BÖD FÖR KAMERONENS NATION

0
11810
Bön för Kamerun

Idag ska vi delta i bön för Kamerun. Kamerun ligger försiktigt i hjärtat av Centralafrika. Detta land var tidigare det centrala Afrikas stolthet när det gäller bouyant ekonomi, gynnsam livslängd, fred och enhet. Ett land där människors liv och blod var heligt. Ett land där naturlig död var det enda sättet att träffa Gud. En plats där människors blod inte användes för att måla gatan rött. Det fanns verkligen ett land, ett fristad för fred, transilitet och enhet. Vad som har hänt med den en gång glädje nationen Kamerun, var är den fred och enighet som nationen Kamerun en gång åtnjöt utan hinder. Dessa och många fler var frågorna som bad om svar från Kamerun.

Åh, jag vet ett land där moralisk dekadens aldrig hördes eller kändes, en plats där negativa sociala laster inte var synliga. Lag och ordning med Herrens rädsla var riktmärket som nationen byggdes på. Men saker har gått från dåligt till värre. Detta fredliga hem i Afrika har förlorat sin vibe, moralisk och social dekadens har attackerat hela Kamerunationen. De svaga görs till slavar för att tjäna de starka för alltid tills han är i stånd att befria sig.

Att döma av den naturliga ramen bakom skapandet av människan, skapade Gud människan att ha herravälde över allt annat som har skapats som förklaras i 1 Mos 26:28. Gud skapade inte människan för att få dominera sin medmänniska. Det är uppenbart att girighet har förtärat de flesta kameruners hjärta och detta är orsaken till katastrof på landet, Ordspråksboken 25:XNUMX En girig person väcker strid, men den som litar på HERREN lyckas.
Bara ett ögonblick av bön för nationen Kamerun kan återställa landet tillbaka till sin tidigare stat.

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

VARFÖR DU BÖR FÖR KAMERON

För det första förväntas du för kärleken till Kamerun säga en bön för nationen Kamerun. När du lever något dyrt skulle du inte vilja att den där ska förstöra. På samma sätt älska ditt land helhjärtat, älska Afrikas kontinent varmt och du behöver inte någon som driver dig att be för det. Gud behöver att jag och jag ska stå i gap för Kamerun, vilket förklaras i Hesekiel 22:30. "Jag letade efter någon bland dem som skulle bygga upp muren och stå framför mig i klyftan för landets räkning så att jag inte skulle behöva förstöra den, men jag hittade ingen." Vi ska vara de som står i klyftan, som lyfter upp vårt land med allt det som gynnar och fel före Guds tron, och ber att han fortsätter att arbeta i vår mitt.


Moreso, som en troende, är vi kämpar, överlevande och erövrare genom Kristus Jesus. Vi borde inte bara vika armarna när saker händer, vi har bevittnat en hel del människor till och med troende som springer ut ur sitt land på grund av svårigheterna. Vad som har hänt med vårt bönalter, Jakob 5: 16b, har den verkliga bönen för rättfärdiga mycket.

BEDA FÖR KAMERONETS REGERING

Ett problem med människan är att vi tror att våra ledare är allmänt, och därför är de bra av sig själva och behöver inte böner. Bibeln misstogs inte när den betonade att be för våra ledare. De flesta av oss är snabba för att fördöma sina planer bara för att vi känner att de inte är tänkta att vara i myndighet.

Obs: Det finns ingen auktoritet eller makt som kommer att ske utan Guds Allsmäktiges samtycke, Romarna 13: 1 Låt alla vara underställda de styrande myndigheterna, för det finns ingen auktoritet utom den som Gud har upprättat. De befintliga myndigheterna har upprättats av Gud. Så det bästa du kan göra är att sluta oroa dig för om de är rätt personer eller inte och börja be för dem.

BEDA FÖR BORGARNA I KAMERON

Kamerunernas moralbank, särskilt ungdomarna, har gått i konkurs. Precis som ungdomen är kyrkans ära, så är de också varje nationens härlighet. De grundande fäderna har begränsad tid att tillbringa här, förr eller senare kommer ungdomarna idag att befinna sig i maktens sfär imorgon. Det finns ett behov av att Guds saker dominerar ungdomarnas hjärtan i Kamerun.
Social dekadens har tagit nationen med storm. Kameruner är inte längre patriotiska som de brukade vara. Detta är en av djävulens anordningar för att få ner denna nation, låt oss alla försöka be en bön för nationen Kamerun.

BÖR FÖR KAMERONS EKONOMI

Det går inte att säga att Kamerun är stolt över att vara en av de snabbast växande ekonomierna i Afrika söder om Sahara. Nationens större inkomstkälla är export av olja och gas, virke, gruvdrift, jordbruk och många andra. Kamerun investerar också mer pengar i hälso- och sjukvård än något annat land i sub-Sahara-regionen. Men många Kameruner dör fortfarande av bristen på grundläggande hälso- och sjukvård på grund av brist på pengar. Detta har slagit igenom detta lands ekonomi. En bön för ekonomin i Kamerun kommer att rädda andra kameruner från att dö av fattigsträngarna.

BID FÖR KIRKAN I KAMERON

Det verkar som om degenerationen som påverkat Kamerun också hittar den in i kyrkan. Det finns inte fler äkta kristna i Kamerun som det brukade vara. Elden till återupplivning i människors sinnen dör snabbt. Människor börjar vända sitt hjärta mot Gud eftersom kyrkan snabbt förlorar greppet från den andliga världen.
Den outspädda firebrand-väckelsen måste hända igen i kyrkorna i Kamerun. Guds ande måste ha det så i kyrkorna en gång, mer än någonsin tidigare, Kamerunerna måste känna Guds kraftfulla beröring.

Om allt detta kommer att hända måste kyrkorna i Kamerun resa sig upp och inta sin ståndpunkt. Det är precis där kyrkan behöver dina böner.
Sammanfattningsvis kommer våra böner för Kamerun att hjälpa dem att leva upp sina verkliga potentialer och bära den bild som Gud verkligen vill ha för dem.

BÖNNPUNKTER

1). Fader, i Jesu namn, tack för din barmhärtighet och kärleksfullhet som har upprätthållit denna nation sedan oberoende till dags dato - Lamentations. 3:22

2). Fader, i Jesu namn, tack för att du har gett oss fred med alla medel i denna nation fram till nu - 2 Tessaloniker. 3:16

3). Fader, i Jesu namn, tack för att du besviken de ogudaktiga anordningarna mot detta lands välbefinnande vid varje tidpunkt fram till nu - Job. 5:12

4). Fader, i Jesu namn, tack för att du förskräckte varje helvete-sammandrag mot Kristi kyrkans tillväxt i denna nation - Matteus. 16:18

5). Fader, i Jesu namn, tack för att den Helige Ande flyttade över hela nationens längd och bredd, vilket resulterade i en ständig tillväxt och utvidgning av kyrkan - Act. 2:47

6). Fader, i Jesu namn, för de utvalgs skull, befria denna nation från fullständig förstörelse. - Genesis. 18: 24-26

7). Fader, i Jesu namn, frigör denna nation från alla krafter som vill förstöra hennes öde. - Hosea. 13:14

8). Fader i Jesu namn, skicka din räddningsängel för att befria Kamerun från alla förstörelsekrafter som är uppsatta mot henne - 2 Kings. 19: 35, Ps. 34: 7

9). Fader, i Jesu namn, rädd Kamerun från varje helvete som syftar till att förstöra denna nation. - 2kings. 19: 32-34

10). Fader, i Jesu namn, befri denna nation från alla fängelser av förstörelse som de ogudaktiga har ställt. - Zephaniah. 3:19

11). Fader, i Jesu namn, påskynda din hämnd mot fienderna för detta lands fred och framsteg och låt medborgarna i detta land räddas från alla de ogudes övergrepp - Psalm. 94: 1-2

12). Fader, i Jesu namn, återbetalar trängsel till alla som besvärar fredets och framsteget för detta land, även när vi ber nu - 2 Tessaloniker. 1: 6

13). Far, i Jesu namn, låt varje gäng mot den ständiga tillväxten och utvidgningen av Kristi kyrka i Kamerun permanent krossas - Matteus. 21:42

14). Fader, i Jesu namn, låt de ogudaktiges ogudaktighet mot detta land ta slut även när vi ber nu - Psalm. 7: 9

15). Fader, i Jesu namn, lufta din ilska mot alla förövarna av mördande mord i detta land, när du regnar på alla dem eld, svavel och en hemsk storm, och därigenom ger permanent nationell vila till medborgarna i denna nation - Psalm. 7:11, Psalm11: 5-6

16). Fader, i Jesu namn föreskriver vi räddningen av Kamerun från mörkrets makter som strider mot hennes öde - Efesierna. 6:12

17). Fader, i Jesu namn, släpp dina instrument för död och förstörelse mot varje djävulsombud som kommer att förstöra det härliga ödet för denna nation - Psalm 7:13

18). Fader, frigör din hämnd i Jesu blod i det ogudaktiga lägret och återställ vår förlorade ära som nation. - Jesaja 63: 4

19). Fader i Jesu namn, låt alla onda fantasier hos de ogudaktiga mot detta land falla på sina egna huvuden, vilket resulterar i detta lands framsteg - Psalm 7: 9-16

20). Fader, i Jesu namn förordnar vi snabbt omdöme mot varje styrka som motsätter sig den nationella ekonomiska tillväxten och utvecklingen - Predikaren. 8:11

21). Fader, i Jesu namn förordnar vi övernaturliga vändningar för vår nation Kamerun. - Deuteronomi. 2: 3

22). Fader, genom lammets blod förstör vi varje kraft av stagnation och frustration som kretsar mot vår nation Kameruns främjande. - 12. Mosebok 12:XNUMX

23). Fader i Jesu namn, vi förordnar återöppningen av varje stängd dörr mot Kameruns öde. -Utveckling 3: 8

24). Far i Jesu namn och med visdom från ovan, flytta denna nation framåt på alla områden och återställer därmed sin förlorade värdighet. -Ecclesiastes.9: 14-16

25). Fader i Jesu namn, skicka oss hjälp ovanifrån som kommer att resultera i framsteg och utveckling av denna nation –Psalm. 127: 1-2

26). Fader, i Jesu namn, står upp och försvarar de förtryckta i Kamerun, så att landet kan befrias från alla former av orättvisa. Psalm. 82: 3

27). Fader, i Jesu namn, trollkarlar regeringen för rättvisa och rättvisa i Kamerun för att säkra sitt härliga öde. - Daniel. 2:21

28). Fader, i Jesu namn, ställer alla ogudaktiga till rätta i detta land och därigenom upprättar vår varaktig fred. - Ordspråken. 11:21

29). Fader, i Jesu namn förordnar vi rättfärdigandet av rättvisa i alla nationers angelägenheter och därmed upprättar fred och välstånd i landet. - Jesaja 9: 7

30). Fader, genom Jesu blod, befriar Kamerun från alla former av olaglighet och återställer därmed vår värdighet som nation. -Ecclesiastes. 5: 8, Sakaria. 9: 11-12

31). Fader, i Jesu namn, låt din fred regera i Kamerun på alla sätt när du tystar alla förövarna av oroligheter i landet. -2 Tessaloniker 3:16

32). Fader, i Jesu namn, ge oss ledare i detta land som kommer att inleda nationen till områden av större fred och välstånd. -1 Timoteus 2: 2

33). Far, i Jesu namn, ger Kamerun allvarlig vila och låt detta resultera i ständigt ökande framsteg och välstånd. - Psalm 122: 6-7

34). Fader, i Jesu namn förstör vi alla former av oroligheter i detta land, vilket resulterar i vår ekonomiska tillväxt och utveckling. -Psalm. 46:10

35). Fader, i Jesu namn, låt ditt fredsförbund upprättas över denna nation Kamerun, och därmed förvandla henne till avund av nationerna. -Ezekiel. 34: 25-26

36).; Fader, i Jesu namn, låt frälsare uppstå i landet som kommer att rädda Kameruns själ från förstörelse - Obadja. 21

37). Fader, i Jesu namn, skicka oss ledare med de nödvändiga färdigheter och integritet som kommer att leda denna nation ut ur skogen - Psalm 78:72

38). Fader, i Jesu namn, placerar män och kvinnor med Guds visdom på platser för myndighet i detta land, och därmed inleder detta land en ny till rike av fred och välstånd - Genesis. 41: 38-44

39). Fader, i Jesu namn, låt bara gudomligt positionerade individer ta ledarleden i detta land på alla nivåer från och med nu - Daniel. 4:17

40). Fader, i Jesu namn, höjer kloka hjärtledare i detta land med vars hand barriärerna som står emot freden och framsteget för detta land ska tas ur vägen - Predikaren. 9: 14-16

41). Fader, i Jesu namn, kommer vi mot korruptionen i Kamerun och därmed omskrivar vi historien om denna nation - Efesierna. 5:11

42). Fader, i Jesu namn, befri Kamerun från händerna på korrupta ledare, och därmed återställer här nationens härlighet - Ordspråken. 28:15

43). Fader, i Jesu namn, höjer en armé av gudfruktiga ledare i denna nation och därmed återställer vår värdighet som nation - Ordspråksboken 14:34

44). Fader, i Jesu namn, låt Guds rädsla mätta längden och bredden av detta land, och därmed ta bort skam och skam från våra nationer - Jesaja. 32: 15-16

45). Fader, i Jesu namn, vänd din hand mot motståndarna i denna nation som blockerar vägen framåt till vår ekonomiska tillväxt och utveckling som nation - Psalm. 7: 11, Ordspråken 29: 2

46). Fader, i Jesu namn, återställer naturligt ekonomin i denna nation och låt detta land fyllas med skratt igen - Joel 2: 25-26

47). Far, i Jesu namn, upphör med nationens ekonomiska elände och återställer därmed hennes förflutna ära - Ordspråksboken 3:16

48). Fader, i Jesu namn, bryter belägringen över denna nation och slutar därmed våra åldriga politiska oroligheter - Jesaja. 43:19

49). Fader, i Jesu namn, befriade denna nation fri från arbetslöshetens plåga genom att väcka vågor av industriell revolution i landet - Salme.144: 12-15

50). Far, i Jesu namn, höjer politiska ledare i denna nation som kommer att inleda Kamerun till en ny härlighetens rike - Jesaja. 61: 4-5

51). Fader, i Jesu namn, låt elden till väckelse fortsätta att brinna över hela nationens längd och andetag, vilket resulterar i den övernaturliga tillväxten av kyrkan - Sakaria. 2: 5

52). Far, i Jesu namn, gör kyrkan i Kamerun till en återupplivningskanal över jordens nationer - Psalm. 2: 8

53). Fader, i Jesu namn, låt Herrens iver fortsätta att konsumera de kristna hjärtan över hela denna nation och därmed ta fler territorier för Kristus i landet -Joh.2: 17, Johannes. 4:29

54). Fader, i Jesu namn, förvandlar varje kyrka i detta land till ett väckelsecentrum, och därmed upprättar de heliga i landet - Mika. 4: 1-2

55). Fader, i Jesu namn, förstör varje kraft som militerar mot tillväxten av kyrkan i Kamerun, vilket leder till ytterligare tillväxt och expansion - Jesaja. 42:14

56). Fader, i Jesu namn. låt valet i Kamerun 2020 vara fritt och rättvist och låt det vara ogiltigt från valet våld hela tiden - Job 34:29

57). Fader, i Jesu namn, sprider djävulens alla agenda för att frustrera valprocessen i det kommande valet i Kamerun - Jesaja 8: 9

58). Fader, i Jesu namn förordnar vi förstörelsen av varje ondskaps enhet för att manipulera valet 2020 i Kamerun - Job 5:12

59). Fader, i Jesu namn, låt det hekfria operationer genom valprocessen 2020 och därmed säkerställa fred i landet - Esekiel. 34:25

60). Fader, i Jesu namn kommer vi emot alla former av valstörningar vid det kommande valet i Kamerun, och därmed avvärjer vi krisen efter valet - Deuteronomy. 32: 4

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU
tidigare artikelBön för Sydafrika
nästa artikelBön för Uganda
Mitt namn är pastor Ikechukwu Chinedum, jag är en Guds man, som brinner för Guds rörelse i dessa sista dagar. Jag tror att Gud har bemyndigat varje troende med en märklig nådordning att manifestera den Helige Andens kraft. Jag tror att ingen kristen ska förtryckas av djävulen, vi har kraften att leva och vandra i herravälde genom böner och Ordet. För ytterligare information eller rådgivning kan du kontakta mig på everydayprayerguide@gmail.com eller chatta med mig på WhatsApp And Telegram på +2347032533703. Jag kommer också att älska att bjuda in dig att gå med i vår kraftfulla 24 timmars böngrupp på Telegram. Klicka på den här länken för att gå med nu, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Gud välsigne dig.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.