7 dagars fasta och bön för att öppna stängda dörrar

14
10495

Jesaja 43:19:
19 Se, jag kommer att göra en ny sak; nu ska det springa fram; ska ni inte veta det? Jag kommer till och med att göra en väg i vildmarken och floder i öknen.

När Gud öppnar en dörr, kan ingen stänga den, och när Gud stänger en dörr, kan ingen öppna den. Idag ska vi titta på sju dagar fasta och bön för att öppna stängda dörrar. Dessa fasta- och bönprogram är effektiva för de som tror på Gud för konstiga genombrott, de som förväntar sig ett mirakel av en livstid i sina liv. Fasta och bön är ett effektivt verktyg för andlig krigføring, det ger dig möjlighet att be ner änglarna för att komma till din räddning. Vi tjänar en Gud som härskar bland män Daniel 4: 17. Därför, när vi ber till honom, uppstår han för att försvara oss, han flyttar män att gynna oss utan att veta, han öppnar omöjliga dörrar för oss och tar oss till vår härlighet.

Engagera denna fasta och bön för att öppna stängda dörrar med allvar. Var inte trött i ditt böneliv. Förstå att det enda sättet en kristen genererar kraft är genom böner, det är genom böner som kraften i dig kommer att börja manifestera. Engagera dessa fasta och bön med tro, inget land är så svårt för er att erövra och ingen dörr kan stängas inför en troende som vet hur man kan föra krig på knä där. När du går på knäna i fasta och bön idag, kommer alla stängda dörrar innan du börjar att öppna i Jesu namn. Varje motstånd innan du hindrar ditt genombrott ska krossas i Jesu namn. Jag ska höra dina vittnesbörd.

7 dagars fasta och bön för att öppna stängda dörrar

Dag 1:

1. Fader, jag tackar för dina mäktiga verk och din mäktiga hand på mitt liv.

2. O Herre, gör ett sätt för mig där det inte finns något sätt i Jesus namn

3. O Herre, förvandla denna vildmark i mitt liv till ett fruktbart fält och en skog i Jesus namn

4. Jag avvisar alla former av misslyckanden och bakslag i mitt liv i Jesu namn.

5. Herre, sätta min tro på elden för dig, får jag hålla fast vid ditt ord tills mitt genombrott kommer i Jesus namn.

6. Låt varje andlig svaghet i mitt liv få uppsägning nu, i Jesu namn.

7. Låt varje ekonomiskt misslyckande i mitt liv få uppsägning nu, i Jesu namn.

8. Fader, stå upp och flytta män för att gynna mig i Jesus namn.

9. Far, jag tackar er för att inget land är för svårt för mig i Jesus namn.

10. Far jag tackar dig för min seger i Jesus namn.

Dag 2:

1. Låt alla hinder i mitt liv få uppsägning nu, i Jesu namn.

2. Låt alla eller saker bakom mina problem få uppsägning nu, i Jesu namn.

3. Jag avslutar alla onda mänskliga och andliga agenter som arbetar mot mitt liv, i Jesu namn.

4. Vad som hindrar mig från att uppnå storhet börjar ge vika nu i Jesu mäktiga namn.

5. Låt varje fångad och begravd potential börja komma nu, i Jesu namn.

6. Ni ovänliga hjälpare, jag befaller er i vår Herre Jesus Kristi namn, gå ifrån mig.

7. Låt alla negativa transaktioner som för närvarande påverkar mitt liv negativt annulleras i Jesu namn.

8. Fader, stå upp och få män och kvinnor på höga platser att gynna mig i Jesu namn

9. Fader, jag överlämnar mina strider till dig, o herre, slåss mot mina strider och tar härligheten i Jesus namn.

10. Far jag tackar dig för min seger i Jesus namn.

Dag 3:

1. Jag förklarar att alla onda verk som görs mot mitt liv i hemligheten ska avslöjas och upphävas i Jesu namn.

2. Jag lossar mig från fattigdomsandan, i Jesu namn.

3. O Herre, beställ mina steg i ditt ord i Jesus namn

4. Pappa, om jag är i fel liv i mitt liv, omdirigera mig till rätt väg i Jesu namn

5. Jag förklarar idag att mitt öde kommer att förändras till det bättre, i Jesu namn.

6. Låt min hand bli ett eldsvärd för att hugga ned demoniska träd, i Jesu namn.

7. Alla skrymmande makter delegerade mot mig, tystas permanent, i Jesu namn.

8. Jag avvisar varje andesuccesand i Jesu namn

9. Jag avvisar alla anti-progress andar i Jesus namn

10. Far jag tackar dig för min seger i Jesus namn.

Dag 4:

1. Jag förklarar frigörandet av alla mina ägodelar från undertryckarnas händer, i Jesu namn.

2. Låt alla evik-märken i mitt liv raderas av Jesu blod i Jesu namn.

3. Låt varje kraft som jagar bort min välsignelse förstöras i Jesu namn.

4. Låt alla onda djur som sitter på min välsignelse vara oöppnade nu !!! Och förstördes, i Jesu namn.

5. Låt smörjningen för andliga genombrott falla över mig, i Jesu namn.

6. O Herre, gör mig till en bönberoende i Jesus namn.

7. O Herre, antänd mitt bönsliv med Din eld i Jesus namn

8. Far låt alla fiender i mitt öde packa sina laster och fly i Jesu namn

9. Fader, låt alla som har svurit att de kommer att se mig misslyckas bli offentligt förnedrade av mina framsteg i Jesus namn.

10. Far jag tackar dig för min seger i Jesus namn.

Dag 5:

1. O Herre, låt mitt bönalter fyllas med din eld i Jesu namn

2. Jag tvättar mig ren med blodet från varje ond deposition, i Jesu namn.

3. O Herre, jag får makt för att övervinna alla hinder för mina genombrott i Jesu namn

4. O Herre, ge mig ett gudomligt recept på mina problem i Jesu namn

5. Jag bryter alla förbannelser av fruktlöst arbete, i Jesu namn

6. Låt alla andliga hål i mitt liv stängas med Jesu blod, i Jesu namn.

7. Herre, hjälp mig att hitta de problem som är förknippade med mitt bakslag och vägleda mig till dess lösningar i Jesus namn

8. Fader, låt din eld alltid omge mig, gör mig för varm för djävulen och hans demoner i Jesus namn

9. Far, avslöja och skämma offentligt de som söker min skam i Jesu namn

10. Pappa, jag tackar dig för min seger.

Dag 6:

1. Herre, låt mig vara på rätt plats vid rätt tidpunkt i Jesu namn

2. Jag avväpnar varje hushållsfiende i mitt liv och familj i Jesu namn.

3. Fader, få mina fiender att slåss mot varandra i Jesu namn.

4. Jag frustrerar och besviker varje fiendens instrument mot mig, i Jesu namn.

5. Jag förseglar min seger med Jesu blod.

6. Du nybörjars Gud, öppna en ny dörr till välstånd för mig i Jesu namn.

7. O Herre, öppna nya dörrar för ekonomiska genombrott för mig i Jesu namn.

8. Jag beordrar Herrens ängel att slå ner alla ondskan som står på dörren till mitt genombrott i Jesu namn.

9. Fader, låt alla mina fiender som kommer efter mig i en riktning fly från mig i sju riktningar i Jesus namn.

10. Far, jag tackar dig för min seger i Jesu namn.

Dag 7:

1. Jag förstör alla anti-mirakelkrafter som svävar runt mig i Jesu namn.

2. Jag anser att smörjningen för god framgång inom alla områden i mitt liv, i Jesu namn.

3. Jag hämtar alla mina konfiskerade välsignelser från fängelset för mina finansiella fiender, i Jesu namn.

4. O Herre, ge mig salvade idéer och led mig till välsignelsens väg.

5. Jag binder, plundrar och gör maktlös varje stark man som arbetar mot mitt genombrott i Jesu namn.

6. Var du upphöjd, Herre, i alla mina ekonomiska affärer i Jesu namn

7. Tack Herre för besvarade böner i Jesu namn

8. Tack Herre för min seger i Jesus namn.

9. Tack Herre för mina öppna dörrar i Jesus namn

10. Fader Jag ger er all härlighet för mitt vittnesbörd är säkert i Jesu namn.

annonser

14 KOMMENTARER

 1. Jag uppskattar Guds man för sådana kraftfulla krigsböner, får Herre vår Gud fortsätta att använda dig kraftigt Papa, Amen

 2. Tack för denna kraftfulla bön, jag vet att Gud definitivt besvarar mina böner, får Gud att välsigna vem som helst som skrev detta AMEN

 3. Ingot denna bön punkt vid rätt tid ... tack för att Gud har använt dig för att nå mig .... Jag behövde verkligen detta. Var välsignad i Jesu Kristi namn

 4. Tack vare Guds man för den kraftfulla bönplanen i sju dagar.
  Jag har börjat med en sju dagars fastabön. Jag följde den 7 dagars bönplanen eftersom jag kände att den var så relevant för vad jag bad från vår Allsmäktige Gud.
  Idag är min sista dag. På min sjätte dag ville djävulen störa mig, men jag vägrade. Jag soldat vidare.
  Guds man Jag ber Gud att välsigna dig rikligt.
  Min hälsa, mitt äktenskap, mitt FRED, mitt hus och ekonomiska genombrott, KRAVAR jag dem tillbaka i Jesus namn. AMEN.

 5. Tacka Guds man för att du delar med den här artikeln. Det är så användbart för mig som jag har planerat för ... .kanske du får fler anitingar från Den Högsta Guden, Abrahams Gud, Isak och Jakob

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här