling i min kropp och jag driver dig bort idag och för evigt i Jesus namn.

9). Jag tror att denna sjukdom i min kropp inte kommer att döda mig, Guds kraft i Kristus Jesus har befria mig från denna sjukdom i Jesus namn.

10). Jag erkänner idag att min förlossare lever och eftersom han lever, kommer jag att leva för att dela mina vittnesbörd om gudomlig helande i Jesus namn

För mer bön för de sjuka Klicka här

Intercessory böner för äktenskap

1. Ande make / ande fru, släpp mig i eld, i Jesu namn.

2. Varje ande man / hustru, jag skiljer dig från Jesu blod.

3. Varje ande fru / varje ande make, dör, i Jesu namn.

4. Allt du har deponerat i mitt liv, kommer ut med eld, i Jesu namn.
5. Varje makt som arbetar mot mitt äktenskap faller ner och dör i Jesu namn.

6. Jag skiljer mig och avstår från mitt äktenskap med den andliga mannen eller hustrun, i Jesu namn.

7. Jag bryter alla förbund som ingåtts med den andliga mannen eller hustrun, i
Jesu namn.

8. Jag beordrar Guds åska eld att bränna till aska bröllopsklänningen, ring, fotografier och allt annat material som används för äktenskapet, i Jesu namn.

9. Jag skickar Guds eld för att bränna till aska vigselbrevet, i Jesu namn.

10. Jag bryter varje blod- och själsbindande förbund med den andliga mannen eller hustrun, i Jesu namn

För mer bön för äktenskap Klicka på Här

Intercessory böner för affärsframgång Klicka Här

Intercessory böner mot äktenskaplig försening Klicka Här

Intercessory böner för livmoderens frukt Klicka Här

Intercessory böner för frälsning Klicka Här

annonser

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här