30 grundläggande frälsningsböner

0
4835

Psalms 11: 3:
3 Om grunden förstörs, vad kan de rättfärdiga göra?

Varje struktur i livet som kommer att hålla måste ha en bra grund. När grunden för en struktur är svag blir kollaps oundvikliga. Idag ska vi titta på 30 grundläggande frälsningsböner, detta befrielseböner kommer att förstöra alla sataniska insättningar i grunden för våra liv. Grundläggande problem är verkliga, det här är problem som har varit i ditt liv så länge du kan komma ihåg, många av dessa problem har lika varit i din familjslinje från århundraden och därefter. Detta är ett tecken på ett fel grund, som Guds barn, för att du ska övervinna, måste du ta itu med dessa grundläggande frågor från början.

Förutom att Herren bygger ett hus, förgäves arbete som bygger det, Psalms 127: 1-2. Den enda stiftelse som kommer att pågå är den som byggdes av Gud, Kristus är vår grund, därför måste du resa upp och förstöra varje satanisk grund, tala mot ditt liv och öde i Jesus namn. Släpp Guds eld för att bränna till aska varje djävulsk grund av djävulen i ditt liv i Jesus namn. När du ägnar dig till grundläggande befrielseböner ska alla varaktiga och återkommande problem i ditt liv läggas till vila i Jesu namn. Engagera denna bön i tro idag och jag ser Gud ändra din berättelse i Jesus namn.

BÖNNPUNKTER

1. Fader Herre, låt foten och fiendens säte i mitt liv förstöras fullständigt, i Jesu namn.

2. Jesu blod, radera all den rättsliga grund som fienden har mot mitt liv, i Jesu namn.

3. Jag stänger alla dörrar som öppnats för fienderna i mitt liv med Jesu blod.

4. Varje konkret barriär, konstruerad av fienden för att stoppa spirandet av fröet i mitt liv, bryter helt ned i Jesu namn.

5. Varje stiftelse som byggts av fienden i mitt liv, förstörs fullständigt i Jesu namn.

6. Alla de ord som strider mot Guds ord som talats mot mig, faller ner till marken och bär ingen frukt i Jesu namn.

7. Jag binder grundstiftaren i mitt liv och rensar mina varor från hans besittning.

8. Du grundläggande starman av kroppsförstörelse, var bunden, i Jesu namn.

9. Du grundläggande starka sinnesförstörelse, vara bunden, i Jesu namn.

10.Du grundläggande starman av ekonomisk förstörelse, var bunden, i Jesu namn.

11. Varje strid, som drivs mot mig av mörkeriket, får nederlag i Jesu mäktiga namn.

12. Distributörer av andligt gift, svälja ditt gift i Jesu namn.

13. Alla egyptiska styrkor i mitt liv, står upp mot er själva i Jesu namn.

14. Fader Herre, låt fiendens glädje över mitt liv förvandlas till sorg.

15. Ni demoniska arméer, stationerade mot mitt liv, får dom över spetälska, i Jesu namn.

16. Varje ond kraftkälla, på min födelseort, förstörs fullständigt, i Jesu namn.

17. Varje fiendes åtkomst till mitt liv, vara stängd, i Jesu namn.

18. Varje problem, som kom in i mitt liv med personlig inbjudan, avgår, i Jesu namn.
19. Alla problem, som har kommit in i mitt liv genom mina föräldrar, avgår, i Jesu namn.

20. Alla problem, som har kommit in i mitt liv, till följd av attacker från sataniska agenter, avgår, i Jesu namn.

21. Alla mina fångade välsignelser, släpps i Jesu namn.

22. Bondage reparatörer, vara bundna, i Jesu namn.

23. Varje inlåsta välsignelse, vara icke burad, i Jesu namn.

24. Varje ondskapsavtal, utformad mot mig, upplöses i Jesu namn.

25. Jag tillåter inte att alla problem stärks i Jesu namn.
26. Alla onda troner utformade / upprättade mot mig, förstörs fullständigt, i Jesu namn.

27. Du Gud av främjande, främja mig bortom mina vildaste drömmar, i Jesu namn.

28. Jag skjuter sjufaldigt tillbaka, varje pil av trolldom, i Jesu namn.

29. Varje satanist i min familj, som vägrar omvända mig, jag förstör din makt, i Jesu namn.

30. Dödsskugga, fly bort från mig; himmelskt ljus, lysa på mig i Jesu namn.

Tack Fader för att du besvarade alla mina böner i Jesus namn

annonser

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här