120 bönpunkter för återställande av förlorad ära

1
6780

Jeol 2:25:
25 Och jag kommer att återställa eder de år som gräshoppan har ätit, kankarormen och matspelet och palmermasken, min stora armé som jag sände bland er.

Vi tjänar en restaureringsgud. Oavsett vad du har tappat i livet, sätt dig in på en sjufaldig restaurering. Jag har sammanställt en omfattande 120 bön poäng för återställande av förlorad ära. När du engagerar dig i bönen i dag ska din förlorade ära återställas av eld. Allt som djävulen har stulit från dig, Herren ska återställa dem sjufaldigt i Jesus namn amen. Vi tjänar en gud som aldrig kan vara sen, därför att även om du tycker att din situation är för sent för att Gud ska kliva in, vågar jag er att engagera sig i denna bönpunkter idag och se Guds godhet i de levande land. Oavsett vad du har tappat, kommer Gud att återställa, ge inte upp för Gud, för han kommer aldrig att ge upp på dig. Stå stark och håll fast vid din tro, ditt mirakel är på väg.

Bön är nyckeln till att återfå allt som fienderna har fått från dig. När du engagerar dig i dessa bönpunkter för återställande av förlorad ära idag, ska du se Guds ära överväldiga dig i Jesus namn. Min kära vän, var inte trött på bönalteret, fienden kommer alltid att skicka attacker till gudarnas barn, men bara de som är standhaftiga och obehagliga i böner kan motstå djävulen och motstå honom framgångsrikt. Denna bönpunkter kommer att ge dig möjlighet att kräva tillbaka all djävulen har stulit från dig och besitter dem med våld. Må dessa böner leda till dina efterlängtade vittnesmål i Jesus namn.

120 bönpunkter för återställande av förlorad ära

1. Låt alla onda problem i mitt liv upphävas av Jesu blod.

2. Jag befaller alla sataniska insättningar i mitt liv, rostas i Jesu namn.

3. Jag befaller all satanisk förstärkning mot mig att sprida i bitar, i Jesu namn.

4. Varje kraft i alla familjens idoler som påverkar mitt liv, mitt hem och mitt arbete bryts i Jesu namn.

5. Jag avbryter alla onda löften från fienden som påverkar mig negativt, i Jesu namn.

6. Låt fiendens klocka och tidtabell för mitt liv förstöras, i Jesu namn.

7. O Herre, låt mina fiender göras värdelösa och ofarliga både i handlingarna och uppdragen mot mig i Jesus namn

8. Låt allt gott som är dött i mitt liv börja få liv nu, i Jesu namn.

9. Låt alla onda anordningar mot mig, bli besvikna i Jesu namn

10. Låt Guds mäktiga helande kraft överskugga mig nu, i Jesu namn.

11. Jag binder evey-anda som arbetar mot svar på mina böner, i Jesu namn.

12. Jag avväpnar all makt som har ingått ett förbund med marken, vattnet och vinden om mig, i Jesu namn.

13. O Herre, gör mitt liv osynligt för demoniska observatörer i Jesus namn.

14. Jag binder alla övervakande andar som kämpar mot mig, i Jesu namn.

15. Jag drar tillbaka alla djävulens vapen som ställdes tillgängliga för fienden att använda mot mig i Jesu namn.

16. Jag återkallar alla medvetna eller omedvetna förbund med dödens ande i Jesu namn.

17. O Herre, jag överlämnar livets strider till dig, tar över mina strider i Jesus namn

18. Låt den himmelske kirurgen komma ner och utföra kirurgiska operationer där det är nödvändigt i mitt liv, i Jesu namn.

19. Jag vägrar att andligt manipuleras av fienden, i Jesu namn.

20. Jag förkastar andan av förvirring, i Jesu namn.

21. O Herre, väck mig upp från någon form av andlig sömn hos Jesus.

22. Alla onda frön som planterats av rädsla i mitt liv, kommer att upphöra med Guds yxa, i Jesu namn.

23. Låt ditt rike vara etablerat på alla områden i mitt liv, i Jesu namn

24. Jag avbryter alla tidigare kontakter som jag hade med djävulen, i Jesu namn.

25. Jag raderar mitt namn från alla sataniska förbund i Jesu namn.

26. Jag kopplar bort mig själv från alla ceremonier som länkar mig till någon ond makt, i Jesu namn.

27. Jag avbryter alla onda andliga äktenskap, i Jesu namn.

28. Jag frigör mig från alla förbund som ingåtts med satan, i Jesu namn.

29. Jag befaller alla sataniska uppdrag mot mitt liv, att vara frustrerade, i Jesu namn.

30. Jag förlamar alla onda andeguider som tilldelats mig, i Jesu namn.

31. Jag frigör mig från varje bloddonation till djävulen, i Jesu namn.

32. Jag släpper mig från att äta eller dricka från satanbord i Jesu namn.

33. Jag avbryter all ond vidhäftning från avgudsdyrkan, i Jesu namn.

34. Jag förlamar och sönderdelar alla förfäder som har tilldelats mig, i Jesu namn.

35. Jag förlamar och upplöser alla marina makter som tilldelats mig, i Jesu namn.

36. Jag förlamar och upplöser alla trolldomskrafter som tilldelats mig, i Jesu namn.

37. Jag avstår från all demonisk dop i Jesu namn.

38. Jag frigör mig från varje satanisk manipulation, i Jesu namn.

39. Jag upphäver konsekvenserna av alla medvetna eller omedvetna erbjudanden av sataniska offer, i Jesu namn.

40. Jag bestrider alla vilseledande andar genom blod och uppståndelse av Herren Jesus Kristus.

41. Jag avstår från alla sataniska krav på ägande till alla områden i mitt liv, i Jesu namn.

42. Jag frigör mig från hushållets ondska, i Jesu namn.

43. Jag släpper min grund från greppet av sataniska manipulationer, i Jesu namn.

44. Jag frigör mig från alla satanbromsar som tillämpas på alla områden i mitt liv, i Jesu namn.

45. Jag bryter varje grundläggande förbannelse, i Jesu namn.

46. ​​Låt den levande Guds ängel börja rulla bort varje ondsten som blockerar min väg, i Jesu namn.

47. Låt Guds eld förstöra alla onda register som innehåller information om mitt liv, i Jesu namn.

48. Heliga andens eld, börja smälta bort alla sataniska insättningar i mitt liv, i Jesu namn.

49. Låt mina förtryckare komma mot varandra i Jesu namn.

50. Varje placentamedierat problem, få lösning nu, i Jesu namn.

51. Jag bryter varje ond kontroll över mitt liv, i Jesu namn.

52. Jag stänger varje sorg av sorg i mitt liv, i Jesu namn.

53. Låt krafterna som stjäla mitt livs honung bli förlamade, i Jesu namn.

54. Jag upphäver alla andliga gifter i Jesu namn.

55. Låt det onda deponera i mig dö i Jesu namn.

56. Heliga andens eld, förstör allsataniska gifter i min kropp, i Jesu namn.

57. Jag förklarar heligt uppror mot de förtryckskrafter som arbetar mot mitt liv, i Jesu namn.

58. Jag har gudomligt hat mot lokal ondska, i Jesu namn.

59. Jag vägrar följa satanisk färdplan för mitt liv, i Jesu namn.

60. Jag trotsar varje satanisk armé och befaller dem att böja sig i Jesu namn.

61. Jag förstör fiendens stolthet över mitt liv, i Jesu namn.

62. Låt min Gud svara på alla mina onda utmanare i eld, i Jesu namn.

63. Jag bryter upp varje satanisk betong som burar mina potentialer, i Jesu namn.

64. Jag vägrar att vara en del av mina problem, i Jesu namn.

65. Jag tar myndighet över alla mörkrets krafter som verkar i luften, landet och havet mot mitt liv, i Jesu namn.

66. Låt alla fångenskapsvapen som är utformade mot mig skämmas i Jesus namn.

67. Jag förordnar läkning och återställande till min själ, kropp och ande, i Jesu namn.

68. Jag förordnar framgång, genombrott och framsteg i mitt hantverk, i Jesu namn.

69. Jag förordnar lycka, fred och harmoni i mitt hantverk, i Jesu namn.

70. Jag disorganiserar och förlamar alla territoriella andar som delegerats mot mig, i Jesu namn.

71. Låt Guds åska och eld förstöra varje satanisk övervakningsanordning som övervakar mitt liv, i Jesu namn.

72. Jag förlamar och förstör alla sataniska embarger som är placerade på min utveckling, i Jesu namn.

73. Låt alla onda krafter som söker min förstörelse börja förstöra sig själva, i Jesu namn.

74. Låt allt förödelse skapat av brist på tålamod i mitt liv återställas i Jesu namn.

75. Låt all godhet som dras tillbaka till följd av att jag blev otålig återställas sjufaldigt, i Jesu namn.

76. O Herre, ta bort all bitterhet från mitt hjärta i Jesu namn.

77. Den levande Guds ande, bli ny på mig nu, i Jesu namn.

78. Jag beordrar varje del av min kropp att få andlig korrigering, i Jesu namn.

79. Jag upphäver alla andliga vapen som används för att bromsa mina framsteg, i Jesu namn.

80. Jag avbryter alla fästningar som rädslaandan har byggt i mig, i Jesu namn.

81. O Herre, börja döpa alla områden i mitt liv med Dina mega mirakel.

82. Jag upphäver alla onda effekter av rädsla i mitt liv, i Jesu namn.

83. O Herre, ge mig anda av djärvhet.

84. Låt alla krafter som skakar av Guds välsignelser i mitt liv tas bort och förstöras, i Jesu namn.

85. Jag placerar mig nu under Jesu kors.

86. Jag täcker mig med Jesu dyrbara blod.

87. Jag omger mig med Kristi ljus.

88. Djävulen kommer inte att störa Herrens verk i mitt liv, i Jesu namn.

89. Jag tog på mig Guds rustning för att motstå djävulens taktik, i Jesu namn.

90. O Herre, avslöja för mig hur som satan har ett grepp om mitt liv.

91. Jag gör tillbaka mitt territorium i mitt liv som överlämnats till satan, i Jesu namn.

92. Jag binder alla ondskrafter i luften, eld, vatten och mark som sätts i rörelse mot mitt liv, i Jesu namn.

93. Jag förklarar att ingen ond kraft kan skada mig framgångsrikt, i Jesu namn.

94. Jag avvisar varje anda förförelse, i Jesu namn.

95. Jag vägrar att låta synd få herra över mig, i Jesu namn.

96. Jag avvisar alla sataniska löften i alla avdelningar i mitt liv, i Jesu namn.

97. Låt krafterna som ställer sig upp i opposition till mig bli förlamade, i Jesu namn.

98. Jag avbryter effekten av alla tidigare sataniska fördelar i mitt liv, i Jesu namn.

99. Jag binder dig ande av ilska i mitt liv, i Jesu namn.

100. O Herre, fyll mig med styrka för att ersätta svaghet i Jesu namn

101. Jag förklarar att all andlig förorening tvättas bort av Jesu blod.

102. Låt Herrens helande kraft flyta in i mitt liv nu, i Jesu namn.

103. Fader, jag överlämnar mig till dig idag, av hela mitt hjärta och själ, i Jesu namn.

104. Herre, kom in i mitt hjärta på ett djupare sätt i Jesus namn.

105. Far fortsätter att ordna mina steg i ditt ord i Jesus namn

106. Jag öppnar alla hjärtans hemliga platser för dig. Kom in, Lord Jesus.

107. Jag överlämnar varje avdelning i mitt liv till dig, Herre, i Jesu namn

108. Jag överlämnar mitt förflutna, nuet och framtiden till dig, o Herre.

109. Kom helig Ande och döpa mig med elden av din kärlek, 'i Jesu namn.

110. Helig Ande, smälta mig, forma mig, fyll mig och använd mig för ditt stora syfte, i Jesu namn.

111. Helig ande, öka min andliga kapacitet, i Jesu namn.

112. Helig Ande, använd mig på ett kraftfullt sätt i Jesu namn.

113. Herre, låt ditt syfte för mitt liv uppfyllas i Jesu namn

114. Förfölja mig med din kärlek och låt den flyta in i min varelse, i Jesu namn.

115. O Herre, tvätta och rensa mig från mina tidigare misstag i Jesu namn.

116. O Herre, för in ljus i skuggorna av mitt liv i Jesus namn

117. O Herre, få ljus in i alla mörka rum i min själ i Jesu namn.

118. O Herre, rutt upp grundorsaken till kroniskt fel i mitt liv, i Jesu namn.

119. Låt alla begravda saker leva upp, i Jesu namn.

120. Jag befriar mig från varje ond manipulation från häxor och trollkarlar, i Jesu namn.

Pappa tack för att du besvarade mina böner i Jesus namn.

annonser

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här