28 Bönpunkter för syndernas förlåtelse

1
54315

Romare 5: 8: 8

Men Gud berömmer sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Gud önskar inte att några av hans barn försvinner, och synd är verkligen en ödeläggare, orsaken till att jag sammanställde dessa 28 bönpunkter om syndernas förlåtelse är att hjälpa syndare att hitta tillbaka till Gud. Det är också att hjälpa dem att be där bort från varje beroendeframkallande synd som plågar dem och försöker hindra dem från att tjäna den levande Gud.

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

Vår himmelske Fader är en barmhärtighetens Gud, han är en Gud som alltid är villig att förlåta oss alla våra överträdelser och synder. Av denna anledning skickade han sin Son Jesus Kristus för att komma och betala det ultimata priset för vår frälsning. Jesus blev synd, så att vi kan bli Guds rättfärdighet i Kristus Jesus. I Korinterbrevet 5:21.


Vem är kvalificerad att be denna bön?

Varje syndare har rätt att be denna bön. Även varje troende som kämpar med synd är kvalificerad att be denna bön. Det är viktigt att du vet att eftersom en kristen gud inte är arg på dig på grund av dina synder, kommer han aldrig att sluta älska dig, men han är inte glad att se vad synd gör mot din kropp fysiskt, andligt och känslomässigt. Gud hatar synd, men han älskar syndaren. Jag uppmuntrar dig att be dessa böner med förståelse, så att du kan vara fri från synd och syndmedvetande.

28 Bönpunkter för syndernas förlåtelse

1). Herre, förlåt mig idag och frigör mitt hjärta från all fruktan och tvivel på grund av mina missgärningar i Jesu namn.

2). Jösses! Hjälp mig att bestraffa syndens kraft i mitt liv innan det öppnar mig öppet i Jesu namn.

3). Åh Herre, förlåt mig på något sätt jag överträdde mot ditt bud som leder till nederlag i mitt liv i Jesus namn.

4). Jösses! Låt din barmhärtighet sejla över din bedömning i mitt liv i Jesus namn.

5). Å Herre, i ödmjukhet vänder jag mig från min onda väg idag, förlåt mig och läker mitt land i Jesus namn.

6). Jösses! Visa mig din ovillkorliga barmhärtighet, låt inte synd dra mig till självförstörelse i Jesus namn.

7). Åh Herre förlåt mig för alla onda gärningar som jag har utfört i Jesu namn.

8). Åh Herre, synd på mig för mina synder, låt inte konsekvenserna av mina tidigare synder överväldiga mig i Jesus namn.

9). Åh Herre, genom blodet av din Son Jesus Kristus, konsumera alla synder i mitt liv som strider mot Guds lagar i Jesu namn.

10). Åh Herre, jag förkastar alla onda tankar och önskningar som bor i mig idag, jag rensar mitt hjärta med Jesu blod och Guds ord i Jesu namn.

11). Åh Herre, låt varje missbruk av mina ungdomars synder som fortfarande plågar mig idag ta slut i dag, ge mig en ny sida så att mitt förflutna inte kommer att fortsätta hemsöka mig i Jesus
Namn.

12). Herre som är full av nåd och barmhärtighet, förlåt alla mina synder så att jag ser ditt ansikte idag i Jesus namn.

13). Å Herre, låt din barmhärtighet täcka mina synder idag och för evigt i Jesus namn.

14). Men jag kommer emot alla onda andar av bedrägeri som ger orätt till mitt liv, låt dem förstöras idag i Jesus namn

15). Åh Herre, rädda mig från alla misstag i mitt liv som får mig att stiga och falla i Jesu namn.

16). Åh Herre, varje orättfärdigt arbete i mitt liv som kommer att föra mig tillbaka till världen förstör jag dem i Jesu namn.

17). Åh Herre, låt mig få din grundliga rensning med ditt blod från alla mina synder idag så att jag kommer att segra i mina böner i Jesus namn.

18). Åh Herre, befria mig från andan att ligga i Jesus namn.

19). Åh Herre, befria mig från syndens hoed i Jesus namn.

20). Åh Herre befria mig från synden av ögonens begär i Jesu namn.

21). Herre, förlåt mina synder idag så att jag ska bevaras från all ondska i Jesu namn.

22). Åh Herre, radera all märke av oskyldighet bort från mitt liv i ditt namn

23). Å Herre, låt många syndare inte vara min del i Jesus namn.

24). Oh Herre, eftersom jag nu är en ny skapelse, döma mig inte enligt alla mina synder idag i Jesus namn.

25). Åh Herre, eftersom du har makt att förlåta synder på jorden, förlåt mig idag och ge mig mina behov i Jesus namn.

26). Herre, vädja min sak och låt inte människan sejra över mig på grund av mina synder i mitt liv i Jesus namn.

27). Förlåt alla mina synder som en trofast och rättfärdig Gud när jag bekänner dem idag i Jesus namn.

28). Pappa tack för att du förlåtit mig alla mina synder i Jesus namn.

10 Bibelvers om syndernas förlåtelse

Att be bönen om förlåtelse effektivt, det är viktigt att vi förstår Guds sinne genom hans ord. Vi tjänar en barmhärtig far som förlåter oss villkorslöst. När vi känner Guds sinne om hans kärlek till oss, ökar det vår tro och förtroende för att be om hans förlåtelse och barmhärtighet. Bibeln talar i Hebréerna 4:16: ”Låt oss därför frimodigt komma till nådens tron, så att vi kan få barmhärtighet och hitta nåd för att hjälpa i nöd”. Nedan finns 10 bibelverser om syndernas förlåtelse.

1). Apostaterna 2:38:
38 Då sade Peter till dem: "Omvänd dig och låt dig döpa var och en av er i Jesu Kristi namn för syndernas förlåtelse, och ni skall få den Helige Andens gåva.

2). 1John1: 9:
9 Om vi ​​bekänner våra synder är han trogen och bara för att förlåta oss våra synder och att rensa oss från all orättfärdighet.

3). Efesierbrevet 4: 31-32
31 Låt all bitterhet och vrede, vrede och skrik och ondska tala bort från er med all ondska. 32 Och var snälla varandra, ömhjärtade och förlåter varandra, liksom Gud för Kristi skull har förlåtit dig.

4). Matteus 6: 14-15:
14 Ty om du förlåter människor deras överträdelser, kommer din himmelske Fader också att förlåta er. 15 Men om ni inte förlåter människor deras överträdelser, kommer inte din far förlåta dina överträdelser.

5). Matteus 5: 23-24:
23 Därför om du tar med dig din gåva till altaret och där minns att din bror borde mot dig; 24 Lämna din gåva där före altaret och gå din väg; först försonas med din bror, och kom sedan och erbjuda din gåva.

6). James 5: 16:
16 Bekänn dina fel varandra och be varandra för att ni ska bli läkt. Den rättfärdiga människans effektiva bön utnyttjar mycket.

7). Kolosserna 3: 12-13:
12 Tala därför på, som Guds utvalda, heliga och älskade, tarmar av barmhärtighet, vänlighet, ödmjukhet i sinnet, ödmjukhet, långvarighet; 13 Att bära varandra och förlåta varandra, om någon har en strid mot någon; liksom Kristus har förlåtit eder, så gör I också.

8). Apostlagärningarna 3: 18-20:
18 Men de saker som Gud tidigare hade visat genom munnen på alla hans profeter för att Kristus skulle lida, så har han uppfyllt. 19 Omvänd dig därför och omvändes, så att dina synder kan utplånas när förfriskningstiderna kommer från Herrens närvaro; 20 Och han skall sända Jesus Kristus, som förut predikades för er:

9). Matteus 6:12:

12 Och förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåter våra gäldenärer.

10). Luk 23:34:
34 Sedan sade Jesus, Fader, förlåta dem; för de vet inte vad de gör. Och de skilde sig på sina kläder och kastade mycket.

 

 

KTitta PÅ INLÄGGEN VARJEDAGSSPELBILD-TV PÅ YOUTUBE
PRENUMERERA NU

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.