50 Uppmuntra Bibelvers

2
37334
Uppmuntrande bibelvers

Psalm 119: 105:

Ditt ord är en lampa till mina fötter och ett ljus till min väg.

Idag är orden källan till uppmuntran. Idag ska vi studera uppmuntrande vers från bibeln. Dessa bibelvers kommer att lyfta upp vår anda när vi går igenom livets resa. Det kräver kunskap för att vi ska frigöras i livet och Guds ord är källan till all kunskap. Står du inför någon nedslående utmaning i ditt liv? Känner du för att ge upp eller ge upp? Tror du att allt hopp är borta och att du inte kan göra några ytterligare framsteg i livet ?, om ditt svar på någon av dessa frågor är ja, så gläd dig, eftersom dessa uppmuntrande bibelvers kommer att återföra livet till din ande, kommer det att höja din hoppas och öppna ögonen för lösningen på dina utmaningar.


Ny bok av pastor Ikechukwu. 
Finns nu på amazon

Guds ord är en lampa för våra fötter, det riktar oss, det leder oss och instruerar oss. Det lyfter upp vår anda och visar oss vägen ut från varje benägenhet vi befinner oss. Syftet med dessa uppmuntrande bibelvers är att hjälpa dig att navigera genom dina försök genom Guds ord. Allt du någonsin kommer att behöva för att göra det i livet finns i Guds ord. Bibeln är den allomfattande visdomsboken som ger lösning på alla kända och okända problem. Min bön för dig är detta, när du studerar dessa uppmuntrande bibelvers i dag, kan Gud öppna ögonen för att se vad han säger i Jesus namn.

5 skäl till att vi behöver uppmuntra bibelvers

1). Att växa i nåd: Apostlagärningarna 20:32 säger att Guds ord har förmågan att bygga oss upp. Ju mer vi studerar ordet, desto starkare blir vi andligt.

2). För inre styrka: David uppmuntrade sig själv i Herren genom många psalmer i bibeln, vi ser att i psalm 27, psalm 103 och en mängd andra psalmer. Uppmuntran leder till inre styrka. Guds ord är den enda sanna källan till inre styrka.

3). För att öka vår tro: Guds ord är en trosförstärkare, när du studerar denna uppmuntrande bibelvers, kommer det att bygga upp din tro och hålla dig igång som Guds barn. Guds ord är bränslet som bygger upp din tro.

4). För Andlig tillväxt: 1 Peter 2: 2, berättar för oss att vi borde önska den uppriktiga mjölken i Guds ord för att växa där frälsning. Guds ord är vår andliga mat, ju mer vi studerar det, desto mer växer vi andligt. Det krävs en andligt robust troende för att övervinna livets utmaningar.

5). För Fresh Fire: Guds ord är som eld för vår ande. Dessa uppmuntrande bibelvers kommer att elda din ande. När din Andemann fylls med ordet, blir du ostoppbar.

UPPTAKANDE BIBELVERSER

1). 2 Timoteus 1: 7:
För Gud har inte gett oss den anda av rädsla; utan en kraftens och kärlekens och en sund själ.

2). Filippierna 4:13:
Jag kan göra allt genom Kristus som ger mig kraft.

3). Efesierbrevet 6:10:
Slutligen, mina bröder, vara starka i Herren och i hans väldiga kraft.

4). Efesierbrevet 3:16:
Att han skulle ge dig, i enlighet med sin härlighets rikedom, stärkas med styrka genom sin Ande i den inre människan,

5). 2 Kor 12:9:
Och han sa till mig: Min nåd är tillräcklig för dig, för min styrka fulländas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig i min svaghet, så att Kristi kraft kan vila på mig. 12:10 Därför trivs jag med svagheter, av smäd, av nödvändigheter, av förföljelser, av nöd för Kristi skull; ty när jag är svag, då är jag stark.

6). 2 Kor 4:16:
Därför svimmar vi inte; men även om vår yttre människa försvinner, ändå förnyas den inre mannen dag för dag.

7). Apostlagärningarna 1: 8:
Men du skall få makt efter det att den Helige Anden har kommit över dig, och du skall vara vittnen till mig både i Jerusalem och i hela Judea och i Samaria och till yttersta delen av jorden.
8). Markus 12:30:
Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt sinne och med all din styrka. Detta är det första budet.

9). Matteus 19:26:
Men Jesus såg dem och sade till dem: Med människor är detta omöjligt; men med Gud är allt möjligt.

10). Matteus 6:34:
Tänk därför inte på morgonen: ty morgonen ska tänka på själva sakerna. Det onda är tillräckligt för dagen.

11). Habakkuk 3: 19:
HERREN Gud är min styrka, och han kommer att göra mina fötter som bakben och låta mig gå på mina höjder. Till sångaren på mina stränginstrument.

12). Jesaja 40:28:
Har du inte känt? har du inte hört att den eviga Gud, HERREN, skaparen av jordens ändar, inte svimmar och inte tröttnar? det finns ingen sökning efter hans förståelse. 40:29 Han ger makt till de svaga; och till dem som inte har någon kraft ökar han styrkan. 40:30 Även ungdomarna ska svimma och bli trötta, och unga män kommer att falla fullständigt. 40:31 Men de som väntar på HERREN ska förnya sin styrka; de ska monteras med vingar som örnar; de ska springa och inte vara trötta; och de ska gå och inte svimma.

13). Jesaja 12:2:
Se, Gud är min frälsning; Jag litar på och är inte rädd, ty HERREN JEHOVAH är min styrka och min sång; han har också blivit min frälsning.

14). Psalms 138: 3:
På dagen när jag grät svarade du mig och förstärkte mig med kraft i min själ.

15). Psalms 119: 28:
Min själ smälter av tyngd; stärk mig enligt ditt ord.

16). Psalms 71:16:
Jag kommer att gå i Herrens Guds styrka: jag kommer att nämna din rättfärdighet, även din enda.

17). Psalms 46: 1:
Gud är vår fristad och styrka, en mycket närvarande hjälp i problem. 46: 2 Därför fruktar vi inte, även om jorden avlägsnas och även om bergen föras in i havet; 46: 3 Trots att deras vatten brusar och blir oroliga, även om bergen skakar av svullnad. Sela.

18). Psalms 37: 39:
Men de rättfärdigas frälsning är av HERREN: han är deras styrka i tidens nöd.

19). Psalms 27: 1:
HERREN är mitt ljus och min frälsning; vem ska jag frukta? HERREN är mitt livs styrka; av vem ska jag vara rädd?

20). Psalms 18: 1:
Jag kommer att älska dig, HERRE, min styrka. 18: 2 HERREN är min klippa och min fästning och min räddare; min Gud, min styrka, på vilken jag litar på; min buckler och mitt frälsningshorn och mitt höga torn.

21). Psalms 8: 2:
Av babes och ammors mun har du förordnat styrka på grund av dina fiender, så att du fortfarande kan göra fienden och hämnaren.

22). Nehemja 8:10:
Då sade han till dem: Gå vägen, ät fettet och drick det söta och skicka portioner till dem för vilka ingenting är beredd; ty denna dag är helig för vår Herre. ty HERRENS glädje är din styrka.

23). Zephaniah 3: 17:
HERREN, din Gud, i din mitt är mäktig; han frälsar, han gläder sig över dig med glädje; han kommer att vila i sin kärlek, han kommer att glädja dig med sång.

24). 1 Krönikebok 29:12:
Både rikedom och ära kommer från dig, och du är över alla; och i din hand är kraft och kraft; och i din hand är det att göra stor och att ge styrka till alla.

25). Exodus 15: 2:
HERREN är min styrka och sång, och han har blivit min räddning; han är min Gud, och jag skall bereda honom till en boning; min fars Gud, så ska jag upphöja honom.

26). Joshua 1: 9:
Har jag inte befallit dig? Var stark och med gott mod; var inte rädd och bli inte förskräckta; ty HERREN din Gud är med dig var du än går.

27). Klagboken 3:22:
Det är av HERRENS barmhärtighet att vi inte förintas, för hans medkänsla misslyckas inte. 3:23 De är nya varje morgon, din trofasthet är stor.

28). Ordspråken 3:5:
Lita på HERREN av hela ditt hjärta; och luta dig inte till din egen förståelse. 3: 6 På alla dina vägar erkänna honom, och han ska rikta dina vägar.

29). Ordspråken 18:10:
HERRENS namn är ett starkt torn; de rättfärdiga springer in i det och är säkert.

30). Psalms 16: 8:
Jag har alltid ställt HERREN framför mig. Eftersom han är vid min högra hand, ska jag inte röra mig.

31). Psalms 23: 3:
Han återställer min själ; han leder mig på rättfärdighetens vägar för hans namns skull.

32). Psalms 31: 24:
Var av gott mod, och han ska stärka ditt hjärta, alla er som hoppas på HERREN.

33). Psalms 46: 7:
Herren Sebaots är med oss; Jakobs Gud är vår tillflykt. Sela.

34). Psalms 55: 22:
Kasta din börda på HERREN, så kommer han att upprätthålla dig; han ska aldrig låta de rättfärdiga röra sig.

35). Psalms 62: 6:
Han är bara min sten och min frälsning: han är mitt försvar; Jag ska inte flyttas.

36). Psalms 118: 14:
HERREN är min styrka och sång och har blivit min frälsning. 118: 15 Rösten om glädje och frälsning är i de rättfärdigas tabeller: HERRENS högra hand gör tappert. 118: 16 HERRENS högra hand är upphöjd; HERRENS högra hand gör tappert.

37). Psalms 119: 114:
Du är mitt gömställe och mitt sköld. Jag hoppas på ditt ord. 119: 115 Gå undan mig, ni onda människor, ty jag håller min Guds bud.

38). Psalms 119: 50:
Detta är min tröst i min ångest, ty ditt ord har gjort mig snabbare.

39). Psalms 120: 6:
Min själ har länge bott hos den som hatar fred.

40). Jesaja 40:31:
Men de som väntar på HERREN ska förnya sin styrka; de ska monteras med vingar som örnar; de ska springa och inte vara trötta; och de ska gå och inte svimma.

41). Jesaja 41:10:
Frukta dig inte; ty jag är med dig; bli inte förskräckt; ty jag är din Gud. Jag stärker dig; ja, jag hjälper dig; ja, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand.

42). Jesaja 43:2:
När du passerar genom vattnet, ska jag vara med dig; och genom floderna skall de inte översvämma dig. När du går genom elden ska du inte brännas; inte heller lågan tända på dig.

43). Matteus 11:28:
Kom till mig, alla som arbetar och är tunga, och jag vill ge dig vila.

44). Markus 10:27:
Och Jesus tittade på dem och sade: Med människor är det omöjligt, men inte med Gud; ty hos Gud är allt möjligt.

45). Johannes 16:33:
Det här har jag talat till er, för att ni kan få fred i mig. I världen ska ni ha tröskel; men var lycklig; Jag har övervunnit världen.

46). 2 Kor 1:3:
Välsignad vara Gud, till och med vår Herre Jesu Kristi Fader, barmhärtighetens far och all tröstens Gud; 1: 4 som tröstar oss i all vår trängsel, så att vi kan trösta dem som är i några problem, genom den tröst som vi själva tröstas av Gud.

47). 1 Tessalonikerbrevet 5:11:
Trösta er därför tillsammans och bygga varandra på samma sätt som ni också gör.

48). Filippierna 4:19:
Men min Gud ska förse allt ditt behov enligt hans rikedom i ära av Kristus Jesus.

49). 1 Peter 5: 7:
Gjuter all din omsorg om honom; ty han bryr sig om dig.

50). 31 Mosebok 6: XNUMX:
Var stark och med gott mod, var inte rädd och inte rädd för dem; för HERREN din Gud, det är han som går med dig; han kommer inte att svika dig eller förlora dig.

 

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

2 KOMMENTARER

 1. Bön är så kraftfull! Reflektera över dessa bibelverser om bön och låt Guds löften uppmuntra dig att be till din himmelske Fader och dela dina förhoppningar och behov med honom idag. Jakob 1: 5 Om någon av er saknar vishet, bör ni fråga Gud, som ger generöst till alla utan att finna fel, och det kommer att ges till er.

 2. Bạn ơi, có một số câu Kinh Thánh bị sai hoàn toàn ở nghĩa tiếng Việt
  Till exempel
  Thi Thiên 120: 6
  Linh hồn con phải ở chung quá lâu
  Với kẻ ghét hòa bình.
  N adminu admin đọc được bình luận của mình vui lòng chỉnh sửa lại!
  Det ska inte hända

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.