100 Befrielse Bön mot min fars starka hus och onda mönster

3
30144

Obadja 1:17:
17 Men på berget Sion skall bli frälsning, och det skall finnas helighet; och Jakobs hus skall äga sina ägodelar.

Idag tittar vi på 100 Frälsningsbön mot den starka mannen i min fars hus och onda mönster. Vi kan aldrig sluta be mot onda starkare och onda mönster i våra familjer. En starkman är ett demoniskt motstånd i en familj, som håller dem bundna och håller dem i ett evigt tillstånd av fattigdom, stagnation, smärta, bakslag etc. Genom kraften i Jesu namn kan varje starkman besegras och avlägsnas. Som ett Guds barn får du inte vara okunnig om fiendernas anordningar, du måste vara bön, du måste befria dig själv med hjälp av dessa befrielseböner. Starkmän är envisa andar, och de kan bara dämpas av envis tro. Med dessa befrielsebönpunkter ser jag dig binda starkman från ditt faders hus i Jesu namn.

För det andra har vi onda mönster, detta är negativa återvinningshändelser i familjer från generation till generation. Till exempel upplever vissa familjer alltid för tidig död vid fyrtio, och detta fortsätter från generation till generation, andra stannar inte i äktenskap, det är där kvinnor som gifter sig alltid slutar lämna sina män, detta är också ett mönster. Vissa är mönstret av fattigdom, att ha barn utanför äktenskapet, försenat äktenskap, försenad befruktning, etc. allt detta onda mönster är djävulens verk. Jag uppmuntrar dig att engagera dig i denna befrielsebön mot min fars starka man och onda mönster för att bryta dig fri från dessa onda mönster. Varje ont mönster är en ond cirkel och det kan brytas genom kraften i dina böner. Be med tro idag, befria dig från greppet om starkman och onda mönster en gång och för alltid i Jesus namn.

100 Befrielse Bön mot min fars starka hus och onda mönster

1. Jag beordrar alla starka och onda mönster i mitt liv att gå och gå nu, i Jesu namn.

2. Jag släpper det heliga spöket eld mot varje ond stark man i mitt fäder i Jesu namn.

3. Jag bryter varje cirkel med onda mönster i mitt liv i Jesu namn.

4. Jag beordrar varje ond cirkel som finns i min familj att brytas, i Jesu namn.

5. Låt varje fiendes plan att stoppa mina mirakel brytas i stycke, i Jesu namn.

6. Låt Jesu blod radera den rättsliga mark som fienden har mot mig, i Jesu namn.

7. Jag stänger alla dörrar till min framgång som öppnats för fienden för evigt med Jesu blod.

8. Jag befaller att hela fiendens fäste i mitt liv ska avskaffas, i Jesu namn.

9. Jag befaller alla ord som strider mot Guds ord som talats mot mig att falla döda till marken och inte bära någon frukt i Jesu namn.

10. Låt min själs fiende fördärvas i Jesu namn.

11. Jag skiljer mig från alla förfädernas anslutningar till onda pstterns i Jesu namn.

12. Jag kasta upp alla sataniska gift i mitt liv, i Jesu namn.

13. Låt alla onda män från mitt fäder hus samlas mot mig börja sprida sig och aldrig omgruppera igen, i Jesu namn.

14. Låt alla onda mönster mot mitt liv spridas av Guds åska och aldrig omgruppera mot mig igen, i Jesu namn.

15. Jag skiljer mig från alla anslutningar från förfäderna i Jesu namn.

16. Jag bryter kraften i alla demoniska förtrollningar som utfärdats mot mitt liv, i Jesu namn.

17. Jag förlamar alla onda krafter som försenar mina mirakel, i Jesu namn.

18. Låt smörjningen av det mer än erövrare falla kraftigt på mitt liv, i Jesu namn.

19. Låt min tunga bli ett instrument för Guds härlighet, i Jesu namn.

20. Låt mina händer bli ett instrument för gudomligt välstånd, i Jesu namn.

21. Låt mina ögon bli ett instrument för gudomlig uppenbarelse, i Jesu namn.

22. Låt alla mina förtryckare få spetälska av gudomlig bedömning, i Jesu namn.

23. Jag drar mitt namn från listan över för tidig död, i Jesu namn.

24. Låt varje ond konsumtion spolas ut ur mitt system, i Jesu namn.

25. Du onda starka, jag befaller dig i vår Herre Jesus Kristi namn, förlora ditt grepp om mitt liv.

26. Du sataniska onda mönster, jag befaller dig i vår Herre Jesus Kristi namn, tappa ditt grepp om mitt liv.

27. Du agenter för fattigdom Jag befaller dig i vår Herre Jesus Kristi namn, tappa ditt grepp om mitt liv.

28. Ni agenter för andliga trasor, jag befaller er i vår Herre Jesus Kristi namn, tappa er grepp om mitt liv.

29. Ni agenter för nederlag, jag befaller er i vår Herre Jesus Kristi namn, tappa er grepp om mitt liv.

30. Er sjukdomsagenter, jag befaller er i vår Herre Jesus Kristi namn, tappa er grepp om mitt liv.

31. Du agenter för demotion, jag befaller dig i vår Herre Jesus Kristi namn, tappa ditt grepp om mitt liv.

32. Ni agenter för demoniska förseningar, jag befaller er i vår Herre Jesus Kristi namn, tappa er grepp om mitt liv.

33. Du agenter av förvirring, jag befaller dig i vår Herre Jesus Kristi namn, tappa ditt grepp om mitt liv.

34. Ni agenter för bakåtriktadhet, jag befaller er, i vår Herre Jesus Kristi namn, tappa er grepp om mitt liv.

35. Varje instrument för misslyckande mot mig, förstörs i Jesu namn.

36. Varje instrument av sataniska vapen som är utformad mot mig, förstörs i Jesu namn.

37. Varje dödsinstrument mot mig, förstörs i Jesu namn.

38. Varje instrument av sataniska satelliter och kameror utformade mot mig, förstörs i Jesu namn.

39. Varje instrument av satanisk fjärrkontroll utformad mot mig, förstörs i Jesu namn.

40. Varje instrument av sataniska etiketter och märken mot mig, förstörs, i Jesu namn.

41. Låt den Helige Andens eld börja strömma in i min blodström, i Jesu namn.

42. Låt varje insättning av djävulen som är mot mina fördelar flyta ut nu, i Jesu namn.

43. Jag separerar varje inre organ i min kropp från alla onda förbund, i Jesu namn.

44. Jag släpper mitt liv från händerna på alla tidigare ockultiska vänner, i Jesu namn.

45. Låt alla sataniska avlagringar som erhållits från ond konsumtion strömma ut ur mitt kroppssystem nu, i Jesu namn.

46. ​​O Herre, skynda ditt ord att utföra det i mitt liv i Jesu namn.

47. Jag föreskriver uppsägning till alla läckande välsignelser i mitt liv, i Jesu namn.

48. Jag frigör mig från alla onda förbindelser som drivs mot mig av någon demonisk mänsklig agent, i Jesu namn.

49. Jag släpper mitt liv från alla träldom som härrör från tidigare misstag, i Jesu namn.

50. Låt alla onda effekter av att söka hjälp från Egypten upphöra helt och hållet, i Jesu namn.

51. Låt verkan av alla onda kopplingar till mitt liv upphävas, i Jesu namn.

52. Låt alla delar i min kropp få gudomlig beröring och fungera perfekt, i Jesu namn.

53. Jag avvisar varje anda av obalans, i Jesu namn.

54. Jag frigör mig från slakten av ond vidhäftning, i Jesu namn.

55. O Herre, organisera mitt liv igen för att få flera välsignelser i Jesu namn

56. O Herre, öppna mitt liv för att tillgodose din härlighet i jesus namn

57. Allt i mitt liv, medvetet eller omedvetet, som försenar mitt önskade genombrott, förstörs just nu i Jesu namn.

58. Låt mitt liv frigöras från alla onda mönster i Jesu namn.

59. Herre, gör mitt liv fruktbart och välsign frukten av mitt arbete i Jesus namn.

60. Låt mitt kroppssystem förvirra fienderna, i Jesu namn.

61. Jag avvisar varje anda av finansiell förlägenhet, i Jesus namn.

62. Låt makten börja förändra händer i min ekonomi, i Jesu namn.

63. Jag frigör mig från alla familjeläkningar som förstärker ekonomiska problem i Jesu namn.

64. Jag upphäver den onda effekten av manipulation av min ekonomi, i Jesu namn.

65. Låt alla makter som innehar min ekonomi släppa dem nu, i Jesu namn.

66. Jag släpper min ekonomi från buren med alla onda mönster i Jesu namn.

67. Jag frigör mig från alla onda överföringar av andar upp och ner, i Jesu namn.

68. Låt varje demoniskt program för mitt ekonomiska liv ogiltigförklaras, i Jesu namn.

69. Helig Ande, öka min ekonomi, i Jesu namn.

70. Helig Ande, låt mig uppleva överflöd i min ekonomi, i Jesu namn.

71. Jag avvisar avfallsandan i mitt liv i Jesu namn.

72. Jag skiljer mig från alla inbjudningar från demoniska vänner, i Jesu namn.

73. Jag omger min ekonomi med den Helige Andens eld i Jesu namn.

74. O Herre, låt mig ständigt ha nåd för dig i Jesu namn

75. Herre, ge mig andlig uppenbarelse som skulle främja mitt liv i Jesus namn

76. O Herre, skaka himlarna och jorden och få mina mirakel att hitta mig idag i Jesus namn.

77. O Herre, skaka himlarna och jorden och för mig min ödehjälpare till mig i Jesus namn.

78. Jag kastade alla mina problem i Röda havet, i Jesu namn.

79. O Herre, uppdatera och driva mig i Jesu namn

80. Låt smörjningen för helighet falla över mig, i Jesu namn.

81. Jag har fiendens port idag, i Jesu namn.

82. Jag gör anspråk på alla mina ställningar, i Jesu namn.

83. Jag förklarar att Guds visdom verkar i mig i Jesu namn.

84. Jag förklarar att jag är fri från alla starkare och onda mönster i Jesu namn.

85. Herre, gör en häck av eld för att skydda min familj, egendom och besittning i Jesus namn.

86. Herre, skicka dina änglar till strid för min räkning för att bryta alla onda cirklar som svävar runt mitt liv i Jesus namn.

87. Jag förklarar att alla attacker och fällor från fienden i mitt liv är frustrerade i Jesu namn.

88. Jag går i gudomlig säkerhet och vägrar att gå in i fiendens nät, i Jesu namn.

89. O Gud, var mitt gömställe och bevara mig från det onda på alla livsområden, i Jesu namn.

90. Gud, omger mig med befrielsånger, i Jesu namn.

91. Jag erövrar det onda med det goda i mitt liv och i min miljö, i Jesu namn.

92. Jag erövrar rädsla med tro på mitt liv, i Jesu namn.

93. Jag gör alla onda utmaningar från en stark man och ett ont mönster över mitt liv maktlösa, i Jesu namn.

94. Låt din eld förstöra och skada min andliga kraft av den onda starka mannen, i Jesu namn.

95. Jag förklarar tillbaka till avsändaren alla pilar på den starka mannen riktade till mitt liv, i Jesu namn.

96. O Herre, jag tackar er för att ni gav mig ett sätt att fly från andlig starka och onda mönster i Jesu namn.

97. O Herre, jag tackar er för min totala befrielse från alla onda starka och onda mönster i Jesus namn

98. O Herre, tack för att jag är fri från alla onda starkare och alla onda mönster från mitt fäder i Jesu namn

99. Tack söta Jesus för att du gav mig segern.

100. Tack pappa för att du besvarade mina böner i Jesus namn.

3 KOMMENTARER

  1. Necesito oración mi matrimonio siempre hay contienda repetición sin causa justificada, ha vuelto un infierno .por fe estado esperando dios cambie mi esposo hombre de Dios, como esposo, amigo y compañero.
    Gracias dios bendiga 🙏

Lämna ett Svar till Mayte Portela mejia Avbryt svar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.