Befrielseböner för att bryta förbannelser över ekonomi

0
3315

Numbers 23: 8 Hur ska jag förbanna, som Gud inte har förbannat? eller hur ska jag trotsa, som HERREN inte har trotsat?

I dag varje förbanna placerade över din ekonomi ska delas upp i Jesu namn. Jorden är Herrens och dess fullhet. Han har gett alla sina barn makt att få rikedom. Varje Guds barn har fått kraften att skapa rikedom, denna kraft är kraften i våra kreativa sinnen. vad vi än kan tänka oss kan vi uppnå. Djävulen är en omvandlare av allt gott. djävulen är den som alltid försöker förbanna Guds välsignelser. Idag kommer vi att delta i befrielseböner för att bryta förbannelser över ekonomi. När du ber dessa böner ikväll, ska varje förbannelse om ditt liv upphöjas och återgå till avsändaren i Jesu namn.

Denna befrielseböner är för de som kämpar med sin ekonomi, de som arbetar som elefanter men foder lke myror. Dessa böner är för dem som har lidit tillräckligt ekonomiskt, det är också för dem som är i skuld. Himlen Gud ska befria dig från varje ekonomisk förbannelse i Jesu namn. När du ber dessa böner idag, ska du få gudomlig visdom att multiplicera dina finanser i Jesus namn. Innan vi går in i böner bör du notera att bön inte ersätter arbete, inte vara en "kyrka-råtta. När du ber, gör du välsignelserna tillgängliga, men när du vidtar åtgärder för att förbättra ditt liv, ser du välsignelsen av ekonomisk förmögenhet uppenbaras i ditt liv. Be dessa böner i tro och förvänta er egna mirakel i Jesus namn.

böner

1. O Herre, när det gäller min ekonomi, ge mig ett nytt namn i Jesus namn.

2. Låt dina välsignelser regna att börja regna ner på mitt torra företag nu, i Jesu namn.

3. Låt varje ond konspirator som samlas mot min välsignelse upplösas av eld i Jesu namn.

4. Låt onda pilar mot min ekonomi ogiltigförklaras i Jesu namn.

5. Ni mörkerkrafter som kämpar mot mina företag och min karriär, jag förstör dig nu med eld i Jesu namn.

6. Varje djupt rotade problem i mitt liv, bli förpliktigad av eld, i Jesu namn.

7. Jag förkasta all ond dominans av fattigdom i mitt liv, i Jesu namn.

8. Min välsignelses ängel kommer att hitta mig idag, i Jesu namn.

9. Min välsignelsesäng går inte om han välsignar mig i Jesu namn.

10. Herre, låt min rop väcka ängelhjälp idag.

11. Herre, ge mig det namn som skulle välsigna mig idag i Jesus namn

12. Låt varje satanisk hinder som riktas mot mitt företag förstöras i Jesu namn

13. O Herre, befria mig från onda stenar som kastas mot mig av ovänliga vänner.

14. Var alla onda uppror och raseri mot mig, skämdes i Jesu namn.

15. O Herre, befria mig från varje satanisk grop av bakåtriktning i Jesu namn

16. O Herre, befria mig från kraften i stagnation i Jesus namn

17. Låt alla onda folkmassor som försöker ta mitt liv spridas till öde, i Jesu namn.

18. Låt alla sjukdomar som kostar mig pengar komma ut med alla sina rötter nu, i Jesu namn.

19. Låt sjukdomsgiften som tappar min ekonomi komma ut ur mitt system nu, i Jesu namn.

20. Låt varje onormalitet i min kropp få gudomlig läkning nu, i Jesu namn

21. Låt alla demoniska hinder för försäljningen av mina produkter vara helt förlamade, i Jesu namn.

22. Låt varje krets av försäljningssvikt på mina produkter och tjänster ta slut, i Jesu namn.

23.Låt mina produkter skyddas från alla onda iakttagare i Jesu namn.

24. Låt dina änglar dock lyfta mina produkter på sina händer så att den onda inte kommer att lägga händerna på dem i Jesu namn.

25. Jag tar bort mina produkter från härskandet av mörkrets makter, i Jesu namn.

26. Låt mina produkter bli en kanal för välsignelser och en grund för livet för andra små och stora företag, i Jesu namn.

27. Jag beordrar att mina pengar som buras av fienden ska släppas helt i Jesu namn.

28. Herre, ge mig övernaturliga genombrott i alla mina nuvarande affärsförslag i Jesus namn.

29. Jag bestrider varje anda av rädsla och ångest som står på mitt sätt att gå i mitt företag i Jesu namn.

30. Herre, låt gudomlig visdom falla på alla de som stöder mig när jag säljer mina produkter.

annonser

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här