Kraftfulla böner poäng för andlig tillväxt

0
4299
Bön poäng för spirituell tillväxt

1 Kor 13:11:
11 När jag var barn, talade jag som barn, jag förstod som barn, jag tänkte som barn: men när jag blev en man tog jag bort barnsliga saker.

Varje friskt barn är ett växande barn. En av de viktigaste egenskaperna hos en levande sak är tillväxt. Om du inte växer betyder det att du dör. Som Guds barn, det är inte tillräckligt för att födas på nytt, måste vi vilja växa till vår frälsning. Idag ska vi delta i kraftfulla bönpunkter för andlig tillväxt. Andlig tillväxt definieras som den andliga energin vi behöver för tillväxt. Precis som varje nyfött barn måste matas ordentligt för styrka och tillväxt, det är så varje Guds barn måste också matas andligt för andlig styrka och tillväxt.

Om du inte är andligt stark, kan du inte hålla i tron, måste du lära dig att utrusta dig andligt för att övervinna djävulens frestelser. Det finns två sätt att växa i styrka som Guds barn, de är: ordoch böner. Vi kommer att undersöka dessa två sätt inom kort:

Två sätt att andlig tillväxt.

1). Guds ord: 1 Peter 2: 2, berättar att vi som nyfödda barn måste önska den uppriktiga mjölken i Guds ord för att växa i vår räddning. Guds ord är din andliga mat som Guds barn, om du önskar andlig tillväxt, måste du liva på Guds ord dagligen. Precis som att ett barn kommer att vara under-närat om han eller hon inte matas ordentligt, kommer du också att undervattas andligt om du inte livnär dig av Guds ord. Guds ord är själsbalansdiet, utan det kan du inte uppleva andlig tillväxt.

Men hur lever du på Guds ord? Enkelt du matar på Guds ord på följande sätt:

A). Daglig bibelstudie
B). Läsning av kristna litteraturer
C). Lyssna på en predikan
D). Går regelbundet till kyrkan
E). Sätta ordet att fungera i ditt liv

2). böner: Jesus talade i Lukas 18: 1 och sa att vi borde alltid be och inte svimma. Om ordet är maten för själen, är böner övningen för själen. Varje gång vi ber utövar vi vår andeman. Att äta alltid utan att träna kommer inte att göra dig fit, på samma sätt som du studerar ordet utan böner kommer du fortfarande att hålla dig vaken andligt. Vi måste be alltid, det krävs böner för att övervinna djävulens frestelser. Bön är mycket viktig i vår andliga vandring med Gud, det är därför jag har sammanställt över 100 kraftfulla bönpunkter för andlig tillväxt. Detta bön poäng kommer att skjuta upp din andeman och öka din andliga styrka när du vandrar med Gud.

Jag uppmuntrar verkligen dig att investera i din andeman genom att vara student om ordet och även en bönsjätten. När du tar dig tid att engagera dig i bönen för spirituell tillväxt, ska du aldrig känna svaghet i ditt andliga liv igen i Jesu namn. Du är välsignad

BÖNNPUNKTER

1. Låt mina sårade delar få helande i Jesu namn.

2. Låt mina oroliga delar möta kraften i Jesu blod, i Jesu namn.

3. Jag vägrar att vara splittrad mot mig själv, i Jesu namn.

4. O Herre, häll din helande olja i min oroliga själ, i Jesu namn.

5. O Herre, håll mig i dina läkarmål, i Jesu namn.

6. Låt varje sinnes trötthet smälta bort, i Jesu namn.

7. O Herre, läka mitt blåmärka hjärta, i Jesu namn.

8. Varje kallhet mot Herren i mitt hjärta, låt den Helige Andens eld smälta den i Jesu namn.

9. Varje kraft, som håller mig ner från att röra vid rodret i Herrens kläder, bryts bort, i Jesu namn.

10. O Herre, rena mig och söt mina källor i Jesu namn.
11. Låt Herrens frihet och ljus strömma in i mitt sinne, i Jesu namn.

12. O Herre, låt din nåd och kärlek, vara min sanna vila, i Jesu namn.

13. Låt Herrens ljus lysa på mig i Jesu namn på de mörka platserna i människolivet.

14. Varje brottning matchar med självmedlidenhet i mitt liv, dör, i Jesu namn.

15. Varje makt som hotar att svälja mig, förlora ditt tag i Jesu namn.

16. O Herre, ta mig i dina armar och läk mig i Jesu namn.

17. Låt kraften i Jesu blod lösa upp min stolthet i Jesu namn.

18. Min Jakob, stå upp och brott i dina genombrott, i Jesu namn.

19. Häll din helande olja i min själs sår, i Jesu namn.

20. O Herre, smörj mina sår med helande olja i Jesu namn.

21. Varje rop av frustration, tystas, i Jesu namn.

22. Alla fångstkrafter i min fars hus, demonteras i Jesu namn.

23. O Herre, gör om mig igen så att jag kan uppfylla mitt öde, i Jesu namn.
24. Din självmängds makt, dö, i Jesu namn.

25. Guds kraft, samla mina spridda välsignelser i Jesu namn.

26. O Gud, stå upp och skärpa mina sinnen för att jag verkligen kan se vad jag ser på, i Jesu namn.

27. Låt vattnet i mina omständigheter förvandlas till vin av Herrens kraft, i Jesu namn.

28. O Herre, plocka upp mig och ordna mitt liv igenom genombrott i Jesu namn.

29. O Herre, stanna i mitt liv i Jesu namn.

30. Varje bitterhetens fontän, torka upp, i Jesu namn.

31. Låt hanen kråka i mitt hjärta när jag ska tappa, i Jesu namn.

32. Spindelväv av fattigdom, smälta bort av Guds eld i Jesu namn.

33. O Herre, fyll mig med din kärlek och fred i Jesu namn.

34. Varje kraft, som tynger mig, demonteras i Jesu namn.

35. Varje förfäderkraft, som binder mina händer, kommer att upphöra i Jesu namn.

36. O Herre, ge mig kraften att överge mina avgudar, i Jesu namn.

37. Helig spöke eld, upplysa mitt mörker, i Jesu namn.

38. Du stora läkare, läk mig och gör mig hel i Jesu namn.

39. Låt Herrens smörjningsolja tränga in i varje cell i min kropp, i Jesu namn.

40. O helhetens Gud, manifest din kraft i mitt liv, i Jesu namn.

41. Håll mig, Herre, och låt mig inte falla i Jesu namn.

42. Varje gång jag vill skada andra, o Herre, avleder min handling i Jesu namn.

43. O Herre, låt min önskan att vara tro mot dig sejla över allt annat i Jesu namn.

44. Jag får befrielse från trällden av onödiga ord, i Jesu namn.

45. O Herre, lär mig när jag ska vara tyst i Jesu namn.

46. ​​Helig Ande, låt alla mina ord användas väl i Jesu namn.

47. O Herre, försvara ditt intresse för mitt liv, i Jesu namn.

48. Med din bergskraft, o Herre, stanna bredvid mig för att försvara mig, i Jesu namn.
49. Med makt som delade Röda havet, o Herre, stanna inför mig för att leda mig, i Jesu namn.

50. Med kraften som förändrade Jabez mycket, o Herre, stanna över mig för att välsigna mig, i Jesu namn.

51. O Herre, gör mig öppen för din visdom, i Jesu namn.

52. O Herre, gör mig mottaglig för Din vilja, i Jesu namn.

53. Mitt liv kommer inte att styras av rädsla för vad någon kan göra mot mig, i Jesu namn.

54. Jag ska inte dö inåt, i Jesu namn.

55. Jag frigör mig från varje fruktans bondage i Jesu namn.

56. O Herre, kom ihåg mig när du kom ihåg den döende mannen bredvid dig vid korset, i Jesu namn.

57. Min far, förvandla mig i elden från din kärlek, i Jesu namn.

58. Din Guds kraft, rensa bort mitt inre skräp i Jesu namn.

59. O Herre, använd mitt liv för att välsigna många människor, i Jesu namn.

60. O Herre, gör mitt liv till en trädgård där du kan arbeta i denna värld, i Jesu namn.

61. O Herre, fyll mig med andan av helande och frid, i Jesu namn.

62. O Herre, sätta mitt hela hjärta med Heliga Anden eld i Jesu namn.

63. O Herre, låt mig vara en kanal av välsignelser för andra i Jesu namn.

64. O Gud, låt mig anställas av dig i Jesu namn.

65. O Herre, låt mig upphöjas av dig i Jesu namn.

66. O Herre, låt mig ställas åt dig i Jesu namn.

67. Låt Guds Ande bo rikt i mig, i Jesu namn.

68. O Herre, använd mig för att påverka min generation på ett positivt sätt, i Jesu namn.

69. O Herre, gör mig till en del av mysteriet om Din närvaro i världen, i Jesu namn.

70. Låt alla delar av mitt liv överskuggas av dig, Herre, i Jesu namn.

71. Tända min kalla kärlek med din eld, o Herre, i Jesu namn.

72. Låt helig glöd komma över mig, i Jesu namn.

73. Ge mig, o Herre, att vara osjälvisk i alla mina andliga aktiviteter, i Jesu namn.
74. Låt det onda och döds banden brytas, i Jesu namn.

75. Låt Herrens ljus översvämma mörkret i mitt liv, i Jesu namn.

76. O Herre, låt mig vara din glädje på denna planet, i Jesu namn.

77. O Herre, förenkla mitt liv och ta mig i besittning, i Jesu namn.

78. O Herre, förlåt mig för att förlita mig på min egen styrka, i Jesu namn.

79. Fader, ge mig befogenhet att klättra upp till mitt uppfyllande berg i Jesu namn.

80. O Herre, låt din prakt lysa fram i mitt liv, i Jesu namn.

81. O Gud, ge mig rese barmhärtighet, till min resa slut, i Jesu namn.

82. Herre, låt ditt ljus stråla genom mig, i Jesu namn.

83. O Herre, hjälp mig att tömma mig inför dig, i Jesu namn.

84. O Herre, lär mig att vara tyst i din närvaro, i Jesu namn.

85. Min far, ge mig otaliga rikedomar i Jesu namn.

86. Jag tackar dig Herre för evangeliets ofattbara gåva.

87. O Herre, håll mig tacksam alla mina dagar, i Jesu namn.

88. Oavsett vad som händer, kommer jag inte att förlora hoppet i Jesu namn.

89. Tack Herre för alla förolämpningar som Du har bärt för mig i Jesu namn.

90. O Herre, ge mig möjlighet att känna dig djupare, i Jesu namn.

91. Håll mig, Herre, i handflatan i Jesu namn.

92. Göm mig, o Herre, i händerna i dina händer, i Jesu namn.

93. O Herre, låt mig vara helt tillgänglig för dig på denna jord, i Jesu namn.

94. O Herre, ge mig ett generöst hjärta och öppna händer, i Jesu namn.

95. Jesu blod, läka alla skador som har gjorts på min kropp, själ och ande i Jesu namn.

96. O Herre, häll in min hjärta den andliga balsam i din ande, i Jesu namn.

97. O Guds ljus, omge mig alltid, i Jesu namn.

98. O Guds närvaro, omsluta mitt liv, i Jesu namn.

99. O Gud, var ljuset i mitt mörker, i Jesu namn.

100. O Gud, var min fristad och styrka i skräcktider i Jesu namn.
Tack Fader för att du besvarade mina böner i Jesus namn

annonser

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här