Bön för skydd

0
16634

Psalm 35: 1:
1 Bön min sak, o Herre, med dem som strävar med mig: slåss mot dem som strider mot mig.

Du har nu möjlighet bön för skydd är en mycket viktig bön i livet för varje kristen. Varje Guds barn är ett mål för djävulen och hans mänskliga agenter. Den dagen du accepterade Jesus Kristus som din Herre och personlig frälsare, från den dagen började djävulen att jaga dig. Bönen för skydd är varje krists vapen för att förstöra de onda planerna för mörkret där. Bön är nyckeln till att besegra djävulen och demontera alla hans krafter. När vi ber genererar vi himmelsk förmåga att övermakta mörkernas krafter i denna värld. De bön om skydd, är vår garanti för all säkerhet som troende.

Syftet med bönen för skydd

Varför be bönen om skydd? Detta beror på att världssystemet styrs av mörka krafter, detta mörka krafter arbetar genom mänskliga fartyg. Du behöver inte göra någonting i dag för att bli hatad av människor. Det finns några människor som hatar dig bara för att du ler, andra är arg på dig bara för att du ser dig upp och går till jobbet varje dag. Vissa människor hatar dig bara på grund av avund och svartsjuka, föraktar dig utan någon anledning, det här är bara djävulen som kämpar dig genom sina mänskliga agenter. Många troende har attackerats av djävulen bara för att de uppnått lite framgång, vissa har till och med dödats bara för att de gifte sig, mycket ondska händer i denna värld idag. Det är därför du alltid måste be bönen för skydd.

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

Denna bön om skydd är inte riktad mot någon speciell, den är bara inriktad på att förstöra djävulens planer och syfte i ditt liv. Du behöver inte veta vem och vem som står bakom dina strider, bara be den här bönen och himmelens Gud kommer att döma dem. När du deltar i denna bön för skydd kommer himmelens Gud att uppstå och kämpa mot alla som kämpar mot dig, han kommer att avslöja alla ovänliga vänner i ditt liv, alla som letar efter ditt fall kommer att falla för din skull i Jesus namn. När du ber den här bönen för skydd, kommer Herrens änglar att stå upp till ditt försvar och döda alla dina fiender som kommer emot dig, när de kommer på ett sätt ska Herrens ängel jaga dem på sju sätt. Gud kommer att förstöra alla onda pilar som riktas mot dig och skicka dem alla tillbaka till avsändaren i Jesu namn. Be denna bön för skydd med tro idag och se ditt skydd i Kristus garanteras i Jesu namn.


Bön

1. Beröm Herren för kraften i hans namn där varje knä måste böjas.

2. Tacka Gud för att du har befriat dig från någon form av träldom.

3. Jag täcker mig med Jesu blod.

4. Bekänn alla synder som kan hindra svar på dina böner och be Gud att förlåta dig.

5. Stå emot alla krafter som redan organiserats mot denna bön.

6. Jag förstör kraften i varje satanisk arrest i mitt liv, i Jesu namn.

7. Alla sataniskt arresterande medel, släpp mig i vår mäktiga Jesus Kristus mäktiga namn.

8. Allt som representerar mig i den demoniska världen mot min karriär, förstörs av Guds eld i Jesu namn.

9. Den levande Guds ande, snabba upp hela mitt varelse i Jesu namn.

10. Gud, krossa mig och förnya min styrka i Jesu namn.

11. Helig Ande, öppna mina ögon för att se bortom det synliga för det osynliga, i Jesu namn.

12. O Herre, antänd min karriär med Din eld.

13. O Herre, befria min ande för att följa den Helige Andes ledning.

14. om dem, i Jesu namn.

15. O Herre, befria mig från de lögner jag berättar för mig själv.

16. Varje ond andlig hänglås och ond kedja, som hindrar min framgång, stek i Jesu namn.

17. Jag bestrider varje anda av andlig dövhet och blindhet i mitt liv, i Jesu namn.

18. O Herre, ge mig befogenhet att motstå satan så att han skulle fly från mig.

19. Jag valde att tro på Herrens rapport och ingen annan i Jesu namn.

20. O Herre, smörja mina ögon och mina öron så att de kan se och höra underbara saker från himlen.

21. O Herre, smörj mig att be utan att upphöra.

22. I Jesu namn fångar jag all makt bakom varje karriärsvikt.

23. Helig Ande, regn på mig nu, i Jesu namn.

24. Helig Ande, avslöj min mörkaste hemligheter i Jesu namn.

25. Din anda av förvirring, förlorar ditt grepp om mitt liv, i Jesu namn.

26. I den Helige Andens kraft trotsar jag satans kraft i min karriär, i Jesu namn.

27. Livets vatten, spola ut alla oönskade främlingar i mitt liv, i Jesu namn.

28. Du fiender i min karriär, bli förlamad, i Jesu namn.

29. O Herre, börja rensa bort från mitt liv allt som inte återspeglar dig.

30. Helige Andes eld, antänd mig till Guds ära, i Jesu namn.

31. Åh Herre, låt den Helige Andes smörjelse bryta varje ok av bakåtriktighet i mitt liv.

32. Jag frustrerar varje demoniskt gripande av min ande-man, i Jesu namn.

33. Jesus blod, ta bort alla oprogressiva etiketter från alla aspekter av mitt liv, i Jesu namn.

34. Anti-genombrott dekret, återkallas, i Jesu namn.

35. Heliga andens eld, förstör alla sataniska plagg i mitt liv i Jesu namn.

36. Åh Herre, ge mig nyckeln till god framgång, så att var jag än går kan dörren till god framgång öppnas för mig.

37. Alla onda hus, byggda mot mig och min karriär, rivas i Jesu namn.

38. Åh Herre, upprätta mig en helig person för dig i Jesu namn.

39. Åh Herre, låt smörjningen att utmärka mig i min karriär falla på mig, i Jesu namn.

40. Jag ska inte tjäna mina fiender; mina fiender böjer sig för mig i Jesu namn.

41. Jag binder varje öken och fattigdomsanda i mitt liv, i Jesu namn.

42. Jag avvisar smörjningen av icke-prestation i min karriär, i Jesu namn.

43. Jag drar ner alla fästen som är uppförda mot min utveckling i Jesu namn.

44. Jag minns alla mina välsignelser som kastades i vattnet, skogen och den sataniska banken, i Jesu namn.

45. Jag skar ned alla problemets rötter i mitt liv, i Jesu namn.

46. ​​O Herre, låt sataniska skorpioner göras stingless på alla områden i mitt liv, i Jesu namn.

47. O Herre, låt demoniska ormar göras giftfritt på alla områden i mitt liv, i Jesu namn.

48. Jag förklarar med min mun att ingenting ska vara omöjligt med mig, i Jesu namn.

49. O Herre, låt fiendens läger förvirras i Jesu namn.

50. Andliga parasiter i mitt liv, bli vanära, i Jesu namn.

51. O Herre, låt alla mina heroder få andligt förfall, i Jesu namn.

52. Åh Herre, i min karriär, låt Din tjänst och människans omfatta mig i år, i namnet Jesus.

53. Jag avvisar alla demoniska begränsningar för mina framsteg, i Jesu namn.

54. All ond handskrift mot mig, förlamas i Jesu namn.

55. Jag förkastar svansens ande; Jag väljer huvudets ande i Jesu namn.

56. Alla de som cirkulerar mitt namn för ondska, skämdes i Jesu namn.

57. Alla onda vänner, gör misstag som skulle avslöja dig, i Jesu namn.

58. O Herre, låt starkarna från båda sidor av min familj som attackerar min karriär förstöra sig själva, i Jesu namn.

59. Jag vägrar att bära plagget och tröjan i Jesu namn.

60. O Herre, låt varje uppror fly från mitt hjärta, i Jesu namn.

61. O Herre, låt andan som flyr från synd inkubera mitt liv.

62. Jag gör anspråk på alla mina rättigheter nu, i Jesu namn.

63. Helig ande, ge mig en glimt av din härlighet nu, i Jesu namn.

64. Heliga anda, snabb mig, i Jesu namn.

65. Jag befriar mig från all ärftlig träldom som påverkar min karriär negativt, i Jesu namn.

66. O Herre, skicka din eld yxa till grunden för mitt liv och förstöra varje ond plantage, attackera framgången för min karriär.

67. Jesu blod, spola alla ärvda sataniska avlagringar ur mitt system, i Jesu namn.

68. Alla grundläggande starka män, knutna till mitt liv, blir förlamade i Jesu namn.

69. Var och en av de ogudaktiga stavarna som står upp mot min karriär görs impotenta för min skull i Jesu namn.

70. Jag avbryter konsekvenserna av alla onda lokala namn, knutna till min person, i Jesu namn.

71. Jag frigör mig inför all ond dominans och kontroll, i Jesu namn.

72. Varje ond fantasi mot min karriär, visnar från källan, i Jesu namn.

73. O Herre, låt den destruktiva planen för fienderna som syftar till min karriär blåsa upp i deras ansikten, i Jesu namn.

74. O Herre, låt min förlöjligande omvandlas till ett underverk, i Jesu namn.

75. Alla makter, som sponsrar onda beslut mot mig, bli vanära i Jesu namn.

76. Din envisa starkman, delegerad mot mig och min karriär, faller ner till marken och blir impotent, i Jesu namn.

77. O Herre, låt fästningen i varje ande av Korah, Dathan och Abiram, som strider mot mig, krossas i stycke, i Jesu namn.
78. Alla Bileams andar, hyrda för att förbanna mig, faller efter Bileams ordning, i Jesu namn.

79. Varje anda av Sanballat och Tobiah, som planerar ondskap mot mig, får eldstenarna i Jesu namn.

80. Varje ande i Egypten faller efter Faraos ordning, i Jesu namn.

81. Var Herodes ande, skämmas i Jesus namn.

82. Varje Goliat-anda, ta emot eldstenarna i Jesu namn.

83. Varje faraos anda, fall in i ditt röda hav, i Jesu namn.

84. Alla sataniska manipulationer, som syftar till att förändra mitt öde, blir frustrerade i Jesu namn.

85. Alla olönsamma sändare av min godhet, tystas, i Jesu namn.

86. Alla onda övervakningsögon, utformade mot mig och min karriär, blir blinda i Jesu namn.

87. Alla demoniska bakväxlar, installerade för att hindra framstegen i min karriär, rostas i Jesu namn.

88. Alla onda sömn, åtagit sig att skada mig och min karriär, omvandlas till död sömn, i Jesu namn.

89. Alla vapen och apparater från förtryckare och plågare görs impotenta, i Jesu namn.

90. Guds eld, förstör kraften som driver varje andligt fordon och arbetar mot mig och min karriär i Jesu namn.

91. Alla onda råd, givna mot min fördel; krascha och sönderdelas i Jesu namn.

92. O Herre, låt vinden, solen och månen strida mot varje demonisk närvaro och militera mot min karriär i min miljö, i Jesu namn.

93. O Herre, låt de som skrattar mig för att förrätta mitt vittnesbörd, i Jesu namn.

94. Varje ond gryta, som lagar mina affärer, tar eld i Jesu namn.

95. Varje häxkruka, som arbetar mot mig, för jag Guds dom över dig, i Jesu namn.

96. Du är min födelseort, du kommer inte att vara min skål i Jesu namn.

97. Denna stad där jag bor kommer inte att vara min kittel, 'i Jesu namn.

98. Varje mörker med mitt liv, förstörs av eld i Jesu namn.

99. Varje trollkruka som använder fjärrkontroll mot min hälsa bryter i stycken, i Jesu namn.

100. Varje kraft, som kallar mitt namn i valfri skaldel, faller ner och dör, i Jesu namn.

Fader, jag tackar dig för mitt allomfattande skydd i Jesu namn.

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU
tidigare artikel4 dagar fasta och bön för äktenskapligt genombrott
nästa artikel100 kraftfull bön för läkning
Mitt namn är pastor Ikechukwu Chinedum, jag är en Guds man, som brinner för Guds rörelse i dessa sista dagar. Jag tror att Gud har bemyndigat varje troende med en märklig nådordning att manifestera den Helige Andens kraft. Jag tror att ingen kristen ska förtryckas av djävulen, vi har kraften att leva och vandra i herravälde genom böner och Ordet. För ytterligare information eller rådgivning kan du kontakta mig på everydayprayerguide@gmail.com eller chatta med mig på WhatsApp And Telegram på +2347032533703. Jag kommer också att älska att bjuda in dig att gå med i vår kraftfulla 24 timmars böngrupp på Telegram. Klicka på den här länken för att gå med nu, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Gud välsigne dig.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.