50 Bibelvers om livet

0
4628

Här är 50 bibelvers om livet. Dessa Bibeln vers kommer att förändra hur du ser på livet. När vi närmar oss livet ur Guds perspektiv gör vi mer inverkan. Gud vill att vi ska tjäna honom genom att älska varandra eftersom han har älskat oss, att älska människor villkorslöst är det bästa sättet att leva ditt liv. Kärlek är det största budet eftersom kärleken lever. Läs dessa bibelvers med hela ditt hjärta idag och låt Kristi kärlek förvandla ditt liv.

50 Bibelvers om livet

1. Psalm 121: 7-8:
7 Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. 8 Herren ska bevara din utträde och din inresa från och med denna tid och även för evigt.

2. Efesierbrevet 5: 15-16:
15 Se då att ni vandrar omskådligt, inte som dårar, utan som kloka. 16 Förlossa tiden, för dagarna är onda.

3. Kolosserna 3: 23-24:
23 Och vad ni än gör, gör det hjärtligt, som Herren och inte med människor; 24 När du vet att av Herren kommer du att få arvets belöning, ty ni tjänar Herren Kristus.

4. Ordspråken 21:21:
21 Den som följer rättfärdighet och barmhärtighet finner liv, rättfärdighet och ära.

5. Markus 8:36:
36 För vad skulle det gynna en människa om han vinner hela världen och förlorar sin egen själ?

6. 2 Korinter 5:7:
7 (Ty vi vandrar i tro, inte av synen :)

7. Ordspråken 27:19:
19 Som i vattnet svarar ansiktet på ansiktet, så hjärtat från människan till människan.

8. Psalm 73: 26:
26 Mitt kött och mitt hjärta misslyckas, men Gud är mitt hjärtas styrka och min del för alltid.

9. 1 Peter 3: 10-11:
10 För den som älskar livet och ser goda dagar, låt honom avstå sin tunga från det onda och hans läppar så att de inte talar något fel. 11 Låt honom undvika det onda och göra gott; låt honom söka fred och följ det.

10. Psalm 31: 3:
3 Ty du är min klippa och min fästning; därför för ditt namns skull leda mig och vägled mig.

11. Psalm 25: 4:
4 Den som har rena händer och ett rent hjärta; som inte har lyft upp sin själ till fåfänga eller svurit bedrägligt.

12. Ordspråken 4:23:
23 Håll ditt hjärta med all omsorg; för ur det är livets frågor.

13. Romare 12:2:
2 och var inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan pröva vad som är så bra, och acceptabelt, och perfekt, Guds vilja.

14. Psalm 37: 7:
7 Vila i Herren och vänta tålmodig på honom. Oroa dig inte på grund av den som lyckas på hans väg, på grund av den man som förverkar onda anordningar.

15. Johannes 6:35:
35 Och Jesus sade till dem: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra; och den som tror på mig ska aldrig törsta.

16. Ordspråken 13:3:
3 Den som håller sin mun behåller sitt liv; men den som öppnar sina läppar ska ha förstörelse.

17. Mosebok 30: 16:
16 På det sätt jag beordrar dig idag att älska Herren din Gud, vandra i hans vägar och hålla hans bud och sina stadgar och hans domar, så att du kan leva och föröka oss; och Herren din Gud skall välsigna dig i land dit du går för att äga det.

18. Psalm 23: 6:
6 Visst, godhet och barmhärtighet kommer att följa mig hela mitt liv: jag kommer att bo i Herrens hus för evigt.

19. Predikaren 3: 1:
1 Till varje sak finns en säsong och en tid till alla ändamål under himlen:

20. Hebreerbrevet 12: 14:
14 Följ fred med alla människor och helighet, utan vilken ingen får se Herren:

21: Jakob 3:13:
13 Vem är en klok man och förkunnad med kunskap bland er? låt honom visa upp ett bra samtal om sina verk med ödmjukhet av visdom.

22. Ordspråken 10:17:
17 Han är i livets väg som håller undervisningen, men den som vägrar bestridning gör fel.

23. Ordspråken 19:8:
8 Den som får visdom älskar sin egen själ; den som håller förståndet kommer att hitta gott.

24. Galaterna 2: 20:
20 Jag korsfästes med Kristus; jag lever ändå; ändå inte jag, men Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet lever jag genom Guds Son, som älskade mig och gav sig själv för mig.

23. Johannes 7:38:
38 Den som tror på mig, som skriften har sagt, kommer från hans mage att strömma floder av levande vatten.

24. Matteus 16:25:
25 Ty den som räddar sitt liv kommer att förlora det; och den som förlorar sitt liv för min skull, kommer att hitta det.

25. Predikaren 7: 10:
10 Säg inte: Vad är orsaken till att de tidigare dagarna var bättre än dessa? ty du frågar inte klokt om detta.

26. Psalm 37: 5-6:
5 Gör din väg till Herren; lita också på honom; och han ska förverkliga det. 6 Och han skall föra ut din rättfärdighet som ljuset och din dom som nattetid.

27. Matteus 6:34:
34 Tänk därför ingen morgon: ty morgonen ska tänka på själva sakerna. Det onda är tillräckligt för dagen.

28. 1 Johannes 4:9:
9 På detta visades Guds kärlek till oss, för att Gud sände sin enfödde Son till världen, så att vi skulle kunna leva genom honom.

29. 1 Timoteus 4:12:
12 Låt ingen förakta din ungdom; men var du ett exempel på de troende, i ord, i konversation, i välgörenhet, i ande, i tro, i renhet.

30. Filippians 2: 14-16:
12 Därför, min älskade, som ni alltid har följt, inte som i min närvaro, men nu mycket mer i min frånvaro, uträtta din egen frälsning med rädsla och skakning. 13 Ty det är Gud som verkar i er både för att vilja och för att göra hans välbehag. 14 Gör allt utan att knurra och tvistas: 15 så att ni kan vara oskyldiga och ofarliga, Guds barn, utan bestraffning, mitt i en krokig och pervers nation, bland vilka ni lyser som ljus i världen; 16 Håll fram livets ord; så att jag kan glädjas på Kristi dag, att jag inte har blivit förgäves, inte heller arbetat förgäves.

31. 1 Korinter 15:22:
22 Ty som i Adam dör alla, liksom i Kristus, alla kommer att bli levande.

32. Psalm 118: 24:
24 Detta är den dag som Herren har gjort; vi kommer att glädjas och vara glada över det.

33. Matteus 6:25:
25 Därför säger jag eder: Tänk inte på er liv, vad ni ska äta eller vad ni dricker; inte heller för er kropp, vad ni ska lägga på. Är inte livet mer än kött och kroppen än kläder?

34. Jeremia 17: 9-10:
9 Hjärtat är bedrägligt över allting och desperat onda: vem kan veta det? 10 Jag, Herren, undersöker hjärtat, jag försöker tyglarna, till och med att ge var och en efter sina vägar och efter hans frukt.

35. Luk 11:28:
28 Men han sade: Ja, välsignade är de som hör Guds ord och håller det.

36. 2 Timoteus 3: 16-17:
16 Hela skriften ges genom inspiration från Gud och är lönsam för läran, för beständning, för korrigering, för undervisning i rättfärdighet: 17 så att Guds man kan vara perfekt, väl tillhandahållen för alla goda gärningar.

37. Galaterna 5: 25:
25 Om vi ​​lever i Anden, låt oss också vandra i Anden.

38. Johannes 14:6:
6 Jesus säger till honom: Jag är vägen, sanningen och livet: ingen kommer till Fadern utan av mig.

39. Ordspråken 3: 1-2:
1 Min son, glöm inte min lag; men låt ditt hjärta hålla mina bud: 2 För långa dagar och långa liv och frid ska de lägga till dig. 3 Låt inte barmhärtighet och sanning överge dig; binda dem om din hals; skriv dem på ditt hjärtas bord:

40. Matteus 16:26:
26 Ty vad tjänar en man om han får hela världen och förlorar sin egen själ? eller vad ska en man ge i utbyte mot sin själ?

41. Psalm 16: 11:
11 Du ska visa mig livets väg: i din närvaro är glädjeens fullhet; vid din högra hand finns det nöjen för evigt.

42. Filippians 1: 21:
21 För mig är Kristus att leva och att dö är vinst.

43. Jakob 1:12:
12 Välsignad är mannen som håller på med frestelsen; ty när han är prövad, kommer han att få livets krona, som Herren har lovat dem som älskar honom.

44. 1 Johannes 4:15:
15 Den som erkänner att Jesus är Guds Son, Gud bor i honom och han i Gud.

45. Ordspråken 13:12:
12 Uppskjutet hopp gör hjärtat sjukt, men när önskan kommer är det ett livets träd.

50. Romare 14:8:
8 För om vi lever, vi lever för Herren; och om vi dör, vi dör för Herren: om vi lever därför eller dör, vi är Herrens.

46. Matteus 5:14:
14 Ni är världens ljus. En stad som ligger på en kulle kan inte gömas.

47. 1 Korintierbrevet 6: 19-20:
19 Vad? vet ni inte att er kropp är den Helige Andens tempel som finns i er, som ni har av Gud, och att ni inte är er egen? 20 Ty ni är köpta till ett pris: förhärliga därför Gud i er kropp och i er ande, som är Guds.

48. Ordspråken 10:9:
9 Den som vandrar upprätt, vandrar säkert; men den som perversar sina vägar, kommer att bli känd.

49. Uppenbarelseboken 3: 19:
19 Så många som jag älskar, jag bestraffar och straffar: var ihärdig och ångrar dig.

50. Predikaren 7:14:
14 På välståndens dag ska du vara glad, men tänka på motgångens dag: Gud har också ställt den ena mot den andra, så att människan inte skulle hitta något efter honom.

annonser

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här