100 frälsningsbön från farliga förbund

2
25480

Jesaja 49: 24-26:
24 Ska rovet tas från den mäktiga eller räddas den lagliga fången? 25 Men så säger Herren: Även de mäktiges fångar kommer att tas bort, och de fruktansvärda byten kommer att räddas; ty jag kommer att strida med den som strider med dig och jag räddar dina barn. 26 Och jag ska mata dem som förtrycker dig med sitt eget kött; och de ska drickas av sitt eget blod som med sött vin. Och allt kött skall veta att jag, Herren, är din Frälsare och din Förlossare, den mäktiga av Jakob.

Dagens befrielsebön är avsett för dem som är offer för farliga förbund. Ett förbund är ett bindande avtal mellan två eller flera personer om vissa villkor. Förbund kan vara transgeneratoriska, det vill säga att det kan påverka ett visst folk från generation till generation. Många människor är under djävulens fångenskap idag på grund av onda förbund som där förfäder har gjort med demoner i form av avgudadyrkan. När ett förbund har förseglats kan det bara brytas av ett högre förbund. Idag ska vi engagera 100 befrielseböner från farliga förbund. Dessa farliga förbund är demoniska förbund, skapade med djävulen antingen av oss, våra föräldrar eller våra förfäder. Dessa förbund har gjort oss till slavar för djävulen och hans demoner. Det enda sättet att befria dig själv från detta förbund är först genom att födas på nytt och genom att engagera kraften i befrielsebön.

Obadiah 1:17 berättar för oss att på Sions berg kommer det att bli befrielse och Jakobs söner ska äga där ägodelar. Vi måste förstå att om vi måste se framsteg i våra liv och familjer, måste vi ta det med kraft, styrkan till befrielsebön. Det är inte tillräckligt för att födas på nytt, om du måste leva det segrande liv som Kristus har gjort tillgängligt för dig, måste du vara en man eller kvinna i bön. Du måste ge till konsekventa böner, särskilt befrielsebön. Det finns ingen genväg, till befrielse från djävulen, det är antingen du är i eld eller inte, det är antingen du är het eller inte. Bön är det som gör ditt liv för varmt för djävulen att hantera.

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

Guds barn, jag bryr mig inte om vilka onda förbund som arbetar mot ditt liv idag, vare sig det är fattigdom, sjukdom, barrenness, skuld, demoniskt förtryck, synd och beroende, otur, nära framgångssyndrom, skam och skam, äktenskaplig försening, osv idag när du reser dig upp och ber dessa befrielseböner, ser jag himmelens Gud förstöra de onda förbunden i Jesus namn. Lyssna, du måste ta bönerna på allvar. Det finns vissa människor som förfäder har bundit där ödesbestämmelser som offer för sina avgudar, som ett resultat av det, ingen lyckas i den familjen, några familjer de har svurit att ingen kvinna kommer att gifta sig i den familjen, de har ägnat kvinnorna till där gudar, som ett resultat, ingen kvinna, oavsett hur vacker man gifter sig i den familjen, dessa är resultat av farliga förbund, men de goda nyheterna är detta, inget förbund är överlägset det nya förbundet vi har i Kristus Jesus, om du är född igen är du i det nya förbundet och denna befrielsebön kommer att fungera i dina händer som eld men om du inte är född igen klickar du här att räddas innan du ber denna befrielsebön. Jag förklarar för dig i dag att alla dina sorgar har slutat i Jesu namn. Förblir välsignat


BÖNNPUNKTER

1. Jag tar tillbaka alla de grunder som satts av mina förfäder i Jesu namn.

2. Jag förbannar din ande som verkställer onda förbund i mitt liv och jag befaller dig att frigöra mig, i Jesu namn. (När du har sagt detta tre gånger, börja säga, 'Släpp mig', i Jesu namn).

3. Allt som har överförts till mitt liv genom demonisk handöverdrag, tappa ditt grepp just nu, i Jesu namn.

4. Varje serpentin gift som har överförts i mitt liv, gå ut nu, i Jesu namn. Jag spola ut dig med Jesu blod.

5. O Herre, låt eld falla på varje anda av död och helvete, utformad mot mitt liv, i Jesu namn.

6. Jag bryter huvudet och krossar svansen i varje serpentinand i Jesu namn.

7. Du spirituella fladdermus och spirituell ödla som har införts i mitt huvud, får Guds eld i namnet på. Jesus.

8. Svärd av eld, börja avskärma varje ondskapsförälder, i Jesu mäktiga namn.

9. Fader Herre, avslöja för mig alla dolda förbund som djävulen kan ha ordnat för mig, i Jesu namn.

10. Varje träd, som fadern inte planterade i mitt liv, upphävs, i Jesu namn.

11. Fader Herre, jag elektrifierar marken på denna plats nu och låter varje förbund med fötterna börja krossa nu, i Jesu namn.

12. Låt alla onda dolda förbund bryta i Jesu mäktiga namn.

13. Jag applicerar Jesu blod för att bryta alla förbannelser.

14. Sjung den här låten: ”Det finns kraft i blodet (x2). Det finns kraft mätt i Jesus Kristus blod. Det finns kraft i blodet. ”

15. Jag tillämpar Jesu blod för att bryta alla konsekvenser av föräldrasynder.

16. O Herre, förvandla allt det onda som riktas mot mig till det goda.

17. Alla ondskraftar, riktade mot mig, återgår direkt till din avsändare, i Jesu namn.

18. O Gud, gör allt som fienden har sagt är omöjligt i mitt liv i Jesu namn.

19. Jag frigör mig från paraplyet från varje kollektiv fångenskap, i Jesu namn.

20. Jag frigör mig från alla ärvda träldom, i Jesu namn.

21. O Herre, skicka din eldxel till grunden för mitt liv och förstör varje ond plantering däri.

22. Jesu blod, spola ur mitt system, alla ärvda sataniska insättningar, i Jesu namn.

23. Jag frigör mig från alla problem, överförda till mitt liv från livmodern, i Jesu namn.

24. Jesu blod och spöks eld, rengör varje organ i min kropp, i Jesu namn.

25. Jag bryter mig loss från varje kollektivt ondt förbund, i namnet på

26. Jag bryter mig loss från varje kollektiv förbannelse, i Jesu namn.

27. Jag kasta upp all ond mat som jag har matats som barn i Jesu namn.

28. Alla grundläggande starka män, knutna till mitt liv, blir förlamade i Jesu namn.

29. Var och en av de ogudaktiga stavarna, som reser sig upp mot min familjslinje, görs impotenta för min skull, i Jesu namn.

30. Jag avbryter konsekvenserna av alla onda lokala namn, knutna till min person, i Jesu namn.

31. Be aggressivt mot följande rötter av kollektiv fångenskap. Be på följande sätt: Varje effekt av demoniska offer på mitt liv, kom ut med alla dina rötter, i Jesu namn.

32. Jag vägrar att dricka från sorgens fontän, i Jesu namn.

33. Jag tar myndighet över alla förbannelser som uttalats mot mitt liv, i Jesu namn.

34. Be Gud att ta bort alla förbannelser som Han har lagt på ditt liv till följd av olydnad.

35. Varje demon, fäst vid någon förbannelse, avgår nu från mig i det mäktiga namnet på vår Herre Jesus Kristus.

36. Alla förbannelser, som har utfärdats mot mig, omvandlas till välsignelser, i Jesu namn.

37. Varje förbannelse av psykisk och fysisk sjukdom förklarar jag !!!, “bryt, bryt, bryt, i Jesu namn. Jag frigör mig från dig i Jesu namn. ”

38. Det kommer inte att finnas mer fattigdom, sjukdom osv i mitt liv, i Jesu namn. ”

39. Jag släpper mig själv från slakten av onda altare i Jesu namn. Säg detta en gång och upprepa sedan, "Jag släpper mig själv, i Jesu namn." Spendera lite tid på detta.

40. Jag kasta upp alla sataniska gift som jag har svalt, i Jesu namn.

41. Jag avbryter varje demoniskt engagemang i Jesu namn. Upprepa, "Jag avbryter dig i Jesu namn."

42. (Lägg dina två händer på ditt huvud.) Jag bryter alla, onda myndigheter över mitt liv, i Jesu namn. Upprepa, "Jag bryter dig, i Jesu namn."

43. Varje ondskapsfull auktoritet av familjshelligdom eller avgud förklarar jag ”Bryt, i Jesu namn.” Upprepa det sju heta gånger.

44. Varje ägare av ond last, bär din last i Jesu namn. (Om det är sjukdom eller otur, låt dem bära det.)

45. Jag gör varje aggressivt altare impotent, i Jesu namn.

46. ​​Alla onda altare, som är uppförda mot mig, bli vanära i Jesu namn.

47. Allt som görs mot mitt liv under demonisk smörjning, upphävs i Jesu namn.
48. Jag förbannar varje lokalt altare, utformat mot mig, i Jesu namn.

49. Du hammare från den Allsmäktige Gud, krossa alla onda altare som är uppförda mot mig i Jesus namn.

50. O Herre, skicka din eld för att förstöra alla onda altare som är utformade mot mig, i Jesu namn.

51. Varje ond präst, som tjänar mot mig vid alla onda altare, tar emot Guds svärd i Jesu namn.

52. Du åska från Gud, slå varje ond präst som arbetar mot mig på det onda altaret och bränna dem till aska, i Jesu namn.

53. Varje satanprest, som tjänar mot mig vid onda altare, faller ner och dör, i Jesu namn.

54. Varje hand som vill hämnas eller gripa mig på grund av alla dessa böner jag ber, torkar upp och vissnar i Jesu namn.

55. Varje envis ond alterpräst, drick ditt eget blod i Jesu namn.

56. Jag äger min besittning, stulen av det onda altaret, i Jesu namn.

57. Jag drar tillbaka mitt namn från alla onda altare i Jesu namn.

58. (Överför handen till ditt bröst.) Jag drar tillbaka min välsignelse från alla onda altare i Jesu namn.

59. (Ta handen tillbaka till ditt huvud.) Jag drar tillbaka mina genombrott från alla onda altare, i Jesu namn.

60. Jag drar tillbaka min härlighet från alla onda altare i Jesu namn.

61. (Överför handen till ditt bröst.) Jag drar tillbaka mitt välstånd från alla onda altare, i Jesu namn.

62. (En hand på huvudet, den andra på bröstet.) Jag drar tillbaka allt som representerar mig från alla onda altare, i Jesu namn.

63. Nämn det organ som du vet inte beter sig som det ska. När du har gjort detta börjar du säga: "Jag drar dig tillbaka från alla onda altare." Säg detta sju heta tider.

64. Lägg en hand på huvudet och den andra på magen. Alla böner om att avsäga sig förbund, vare sig de medvetet eller omedvetet ingås, ska sägas aggressivt, kraftfullt och högt eftersom du kanske kämpar i en två tusen år gammal strid. Bibeln säger, ”Mitt folk förstörs på grund av bristande kunskap” (Hosea 4: 6). Säg detta med helig aggression:

65. ”Helig Andes eld, koka andlig förorening ur mitt blod. (Kokning renar vatten. När vattnet kokar kondenserar ånga och blir rent vatten.). Säg detta en gång och upprepa, "Den heliga andens eld kokar ut den."

66. Jag frigör mig från varje sataniskt blodförbund, i Jesu namn.

67. Ta tag i ditt huvud med dina två händer och be mycket aggressivt: ”Jag släpper mitt huvud från alla onda blodförbund, i Jesu namn.

68. (Gripar fortfarande huvudet med dina två händer). "Jag demonterar alla fästningar av onda förbund i Jesu namn."

69. När någon ingår ett ont förbund utfärdas en förbannelse över honom. När han bryter förbundet bombarderas han med två olika saker: förbundet och förbannelsen. Så be så här; "Jag befriar mig från varje förbundsförbannelse, i Jesu namn."

70. Jesu blod, tal mot varje omedvetet ondt förbund.

71. Jag talar förstörelse till orena andar i mitt liv i Jesu namn.

72. Jag bryter varje ond förbundslänk, i Jesu namn.

73. Jag tar bort varje fästning av onda blodförbund, i Jesu namn.

74. Jag upphäver effekterna av ond tillgång till mitt blod, i Jesu namn.

75. Jag befriar mig från varje förbundsförbannelse, i Jesu namn.

76. Jag släpper varje organ i min kropp från greppet av ondt blodförbund, i Jesu namn.

77. Jag dissocierar mig och min familj från varje territoriellt blodförbund, i Jesu namn.

78. Jag separerar mig från varje stamförbund för blod, i Jesu namn.

79. Jag separerar mig från varje ärftligt blodförbund, i Jesu namn.

80. Jag drar tillbaka mitt blod från alla onda altare i Jesu namn.

81. Jag drar tillbaka mitt blod från alla sataniska blodbanker, i Jesu namn.

82. Jag bryter alla omedvetna onda blodförbund, i Jesu namn.

83. O Herre, låt alla djur som utgjutit blod för mig förlora sin förbundskraft i Jesu namn.

84. Varje bloddroppe, som talar ond mot mig, tystas av Jesu blod.

85. Jag frigör mig från varje kollektiv fångenskap i blodförbundet, i Jesu namn.

86. Jag frigör mig från alla medvetna eller omedvetna onda blodförbund i Jesu namn.

87. O Herre, låt alla onda förbunders blod tappa sin makt över mig i Jesu namn.

88. Jag trotsar och förstör alla onda förbundsavtal, i Jesu namn.

89. Det nya förbundets blod, tala mot blodet från alla onda förbund som militerar mot mig, i Jesu namn.

90. Jag får mandatet att diskvalificera rätten till alla onda blodförbund, i Jesu namn.

91. Varje ondt blodförbund, bildat med vilket organ som helst i min kropp, upphävs med Jesu blod.

92. Jag återhämtar mig, allt det goda som stults genom onda förbund av fienderna, i Jesu namn.

93. Varje ondt blodförbund, längs min blodlinje, neutraliseras i Jesu namn.

94. Jag frigör mig från varje förbannelse, knuten till onda förbund, i Jesu namn.

95. Jag frigör mig från gripandet av förbannelsespausarna, i Jesu namn.

96. Varje återverkning av att bryta medvetslösa förbund, tvättas bort med Jesu blod.

97. Varje förfädernas uttalanden mot mitt liv, jag förklarar det ogiltigt i Jesu namn.

98. Varje ond autoritet av trolldom och familjespirer, som arbetar mot mitt liv, förstörs av eld i Jesu namn

99. Alla onda myndigheter i fjärrkontrollmakter, som manipulerar mitt öde, förstörs av eld i Jesu namn.

100. Fader, jag tackar dig för att du besvarade min bön och ställde mig och mitt hus till evigt i Jesu namn. (Sjung lovsånger och tacka Herren Jesus).

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

2 KOMMENTARER

  1. Je remercie Dieu de m'avoir conduit sur cette site ça ma beaucoup révèle au temps des choses que Dieu bénisse le pasteur

  2. Bedanm voor de starkte gebeden. Varje gång har jag bjudit. Moet jag övergeven. Komt allemaal spuug en slijm uit mij.
    Är dat een goed een teken?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.