70 bönpunkter för personliga befrielser

1
3366

Galaterna 5: 1:
1 Stå därför fast i den frihet som Kristus har frigjort oss för och bli inte förvirrad igen med träldsoket.

Personlig andlig sanering är mycket bra då och då. Många kristna ber bara defensiva böner, de ber bara när de är under attack, djävulens attack. Vi måste förstå att bön är andlig befästning och när vi ber alltid kan vi inte vara sårbara för djävulens attacker. Att be in och utanför säsongen håller oss starkt skyddade från mörkrets pilar. Jesus sa till sina lärjungar, 'be så att du inte faller i frestelser' Matteus 26:41. Du ber att övervinna frestelser, du väntar inte på att frestelser kommer innan du ber. Jag har sammanställt 70 personliga bönpunkter för befrielse för att avfyra dig personligen. Den här personliga befrielsebönen är att åter återliva bönen i ditt liv.

Jesus sa till oss att be utan att besvämma eller ge upp, Lukas 18: 1. Vi måste hålla elden i vårt bönaltaer brinnande, vad som än kan hindra dig från att be, kan hindra dig från att bli välsignad. När du slutar be, blir du ett byte för djävulen. Dessa personliga befrielseböner kommer att avväpna alla aktiviteter i mörkeriket i ditt liv. Det kommer att befria dig från all trängsel som djävulen har hållit dig i. När du engagerar dig i dessa böner i tro kommer alla djävulens lidande i ditt liv att förstöras i Jesu namn. Din dominans över djävulen och hans demoner kommer att upprättas eller återupprättas i Jesu namn.

BÖNNPUNKTER

1. Jag motsätter mig varje opposition, jag förföljer varje förföljare, jag förtrycker varje förtryckare, i Jesu namn.

2. Varje oktillverkare, stå upp, bär ditt ok och dö, i Jesu namn.

3. Jag frigör mig från alla förfädernas demoniska föroreningar, i Jesu namn.

4. Jag frigör mig från alla demoniska föroreningar, härrörande från mina förälders religion, i Jesu namn.

5. Jag frigör mig från demonisk förorening, härrörande från mitt tidigare engagemang i någon demonisk religion, i Jesu namn.

6. Jag bryter mig loss från varje idol och närstående förening, i Jesu namn.

7. Jag frigör mig från alla drömföroreningar i Jesu namn.

8. Varje satanisk attack, mot mitt liv i mina drömmar, omvandlas till seger, i Jesu namn.

9. Alla floder, träd, skogar, onda kamrater, onda förföljare, bilder av döda släktingar, ormar, andmän, andkvinnor och maskerader som manipuleras mot mig i drömmen, förstörs helt av kraften i Herrens Jesu blod.

10. Varje ond plantering i mitt liv, kom ut med alla dina rötter, i Jesu namn!

11. Onda främlingar i min kropp, kom hela vägen ur dina gömställen, i Jesu namn.

12. Jag kopplar bort alla medvetna eller omedvetna länkar med demoniska catering, i Jesu namn.

13. O Herre, låt alla vägar för att äta eller dricka andliga gifter stängas, i Jesu namn.

14. Jag hostar och spionerar all mat som ätts från djävulens bord, i Jesu namn.

15. Alla negativa material som cirkulerar i min blodström, kommer ut och tar eld, i Jesu namn.

16. Jag täcker mig med Jesu blod.

17. Helig spöke eld, rena mig från mitt huvud till mina fötter. Börja att nämna varje organ i din kropp; din njur, lever, tarmer, blod osv. (Ta denna del långsamt och förvänta dig att den Helige Andens renande eld kommer att rena dig noggrant).

18. Jag avskaffade mig själv från varje ande av begär i Jesu namn.

19. Jag befriar mig från varje mörkergift, från mitt livs grund, i Jesu namn.

20. Jag befriar mig från varje förfäder initiering, från mitt livs grund, i Jesu namn.

21. Jag befriar mig från varje negativ programmering, från mitt liv, i Jesu namn.

22. Jag befriar mig från alla former av fattigdom, brist och vilja, från grunden av mitt liv, i Jesu namn.

23. Jag befriar mig från varje satanisk fälla, från mitt livs grund, i Jesu namn.

24. Jag befriar mig från varje förtrollningskraft, från mitt livs grund, i Jesu namn.

25. Jag befriar mig från varje avgud från mitt liv, i Jesu namn.

26. Jag befriar mig från alla former av sexuell förorening från grunden av mitt liv, i
Jesu namn.

27. Jag befriar mig från varje trolldomspaket, från mitt livs grund, i Jesu namn.

28. Jag befriar mig från polygamiens anda, från mitt livs grund, i Jesu namn.

29. Jag befriar mig från kulturell träldom, från mitt liv, i Jesu namn.

30. Jag befriar mig från varje dröm trakasserier, från mitt livs grund, i Jesu namn.

31. Jag befriar mig från varje familjens skam, från mitt livs grund, i Jesu namn.

32. Jag befriar mig från alla förfäderbannelser, från mitt livs grund, i Jesu namn.

33. Jag befriar mig från varje sinnesfragmentering, från mitt liv, i Jesu namn.

34. Jag befriar mig från varje djurand, från mitt livs grund, i Jesu namn.

35. Jag befriar mig från dominans av marina makter, från mitt liv, i Jesu namn.

36. Jag befriar mig från hypokrisens anda, från mitt livs grund, i Jesu namn.

37. Jag befriar mig från vagabondånden, från mitt livs grund, i Jesu namn.

38. Jag befriar mig från icke-prestation, från mitt liv, i Jesu namn.

39. Jag befriar mig från varje grundläggande starkman, från mitt liv, i Jesu namn.

40. Jag befriar mig från dödens och helvetets ande, från mitt livs grund, i Jesu namn.

41. Jag befriar mig från varje trolldomsbur, från mitt livs grund, i Jesu namn.

42. Jag befriar mig från blodföroreningar, från mitt liv, i Jesu namn.

43. Jag befriar mig från förnedringsandan, från mitt livs grund i Jesu namn.

44. Jag befriar mig från varje frö av maktlöshet, från mitt livs grund, i Jesu namn.

45. Jag befriar mig från alla former av stagnation, från mitt livs grund, i Jesu namn.

46. Jag befriar mig från skam, från mitt livs grund, i Jesu namn.

48. Jag befriar mig från misslyckande i utkanten av mitt mirakel, från mitt livs grund, i Jesu namn.

49. Jag befriar mig från andlig blindhet, från mitt livs grund, i Jesu namn.

50. Jag befriar mig från andlig dövhet, från mitt livs grund, i Jesu namn.

51. Jag befriar mig från dålig efterbehandling, från mitt livs grund, i Jesu namn.

52. Jag befriar mig från förbannelser och trollformler från mitt liv, i Jesu namn.

53. Jag befriar mig från bekanta andar, från mitt livs grund, i Jesu namn.

54. Jag befriar mig från onda mönster, från mitt liv, i Jesu namn.

55. Jag befriar mig från marina förbund, från mitt livs grund, i Jesu namn.

56. Jag befriar mig från varje ond hänglås, från mitt liv, i Jesu namn.

57. Jag befriar mig från alla demoniska attacker, från mitt livs grund, i Jesu namn.

58. Jag befriar mig från de dödas ande, från mitt livs grund, i Jesu namn.

59. Jag befriar mig från varje vagabond livsstil, från mitt liv, i Jesu namn.

60. Jag befriar mig från otidig död, från mitt livs grund, i Jesu namn.

61. Jag befriar mig från mental instabilitet från grunden av mitt liv, i Jesu namn.

62. Jag befriar mig från varje pil av frustration, från mitt livs grund, i Jesu namn.

63. Jag befriar mig från sjukdomar och sjukdomar, från mitt livs grund, i Jesu namn.

64. Jag befriar mig från föräldriga förbannelser, från mitt livs grund, i Jesu namn.

65. Jag befriar mig från våldsam död, från mitt liv, i Jesu namn.

66. Jag befriar mig från varje onormalt beteende, från mitt livs grund, i Jesu namn.

67. Jag befriar mig från okontrollerbar ilska, från mitt livs grund, i Jesu namn.

68. Jag befriar mig från sataniska konstiga röster, från mitt livs grund, i Jesu namn.

69. Jag avskärde mig från varje stamand och förbannelse, i Jesu namn.

70. Jag avskärde mig från alla territoriella andar och förbannelser, i Jesu namn.

Far, jag tackar dig för min totala befrielse i Jesus namn.

annonser

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här