Bön poäng mot att falla i frestelsen

0
9104
Bön pekar mot att falla i frestelse

Matthew 26: 41:
41 Se upp och be, så att ni inte kommer in i frestelser. Anden är verkligen villig, men köttet är svagt.

Idag kommer vi att engagera oss i bönpunkter mot att falla i frestelse. frestelser är verkliga, och endast en kristen kan frestas. Frestelse pressas helt enkelt för att göra vad du inte vill göra och inte kunna göra vad du vill göra. Romarna 7: 14-25, målar en bra bild av en troende som kämpar med frestelser, den lyder:

”14 Vi vet att lagen är andlig, men jag är köttlig, såld under synd. 15 För det som jag gör tillåter jag inte; för vad jag vill, det gör jag inte; men vad jag hatar, det gör jag. 16 Om jag gör det som jag inte skulle vilja, samtycker jag till lagen att det är bra. 17 Nu är det inte mer jag som gör det utan synden som bor i mig. 18 Ty jag vet att det inte finns något gott i mig (det vill säga i mitt kött), för viljan är närvarande hos mig; men hur man utför det som är bra tycker jag inte. 19 För det goda som jag vill, gör jag inte; men det ont som jag inte vill, det gör jag. 20 Om jag nu gör det skulle jag inte göra det, det är inte mer jag som gör det utan synden som bor i mig. 21 Jag finner då en lag, att när jag skulle göra gott, är det ont hos mig. 22 Ty jag har glädje av Guds lag efter den inre mannen: 23 Men jag ser en annan lag i mina medlemmar som strider mot mitt sinnes lag och för mig i fångenskap till syndens lag som finns i mina medlemmar. 24 O eländig man som jag är! vem ska rädda mig från denna döds kropp? 25 Jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Så då tjänar jag själv Guds lag; men med köttet syndens lag. ”

Från ovanstående skrifter ser vi att det finns en syndkraft i varje människas kött och alltid försöker dra oss i motsatt riktning. Varje människa ärvde synd från Adam, därför är synden i oss som standard. Lösningen på synd är Jesu Kristi frälsande nåd. Han är den enda som är utan synd, därför när vi tror på honom, hans rättfärdighet blir vår rättfärdighet, hans helighet blir vår helighet. Vår tro på Kristus är det som ger oss rätt ställning med Gud.
Efter att ha känt denna sanning kan man fråga, nu när jag är född på nytt, hur kan jag övervinna frestelserna?

Svaret är enkelt genom böner. Böner är en uppvisning av absolut beroende av Jesus Kristus färdiga verk. När vi ber ger Ho! Y-andan oss möjlighet att säga nej till synd. Ingen människa kan övervinna synd i köttet, det är därför vi alltid måste be till Gud om nåd att gå som Kristus. Matteus 6:13, Jesus när han undervisade sina lärjungar att be, tilllade att de borde inte be till att bli ledda till frestelser, utan snarare bli befria från alla ont. Denna bön pekar mot att falla in i frestelsen kommer att befria dig från alla onda fällor av djävulen i Jesus namn. Genom denna bönpunkter kommer du att övervinna synd och Satan i Jesu namn.

Innan vi går in i dessa böner vill jag snabbt fastställa detta faktum, Gud är inte arg på dig, som Guds barn, han älskar dig så mycket och han kommer aldrig att ge upp dig. Det finns ingen mängd synd i ditt liv som får Honom att vända sig bort från dig. Därför ber denna bön poäng med stort förtroende för en kärleksfull far. Observera också att syftet med dessa bön poäng är att skjuta upp dig andligt så att din ande kan utrustas för att underkasta ditt kött. Denna bön pekar mot att falla i frestelse ska vara din vändpunkt i Jesu namn. Förblir välsignat.

BÖNNPUNKTER

1. Tacka Herren för den Helige Andes kraft.

2. Bekännelse av synder och omvändelse.

3. Fader Herre, låt den Helige Ande fylla mig på nytt, i Jesu namn.

4. Fader Herre, låt alla obrutna områden i mitt liv brytas, i Jesu namn.

5. Fader Herre, inkubera mig med den helige Andens eld, i Jesu namn.

6. Låt varje anti-makt bondage bryta i mitt liv, i Jesu namn.

7. Låt alla främlingar fly från min ande och låt den Helige Ande ta kontrollen, i Jesu namn.

8. O Herre, katapult mitt andliga liv till bergstoppen.

9. Fader Herre, låt himlen öppna och låt Guds ära falla över mig i Jesu namn.

10. Fader Herre, låt tecken och under bli mitt lott, i Jesu namn.

11. Jag förordnar förtryckarnas glädje över mitt liv att förvandlas till sorg, i Jesu namn.

12. Låt alla flera starka män som verkar mot mig vara förlamade i Jesu namn.

13. Ö Herre, öppna mina ögon och öron för att ta emot underbara saker från dig.

14. O Herre, ge mig seger över frestelser och sataniska anordningar.

15. O Herre, antänd mitt andliga liv så att jag ska sluta fiska i olönsamma vatten.

16. O Herre, släpp din eld av tunga över mitt liv och bränna bort all andlig smutsighet som finns i mig.

17. Fader Herre, låt mig hungra och törsta efter rättfärdighet i Jesu namn.

18. O Herre, hjälp mig att vara redo att göra ditt arbete utan att förvänta mig något erkännande från andra.

19. O Herre, ge mig seger över att betona andra svagheter och synder när jag ignorerar min egen.

20. Marker av synd i mitt liv, gå. Renhetsmärken, kom över mitt liv, i Jesu namn.

21. Heliga andens eld, inkubera min ande man, i Jesu namn.

22. Varje anti-ångrande ande i mitt liv binder jag dig och kastar dig ut nu, i Jesu namn.

23. Jag får ny eld för att gå vidare i mitt andliga liv, i Jesu namn.

24. Låt mina steg dras tillbaka från all ondska, i Jesu namn.

25. Låt min plats vara säte för renhet, i Jesu namn.

26. Varenda missgärning, fly från mig i Jesu namn.

27. Kraft att leva ett gudomligt liv, kom över mig nu, i Jesus namn.

28. Jag blöter mig i Jesu blod och i Guds ord, i Jesu namn.

29. Varje inre strid mot helighet i mitt liv, dö, i Jesu namn.

30. Vagabond andligt liv, jag förkastar dig, i Jesu namn.

31. Din eldtunga från himlen, rena mitt öde, i Jesu namn.

32. O Herre, ge mig djup och rot i min tro.

33. O Herre, läka varje återvändande område i mitt andliga liv.

34. O Herre, hjälp mig att vara villig att tjäna andra snarare än att vilja utöva myndighet.

35. O Herre, öppna min förståelse angående skrifterna.
36. O Herre, hjälp mig att leva varje dag och erkänna att dagen kommer när du kommer att döma hemliga liv och innersta tankar.

37. O Herre, låt mig vara villig att vara lera i dina händer, redo att formas som du önskar.

38. O Herre, väck mig upp från någon form av andlig sömn och hjälp mig att ta på mig rustningens ljus.

39. O Herre, ge mig seger över all karnalitet och hjälp mig att vara mitt i din vilja.

40. Jag står emot allt i mitt liv som får andra att snubbla, i Jesu namn.

41. O Herre, hjälp mig att lägga bort barnsliga saker och lägga mognad.

42. O Herre, ge mig befogenhet att stå fast mot alla djävulens scheman och tekniker.

43. O Herre, ge mig en stor aptit på den rena mjölken och fast mat i ordet.

44. O Herre, bemyndig mig att hålla mig borta från någonting eller någon som kan ta Guds plats i mitt hjärta.

45. Helige Ande, lämna inte mitt hus öde i Jesu namn.

46. ​​O Herre, jag vill att du ska bryta mig, jag vill att jaget i mig ska dö.

47. O Herre, vad som än skulle få dig att ersätta mig, ta bort det från mitt liv nu.

48. O Herre, ge mig kraften att gå i andan.

49. O Herre, låt helighet vara min mat.

50. O Herre, avslöja för mig allt som hindrar min andliga tillväxt.

51. O Herre, hjälp mig att ta på mig rättfärdighetens kläder.

52. O Herre, hjälp mig att korsföra mitt kött.

53. O Herre, hjälp mig att hata synd med perfekt hat.

54. O Herre, rädd mig från mig själv.

55. O Herre, låt mig gå förlorad i dig.

56. O Herre, korsfäst. . . (sätta ditt eget namn).

57. Helig Ande, äg mig helt, i Jesu namn.

58. O Herre, skilj mig från alla självsynder.

59. O Herre, bryt mig och form mig enligt din vilja.

60. Fader Herre, låt mig uppleva ditt rike i varje avdelning i mitt liv, i Jesu namn.
61. Mitt kött, jag befaller dig att dö för synd, i Jesu namn.

62. Varje fiende till trasighet i mitt liv, gå, i Jesu namn.

63. Jag förlamar hela min Delilah i Jesu namn.

64. O Herre, bryt mig ner till min andes djup.

65. Min rakade Samson, ta emot ditt hår i Jesu namn.

66. O Gud som snabbar upp de döda, ge liv till alla döda områden i mitt liv idag, i Jesu namn.

67. Helig Ande, ta mina händer från mitt eget liv och äg mig själv, i Jesu namn.

68. Varje ondska som ärvdes i mitt liv, rivas i Jesu namn.

69. Fader Herre, låt din vilja ske i mitt liv.

70. Varje bo som byggare av onda bo har byggt för mig, rostas i Jesu namn.

71. O Herre, bryt mig i min obrutna områden.

72. O Herre, jag välkomnar öppenhet i varje avdelning i mitt liv.

73. O Herre, bryt mig!
74. O Herre, gör mig till ett levande offer.

75. Jag vägrar bli burad av fienden, i Jesu namn.

76. O Gud, sträck mig och förnya min styrka, i Jesu namn.

77. O Herre, förnya en rätt anda i mig.

78. O Herre, förnya mitt sinne i ditt ord.

79. O Herre, låt din förnyande kraft förnya mitt liv som örnen.

80. Låt min ungdom förnyas som örnen i Jesu namn.

81. Låt alla föroreningar i mitt liv spolas ut med Jesu blod, i Jesu namn.

82. O Herre, skapa inom mig hunger och törst efter renhet och helighet.

83. O Herre, rengör alla de smutsiga delarna av mitt liv.

84. O Herre, uppdatera varje torrt område i mitt liv.

85. O Herre, läka varje skadad del av mitt liv.

86. O Herre, böj all ond stelhet i mitt liv.
87. O Herre, anpassa varje satanik i mitt liv.

88. O Herre, låt den Helige Andes eld värma upp alla sataniska frysningar i mitt liv.

89. O Herre, ge mig ett liv som dödar döden.

90. O Herre, tänd i mig välgörenhetens eld.

91. O Herre, lim mig ihop där jag är emot mig själv.

92. O Herre, berika mig med dina gåvor.

93. O Herre, snabba mig och öka min önskan efter himmelens saker.

94. Genom ditt styre, o Herre, låt köttens begär i mitt liv dö.

95. Lord Jesus, öka dagligen i mitt liv.

96. Lord Jesus, behåll dina gåvor i mitt liv.

97. O Herre, förfina och rensa mitt liv genom din eld.

98. Helig Ande, bländ och eld mitt hjärta, i Jesu namn.

99. Lord Jesus, lägg dina händer på mig och släck varje uppror i mig.

100. Heliga andens eld, börja bränna bort all självmedvetenhet i mig, i Jesu namn.
Fader, jag tackar dig för att du gjorde mig fri i Kristus Jesus Amen.

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

 


LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.