30 böner för vägledning vid beslutsfattande

0
24525

Jesaja 30:21:
21 Och dina öron ska höra ett ord bakom dig och säga: Detta är vägen, vandra i det när du vänder dig till höger och när du vänder till vänster.

Livet i sig är fullt av beslut, du är där du är idag på grund av de beslut du fattade medvetet eller omedvetet. Så länge vi lever, måste vi fatta ett beslut om vårt liv, infact, inte att fatta ett beslut är ett beslut som redan fattats. Eftersom vi måste fatta beslut i våra liv är det mycket viktigt att vi engagerar oss i böner för vägledning i beslutsfattandet. Vi måste söka vägleda av Herren. Ingen vet syftet med en produkt som tillverkaren. Det är bara tillverkaren av en produkt som kan berätta vad en produkt ska användas till. Att ignorera tillverkarens råd motsvarar en livslängd av fel. Varje nytillverkade produkter kommer ut på marknaden med en manual, och i manualen berättar tillverkaren världen allt de behöver veta om produkten. I bruksanvisningen ligger produktens syfte. Om du måste maximera produkten måste du läsa och följa instruktionerna i manualen.

Det är så vi är med Gud, han är tillverkaren, bibeln är manualen och vi är produkten. Gud talar till oss genom sitt ord. Det enda sättet vi kan maximera vårt öde i livet är att följa tillverkarens manual, som är bibeln. Vi måste studera Guds ord för att upptäcka vårt syfte i livet och vi måste be böner för vägledning i beslutsfattandet för att få veta rätt steg att ta i livet. Gud är fast besluten att vägleda sina barn, men han kommer bara att vägleda de som är villiga att bli vägledda. Ta inte viktiga steg i ditt liv utan att få tydliga instruktioner från Herren i böner. Många har gjort fruktansvärda misstag i livet, misstag som att starta fel affärer, studera fel kurs, gå till fel land, gifta sig med fel fru etc. Fel beslut kan leda till en livslång frustration i ditt liv. Med dessa bönpunkter får du vägledning från Herren när du tar viktiga steg angående ditt liv och ditt öde. Min bön för dig idag är denna ”när du söker Herren för vägledning kommer du aldrig att stöta på fel i Jesu namn”.

30 böner för vägledning vid beslutsfattande

1. Fader, jag tackar dig för den Helige Andes uppenbarelseskraft.
2. O Herre, ge mig Anden av uppenbarelse och visdom i kunskapen om dig själv i Jesus namn
3. O Herre, gör din väg tydlig inför mitt ansikte och ta bort andan av förvirring i mitt liv i Jesus namn
4. O Herre, tvätta mina ögon med ditt blod och ta bort andliga vågar från mina ögon i Jesus namn.
5. Herre, förlåt mig för alla fel beslut jag har fattat tidigare och rädd mig därifrån konsekvenser i Jesu namn
6. O Herre, beställ mina steg efter ditt levande ord i Jesus namn
7. O Herre, befria mig från trängseln av andlig latskap i Jesu namn
8. O Herre, öppna upp ögonen för att se allt jag borde om frågorna om mitt liv i Jesus namn.
9. O Herre, lär mig djupa och hemliga saker i Jesu namn
10. O Herre, avslöja för mig alla hemligheter bakom alla problem som jag har i Jesu namn
11. O Herre, visa upp allt som planeras mot mig i mörker i Jesus namn
12. O Herre, jag önskar och tar emot i tro den andliga gåvan av kunskapens ord i Jesu namn
13. O Herre, ge mig gudomlig visdom för att driva mitt liv i Jesus namn
14. O Herre, låt varje slöja som förhindrar mig från att ha en enkel andlig vision tas bort från Jesus namn
15. O Herre, jag får i tro den andliga gåvan av visdomens ord i Jesu namn
16. O Herre, öppna min andliga förståelse i Jesu namn
17. O Herre, ge mig övernaturlig förståelse i alla frågor i Jesu namn
18. O Herre, genom din oändliga kraft på jobbet i mig, utsätt alla hemliga fiender runt mitt liv i Jesus namn.
19. O Herre, jag förkastar andan av stolthet, jag underkastar mig din gudomliga ledning i Jesus namn
20. O Herre, lär mig att veta det som är värt att veta och älska det som är värt att älska och att inte tycka om vad som helst inte är behagligt för dina ögon.
21. O Herre, gör mig till ditt hemliga vapen i Jesus namn
22. Fader, i Jesu namn överlämnar jag mig helt till ledningen av det heliga spöket i Jesu namn
23. Låt profetens och uppenbarelsens anda falla över hela mitt varelse, i Jesu namn.
24. Helig Ande, avslöja djupa och hemliga saker om mitt liv och familj i Jesu namn
25. Jag binder varje demon som manipulerar andlig vision och drömmar i Jesu namn.
26. Låt varje smuts som blockerar min kommunikation med den levande Guden tvättas ren med Jesu blod, i Jesu namn.
27. Jag får kraft att arbeta med skarpa andliga ögon som inte kan lura, i Jesu namn.
28. Låt den Allsmäktige Guds härlighet och kraft, falla över mitt liv på ett mäktigt sätt, i Jesu namn.
29. Jag förklarar att jag är ur mörker, inton det underbara ljuset i Jesu namn.
30. Far, jag tackar er för att ni hörde mina böner i Jesu namn

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.