Daglig bön för befruktning och graviditet

4
30161

1 Johannes 5: 14-15:
14 Och detta är det förtroende vi har i honom, att om vi frågar någonting efter hans vilja, hör han oss: 15 Och om vi vet att han hör oss, vad vi än frågar, vet vi att vi har framställningarna som vi önskade honom.

Barn är Herrens och Herrens arv frukt av livmodern är Guds belöning för förbindelse, Psalm 127: 3. När Gud skapade människan var den första välsignelsen som han uttalade över människan att människan skulle vara fruktbar, 1 Moseboken 28:XNUMX. Det betyder att du som Guds barn inte får vara fruktlös. Gud har skapat dig och förklarat dig fruktbar, ingen djävul kan ändra det. Idag ska vi titta på daglig bön för befruktning och graviditet, dessa böner ger dig möjlighet att föra en bra krig angående din fruktbarhet. Barndom är inte av Gud, det är en anomali som placeras i din kropp av djävulen. Det spelar ingen roll de medicinska termer som läkaren kallar din situation, bara vet att det inte är från Gud och därför måste det raderas från din kropp i Jesu namn.

Fruktbarhet är födelserätten för varje Guds barn. Det är Guds önskan att ditt äktenskap välsignas med barn. Djävulen är emellertid alltid ute för att förstöra Guds välsignelser. Många kristna kämpar idag för att få sina egna barn på grund av demoniska manipulationer. Dessa demoniska manipulationer är aktiviteter av häxor och trollkarlar, sataniska krafter som kan hindra Guds barn från att bli gravida. Många troende har fångats i en cirkel av oändliga missfall eftersom deras livmoder har burits andligt kan vissa troende inte ens bli gravida eftersom de i andens rike har fångat alla sina barn, även vissa troende kan inte få barn eftersom de är offer för ande fruar och anda män, de har många barn i marinriket, men de har icke i den fysiska världen. Vissa kristna är också barnlösa på grund av tidigare synder, synder som aborter och prostitution som ett resultat av detta har de antingen förbannats eller så har de förlorat livmodern under processen.

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

Alla dessa problem kommer att raderas idag när vi deltar i dessa dagliga böner. Denna dagliga bön för befruktning och graviditet kommer att falla ner Guds hand i ditt liv, oavsett orsaken till din opruktbarhet, kommer Gud att befria dig och du ska bära dina egna barn i år i Jesus namn. Men innan vi går in i denna bön för befruktning och graviditet, finns det några steg av tro som du måste engagera dig för att se din fruktbarhet garanterad. Vi kommer att gå igenom dessa steg en efter en.


Steg för tro för din befruktning.

1). Tro på befruktningen Gud: Ängeln Gabriel berättade för Elizabeth i Luke 1:45, sa han "Välsignad är hon som tror, ​​för det ska uppträda det som har berättats för henne av Herren". Vår Gud är en trosgud, vad du inte kan tro, kan Gud inte utföra i ditt liv. Du måste engagera dessa böner med tro på befruktningsguden. Tack Gud för medicinsk vetenskap, men om roten till din ofruktbarhet är andlig kan ingen läkare på denna planet hjälpa dig. För att se Gud utföra sina underverk av mirakeluppfattning i ditt liv måste du tro på honom. När du tror på befruktningsguden, ska du bli gravid i Jesu namn.

2). Tal befruktning: Markus 11: 23-24, säger att om vi talar till våra berg i tro kommer vi att få det vi säger. Använd inte din mun för att förstöra ditt mirakel. Du måste lära dig att vandra i tro och att vandra i tro betyder att du talar i tro. Varje gång du vaknar på morgonen tackar Gud för dina barn, när någon frågar dig, hur säger dina barn till dem, ”det går bra med mina barn”, tala om dig själv som en mor till barn. Säg inte ord som, jag är oförskämd, jag kan inte få barn, min livmoder är skadad, jag är ofruktbar, Gud förbjuder, undvik och avvisa sådana ord, istället säg, jag är fruktbar, jag är en barnmor, min reproduktionsorgan fungerar perfekt, mina barn omger mitt bord. Vad du säger är vad du ser, säg därför inte vad du ser, säg snarare vad du vill se. Kom ihåg att liv och död ligger i tungans kraft.

3) Börja köpa babydukar: Ja du läste det rätt. Börja köpa babydukar. Om du tror på Gud för tvillingar, börja köpa tygdukar och förbereda för dina barn. Detta är en handling av tro. Förväntan är manifestationens moder, vad du inte förväntar dig kan du inte manifestera. Så sätt din tro på jobbet, börja förbereda dig för dina barn innan de kommer och de kommer säkert att komma i Jesu namn.

4). Fortsätt be: Fortsätt be för befruktningen, sluta inte be, be utan att sluta, ge inte upp på Gud, för Gud kommer aldrig att ge upp dig. Varje gång du står upp och ber kommer dina mirakel mycket närmare än du tror. Bön gör enorma himmelska krafter tillgängliga för dig. Också när du ber förstör du alla djävulens verk som kämpar mot din uppfattning, alla stark man i ditt fäder eller hus kommer att förstöras av kraften i böner. När vi ber tar vi striden till fiendens läger och vi förstör deras planer och tar tillbaka allt de har stulit från oss.

5) Ge Gud tack: I allt, tacka Gud, 1 Tessalonikerbrevet 5:18. Vi måste vara tacksamma för att Gud alltid vet att han gör alla saker.Tacksägelse är Guds vilja för oss, och när vi tackar Gud för att vi redan besvarar våra böner, förbinder vi honom att göra det som vi har bett om honom. Thanksgiving är en handling av tro och det bör göras från hjärtat när du sätter din tro på att fungera, fortsätter att ge Gud tack även om du ännu inte ser dina mirakel, bara fortsätt att tacka honom och du ska se hans godhet i ditt liv i Jesus namn.

När vi går in i denna bön för befruktning och graviditet vill jag att du ska veta att Gud älskar dig villkorslöst och att han kommer att svara dig snabbt. Be dessa böner av hela ditt hjärta och jag ser att du bär dina mirakelbarn enligt dina hjärts önskningar i jesus namn.

BÖN

1. Jag bekänner och ångrar blodsutgjutelsens synd, begått i mina dagar av okunnighet, i Jesu namn.

2. Lord Jesus, tvätta bort mina synder från det förflutna och deras konsekvenser.

3. Pappa, jag tackar dig för att du har anförtrott dessa barn till mig.

4. O Gud, perfekt dessa gåvor i mig, i Jesu namn.

5. Mina barn och jag är fruktansvärda och underbara skapade i Jesu namn.

6. O Gud, stå upp och vägled mig genom denna barnfödda resa med lätthet, nåd och kärleksfull vänlighet i Jesu namn.

7. När jag upplever biologiska och emotionella förändringar, låt din glädje vara min styrka i Jesu namn.

8. Fader, förhärligas i mitt liv i Jesu namn.

9. O Gud, stå upp enligt Jeremia 29:11, och ge mig det förväntade slutet på säkerhet och glädje, i Jesu namn.

10. Jag skyddar mig med höljet av gudomlig eld, bort från onda observatörer och onda övervakare, i Jesu namn.

11. O Gud, ge mig himmelsk vård och rätt utveckling för mitt barn i Jesu namn.

12. O Gud, rik mig alltid genom hela denna graviditetsprocess, i Jesu namn.

13. Genom din barmhärtighet, o Gud, befria mig och mina barn från alla skördar av oskälsfrö som tidigare såts i Jesu namn.

14. O Gud, låt mitt fall stå fram för en stum framgång, i Jesu namn.

15. Du som fick mig att bli gravid, fick mig att föra fram, i Jesu namn

16. Jag profeterar att allt måste fungera tillsammans till mitt bästa, i Jesu namn.

17. Jag binder varje anda av fel, i 'Jesu namn.

18. Som ett andligt barn av Abraham är jag fruktbar och kommer att föröka mig i Jesu namn.

19. Min frukt (spädbarn / graviditet) ska vara fast etablerad och får inte missfall innan den normala leveranstiden, i Jesu namn

20. Dessa barn ska tjäna Guds avsikt för mig att föröka och underkasta jorden i Jesu namn.

21. O Gud, befria mig från morgonsjuka och alla komplikationer, i Jesu namn.

22. Jag står emot alla födelsedefekter hos mina barn och hävdar perfektion för dem, i Jesu namn.

23. O Gud, frustrera alla åtgärder Du vill inte att jag ska vidta i Jesu namn.

24. O Gud, kom med det goda arbetet. Du har börjat i mig till en härlig slutsats, i Jesu namn.

25. Jag hävdar rätt tillväxt och utveckling för spädbarn i livmodern, och säkerhet för barnet och jag under förlossningen, i Jesu namn.

26. Mina förväntningar ska inte avskärmas i Jesu namn.

27. Jag förklarar idag att jag kommer att bära mina barn i Jesus namn under de kommande nio månaderna.

28. Jag får ett gudomligt mandat att upprätthålla min befruktningsrätt i Jesu namn.

29. Varje avvikelse i mina organ av befruktning och graviditet, får gudomlig korrigering, i Jesu namn.

30. Varje negativ medicinsk rapport, konverteras till positiva resultat, i Jesu namn.

31. Jesu blod, spola ut alla sataniska insättningar i mitt livmoder, i Jesu namn.

32. Jag täcker varje medicin eller injektion som ges till mig med Jesu blod.

33. Mitt livmoder, blir en väg till befruktningen, i Jesu namn.

34. Jag laddar varje hand, varje säng och varje test med Jesu blod och den Helige Andens eld i Jesu namn.

35. Varje satanisk vägblock, monterad mot graviditetsutveckling, demonteras av eld i Jesu namn.

36: Allt på väg till mirakel av övernaturlig befruktning och födelse, rensad av Jesu blod.

37. Mitt livmoder och bröst, börjar fungera som ordinerats av Gud, i Jesu namn.

38. Din skapande kraft av Gud, rör dig i mitt livmoder genom din eld, i Jesu namn.

39. Jag drar tillbaka mitt liv från alla onda altare i Jesu namn.

40. Varje utsäde av graviditetssvikt i min grund, dör, i Jesu namn.

41. Varje satanisk överföring eller utbyte av min livmod, dö, i Jesu namn.

42. Jag binder och kastar ut alla andar av misslyckande i alla rutiner, i Jesu namn.

43. Varje ord som talas av fienden mot min befruktning, eld i eld, i Jesu namn.

44. Alla onda träd som växer i vår familj som arbetar mot min befruktning dör i Jesu namn.

45. Varje förbannelse som stärker fienden i min graviditet, dör av Jesu blod.

46. ​​Varje stark man, som övervakar mitt livmoder för att gripa barn, dör i Jesu namn.

47. Genom kraften som delar Röda havet får jag mina barn i eld, i Jesu namn.

48. Helig Ande, gör min skötsel främjande för graviditet, i Jesu namn.

49. Jag binder och arresterar varje infektion i Jesu namn.

50. Jesu blod, upphäver efterverkan av något läkemedel som administreras på mig, i Jesu namn.

51. O Herre, gör vägar åt mig där det inte finns någon väg, i Jesu namn.

52. Jag bryter varje förbund mellan mig och varje ond man eller hustru i Jesu namn.

53. Någon av mina kläder, som fienden har lagt åt sidan för att drabba min befruktning, steka, i Jesu namn.

54. Varje mäktig båge som strider med min fruktbarhet, bryt, bryt, bryt, i Jesu namn.

55. Varje dekoration i min lägenhet som är förtrollad, o Herre, avslöja den för mig.

56. Jag förstör alla onda stenar eller getter och förstör mina barn under graviditeten, i Jesu namn.

57. Alla plagg, som fienden använder för att förstöra min graviditet, steker i Jesus.

58. O Herre, låt din starka östvind blåsa mot Röda havet i mitt livmoder nu, i Jesu namn.

59. Varje demoniskt driftsinstrument, avsatt för att avbryta min graviditet, gå i stycke, i Jesu namn.

60. O Herre, slåss mot förstöraren, arbeta mot min ökning och fruktbarhet, i Jesu namn.

61. Varje demonisk läkare / sjuksköterska, delegerad av satan för att förstöra min graviditet, spruta dig själv ihjäl, i Jesu namn.

62. Jesu blod, tvätt mig och visa mig barmhärtighet i Jesu namn.

63. Alla onda fjärrkontrollapparater som används för att manipulera min graviditet, stekt av eld, i Jesu namn.

64. Krigsmannen, rädd mig ur onda jordmorskors händer, i Jesu namn.

65. Jag gör alla vapen som är utformade mot min graviditet impotenta i Jesu namn.

66. Åh Herre, stör alla egyptier som arbetar mot mig mitt i havet i Jesu namn.

67. Jag stänger varje satanisk sändningsstation, utformad mot min graviditet, i Jesu namn.

68. Jag profeterar att jag kommer att se Herrens stora verk när jag förlossar mina barn på ett säkert sätt, i Jesu namn.

69. Jag vägrar att ha någon graviditetsdödare, i någon avdelning i mitt liv, i Jesu namn.

70. Varje häst och dess ryttare i mitt livmoder, familj eller kontor, kastas i glömska havet i Jesu namn.

71. Jag binder varje anda av fel som tilldelats min graviditet, i Jesu namn.

72. O Herre, skicka ditt ljus framför mig för att driva missfall från mitt livmod och mitt liv, i Jesu namn.

73. Jag binder nästan där andan; Du kommer inte att verka i mitt liv, i Jesu namn.

74. Jag kastar ut all kraft som kastar ut mina barn i Jesu namn.

75. Jag bryter varje grepp och grepp om trolldom under min graviditet, i Jesu namn.

76. Från idag ska jag inte kasta bort mina unga i Jesu namn.

77. Jag profeterar att jag förlamar varje motstånd mot min graviditet, i Jesu namn.

78. Jag kommer att fylla antalet dagar för denna graviditet, i Jesu namn.

79. Varje familjemedlem som rapporterar min graviditet till de onda, får Guds änglar i Jesus namn.

80. Jag ska inte dölja min graviditet före förlossningen, i Jesu namn.

81. Varje territoriell demon, som arbetar mot mitt äktenskap, får Guds åskeld i Jesu namn.

82. Varje andfödelse och hotad abort, konsumeras av eld, i Jesu namn.

83. Jag upphäver alla sataniska hot mot min graviditet, i Jesu namn.

84. Jag ska inte föra fram till mördare i Jesu namn.

85. Varje kraft / ande som besöker mig på natten eller i drömmen, för att avsluta min graviditet, faller ner och dör, i Jesu namn.

86. Varje mord av mordare, krossas, i Jesu namn.

87. Jag upphäver alla onda inflytanden från satanbesök på min graviditet, i Jesu namn.

88. O Herre, befria mig från livmodern som missfaller, i Jesu namn.

89. Du plugg i mitt livmoder, får den Helige Andes kraft att bära min graviditet till leveranspunkten, i Jesu namn.

90. Varje missfall av våld, stopp permanent, i Jesu namn.

91. Jag avvisar varje manifestation av feber under min graviditet, i Jesu namn.

92. Varje ond makt, som dyker upp genom en hund, en man eller en kvinna, förstörs av eld, i Jesu namn.

93. Jag avvisar all satanisk stress under min graviditet, i Jesu namn.

94. Ni onda barn som orsakar abort, dör, i Jesu namn. Jag är lös från ditt förtryck i Jesu namn.

95. Jag förordnar döden för varje andman och andekona och dödar mina barn i Jesu namn.

96. O jord, hjälp mig att erövra missfallens makt, i Jesu namn.

97. O Herre, ge mig vingar av en stor örn att fly från missfall, i Jesu namn.

98. O Herre, ge mig ett hane-barn i Jesu namn.

99. Jag förklarar att jag är fruktbar och kommer att få fram i fred i Jesu namn.

100. Jag övervinner missfall genom Herrens kraft, i Jesu namn

Tack Jesus för min mirakeluppfattning i Jesu namn.

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

4 KOMMENTARER

  1. Merci Serviteur du Dieu vivant. Je ferai cette toujours jusqu'à ce je vois le fruit de mes entrailles. Tack. Reste béni pasteur

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.