Midnattbön för att uppfylla ditt öde

1
15693

Psalm 113: 5-8:
5 Vem är som Herren vår Gud, som bor i det höga, 6 som ödmjukar sig för att se det som är i himlen och på jorden! 7 Han lyfter upp de fattiga ur dammet och lyfter de behövande ut ur dynan. 8 så att han kan sätta honom med furstar, även med sina folks furstar.

Destiny kan definieras som din Gud ordinerade destination i livet. Uppfyllning av din öde betyder helt enkelt att leva det liv som Gud har förordnat dig att leva i denna värld. Varje Guds barn har ett härligt öde. Jeremia 29:11 berättar att Gud har en plan för en härlig framtid för alla sina barn. Man lever inte riktigt förrän han börjar aktualisera sitt öde. Ingen man eller kvinna skapades för att vara en medioker, vi var alla skapade med ett specifikt syfte att uppfylla på jorden. Vi var alla omsorgsfullt utformade av Gud för specifika uppdrag på jorden. Det spelar ingen roll omständigheterna kring din födelse, det spelar ingen roll vem dina föräldrar var, för att Gud låter dig komma in i denna värld, har han gett dig ett härligt öde. Vi tjänar en god Gud, som har välsignat alla sina barn innan grundandet av världen. Han har välsignat oss med alla andliga välsignelser i himlen. Han har gett var och en av oss en ljus framtid full av bra saker, men vi måste upptäcka vårt öde i livet. Destinationer släpper inte bara på människor utan snarare upptäcker deras öde. Gud kommer inte att tvinga sin vilja på någon, även om det är bra för honom, han är en Gud som respekterar våra val, 30 Mosebok 19:3. Tills du upptäcker ditt öde, kan du aldrig gå i det och ett av de viktigaste sätten att upptäcka ditt öde är genom böner. Idag deltar vi i ett 3-faldigt bönprogram med etiketten: Mid Night Bön för att uppfylla ditt öde. Denna bön ska be i tre nätter från och med midnatt.

Djävulens uppdrag i våra liv är att döda, stjäla och förstöra, Johannes 10:10. Djävulen är en mördare och stealer av öden. Det sägs att den rikaste delen av världen idag är den gravgården. Där många dog utan att uppfylla sina öden. Många stora människor idag strövar omkring på gatorna som vanliga människor eftersom djävulen har rånat dem från deras härliga öden. Detta är verkligen en stor tragedi. Predikaren i Predikarboken 10: 7 säger det på detta sätt: 7 Jag har sett tjänare på hästar och prinsar vandra som tjänare på jorden.

Det är väldigt sorgligt att leva dina dagar på jorden och inte veta varför du är här. Det är därför vi måste kämpa mot en god kamp om tro för att upptäcka vår Guds ordinerade öde på jorden. Vi måste engagera oss i intensiv andlig krig för att uppfylla vårt öde på jorden. Det finns många osynliga krafter som bekämpar oss från att uppfylla storhet, djävulen kommer alltid att komma till oss med en hel del sataniska distraktioner som syftar till att flytta oss ur rätt väg till vårt öde, vi måste motstå honom. Den här mitten nattbön Att uppfylla ödet kommer att ge dig möjlighet att se varför Gud förde dig in i denna värld, när du deltar i dessa böner, kommer Gud att öppna dina ögon för att se hans planer och syfte för ditt liv och öde. Innan vi går in på detta 3-natters bönprogram, låt oss titta på två viktiga steg för att uppfylla ditt öde.

Två steg för att uppfylla Destiny

För att upptäcka och uppfylla ditt öde i livet behöver du följande:

1). Guds ord: Guds ord är en lampa för våra fötter och ett ljus för vår väg. Bibeln är Guds bruksanvisning för människoliv. Om du vill upptäcka ditt syfte och öde i livet, gå efter Guds ord. Jesus upptäcker sitt öde från Jesajas bok, Lukas 61: 4-16. Allt du behöver veta om ditt liv är insvept i Guds ord. När du studerar Guds ord öppnar Gud dina ögon för att se hans syfte för ditt liv på jorden. Han visar dig visioner och uppenbarelser om hans planer och syfte för ditt liv.
Guds barn, låt ingen lura dig, god framgång kommer bara genom att meditera på Hans ord dag och natt, Joshua 1: 8. Guds ord är tillverkarens manual för våra liv. Därför, om du ännu inte upptäcker orsaken till att du skapade, eller din Gud förordnade öde, gör Guds ord till din första prioritet, studera det passionerat, ge dig själv helt till det och Gud ska besöka dig via hans ord.

2). Bön: Bön är nyckeln som låser upp vårt härliga öde. Människan skapades inte för att leva av ödet, med bön kan vi kontrollera vårt öde i denna värld. Bön är en katalysator som påskyndar våra framsteg i livet. Vet du inte varför du är här? Be Gud i böner. Effektiva böner och bibelstudier är en kombination som gör att vårt öde är oundvikligt. Men vilken typ av böner ber vi?

Det är viktigt att notera att en förfrågningsbön är den första bön vi ber för att uppfylla vårt öde på jorden. Du kan inte uppfylla ett öde som du inte känner ännu. För att känna ditt syfte i livet måste du först be din skapare i böner, gå på knäna och gråta till honom i böner, be honom att avslöja för dig hans plan och syfte för dig i livet. Detta är en mycket enkel men ändå för kraftig bön för att be. Varje troende måste be denna bön på en eller annan punkt i sitt liv.

Den andra bönen att be är a krigsbön, dessa böner kallas också mitten av nattböner eller nattböner. Detta är en bön du ber efter att du har upptäckt ditt öde i Gud. Efter att Gud har avslöjat sina planer och syften för dig, måste du be för att bevara ditt härliga öde. Den här nattbönen är mycket avgörande eftersom många troende kämpar för att uppfylla sina gudordinerade öden på grund av sataniska attacker, krafter av mörker står på deras sätt att motsätta sig dem. Att du är på väg till storhet betyder inte att du kommer dit säkert, det är därför du måste engagera dig i denna nattbön för att uppfylla ödet med hela ditt hjärta. Du måste kämpa mot troens goda kamp för att uppfylla ditt härliga öde.

Detta nattbönsprogram handlar om att bekämpa krafterna som är på väg till ditt härliga öde. Det är för alla som vill lyckas i livet och fortfarande göra himlen. Det är för alla som kämpar för att göra det i livet. Det är för alla som är trötta på okända och osynliga krafter som skjuter dem bakåt varje gång som vill gå framåt. Om du är redo att berätta för djävulen nog är nog, då är denna nattbön för dig. Jag uppmuntrar dig att be det av hela ditt hjärta och se att Herren kämpar dina strider till slut i Jesus namn.

Mid Night Prayers första programmet.

1. O Herre, tack för att du sprider fienderna till mitt gudomliga öde.

2. Varje inkantations-, ritual- och trolldomskraft mot mitt öde, faller ner och dör, i Jesu namn.

3. Jag gör ogiltig, påverkan av öde svalare, i Jesu namn.

4. Varje hushållens ondska som kämpar för att ordna mitt öde, falla ner och dö, i Jesu namn.

5. Mitt öde är kopplat till Gud, därför förordnar jag att jag aldrig kan misslyckas, i Jesu namn.

6. Jag vägrar att vara programmerad mot mitt gudomliga öde, i Jesu namn.

7. Jag förstör varje upptäckt av mitt öde i den marina världen, i Jesu namn.

8. Varje altare monterat mot mitt öde i himlen, demonteras i Jesu namn.

9. Jag avvisar alla sataniska alternativ för mitt öde, i Jesu namn.

10. Evil caldrons, du kommer inte att laga mitt öde, i Jesu namn

11. Jag förstör varje trolldomskruka och sammankoppling mot mitt öde, i Jesu namn.

12. Varje kraft i kölden som tas upp för att manipulera mitt öde, släpp mig i Jesu namn.

13. Öde svalare, spilla mitt öde, i Jesu namn.

14. Jag återhämtar mitt stulna ödesfordon, i Jesu namn

15. Varje mörkerkonferens mot mitt öde, sprida i Jesu namn.

16. O Herre, smör mitt öde på nytt.

17. Jag förordnar att misslyckande inte ska slakta mitt öde, i Jesu namn.

18. Varje makt som kriger mot mitt öde, faller ner och dör, i Jesu namn.

19. Öde tjuvar, släpp mig nu i Jesu namn.

20. Jag kastar varje satanisk omarrangemang som är programmerad mot mitt öde, i Jesu namn

21. Jag har kommit till Sion, mitt öde måste förändras, i Jesu namn.

22. Varje kraft som härrör från mitt öde, faller ner och dör, i Jesu namn.

23. Jag vägrar att missa mitt öde i livet, i Jesu namn.

24. Jag vägrar att acceptera satanisk ersättning för mitt öde, i Jesu namn

25. Allt som är programmerat mot mitt öde i himlen, skakas ner, i Jesu namn.

26. Varje kraft, som drar krafter från himlen mot mitt öde, faller ner och dör, i Jesu namn.

27. Varje sataniskt altare, utformat mot mitt öde, spricker i grund av Jesu namn.

28. O Herre, ta bort mitt öde från människors händer.

29. Jag återkallar varje sataniskt ägande av mitt öde, i Jesu namn.

30. Satan, du kommer inte att bosätta dig på mitt öde, i Jesu namn.

31. Mitt öde ska inte drabbas av lidande i Jesu namn.

32. Varje förening av tömare mot mitt öde, spridda av Guds ord, i Jesu namn.

33. I dag höjer jag alteret för kontinuerligt välstånd på mitt öde, i Jesu namn.

34. Du förankrar misslyckanden, håller mitt öde, bryter i Jesu namn.

35. Varje ond bank, upprättad mot mitt öde, likvideras med eld i Jesu namn.

36. Jag sätter en dom mot varje ond altare, uppfört mot mitt öde, i Jesu namn.

37. Mitt gudomliga öde, framträder; mitt pervers öde försvinner i Jesu namn.

38. Jag avvisar varje satanisk omorganisering av mitt öde, i Jesu namn.

39. Var ond kraft med medvetenheten om mitt öde, vara impotent i Jesu namn.

40. Jag förlamar varje ödesförorenare, i Jesu namn.

Far, jag tackar er för att ni besvarade mina böner den första natten i Jesus namn.

Midnattsböner andra programmet.

1. Alla skador som uppstått i mitt öde, ska repareras i Jesu namn.

2. Jag förordnar att fienden inte kommer att omvandla mitt öde till trasor, i Jesu namn.

3. O Herre, lägg dina eldar på mitt liv och förändra mitt öde.

4. Jag avvisar och avstår från öde-demoting-namn, och jag upphäver deras onda effekter på mitt öde, i Jesu namn.

5. Varje ondskapsrekord mot mitt öde i himlen, som ett resultat öde-nedbrytande namn, raderas av Jesu blod.

6. Jag vägrar att verka under mitt gudomliga öde, i Jesu namn.

7. Varje kraft, som strider mot mitt gudomliga öde, sprids i Jesu namn.

8. O Herre, ändra mitt öde till det bästa som kommer att dumma fienderna.

9. Satan, jag motsätter mig och bestrider dina ansträngningar för att förändra mitt öde, i Jesu namn.

10. Satan, jag tar bort rätten att beröva mig mitt gudomliga öde, i Jesu namn.

11. Alla mörkretskrafter, tilldelade mitt öde, lämnar och kommer aldrig tillbaka, i Jesu namn.

12. Min fienders önskan, mot mitt öde, kommer inte att beviljas i himlen, i Jesu namn.

13. Min fiendes design, mot mitt öde, ska förstöras i Jesu namn.

14. Min fienders insättningar i himlen, mot mitt öde, ska förstöras, i Jesu namn.

15. Min fiendes öde ska inte vara mitt parti, i Jesu namn.

16. Oavsett om satan gillar det eller inte, vaknar jag till mitt öde i eld, i Jesu namn.

17. Åh Herre, ge mig nya ögon för att se mitt öde, i Jesu namn.

18. Konspiration av mörker, mot mitt öde, spridda med eld, i Jesu namn.

19. Fiendens eld, mot mitt öde, ska slå tillbaka i Jesu namn.

20. Jag förordnar att inget vapen som bildats mot mitt öde ska lyckas i Jesu namn.

21. Din onda starka man, knuten till mitt öde, vara bunden, i Jesu namn.

22. Varje program av misslyckande, utformad mot mitt öde, dör, i Jesu namn.

23. Varje fiendens fotfäste, om mitt öde, kastas i Jesu namn.

24. O Herre, stå upp och sitta över mitt liv och låt mitt öde förändras.

25. Genom Guds kraft ska de ogudas mun inte tala mot mitt öde igen, i Jesu namn.

26. Varje öde, förstört av polygami, omvändes, i Jesu namn.

27. Varje trolldomskraft, som arbetar mot mitt öde, faller ner och dör, i Jesu namn.

28. Varje besvär och ritual, som arbetar mot mitt öde, ska skämmas i Jesu namn.

29. Varje mörk mörker, tilldelad mitt öde, faller ner och dör, i Jesu namn.

30. Jag avvisar varje omorganisering av mitt öde genom hushållens ondska, i Jesu namn.

31. Varje slumrare i mitt öde faller ner och dör i Jesu namn.

32. O Herre, återställ mig till din ursprungliga design för mitt liv.

33. O Herre, förstora min kust.

34. Åh Herre, låt spännande andan komma över mig, i Jesu namn.

35. Jag förlamar varje satanisk möjlighet som strider mot mitt liv, i Jesu namn.

36. De ogudas stav ska inte vila på mitt liv, i Jesu namn.

37. Jag vägrar att bli avlägsnad från den gudomliga agendan, i Jesu namn.

38. Jag demonterar andliga apparater och arbetar mot mitt öde i Jesu namn.

39. Varje kista i halsen, som sväljer mitt öde, dör i Jesu namn.

40. Ni arbetare av orättvisa, avgår från mitt öde, i Jesu namn

Fader, tack för att du besvarade mina böner den andra natten i Jesus namn

Midnight Prayers tredje programmet.

1. Varje insamling av öde demotörer, o Herre, skjut dina pilar och sprid dem i Jesu namn.

2. Jag går in i mitt profetiska öde, i Jesu namn.

3. Dröm djur, släpp mitt öde, i Jesu namn.

4. Farao i mitt öde, dör, i Jesu namn.

5. Jag tar myndighet över varje trolldomsbön, som arbetar mot mitt öde, i Jesu namn.

6. Du är mitt öde blad, du ska inte visna i Jesu namn.

7. Jag är ett hett kol av eld, alla växtbaserade växtläkare som plockas med mitt öde ska bli brända i Jesu namn.

8. Du kraften som flyttar människor ur Guds öde, du ska inte hitta mig i Jesu namn.

9. Jag avvisar och avstår råd från öde-demoting, i Jesu namn.

10. Jag tystar varje orakel och talar mot mitt öde, i Jesu namn.

11. O Herre, döda varje inre ödesdödare.

12. All kraft i bekant anda på mitt öde, dör, i Jesu namn.

13. Varje kraft som förbannar mitt öde dör i Jesu namn.

14. Varje trolldomsförsprång, mot mitt öde, dör i Jesu namn.

15. Varje ond ande, som är tilldelad mitt öde, misslyckas och faller i eld, i Jesu namn.

16. Varje orm och skorpion som arbetar mot mitt öde, torkar upp och dör i Jesu namn.

17. Varje altare som talar mot mitt gudomliga öde, demonteras i Jesu namn.

18. Varje attack, mot mitt öde när jag var barn, förstörs i Jesu namn.

19. Varje ond pil som skjuts mot mitt öde, faller ner och dör i Jesu namn.

20. Varje satanisk bön, mot mitt öde, ska vändas, i Jesu namn.

21. Jag drar tillbaka satans mandat mot mitt öde, i Jesu namn.

22. Du gam av dom, förstör Farao med mitt öde, i Jesu namn.

23. Du mitt öde, överskugga trolldom avund, i Jesu namn.

24. Helige anda, låt din skjutgrupp skjuta ner alla onda fåglar som arbetar mot mitt öde, i Jesu namn.

25. Varje satanisk investering på mitt öde, sprida, i Jesu namn.

26. Du mitt öde, förkastar fattigdom i Jesu namn.

27. Jag förbjuder onda händer att utföra sitt företag på mitt öde, i Jesu namn.

28. Jag tystar varje orakel och talar mot mitt öde, i Jesu namn.

29. Varje gammal profet, som vilseleder mitt öde, befaller jag att du förstör i Jesus namn.

30. Varje fiendens arbete i mitt öde i år får dubbel misslyckande i Jesu namn.

31. Sataniska jägare av mitt öde, får dubbel frustration, i Jesu namn.

32. Varje grepp om bekanta andar i mitt öde, bryta, i Jesu namn.

33. Varje fästning av amputatorer och tömare, utformade mot mitt öde i år, förstörs, i Jesu namn.

34. Varje ond hand som kommer att peka mot mitt öde i år ska torka upp, i Jesu namn.

35. Varje satanisk kontrollpunkt, monterad mot mitt öde i år, spridd i eld, i Jesu namn.

36. Varje mörkerförgift, i mitt öde, torkar upp och dör, i Jesu namn.

37. Varje växel, utformad för att tända ljuset i mitt öde, fungerar med eld, i Jesu namn.

38. Jag förstör portarna till våldsamma andar, som arbetar mot mitt öde, i Jesu namn.
39. Varje demonisk kedja som håller mitt öde, bryter i Jesu namn.

40. Du gravar kläder, slåss, mitt öde, jag riva dig av, i Jesu namn.

41. Du motsatt kung, regerande i mitt öde, dör i Jesu namn.

42. Du lejon av Juda, förfölja lidande ur mitt öde, i Jesu namn.

43. Du örn av mitt öde, flyga, i Jesu namn.

44. Varje träd av lidande, som växer i mitt öde, dör i Jesu namn

45. Jag sprider varje uppoffring, som görs mot mitt öde, i Jesu namn.

46. ​​O Herre, planera om mitt öde, för ovanliga genombrott, i Jesu namn.

47. Varje kraft som förbannar mitt öde dör i Jesu namn.

48. Varje andlig förälder, som är uppdragen mot mitt öde, dör i Jesu namn.

49. Alla sataniska uttalanden, programmerade i solen, månen och stjärnorna mot mitt öde, återkallar jag dig med eld, i Jesu namn.

50. Varje kraft, som pressar suckrar av blod mot mitt öde, faller ner och dör, i Jesu namn.

Far, jag tackar er för att ni besvarade mina böner den tredje och sista natten i Jesu namn.

annonser

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här