100 bönpunkter för att övervinna prövningar och förödelser

1
8286

James 1: 2-3:
2 Mina bröder, räkna det all glädje när ni faller i olika frestelser; 3 Att veta detta, att försöket av din tro fungerar tålamod.

Prövningar och tröskningar är alla en del av det vi upplever som kristna. Varje troende har sin egen andel av prövningar och trängsel, men we måste vara stark i Herren och i hans kraft. Vi får aldrig sluta be eftersom bön är det enda säkra sättet att undgå livets prövningar. När vi ber genererar vi andlig energi för att övervinna prövningar och frestelser. Idag tittar vi på 100 bön poäng för att övervinna prövningar och tröskningar Genom denna bönpunkter kommer vi att engagera andlig krig när vi kämpar för att komma ut från de försök som plågar våra liv.

Vad är rättegångar? Dessa är utmaningar som kommer till oss för att testa vår tro. Djävulen utnyttjar dessa försök för att kasta oss ut ur tron, kom ihåg liknelsen om såaren Matteus 13: 3-18, de goda frön som föll på remmar där de som hade ordet men på grund av prövningar i form av bryr sig om denna värld, backslideren. Prövningar kan komma i olika former, här är några exempel:

Exempel på prövningar och provokationer:

1). Barrenness. 1 Samuel 1: 2-22, 21 Mosebok 1: XNUMX

2). Fattigdom. 26 Mosebok 1: 6-XNUMX

3). Förebrå. 1 Krönikeboken 4: 9-10

4). Lidanden. Berättelsen om Job.

5). Förtryck. Daniel 6: 16-23

7). Skam. Jesaja 61: 7

8). Försening i äktenskapet

9). Sjukdom och sjukdomar

10). Stigma från ditt tidigare liv.

Prövningar och tröskningar är otaliga men med ovanstående listar tror jag att du redan har en uppfattning om vad vi pratar om. Denna bön pekar på att övervinna prövningar och förödelser kommer att göra det möjligt för dig att övervinna dessa utmaningar, när du engagerar dig till dessa bönpunkter, ser jag Gud ändra din berättelse i Jesus namn.

Hur ber jag denna bön?

Be dem när du leds av den Helige Ande, eller så kan du bryta dem i dagar och be dem dagligen. Det rekommenderas också att du fastar medan du ber dessa böner. Fasta och böner är effektiva för att bibehålla hög fokus. Denna bön pekar på att övervinna prövningar och tröskningar kommer att fungera för dig i Jesu namn. Be det i tro idag och vara fri för alltid.

100 bönpunkter för att övervinna prövningar och förödelser

1. Jag förklarar att jag kommer att övervinna alla aktuella prövningar och förödelser i mitt liv i Jesu namn.

2. Fader, jag återvänder till avsändaren varje förstörelsevapen som är utformat mot mig i Jesu namn.

3. Fader, jag överlämnar alla strider i mitt liv till dig idag i Jesu namn.

4. Jag förklarar den totala förstörelsen av alla djävulens hinder i mitt liv, i Jesu namn.

5. Låt Guds eld sprida alla onda gäng mot mig och mitt hus i Jesu namn.

6. O Herre, genom den Helige Andes kraft, ge mig befogenhet att övervinna försöken i mitt liv, i Jesu namn.

7. Jag förklarar idag att mina tidigare misstag inte längre kommer att begränsa mina framsteg, i Jesu namn.

8. O Herre, låt dig välsigna regnet på mig nu i Jesus namn.

9. O Herre, låt all fiendens misslyckningsmekanism utformad mot min framgång vara frustrerad i Jesu namn.

10. Jag får kraft från det höga och jag förlamar alla mörkrets krafter som avleder min välsignelse, i Jesu namn.

11. Från och med denna dag använder jag Guds änglarnas tjänster för att öppna för mig varje dörr av möjligheter och genombrott, i Jesu namn.

12. Jag förklarar att jag inte längre kommer att stagneras i livet igen, jag kommer att göra framsteg, i Jesu namn.

13. Jag ska inte bygga för att en annan ska bo och jag ska inte plantera för en annan att äta, i Jesu namn.

14. Jag förlamar förstörarens krafter när det gäller mitt hantverk, i Jesu namn.

15. O Herre, låt varje upptågare som får äta frukten av mitt arbete rostas av Guds eld.

16. Fienden ska inte förstöra mitt vittnesbörd i dessa böner, i Jesu namn.

17. Jag förklarar att jag bara ska gå framåt i livet i Jesus namn.

18. Jag förlamar varje stark man som är knuten till alla områden i mitt liv, i Jesu namn.

19. Låt varje skammedlem som är utformad för att arbeta mot mitt liv bli evig skam, i Jesu namn.

20. Jag förlamar hushållets ondska aktiviteter över mitt liv i Jesu namn.

21. Jag släcker varje konstig eld som härrör från onda tungor mot mig i Jesu namn.

22. Herre, ge mig kraft för maximal prestation i Jesu namn

23. O Herre, ge mig med visdomens ande att uppnå mitt mål.

24. Herre, stärka mig i min inre man genom din andes kraft

25. Ingen förbannelse av lönsamt hårt arbete får råda i mitt liv från idag och för evigt

26. Varje förbannelse av icke-prestation, brytning, i Jesu namn.

27. Varje förbannelse av bakåtstridighet, brytning, i Jesu namn.

28. Jag förlamar varje anda av olydnad i mitt liv, i Jesu namn.

29. Jag vägrar att inte lyda Guds röst, i Jesu namn.

30. Varje rot av uppror i mitt liv, som är ansvarig för mina lidanden, dras upp ur roten i Jesu namn.

31. Jag befaller varje upprorets fontän i mitt liv, torka upp, i Jesu namn.

32. Jag befaller alla motsatta krafter som driver uppror i mitt liv, dö, i Jesu namn.

33. All inspiration av trolldom i min familj, förstörs i Jesu namn.

34. Jesu blod, utplåna varje ond märke av trolldom i mitt liv, i Jesu namn.

35. Varje plagg på mig som trolldom, rivs i stycke i Jesu namn.

36. Guds änglar, börja förfölja mina hushållets fiender, låt deras vägar vara mörka och hala, i Jesu namn.

37. Herre, förvirra alla mina fiender och vänd dem mot sig själva i Jesus namn

38. Jag bryter alla onda medvetslös överenskommelser med hushållens fiender angående mina underverk, i Jesu namn.

39. Jag befaller varje hushålls trolldom, faller ner och dör, i Jesu namn.

40. O Herre, dra all hushållens ondska till döda havet och begrava dem där i Jesu namn

41. O Herre, jag vägrar att följa det onda mönstret av mina hushållets fiender i Jesus namn

42. Mitt liv, hoppa ut ur buren för hushållets ondska, i Jesu namn.

43. Jag befaller att alla mina välsignelser och potential som är begravda av onda hushållsfiender ska uppmanas, i Jesu namn.

44. Jag kommer att se Herrens godhet i de levande land, i Jesu namn.

45. Jag befaller varje ondska som görs mot mig att förstöra min glädje, att få förstörelse, i Jesu namn.

46. ​​O Herre, när Nehemiah fick nåd i dina ögon, låt mig få din tjänst, så att jag kan utmärka mig på alla områden i mitt liv.

47. Lord Jesus, handla nådigt med mig när jag går med dig i Jesus namn

48. Kära Herre, överväldigade mig med din obestämda tjänst i Jesu namn.

49. Varje välsignelse som Gud har tillskrivit mig i livet kommer inte att gå förbi mig, i Jesu namn.

50. Jag förklarar att min välsignelse inte kommer att överföras till min granne i Jesu namn.

51. Fader Herre, vanära alla krafter som är ute efter att organisera ditt program för mitt liv, i Jesu namn.

52. Jag förklarar idag att varje steg jag tar kommer att leda till enastående framgång i Jesu namn.

53. Jag kommer att vinna över människan och med Gud på alla områden i mitt liv, i Jesu namn.

54. Varje sjukdomsbebyggelse i mitt liv, sönder i Jesu namn.

55. Min kropp, själ och ande, avvisar all ond belastning, i Jesu namn.

56. Ond grund i mitt liv, jag drar dig ned idag, i Jesu mäktiga namn.

57. Varje ärftlig sjukdom i mitt liv avgår från mig nu i Jesu namn.

58. Gå ut i alla onda vatten i min kropp i Jesu namn.

59. Jag avbryter effekten av alla onda engagemang i mitt liv, i Jesu namn.

60. Heliga andens eld, immunisera mitt blod mot satanförgiftning, i Jesu namn.

61. Fader Herre, sväva mig med tålamodsandan i Jesu namn.

62. Jag vägrar att vänja mig till ohälsa, i Jesu namn.

63. Varje dörr som är öppen för sjukdomar och sjukdomar i mitt liv, ska stängas idag i Jesu namn.

64. Varje kraft som strider mot Gud i mitt liv, förstörs av eld, i Jesu namn.

65. Varje makt som hindrar Guds härlighet från att manifesteras i mitt liv, förstörs i Jesu namn.

66. Jag lossar mig från torrhetens anda i Jesu namn.

67. Låt Gud vara Gud i mitt hem, i Jesu namn.

68. Låt Gud vara Gud i min hälsa, i Jesu namn.

69. Låt Gud vara Gud i min karriär, i Jesu namn.

70. Låt Gud vara Gud i min ekonomi, i Jesu namn.

71. Guds ära, omsluta varje avdelning i mitt liv, i Jesu namn.

72. Herren som svarar med eld, var min Gud i Jesu namn.

73. I detta liv ska alla mina fiender sprida sig för att inte längre stiga upp, i Jesu namn.

74. Jesu blod, rop mot alla onda sammankomster som arrangerats för min skull, i Jesu namn.

75. Fader Herre, konvertera alla mina tidigare misslyckanden till obegränsade segrar, i Jesu namn.

76. Lord Jesus, skapa utrymme för min utveckling på alla områden i mitt liv.

77. Alla onda tankar mot mig, Herre förvandlar dem till att vara bra för mig i Jesus namn

78. Fader Herre, ge onda människor som lösta för mitt liv där onda beslut har fattats mot mig, i Jesu namn.

79. O Herre, annonsera ditt häpnadsväckande välstånd i mitt liv i Jesus namn

80. Låt duschar av dumfundande välstånd falla i varje avdelning i mitt liv, i Jesu namn.

81. Jag hävdar all min välstånd i detta liv i Jesu namn.

82. Varje dörr till mitt välstånd som har stängts öppnas nu i Jesu namn.

83. O Herre, omvandla min fattigdom till välstånd i Jesu namn.

84. O Herre, omvandla mitt misstag till perfektion, i Jesu namn.

85. O Herre, omvandla min frustration till uppfyllelse, i Jesu namn.

86. O Herre, ta ut honung ur berget för mig i Jesu namn.

87. Jag står emot varje ond förbund om plötslig död, i Jesu namn.

88. Jag bryter varje medveten och omedveten ond förbund om otidig död, i Jesu namn.

89. Du dödens ande och graven eller helvetet, du har inget grepp i mitt liv, i Jesu namn.

90. Jag beordrar alla dödspilar att avvika från mina vägar, i Jesu namn.

91. O Herre, gör mig till en röst av befrielse och välsignelse i Jesu namn

92. Jag trampar på fiendernas höga platser, i Jesu namn.

93. Jag binder och gör värdelös, varje blodsugande demon, i Jesu namn.

94. Du onda dödsström, tappa ditt grepp över mitt liv, i Jesu namn.

95. Jag frustrerar besluten från de onda öppnarna i min familj, i Jesu namn.

96. Skyddsbrand, täck min familj, i Jesu namn.

97. Fader, jag tackar er för att dessa prövningar kommer att vända sig till mina vittnesmål i Jesu namn

98. Tack Fader för hela mitt liv, jag ska inte bli skämd i Jesu namn.

99. Pappa, tack för att du tagit bort alla former av skam i Jesu namn.

100. Far, jag tackar er för att ni besvarade mina böner

annonser

1 KOMMENTAR

  1. God morgon
    Det är med stor glädje jag kan skriva detta e-postmeddelande. För jag har äntligen identifierat vad min källa till förstörelse är. Jag har attackerats av djävulen och hans herravälde och förlorat alla mina jordiska ägodelar. Min Ande har vandrat världen och letat efter svar och till sist snubblat jag in i Guds ord genom bekännelse och omvändelse. I går kväll läste jag en bön om andan av stagnationshinder och fördröjning och insåg att min kamp har varit med andar hela tiden. Jag har sett mig själv som en död själ som strövar omkring på kyrkogården. Jag har hittat en gigantisk snigel i min bilmotor och förstod inte symboliken för långsam framstegsanda. Jag såg mig rånad och fängslad på min gamla arbetsplats och såg mig själv anklagas plågas av människor där. Jag såg mig själv i huset som jag tappade för många år sedan och drömde om platsen om och om igen. Alla dessa saker hände och jag hade ingen aning om att jag attackerades av demoniska krafter. Jag såg dem skratta åt mig och plåga mig. Jag såg mig jagas av arga lejon och arga hundar. Jag hade ingen aning om hur jag skulle slåss. Jag försummade att gå med i min vän som bjöd in mig till bön för att jag var stolt. Min fru hade en olycka med mig i bilen. Jag hade många olyckor där bilen välter med mig inuti. Jag förvandlade mig sedan till kättare genom att lita på traditionella läkare mer än Gud. Jag fick därefter ett stort fall och tappade min vägledning till Gud. bönerna du skrev och pastorens ord från Trinidad visade mig mina felbedömningar. Gud har försökt visa mig att jag behöver förbereda mig i andlig krigföring. Bara jag hade varit för blind för att se detta. Jag ber dig nu be för min befrielse från okunnighet och hjälpa mig att känna Gud och söka hans vägledning. Hjälp mig be om befrielse från det onda i Jesu namn. Jag frågar detta i namnet Jesus från Nasaret. Amen.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här