Bön som ska fyllas med den heliga anden

3
42247

Agerar 1: 8:
8 Men ni kommer att få makt, efter det att den Helige Anden har kommit över er; och I ska vara vittnen för mig både i Jerusalem och i hela Judea och i Samaria och till den yttersta delen av jorden.

Du har nu möjlighet Helige Ande är källan till Guds kraft. De Helige Ande är Guds Ande skickad till oss för att vi ska kunna leva som Kristus. Som kristna tjänar vi Gud med hjälp av den Helige Ande. Idag kommer vi att engagera oss i bön för att fyllas med den heliga ande. Innan vi går in i dessa böcker för den heliga anden, är det viktigt att vi vet lite om den Helige Ande och hans uppdrag i våra liv som kristna. Jag ber för er att efter att du är klar med att läsa den här artikeln och engagera dig i bönerna, kommer Guds eld som bara den heliga ande kommer aldrig att avvika från ditt liv i Jesus namn.

Vem är den heliga anden?

Johannes 14:16:16 Och jag vill be Fadern, och han ska ge er en annan Tvättare, så att han kan stanna hos dig för evigt.


Ny bok av pastor Ikechukwu. 
Finns nu på amazon

Den Helige Ande är en person, han är inte vind eller eld eller en kraft, han är gudomens tredje person. Den Helige Ande är att Gud själv bor i oss. När Jesus skulle lämna sina lärjungar på jorden, lovade han att skicka dem en annan tröstare, denna täcke ska inte bara vara med oss, utan han ska vara i oss, Johannes 14:17. Denna täcke är den Helige Ande. Alla Guds barn behöver hjälp av den heliga anden för att lyckas i sitt kristna liv. Utan den heliga anden kan vi inte tjäna Gud effektivt. Den heliga anden är vår hjälpare, vi kan inte hjälpa oss själva, det är därför vi behöver de heliga andarnas hjälp. Låt oss titta på den Helige Andens uppdrag i våra liv.

Mission Den Helige Anden i våra liv

Nedan visas den Helige Andes roller i våra liv.

1. Hjälpare: Den Helige Ande är vår Hjälpare. Guds Ande är den som hjälper oss att tjäna Gud effektivt. Han hjälper oss också i vårt böneliv. När du har den Helige Ande i ditt liv kan du aldrig sakna gudomlig hjälp.
2. Hjälparen: En Hjälpare är en uppmuntrare, en lyftare av ditt huvud, den heliga ande, är inte en dödande glädje, han är inte en dömande ande, han tröstar, han uppmuntrar, han älskar och lyfter. Medan djävulen fördömer ditt samvete, tröstar de heliga andarna dig alltid. När du är fylld med den heliga ande kan du aldrig sakna tröst.
3. Förespråkare: En förespråkare är någon som offentligt stöder dig. Den heliga ande är alltid på din sida, han kommer aldrig att lämna dig eller överge dig. Han kommer alltid att vara där för dig. När du gör något fel genom underlåtenhet, springa till den heliga ande, han vet hur du försvarar dig och skyddar dig från skada, kommer att ge dig att inte göra samma fel igen.
4. Förespråkare: Den heliga ande är vår förmedlare, Han medger för oss. En intercessor är någon som ingriper för en annans räkning, särskilt i bön. Den heliga ande ber för oss enligt Rom 8:26. När du är fylld med den Helige Ande, kommer du alltid att vara i Guds sinne eftersom Han genom sin Ande alltid kommer att ingripa för dig.
5. Rådgivare: Den Helige Ande är vår rådgivare, han är vår huvudrådgivare, han guider oss i våra livssaker. Jesus sa att Anden kommer att lära oss allt, Johannes 14:26. Den heliga anden undervisar och råder oss så att vi kan uppfylla vårt syfte i livet. Den heliga ande är vår livstidstränare.
6. förstärkare: Den Helige Ande ger oss styrka. Han stärker oss på alla sidor. När du är fylld med den heliga ande kan du någonsin vara svag. Du kommer alltid att gå i gudomlig styrka. Även den heliga ande stärker oss i den inre människan genom Guds ord som vi lyssnar dagligen.
7. Standby: Den Helige Ande är vår standby, det vill säga att han alltid är närvarande hos oss. Den heliga ande kommer aldrig att lämna oss eller förlåta oss. Han kommer någonsin att vara vid din sida. Den heliga ande ger inte upp oss, men tyvärr ger många av oss upp honom. Det heliga trycket finns alltid med oss ​​för att hjälpa oss, räkna med oss, stärka oss, förbjuda för oss och mycket mer. Infact den heliga ande är för oss en vän verkligen.

Hur man fylls med den heliga anden.

Det finns vissa steg att ta för att fyllas med den Helige Ande, nedan är stegen:

1. Bli född igen. Klicka på om du vill veta mer om frälsning och födelse på nytt här

2. Ha tro. Tro på den heliga Ande. Hebreerbrevet 11: 6

3. Be att bli fyllda med den heliga ande

Bön som ska fyllas med den Helige Ande:

Nedan kommer vi att titta på några böner som ska fyllas med den heliga ande. När du deltar i denna bön, be dem med tro och få en ny elddop i jesus namn.

BÖN

1. Far, jag tackar er för min frälsning i Jesus namn

2. Fader, jag tackar dig för den Helige Andes kraft.

3. Fader, tvätt mig med Jesu blod av alla mina synder och stärk mig genom din ande i Jesu namn.

4. Fader, låt den Helige Ande fylla mig igen.

5. Fader, låt alla obrutna områden i mitt liv brytas, i Jesu namn.

6. Fader, inkubera mig med den Helige Andes eld i Jesu namn.

7. Varje anti-makt bondage i mitt liv, bryt, i Jesu namn.

8. O Herre, låt alla främlingar fly från min ande och låt den Helige Ande ta kontrollen, i Jesu namn.
9. O Herre, katapultera mitt andliga liv till bergstoppen.

10. Fader, låt himlen öppna och låt Guds ära falla över mig, i Jesu namn.

11. Fader, låt tecken och under vara mitt parti, i Jesu namn.

12. Varje förtryckares glädje över mitt liv, förvandlas till sorg, i Jesu namn.

13. Alla flera starka män som arbetar mot mig blir förlamade i Jesu namn.

14. Ö Herre, öppna mina ögon och öron för att ta emot underbara saker från dig.

15. O Herre, ge mig seger över frestelser och sataniska anordningar.

16. O Herre, antänd mitt andliga liv så att jag ska sluta fiska i olönsamma vatten.

17. O Herre, släpp din eld av tunga över mitt liv och bränna bort all andlig smutsighet som finns i mig.

18. Fader, låt mig hungra och törsta efter rättfärdighet, i Jesu namn.

19. Herre, hjälp mig att vara redo att göra ditt arbete utan att förvänta mig något erkännande från andra.
20. O Herre, ge mig seger över att betona andra människors svagheter och synder, samtidigt som jag ignorerar min egen.

21. O Herre, läka varje återvändande område i mitt andliga liv.

22. Herre, hjälp mig att vara villig att tjäna andra, snarare än att vilja utöva myndighet.

23. Herre, hjälp mig att vara villig att tjäna andra, snarare än att vilja utöva myndighet.

24. O Herre, öppna min förståelse angående skrifterna

25. O Herre, hjälp mig att leva varje dag, och erkänn att dagen kommer när du kommer att döma hemliga liv och innersta tankar.

26. O Herre, låt mig vara villig att vara lera i dina händer, redo att formas som du önskar.

27. O Herre, väck mig upp från någon form av andlig sömn och hjälp mig att ta på mig rustningens ljus.

28. O Herre, ge mig seger över all karnalitet och hjälp mig att vara mitt i din vilja.

29. Jag står emot allt i mitt liv som får andra att snubbla, i Jesu namn.

30. O Herre, hjälp mig att ta bort barnsliga saker och sätta på mognad.

31. O Herre, ge mig befogenhet att stå fast mot alla djävulens scheman och tekniker.

32. O Herre, ge mig en stor aptit på ren mjölk och fast mat i ditt ord.

33. O Herre, bemyndig mig att hålla mig borta från någonting eller någon annan som kan ta Guds plats i mitt hjärta.

34. O Herre, jag tackar dig för de vittnesmål som kommer att följa.

35. Jag förklarar att jag kallas av Gud; ingen ond kraft kommer att skära ner mig i Jesu namn.

36. O Herre, ge mig kraften att vara trogen på mitt kallelse, i Jesu namn.

37. Jag får smörjelsen att förbli stadig, engagerad och konsekvent i mitt tjänsteliv, i Jesu namn.

38. Jag förklarar att jag inte kommer att lockas till politik, kyrkans rivalisering eller uppror i Jesu namn.

39. O Herre, ge mig visdom att respektera mina lärare och äldre som har utbildat mig, i Jesu namn.

40. O Herre, ge mig en tjänares hjärta så att jag kan uppleva dina välsignelser varje dag, i Jesu namn.

41. Jag får kraft att stiga med vingar som örnar, i Jesu namn.

42. Jag förordnar att fienden inte kommer att slösa bort mitt kall, i Jesu namn.

43. Genom kraften från den levande Guden kommer djävulen inte att svälja mitt ministeriska öde, i Jesu namn.

44. Kraft för effektiv utveckling i mitt kallelse, kom över mig nu, i Jesu namn.

45. Jag förklarar krig mot andlig okunnighet, i Jesu namn.

46. ​​Jag binder ut och kastar ut alla oredliga andar, i Jesu namn.

47. Jag får smörjningen för framgång i min tjänst, i Jesu namn.

48. Jag ska inte vara en fiende av integritet, i Jesu namn.

49. Jag ska inte stjäla Guds pengar i Jesu namn.

50. Jag ska inte vanära Guds kallelse i mitt liv, i Jesu namn.

51. Jag ska vandra i helighet varje dag, i Jesu namn.

52. Jag binder andan av sexuell odödlighet i Jesu namn.

53. Jag får kulturen av lojalitet i min tjänst, i Jesu namn.

54. Jag ska inte bli en gammal kung som är motståndskraftig mot råd, i Jesu namn.

55. Jag ska inte leva ett slöseri och extravagant liv i Jesu namn.

56. Jag ska inte tjäna min underbara Frälsare för smutsig ekonomisk vinst i Jesu namn.

57. Jag förhindrar varje anda av gräl och motstånd från min fru / make, i Jesu namn.

58. Min fru / make ska inte sprida mina kyrkamedlemmar i Jesu namn.

59. Varje Judas i min tjänst faller i din egen fälla, i Jesu namn.

60. Min tjänst kommer inte att förstöra mitt äktenskap i Jesu namn.

61. Mitt äktenskap kommer inte att förstöra min tjänst i Jesu namn.

62. Mina barn kommer inte att bli felaktiga pilar i min tjänst, i Jesu namn.

63. Jag hävdar framsteg och utmärkelse för min tjänst i Jesu namn.

64. Min kyrka ska uppleva välstånd i Jesu namn.

65. O Herre, låt min tjänst nå de ouppnådda, i Jesu namn.

66. En mängd människor kommer att gå till himlen på grund av min tjänst i Jesu namn.

67. Jag dödar varje attack på min tjänst. Jag kommer att sejra i Jesu namn.

68. Jag ska inte bita fingrarna som gav mig mat, i Jesu namn.

69. Jag ska inte delta i uppror i Jesu namn.

70. Varje kraft i min fars hus, som arbetar mot min kallelse, dör i Jesu namn.

Far, jag tackar dig för att du svarade mig i Jesus.

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

3 KOMMENTARER

  1. MOG Jag tackar dig så mycket för dessa böner och spirituella verktyg som du har släppt på webbplatsen, det har varit till hjälp för mig varje dag jag använde en hel del av de fasta bönpunkterna jag gör på 7 dagars fasta nu och idag är den sista dagen i det fasta jag välsignade Gud för, jag ber att han ska ge dig mer visdom och obegränsad nåd i Jesu mäktiga namn 🙏. kom ihåg mig i dina böner, tack tack.

  2. MCA
    Tack för din lärdom, jag behöver den Helige Andes kraft komma över mig som tidigare. Jag måste kunna vara kraftfull för att be för min son. Han behöver den Helige Ande i sitt liv, han behöver för att hans hjärta är mättat med kärlek, han måste förlåtas så att han kan vara lycklig och känna fred. Han vet inte att jag ber för honom varje dag, jag vet att jag kan be den Helige Ande förlåta honom och att honom ska låta honom komma in i sitt hjärta. Jag måste vara mer förtroende och tro av hela mitt hjärta. Inte avstå från att jag har makt att lösa detta. I Jesus namn Amen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.