Midnattböner för frukt från livmodern

4
15731
Midnattböner för livmoderens frukt

21 Mosebok 1: 2-XNUMX:
1 Och Herren besökte Sarah som han hade sagt, och Herren gjorde mot Sarah som han hade sagt. 2 Ty Sarah blev barn och födde Abraham en son i sin ålderdom, vid den tidpunkt då Gud hade talat till honom.

Livmoderens frukt är belöningen för varje äktenskap. Det är Guds vilja att varje äktenskaplig förening välsignas med barn. Vet du att Gud inte förväntar oss att vi ska be för barn? Barn ska komma till oss naturligtvis särskilt i äktenskap. När barnfödslan nu blir frågan om böner, vet du att djävulen är på jobbet. Det är därför vi kommer att engagera oss i midnattens böner för livmoderns frukt. Detta midnatt bön poäng kommer att bryta djävulens grepp över din fruktbarhet i Jesu namn. Låt dig inte luras, varje sjukdom är en förtryck av djävulen, Apostlagärningarna 10:38. Oavsett orsaken till din barhet är det från djävulen, oavsett om läkaren säger till dig att det är fibroid eller bäckeninflammation, eller blockerade rör eller STD eller STI, det spelar ingen roll, de är alla djävulens förtryck och böner som läggs till med att leva ett gudomligt liv kan befria dig från alla sådana sjukdomar och göra din fruktbarhet till verklighet.

Det finns också scenarier där läkarna inte kan hitta något fel med paren och ändå befruktningen fortfarande inte kommer. Dessa är ett tydligt tecken på demoniskt förtryck och bara våldsamma midnattböner kan övervinna dessa krafter. Jag vet inte hur länge du har förväntat dig dina barn, men jag uppmuntrar dig idag, engagera denna midnattbön för livmoders frukt av hela ditt hjärta och hela din tro. Be dig ut ur karaktär till fruktbarhet. När du ber denna midnattbön för livmodern i kväll ser jag att Gud besöker dig efter Sarahs ordning i Jesu namn.

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

MIDNIGHT BÖNPUNKTER

1. Dina troförsvagande makter, förlora ditt grepp, i Jesu namn.

2. Jag vägrar att bli svag i motgångarnas dagar, i Jesu namn.

3. Dina makter som tilldelats för att försvaga min tro, dö, i Jesu namn.

4. Jag avvisar och motstår allt som skulle försvaga min tro, i Jesu namn.

5. Låt min tro barrikeras av Guds eld i Jesu namn.
6. Varje stark man som tilldelats för att försvaga min tro, fånga eld, i Jesu namn.

7. Varje anti-mirakelkraft, rensa bort, i Jesu namn.

8. Jag avvisar varje åsikt som försvagar min tro eller avskräcker i Jesu namn.

9. Jag avvisar varje människas negativa åsikt om min födelse, i Jesu namn.

10. Ökande ålder försvagar inte min tro i Jesu namn.

11. Jag ska tro på Herrens beteckning i Jesu namn.

12. Utålmodighet kommer inte att minska min tro i Jesu namn.

13. Jag avvisar varje anda av frustration, i Jesu namn.

14. Medicinska rapporter kommer inte att försvaga min tro i Jesu namn.

15. Jag avvisar varje negativ medicinsk rapport i Jesu namn.

16. Jag avvisar varje rapport om _ _ _ (välj från underlistan), i Jesu namn.
- onormala äggstockar
- frånvaro av äggstockar
- hormonell obalans
- frånvaro av ägglossning
- bilateral blockering av äggledarna
- onormal livmodern
- kirurgisk avlägsnande av livmodern
- medfödd frånvaro av livmodern
- tidigare missfall
- tumör såsom livmoderfibroid
- lågt antal spermier (oligospermi)
- frånvaro av spermier (azoospermia)
- kirurgisk avlägsnande eller medfödd frånvaro av testiklar
- icke nedstigna testiklar eller onormala testiklar
17. O Gud, stå upp och åsidosätta varje negativ rapport från din gudomliga övernaturliga dom, i Jesu namn.

18. Jag avbryter varje andlig eller fysisk dom som strider mot Guds löften för mitt liv, i Jesu namn.

19. O Gud, stå upp och förvandla min sperma till de som övernaturligt ska uppnå en framgångsrik befruktning, i Jesu namn.

20. O Gud, uppstå och förvandla mina spermier till ett övernaturligt spermier som gudomligt kommer att uppnå en framgångsrik uppfattning, i Jesu namn.

21. O Gud, stå upp och ersätt varje onormalt spermier med ett normalt spermier, i Jesu namn.

22. O Gud, stå upp och ersätt alla icke-rörliga spermier med en rörlig spermier, i Jesu namn.

23. O Gud, stå upp och ersätt varje trög sperma med en aktiv övernaturlig aktiverad
spermier, i Jesu namn.

24. O Gud, stå upp och ersätt alla döda spermier med en levande spermier, i Jesu namn.

25. Varje stark man som har tilldelats att ge mig lågt antal spermier ska demonteras i Jesu namn.

26. Varje kraft som är ansvarig för lågt antal spermier dör, i namnet på
Jesus.

27. Jag beordrar min sperma som stulits av mörkrets krafter att återställa mig sjufaldigt, i Jesu namn.

28. Jag vägrar att betrakta dödsfallet i min hustrus livmoder i Jesu namn.

29. Jag avvisar varje död i min hustrus sköt, i Jesu namn.

30. Jag beordrar härmed min hustrus livmoder att omvandlas från en funktionellt död livmoder till en funktionellt reproduktiv livmoder, i Jesu namn.

31. Jag vägrar att ta hänsyn till den negativa medicinska rapporten om infertilt livmoder, i Jesu namn.

32. Jag avvisar och avbryter varje negativ medicinsk rapport om infertilt livmoder, i Jesu namn.

33. O Herre, låt den negativa medicinska rapporten om infertil livmoder omvandlas till Guds egen övernaturliga rapport om fertil fertil livmoder, i Jesu namn.

34. Jag beordrar mina hormoner att vara balanserade, i Jesu namn.

35. Jag vägrar överväga den negativa medicinska rapporten om brist på ägglossning, i Jesu namn.

36. Jag binder andan av brist på ägglossning, i Jesu namn.

37. Jag befaller mina äggstockar att ägglossning normalt, i Jesu namn.

38. Jag befaller att min normala ägglossning ska återställas, i Jesu namn.

39. Jag beordrar mina äggstockar att svara övernaturligt på hormoner som styr ägglossning, i Jesu namn.

40. O Herre, låt varje kirurgiskt eller medfödd äggstock återställas av din skapande kraft, i Jesu namn.

41. Jag binder andan av blockering av äggledarna, i Jesu namn.

42. Jag beordrar Guds eld att bränna till aska allt som blockerar min äggledare, i Jesu namn.

43. Jag beordrar mina fallopian tubes att lossas och vara fria från varje bäcken vidhäftningar, i Jesu namn.

44. Jag beordrar lumen (passagerna) på mina fallopian tubes att bilateralt patenteras och öppnas, i Jesu namn.

45. O Herre, låt varje kirurgiskt eller medfödda fallopianrör återställas av din skapande kraft, i Jesu namn.

46. ​​Jag avvisar och avbryter varje negativ medicinsk rapport om onödan i mitt livmoder, i Jesu namn.

47. Jag beordrar varje onormalitet i mitt livmoder att korrigeras gudomligt och övernaturligt, i Jesu namn.

48. Jag beordrar varje ond tillväxt i mitt livmoder, såsom livmodern fibroid, att dö, i Jesu namn.

49. Jag avvisar och avbryter varje negativ medicinsk rapport om den medfödda eller kirurgiska frånvaron av livmodern, i Jesu namn.

50. O Herre, låt varje medfödd eller kirurgiskt saknad livmodern återställas till mig övernaturligt och gudomligt, i Jesu namn.

51. Helige Ande, skapa en gynnsam miljö i mitt livmoder som skulle gynna befruktningen, i Jesu namn.

52. Helig ande, skapa en befrämjande miljö i min livmoder som skulle gynna mitt fosters tillväxt till mognad, i Jesu namn.

53. Varje dagordning i mörkrets kraft för mitt livmoder, dör, i Jesu namn.

54. Jag bryter varje häxa förbannelse och trollformler på min livmod, i Jesu namn.

55. Jag bryter varje förfäderförbannelse på mitt livmoder, i Jesu namn.

56. Jag blöter mitt liv i Jesu blod.

57. Jag beordrar demonen som har fått uppdraget att ge mig ett kargigt livmoder för att förlora sitt grepp om mig, i Jesu namn.

58. O Herre, låt min livmoder vara andligt och fysiskt förenlig med min makars sperma, i Jesu namn.

59. Varje del av mitt livmoder stulna av mörkrets krafter för att återställas till mig nu med eld, i Jesu namn.

60. Jag hämtar mina blodhormoner, äggstockar, äggledarna, livmodern och vaginaen från mörkrets coven, i Jesu namn.

61. Jag vänder påverkan av åldringsprocessen på mina reproduktionsstrukturer, i Jesu namn.

62. O Herre, när jag blir äldre i ålder, låt mig bli mer bördig övernaturligt, i Jesu namn.

63. Låt varje ovariesvikt konverteras till framgång i äggstockarna, i Jesu namn.

64. Din uppståndelseskraft från vår Herre Jesus Kristus, fall på varje död i min ägglossning, i Jesu namn.

65. Du, vår Herre Jesus Kristus uppståndelsekraft, fall på varje död i min äggstock, i Jesu namn.

66. Ni onda ande vakter vid dörrarna till mina fallopian tubes, jag befriar er från ert inlägg, i Jesu namn.

67. Låt varje rättslig grund som fienden gör anspråk på för att stänga dörrarna till mina äggledare dras tillbaka genom eld, i Jesu namn.

68. Låt varje klinisk rapport om blockerade äggledarna avbrytas under mitt liv, i Jesu namn.

69. Låt varje blodtillförsel till fibroider i min livmodern stängas av, i Jesu namn.

70. Låt Guds flytande eld strömma in i min livmoder och smälta bort varje fibroid, i Jesu namn.

71. Låt Guds flytande eld flyta in i min livmodern och lösa upp varje vidhäftning, i Jesu namn.

72. Låt alla negativa effekter av åldrande på min livmodern upphävas, i Jesu namn.

73. Heliga andens eld, rensa mitt liv från varje satanisk insättning, i Jesu namn.

74. Låt alla livmoderens dörrar bli en väg till befruktningen, i Jesu namn.

75. Varje makt som skriker antikonceptionsländelser mot himlen mot mig, dör, i Jesu namn.

76. Låt varje håravfall programmerad till min stjärna avprogrammeras i Jesu namn.

77. Ålder ska inte begränsa min befruktning i Jesu namn.

78. Varje kraft som påskyndar min ålder mot för tidig menopaus, förlorar ditt grepp om mitt liv och dör, i Jesu namn.

79. Varje negativ makt som kämpar för att kontrollera dörren till mitt livmoder, förlamas i Jesu namn.

80. Din Guds kraft som anslutit Sakarja och Elizabeth till deras genombrottsängel, anslut mig nu till min genombrottängel, i Jesu namn.

81. Genom kraften som riktade ängeln Gabriel till Sakaria, låt min mirakelbarns ängel hitta mig nu, i Jesu namn.

82. Jag beordrar den starka mannen som har fått uppdraget att ge mig spontan mödrar att falla ner och dö, i Jesu namn.

83. Jag avvisar missfall och abort, i Jesu namn.

84. Jag avvisar blödningar under graviditeten, i Jesu namn.

85. Jag avvisar hot-abort, i Jesu namn.

86. Jag avvisar oundviklig abort och fullständig abort, i Jesu namn.

87. Jag avvisar komplicerad graviditet, i Jesu namn.

88. Jag avvisar mödrar och barndöd, i Jesu namn.

89. Jag avvisar varje onormalt barn i Jesu namn.

90. Jag avvisar varje missbärande baby, i Jesu namn.

91. Herre, låt mitt barn vara vackert och normalt i Jesu namn.

92. Jag avvisar varje barn som är resultatet av djävulens utförande, i Jesu namn.

93. Jag avvisar varje onormal kromosom, i Jesu namn.

94. Jag avvisar alla barn som är benägna att kromosomavvikelser, i Jesu namn.

95. O Herre, ge mig, bebisar som är resistenta mot alla former av infektion, i Jesu namn.

96. O Herre, låt varje onormal struktur i mitt livmoder omvandlas till normal struktur, i Jesu namn.

97. Jag befaller Guds eld från himlen att bränna varje tumör i mitt livmoder till aska, i Jesu namn.

98. O Herre, jag omvänder mig från varje personlig skada som har skett min livmoderhals i det förflutna genom en traumatisk D & C, i Jesu namn.

99. Jag befaller vad som helst i mitt livmoder som kan leda till att ektopisk graviditet dör, i namnet på
Jesus.

100. Jag beordrar den starka mannen som har tilldelats att sifonera eller tappa bort min progesteron och andra hormoner, att falla ner och dö, i Jesu namn.

101. Jag beordrar demonen bakom corpus luteuminsufficiens att förlora sitt grepp på mig nu, i Jesu namn.

102. O Herre, ta bort all ångest över ålderdom från mig, i Jesu namn.

103. Jag får gudomligt mandat att bödsfullt säkerställa min befruktningsrätt i Jesu namn.

104. Låt varje satanisk vägspärr monterad mot transporten av mitt ägg och makens spermier i mitt äggledare demonteras av eld, i Jesu namn.

105. Låt varje satanisk skiljevägg mellan mitt ägg och makens spermier brytas ner av eld, i Jesu namn.

106. Låt mina äggledarna frigöras från alla vidhäftningar, i Jesu namn.

107. Jag drar tillbaka min äggledare från alla onda altare, i Jesu namn.

108. Låt alla ärvda hinder i min äggledare, dö, i Jesu namn.

109. Låt alla onda frö av barskhet i min grund, dö, i Jesu namn.

110. Låt varje infektion i mina fallopian tubes, dö, i Jesu namn.

111. Låt varje mikroorganism som orsakar infektion i mitt livmoder rostas i Jesu namn.

112. Din Guds kraft som förvandlade Hanna öde, falla nu på mig och ge mig min egen Samuel, i Jesu namn.

113. Din helige Andes kraft, överskugga mitt liv nu och anslut mig till min egen baby, i Jesu namn.

114. Helig Ande, granska min livmoder genom din eld för att skapa en gudomlig uppfattning, i Jesu namn.

115. Låt varje barn som bildas i mitt livmoder bevaras av Guds eld och Jesu blod i Jesu namn.

116. Helande vindar av Gud, blåsa på alla organ i min kropp, i Jesu namn.

117. O Gud, stå upp och dra tillbaka mina organ från varje satanisk blodbank, i Jesu namn.

118. Guds eld, koka sjukdomar ur mitt blod i Jesu namn.

119. Din skapande kraft av Gud, arbeta på mitt liv, i Jesu namn.

120. Guds härlighet, överskugga min kropp, själ och ande, i Jesu namn.

121. Skapa nya organ för att ersätta sjuka eller döda, i Jesu namn.
122. O Gud levererar orgeldelar till min kropp, i Jesu namn.

123. Himmelskirurg, besök mig nu, i Jesu namn.

124. Guds kraft, dra ner varje fästning av envisa sjukdomar, i Jesu namn.

125. Guds eld, rens mitt organ för nyhet, i Jesu namn.

126. Låt min ungdom förnyas som örn, i Jesu namn.

127. Varje mörker som är riktad mot min hälsa rensas bort, i Jesu namn.

128. Mina organ får kreativa mirakel i Jesu namn.

129. Guds ande, rör dig på varje organ i min kropp, i Jesu namn.

130. Guds skapande kraft, arbeta för mig nu, i Jesu namn.

131. Jag binder alla dödsandar som verkar i min. . ., i Jesu mäktiga namn.

132. Låt din uppståndelseskraft komma över min. . ., i Jesu mäktiga namn.

133. Jag befaller varje dött ben i mitt. . . att få liv, i Jesu namn.

134. Du onda hand som läggs på min. . ., ta emot åska och Guds eld och rostas i Jesu namn.
135. Jag befaller varje ondskapsövervakningstråd som är utformad mot min. . . att förstöras, i Jesu namn.

136. Jag andas in Guds liv och förkastar alla andar av död och helvete, i Jesu namn.

137. Jag återhämtar varje mirakel som jag har förlorat genom vantro, i Jesu namn.

138. Fader, låt din kreativa kraft fungera igen. . . mitt liv, i Jesu namn.

139. Fader, låt den Helige Andens eld gå in i min blodström och rensa mitt system, i Jesu namn.

140. Jag släpper min. . . från buren för varje hushållets ondska, i Jesu namn.

141. Låt all information om min. . . raderas från alla satanminnen, i Jesu namn.

142. Jag befaller varje ond plantering i mitt liv: Gå ut med alla dina rötter, i Jesu namn! (Lägg händerna på magen och upprepa det betonade området.)

143. Onda främlingar i min kropp, kom hela vägen ur dina gömställen, i Jesu namn.

144. Jag hostar och spionerar all mat som ätts från djävulens bord i Jesu namn. (Hasta dem ut och spela dem i tro. Börja utvisningen.)

145. Låt alla negativa material som cirkulerar i min blodström evakueras, i namnet på
Jesus.
146. Jag dricker Jesu blod. (Svälja och dricka det fysiskt i tro. Fortsätt göra detta under en tid.)

147. Lägg ena handen på huvudet och den andra på magen eller naveln och börja be så här: Holy Ghost fire, bränn från toppen av mitt huvud till mina fötter. Börja att nämna varje organ i din kropp; din njur, lever, tarmen, blod osv. Du får inte rusa på denna nivå, för elden kommer faktiskt att komma och du kan börja känna värmen.

148. Jag avskiljer mig från alla andar av. . . (nämn namnet på din födelseort), i Jesu namn.

149. Jag avskärde mig från varje stamand och förbannelse, i Jesu namn.

150. Jag avskärmer mig från varje territoriell anda och förbannelser, i Jesu namn.

151. Heliga andens eld, rensa mitt liv.

152. Jag gör anspråk på min fullständiga befrielse, i Jesu namn, från andan till. . . (nämn de saker du inte önskar i ditt liv).

153. Jag bryter tag i all ond makt över mitt liv, i Jesu namn.

154. Jag flyttar från träldom till frihet, i Jesu namn.

155. Tacka Gud för svar på dina bönpunkter.

 


tidigare artikel75 bönpoäng mot min fars hus
nästa artikelKraftfulla frälsningsböner
Mitt namn är pastor Ikechukwu Chinedum, jag är en Guds man, som brinner för Guds rörelse under de sista dagarna. Jag tror att Gud har bemyndigat alla troende med konstig nådesordning att manifestera den Helige Andens kraft. Jag tror att ingen kristen bör förtryckas av djävulen, vi har makten att leva och gå i herravälde genom böner och ordet. För mer information eller rådgivning kan du kontakta mig på chinedumadmob@gmail.com eller chatta med mig på WhatsApp och Telegram på +2347032533703. Jag kommer också att älska att bjuda in dig att gå med i vår kraftfulla 24-timmars böngrupp på Telegram. Klicka på den här länken för att gå med nu, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Gud välsigne dig.

4 KOMMENTARER

  1. Himmelske fader, din i himlen, förlåt mig för mina synder från mitt förflutna och nuvarande Gud. Jag kommer till dig för att be att vara gravid vid slutet av året min födelsedag kommer snart och vilken fantastisk gåva som skulle vara herre, ber jag Herre 42 år gammal för att vänligen välsigna min livmoder med en liten pojke / flicka eller båda tack för de välsignelser jag har och de välsignelser som jag håller på att få ... .. min tro står min Herre och frälsare .... jag älskar dig och tror att du dog på korset för mina synder ... ..
    Till dig NÅGOT ÄR MÖJLIGT !!!!!! VÄLJAR DU VARA SVAR Mina BÖNDER
    IJN JAG

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.