100 bönpunkter för kvinnor

0
6700

Ordspråksboken 31:30 Förmånen är bedräglig och skönheten är förgäves; men en kvinna som fruktar HERREN, hon ska berömmas.

Idag ska vi titta på 100 bönpunkter för kvinnor. Denna bönpunkter kommer att ge kvinnor över hela världen möjlighet att be effektivt för sig själva och där nära och kära. En fruktande kvinna måste vara en be kvinna. Varje kvinna som vill se den mäktiga Guds hand i sitt liv måste vara en kvinna till bön. Många kvinnor går igenom en eller annan form av katastrof. det kan bara ta riktade böner för att övervinna djävulen. Dessa 100 bönpunkter för kvinnor täcker många områden där våra kvinnor behöver böner. När du engagerar oss i dessa böner idag, ska ditt hem lera i jesusnamn

Många kvinnor i världen idag går igenom fruktansvärda utmaningar i sitt liv, vissa kämpar i äktenskapet där, några där i affärer, vissa i sin hälsa etc. Kvinnor är bördebärare, har kapacitet att bära bördorna för misstag av män. Våra kvinnor behöver böner nu mer än någonsin. Denna bönpunkter för kvinnor kommer att ge våra kvinnor möjlighet att resa sig upp och be. Som kvinna bryr jag mig inte om vilken utmaning du står inför, du måste resa dig upp och be dig fram till framgång, du måste prata med djävulen i ditt liv och säga att det räcker. Låt inte djävulen ta från dig det som Gud har gett dig. Du måste vara en kvinna som har bemästrat att motstå djävulen på bönens altare. Stig upp och be över ditt förbindelse, Din äktenskapligt öde, din man, Din barn, och din karriär / verksamhet. När du engagerar dig i denna bönpunkter ser jag att du ändrar nivåer i Jesu namn.

Bön poäng

Nedan finns kraftfulla bönpunkter för kvinnor:

Böner för äktenskapligt öde

1. O, som oroar min Israel, min Gud kommer att plåga dig idag, i Jesu namn.

2. Du regn av välsignelse, fall över mitt äktenskapliga öde i Jesu namn.

3. Magneter av tjänst, regn över mitt äktenskapliga öde, i Jesu namn.

4. Varje kraft av andligt medgift som arbetar mot mitt liv dör i Jesu namn.

5. O Herre, låt gudomlig skönhet bosätta mig i mitt liv, i Jesu namn.

6. Onda tvillingersättare i andan, dör, i Jesu namn.

7. Onda andliga föräldrar, dör, i Jesu namn.

8. O Gud, gör mitt liv till en förvåning för mina fiender i Jesu namn.

9. Innan hanen kråkar, låt äktenskapens favoritsol gå upp över mitt liv, i Jesu namn.

10. O Gud, ge mig min ordinerade make i Jesus namn.

11. Varje bur av familjens trolldom, som arbetar mot mitt äktenskap, förstörs nu i Jesu namn.

12. Sataniska ersättare, gå bort från mitt liv, i Jesu namn.

13. Herre, låt min Gud-givna partner dyka upp i elden i Jesu namn.

14. Pilar av permanent ensamhet, kom ut ur mitt liv nu, i Jesu namn.

15. O Herre, jag förkastar alla onda utbyten och onda överföringar i mitt liv, i Jesu namn.

16. Helig anda, uppstå och ordna mitt liv igenom genombrott, i Jesu namn.

17. Alla sataniska andliga bröllopskläder och ringar, förstörs nu !!! i Jesu namn.

18. Din makt av det onda äktenskapet, dör, i Jesu namn.

19. Alla oförlåtna vänner av mörker i min familj, bli utsatta och skamliga, i Jesu namn.

20. O Gud, stå upp och sjunka hela min Farao synd Röda havet, i Jesu namn.

Böner för mitt äktenskap

1. Fader, jag tackar dig för att jag vet att du kommer att ingripa i mitt äktenskap genom dessa bönpunkter i Jesus namn.

2. Jag förstör allt som kommer att stå mellan mig och mina böner nu, i Jesu namn.

3. Nåden att be till mitt genombrott i mitt äktenskap faller på mig nu i Jesu namn.

4. Lord Jesus, jag inbjuder dig att hjälpa till i alla svåra situationer i mitt äktenskap.

5. Alla min äktenskapliga egenskaper, som den konstiga kvinnan satt på, jag drar tillbaka dem i Jesu namn.

6. Jag drar tillbaka fred, harmoni, enhet, kärlek och kontinuitet mellan min make och den konstiga kvinnan, i Jesu namn.

7. Herre Jesus, låt det konstiga och ohåliga kärleksförhållandet mellan min man och alla konstiga kvinnor ta slut nu !!! I Jesu namn.

8. Jag drar tillbaka min mans favor från den konstiga kvinnan i Jesu namn.

9. Jag står emot varje polygamikraft i Jesu namn.

10.Alla andliga onda pilar som skjutits från den konstiga kvinnan som nu är i mitt äktenskap, tappa ditt grepp om mitt äktenskap och gå tillbaka till din avsändare, i Jesu namn.

11. Låt förvirring vara mycket för alla konstiga kvinnor som kriserar mot mitt äktenskap.

12. Låt en oåterkallelig uppdelning vara mellan min make och den konstiga kvinnan / mannen i Jesu namn.

13.Angel av Gud, gå genast och koppla bort förhållandet mellan min man och den konstiga kvinnan i Jesu namn.

14. Varje konstig kvinna som strider mot mitt äktenskap får Guds dom i Jesu namn.

15. Jag upphäver alla onda dom som är emot mig i mitt äktenskap, i Jesu namn.

16. Låt alla hinder för manifestationen av min återställande till mitt rättmätiga hem avvika från mig och mitt äktenskap, i Jesu namn.

17.Lion av Juda, konsumera varje falsk lejon av den konstiga kvinnan som bråkar mot mitt äktenskap, i Jesu namn.

18. Guds åska och eld, börja sprida sig i stycke, varje främmande kvinnas fästning i hjärtat av min man, i Jesu namn.

19. Du demoner som aktiverar förhållandet mellan min make och alla konstiga kvinnor, görs impotenta och rostas av Guds eld i Jesu namn.

20. Änglar av den levande Gud, borsta av den konstiga kvinnans kärlek helt

Böner för min man

1). Pappa, jag tackar dig för att du gav mig en mycket stilig man i Jesus namn.

2). Fader, jag ber om din överfulla barmhärtighet mot min älskade make i Jesus namn.

3). Jag täcker min man med Jesu blod, i Jesus namn

4). Jag omger min man med eld i Jesus namn

5). Var och en som söker min mans liv ska förstöras i Jesu namn

6). Jag förordnar idag att inget vapen som är utformat mot min make ska blomstra i Jesu namn.

7). Varje ondskan agent från den marina världen som försöker förföra min man, jag släpper Guds eld över dig nu i Jesus namn.

8). Jag sprider i eld varje ond grupp mot min make i Jesus namn.

9). Jag är helt blind på varje övervakningsanda och övervakar utvecklingen för min man i jesusnamn

10). Varje fiend till min man kommer att bli permanent skam i Jesu namn

11). Fader, befria min man från äktenskapsbrott i Jesus namn.

12). Fader, fräls min man från formgivning i Jesus namn

13). Fader, befria min man från listan i Jesu namn.

14). Fader, leverera min man från vuxna filmer i Jesus namn

15). Far, få tillbaka kärleken till min familj i Jesus namn.

16). Arrestera min man och släpp honom för evigt i jesus namn

17). Far, skydda min man från sexuellt överförda sjukdomar i Jesus namn.

18). Jag befaller att avfallsaktiviteter ska sluta i min make i Jesu namn.

19). Fader, fyll min mans hjärta med din kärlek i Jesus namn.

20). Tack Jesus för att du besvarade mina böner

Bön för leverans

1. Tacka Gud för hans mäktiga kraft att rädda till det yttersta, för hans kraft att befria från någon form av träldom.

2. Bekänn dina synder och dina förfäder, särskilt de synder som är kopplade till onda krafter och avgudadyrkor.

3. Jag täcker mig med Jesu blod.

4. O Herre, skicka din eldxel till grunden för mitt liv och förstör varje ond plantering däri.

5. Låt Jesu blod spola ur mitt system varje arvad satanisk insättning, i Jesu namn.

6. Jag frigör mig från alla problem som överförts till mitt liv från livmodern, i Jesu namn.

7. Jag bryter och lossar mig från varje ärftligt ondt förbund, i Jesu namn.

8. Jag bryter och lossar mig från alla ärvda onda förbannelser, i Jesu namn.

9. Jag befaller att alla grundläggande starka män som är knutna till mitt liv ska vara förlamade, i Jesu namn.

10. Jag avbryter konsekvenserna av alla onda lokala namn som är knutna till min person, i namnet om Jesus.

11. Jag bryter och lossar mig från alla former av demonisk förtal, i Jesu namn.

12. Låt Jesu blod överföras till mitt blodkärl.

13. Lord Jesus, gå tillbaka till varje sekund i mitt liv; leverera mig där jag behöver befrielse, läka mig där jag behöver läka och omvandla mig där jag behöver transformation.

14. Låt Jesu blod ta bort alla oprogrammerande etiketter från alla aspekter av mitt liv.

15. O Herre, förnya en rätt anda i mig.

16. O Herre, antänd mitt kall med din eld.

17. O Herre, upprätta mig en helig person för dig.

18. O Herre, låt smörjningen att utmärka mig i mitt andliga och fysiska liv falla på mig.

19. O Herre, låt den Helige Andes smörjning bryta varje ock av bakåtriktighet i mitt liv.

20. Helig spöke eld, tänd mig till Guds ära.

Böner för mina barn

1. Pappa, tack för att barn är ditt arv och din belöning i Jesus namn.

2. Fader, jag täcker mina barn med Jesu blod

3. Pappa, beställ alla min barns steg i rätt riktning i livet i Jesu namn

4. Fader, låt Herrens ängel alltid skydda mina barn från fara i Jesu namn

5. Fader, låt din visdom vila på mina barn i Jesu namn

6. Fader, arrester dem som din arresterade Saul som är känd som Paul i Jesus namn.

7. Använd mina barn kraftigt för ditt stora syfte i Jesu namn

8. Fader, led inte mina barn i frestelse utan befria dem från allt ont i Jesu namn

9. Far, jag separerar mina barn från varje ogudlöst inflytande i Jesu namn

10. Fader, låt din barmhärtighet se över dom i mina barns liv i Jesus namn.

11. Fader befria mina barn från synd i Jesus namn.

12. Fader, jag ber om mina barns frälsning, gör vägen grov tills Jesus hittar Jesus

13. Far, jag orsakar förvirring mellan mina barn och alla sataniska inflytanden i livet i Jesus namn.

14. Far, om mitt barn är ett sataniskt inflytande på andra barn, ska du separera honom från dessa oskyldiga barn och leverera honom för mig i Jesus namn.
15. Far räddar mitt barn från formgivning

16. Far räddar mitt barn från äktenskapsbrott

17. Far räddar mitt barn från att stjäla

18. Far räddar mitt barn från att röka

19. Far räddar mitt barn från att ljuga.

20. Far räddar mitt barn från narkotikamissbruk

Tack Jesus.

annonser

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här