21 Bön Poäng för gudomlig riktning

0
3767

Jesaja 48:17:

17 Så säger Herren, din Förlossare, Israels heliga; Jag är Herren, din Gud som lär dig att tjäna som leder dig på den väg du ska gå.

Varje Guds barn behöver gudomlig riktning. När vi låter Gud leda oss undviker vi många misstag i livet. Många av gissningsarbetena vi bedriver är för att vi saknar gudomlig riktning. Denna bön pekar på gudomlig riktning kommer att göra det möjligt för oss att uppmana Gud att leda oss på vår livsresa, med hjälp av den heliga anden.

Gud leder fortfarande sina barn idag, men han kommer inte att leda oss med våld, vi måste vara villiga att bli bly och vi måste be honom i bön att leda oss därmed detta bön poäng för gudomlig riktning. I vår strävan i livet är det också viktigt att vi vet att den stora Gud leder oss är genom hans ord. Hans ord är Hans vilja. Det är därför jag också har sammanställt 20 bibelvers om gudomlig riktning.

21 Bön Poäng för gudomlig riktning

1). Far, vad som verkar vara riktigt för mig men kan döda mig, o Herre, förbjud mig att komma närmare det i Jesus namn.

2). Åh Herre, vad jag än gör kommer att sorga den heliga ande över min existens, låt mig inte göra det i Jesus namn.

3). Åh Herre, ge mig en anda av bedömning, får jag inte bli lurad av denna korrupta värld i Jesus namn.

4). Åh Herre, ge mig lydnadsandan att följa dina vägar på alla områden i mitt liv i Jesus namn.

5). Åh Herre, får jag inte göra val som kommer att dra mig till helvetet i Jesus namn.

6). Åh Herre, befria mig från andan av otålighet, låt mig inte fatta beslut som skulle kosta mig mitt öde i Jesus namn.

7). Jag profeterade att jag under inga omständigheter kommer att se tillbaka i denna himmelska ras i Jesu namn.

8). Åh Herre, öppna mina andliga ögon för att se djävulens och hans agens tricks mot mitt öde i Jesus namn.

9). Åh Herre, jag stärker mig med andens svärd, som är Guds ord att stå emot alla satans frestelser i Jesu namn.
10). Åh Herre, ge mig nåd att alltid kommunicera med den Helige Ande alltid i Jesus namn.

11). Åh Herre, genom Anden, hjälp mig att lägga mina kött och underkastelse för att leva över synd i Jesus namn.

12). Åh Herre, eftersom du är min herde, jag vet att jag aldrig kommer att sakna eller vilja i Jesus namn.

13). Åh Herre, låt mig inte manipuleras av falska profeter av detta varar dagar i Jesus Namn

14). Åh Herre, i min resa i tron, separera mig från alla onda vänner, bedrägliga vänner och satanisk agent som kommer att försöka spåra mig från Kristi väg i Jesus namn.

15). Åh Herre, ge mig en uppfattning om att Satan inte kommer att dra nytta av mig i Jesus namn.

16). Jag förklarar idag att djävulen inte kommer att hitta en plats i min familj i Jesus namn.

17). Jag talar auktoritativt i mitt liv att jag är innesluten i Guds rustning och ingen djävul kan råda mig i Jesus namn.

18). Åh Herre, engagera mig med andan av bön och bön och låt inte bönens eld släckas i mitt liv i Jesus namn.

19) Jag bestrider all lata anda i mitt andliga liv i Jesus namn.

20). Jag förvisar varje anda av distraktioner i mitt liv i Jesus namn.

21). Åh Herre, tänd elden på böner i mitt liv idag i Jesu namn.

Tack Jesus.

20 bibelvers om gudomlig riktning

1). Ordspråken 16:9:
9 En mans hjärta planerar sin väg, men Herren styr sina steg.

2). Psalm 32: 8-9:
8 Jag kommer att lära dig och lära dig på det sätt du går; jag leder dig med mitt öga. 9 Var ni inte som hästen eller som mulan, som inte har förståelse: vars mun måste hållas inne med bit och tyg, så att de inte kommer nära dig.

3). 2 Peter 1: 21:
21 För profetian kom inte i gammal tid av människans vilja: men heliga Guds män talade som de var rörda av den Helige Anden.

4). Hebreerbrevet 13: 6:
6 Så att vi med frimodighet säger: Herren är min hjälper och jag fruktar inte vad människan ska göra mot mig.

5). Psalm 23: 4-6:
4 Ja, även om jag går genom dödsskuggens dal, fruktar jag inget ont; ty du är med mig; din stav och din personal tröstar de mig. 5 Du förbereder ett bord framför mig i närvaro av mina fiender: du smörjer mitt huvud med olja; min kopp springer över. 6 Visst, godhet och barmhärtighet kommer att följa mig hela mitt liv: jag kommer att bo i Herrens hus för evigt.

6). Jesaja 30:21:
21 Och dina öron ska höra ett ord bakom dig och säga: Detta är vägen, vandra i det när du vänder dig till höger och när du vänder till vänster.

7). 1 Peter 1: 19-21:
19 Men med Kristi värdefulla blod, som av ett lamm utan fläck och utan fläck. 20 Vem var verkligen förutbestämt inför världens grund, men var uppenbar i dessa sista tider för dig, 21 som av honom tror på Gud, som väckte honom upp från de döda och gav honom härlighet; att din tro och hopp kan vara i Gud.

8). Kolosserna 3: 16:
16 Låt Kristi ord bo i dig rikt i all visdom; lära och förmana varandra i psalmer och psalmer och andliga sånger, sjunga med nåd i era hjärtan till Herren.

9). 1 Kor 16:2:
2 På den första veckodagen, låt var och en av er ligga vid honom, som Gud har lyckats med honom, så att det inte skulle finnas några sammankomster när jag kommer.

10). 2 Peter 3: 16:
16 Liksom i alla hans brev, som han talade om dessa saker; i vilka det är några saker som är svåra att förstå, som de som är outlärda och instabila brottar, liksom de andra skrifterna, till sin egen förstörelse.

11). Hebreerbrevet 10: 25:
25 Vi lämnar inte oss själva ihop, som vissa är; men uppmanar varandra: och så mycket desto mer, som ni ser dagen närma sig.

12). Matteus 19:4:
4 Och han svarade och sade till dem: Har ni inte läst att han som gjorde dem till en början gjorde dem manliga och kvinnliga,

13). Nummer 7: 1-89:
1 Och det hände samma dag som Mose helt hade satt upp tabernaklet och hade smordat det och helgat det och alla dess instrument, både altaret och alla dess kärl, och hade smordat dem och heligt dem ; 2 Och Israels furstar, chefer för sina fäder, som var stamarna av stammarna, och som var över de som var numrerade, erbjöd sig: 3 Och de förde sitt offer inför Herren, sex täckta vagnar och tolv oxar ; en vagn för två av furstarna och för var och en en oxe; och de förde dem framför tabernaklet. 4 Och Herren talade till Mose och sade: 5 Ta det av dem, så att de kan göra tjänsten i församlingens tabernakel; och du skall ge dem leviterna, till var och en enligt hans tjänst. 6 Och Mose tog vagnarna och oxarna och gav dem leviterna. 7 Två vagnar och fyra oxar gav han Gersons söner enligt deras tjänst. 8 Och fyra vagnar och åtta oxar gav han Merari's söner, enligt deras tjänst, under ledning av Itamar, prästen Arons son. . 9 Men till Kohaths söner gav han ingen; för tjänsten av helgedomen som tillhörde dem var att de skulle bära på sina axlar. 10 Och furstarna erbjöd sig för att dedikera altaret på den dag som det smordes, till och med prinsarna bjöd sitt offer framför altaret. 11 Och Herren sade till Mose: De skall ge sitt offer, varje prins på sin dag, för att ägna altaret åt. 12 Och den som erbjöd sitt offer den första dagen var Nahshon, Amminadabs son, från Judas stam. 13 Och hans offer var en silverladdare, med vikten hundra och trettio siklar, en silverskål med sjuttio sikklar efter helgedomssekeln; båda var fulla av fint mjöl blandat med olja till köttoffer: 14 En sked av tio siklar guld, full av rökelse. 15 En ung tjur, en ram, ett lamm första året, till brännoffer: 16 En get av getterna till syndoffer: 17 Och för offringen, två oxar, fem ramar, fem getter, fem lamm för det första året. Detta var Nahshons son till Amminadabs offer. 18 Den andra dagen erbjöd Nethaneel, Zuars son, prins av Issaskar, 19 han erbjöd en silverladdare, med vikten hundra och trettio siklar, en silverskål med sjuttio siklar. fristad; båda fulla av fint mjöl blandat med olja till köttoffer: 20 en sked med guld på tio siklar, full av rökelse. 21 En ung tjur, en ram, ett första lamm för ett brännoffer: 22 En getterna till syndoffer: 23 Och för fredsoffer: två oxar, fem ramar, fem getter, fem lamm för det första året. Detta var Nethaneel, Zuars son. 24 På den tredje dagen erbjöd Eliab, Helons son, prins av Sebulons barn. 25 Hans offer var en silverladdare, med vikten hundra och trettio siklar, en silverskål med sjuttio siklar helgedomen; båda full av fint mjöl blandat med olja till köttoffer: 26 En gyllene sked på tio siklar, full av rökelse: 27 En ung tjur, en ram, ett första lamm för ett brännoffer: 28 Ett barn av getterna till syndoffer: 29 Och för offringen: två oxar, fem vammar, fem getter, fem lamm för det första året. Detta var Eliab, Helons son. 30 På den fjärde dagen erbjöd Elizur, Sedeurs son, prins av Rubens barn. 31 Hans offer var en silverladdare med hundra och trettio siklar, en silverskål med sjuttio siklar, fristad; båda full av fint mjöl blandat med olja till köttoffer: 32 En gyllene sked med tio siklar, full av rökelse: 33 En ung tjur, en ram, ett första årslamm, till ett brännoffer: 34 Ett barn av getterna till syndoffer: 35 Och för ett offer för tackoffer, två oxar, fem ramar, fem getter, fem lamm för det första året: detta var offeret för Elisur, Sedeurs son. 36 På femte dagen erbjöd Shelumiel, son till Zürishaddai, prins av Simeons barn. 37 Hans offer var en silverladdare, med vikten hundra och trettio siklar, en silverskål med sjuttio siklar helgedomen; båda full av fint mjöl blandat med olja till köttoffer: 38 En gyllene sked på tio siklar, full av rökelse: 39 En ung tjur, en ram, ett första lamm för ett brännoffer: 40 Ett barn av getterna till syndoffer: 41 Och för ett tackoffer, två oxar, fem ramar, fem getter, fem lamm för det första året. Detta var Shelumiel, Zürishaddas son. 42 På sjätte dagen erbjöd Eliasaf, Deuels son, fyrste av Gads barn: 43 Hans offer var en silverladdare med hundra och trettio siklar, en silverskål med sjuttio siklar efter helgedomssekeln ; båda fulla av fint mjöl blandat med olja till köttoffer: 44 En gyllene sked på tio siklar, full av rökelse: 45 En ung tjur, en ram, ett första lamm för ett brännoffer: 46 Ett barn av getterna till syndoffer: 47 Och för offringen, två oxar, fem vassar, fem getter, fem lamm för det första året. Detta var Eliasaf, Deuels son. 48 På sjunde dagen erbjöd Elisa, Ammihuds son, prins av Efraims barn: 49 Hans offer var en silverladdare, med vikten hundra och trettio siklar, en silverskål med sjuttio siklar, fristad; båda full av fint mjöl blandat med olja till köttoffer: 50 En gyllene sked på tio siklar, full av rökelse: 51 En ung tjur, en ram, ett första lamm för ett brännoffer: 52 ett barn av getterna till syndoffer: 53 Och för ett offer för tackoffer, två oxar, fem ramar, fem getter, fem lamm för det första året. Detta var Elisaams, Ammihuds son-offer. 54 Den åttonde dagen erbjöd Gamaliel, Pedahzurs son, prins av Manasses barn. 55 Hans offer var en silverladdare med hundra och trettio siklar, en silverskål med sjuttio sikkel efter helgedomssekeln. båda fulla av fint mjöl blandat med olja till köttoffer: 56 En gyllene sked på tio siklar, full av rökelse: 57 En ung tjur, en ram, ett första lamm för ett brännoffer: 58 Ett barn av getterna till syndoffer: 59 Och för ett tackoffer, två oxar, fem ramar, fem getter, fem lamm under det första året. Detta var offeret från Gamaliel, Pedahzors son. 60 Den nionde dagen erbjöd Abidan, son till Gideoni, prins av Benjamin barn: 61 Hans offer var en silverladdare, med vikten hundra och trettio siklar, en silverskål med sjuttio siklar, fristad; båda full av fint mjöl blandat med olja till köttoffer: 62 En gyllene sked på tio siklar, full av rökelse: 63 En ung tjur, en ram, ett första lamm för ett brännoffer: 64 Ett barn av getterna till syndoffer: 65 Och för ett tackoffer, två oxar, fem ramar, fem getter, fem lamm under det första året. Detta var Abidan, Gideonis son. 66 På den tionde dagen erbjöd Ahiezer, Ammishaddai son, prins av Danas barn: 67 Hans offer var en silverladdare, med vikten hundra och trettio siklar, en silverskål med sjuttio siklar, fristad; båda fulla av fint mjöl blandat med olja till köttoffer: 68 En gyllene sked på tio siklar, fulla av rökelse: 69 En ung tjur, en ram, ett första lamm för ett brännoffer: 70 Ett barn av getterna till syndoffer: 71 Och för ett fredsoffer, två oxar, fem ramar, fem getter, fem lamm under det första året. Detta var Ahiezer, Ammishaddis son. 72 På elfte dagen erbjöd Pagiel, son till Ocran, prinsen av Asers barn: 73 Hans offer var en silverladdare, med vikten hundra och trettio siklar, en silverskål med sjuttio siklar, fristad; båda fulla av fint mjöl blandat med olja till köttoffer: 74 En gyllene sked på tio siklar, full av rökelse: 75 En ung tjur, en ram, ett första lamm för ett brännoffer: 76 Ett barn av getterna till syndoffer: 77 Och för ett tackoffer, två oxar, fem ramar, fem getter, fem lamm för det första året: detta var offeret till Pagiel, son till Ocran. 78 På den tolfte dagen erbjöd Ahira, Enans son, prins av Naftalis barn: 79 Hans offer var en silverladdare, med vikten hundra och trettio siklar, en silverskål med sjuttio siklar, fristad; båda full av fint mjöl blandat med olja till köttoffer: 80 En gyllene sked med tio siklar, full av rökelse: 81 En ung tjur, en ram, ett första lamm för ett brännoffer: 82 Ett barn av getterna till syndoffer: 83 Och för ett offer för fredsoffer, två oxar, fem ramar, fem getter, fem lamm för det första året. Detta var Ahira, Enans son. 84 Detta var alterets dedikation, dagen när det smordes av Israels prinser: tolv silverladdare, tolv silverskålar, tolv skedar guld: 85 Varje silverladdare som väger hundra och trettio siklar skål sjuttio: alla silverfartyg vägde två tusen och fyra hundra sekel efter helgedomsseklen. 86 Guldskedarna var tolv, fulla av rökelse, och tyngde tio sedelar efter helgedomsseklen: allt guld i guld skedar var hundra och tjugo siklar. 87 Alla oxar till brännofferet var tolv tjurar, varv tolv, lammarna för det första året tolv, med sitt köttoffer; och getternas barn till syndoffer tolv. 88 Och alla oxar som offrades för fredsoffer var tjugo och fyra tjurar, ramarna sextio, getterna sextio, lammarna det första året sextio. Detta var alterets dedikation, efter det smordes det. 89 Och när Mose gick in i församlingens tabernakel för att tala med honom, hörde han en röst som talade till honom från nådestolen som låg på vittnesboken, mellan de två keruberna; och han talade till honom.

14). 1 Johannes 1:7:
7 Men om vi vandrar i ljuset, som han är i ljuset, har vi gemenskap med varandra, och Jesus Kristus, hans Sons blod, rensar oss från all synd.

15). Apostlagärningarna 11: 22-26:
22 Då kom nyheten om dessa saker till öronen för kyrkan i Jerusalem: och de sände Barnabas för att han skulle gå så långt som till Antiokia. 23 Som när han kom och såg Guds nåd blev glad och uppmanade dem alla, att de med hjärtats syfte skulle hålla fast vid Herren. 24 Ty han var en god man och full av den Helige Anden och av tro: och många människor tillkom Herren. 25 Då lämnade Barnabas till Tarsus för att söka Saul. 26 Och när han hade hittat honom, förde han honom till Antiokia. Och det hände att de ett helt år samlade sig med kyrkan och lärde mycket folk. Och lärjungarna kallades kristna först i Antiokia.

16). Apostlagärningarna 4: 6-14:
6 Och Ypparprästens Annas, och Kajafas, Johannes och Alexander, och så många som var av högprästens släkt, samlades i Jerusalem. 7 Och när de hade satt dem mitt i frågan, frågade de: Med vilken kraft eller med vilket namn har ni gjort detta? 8 Och Peter, fylld av den Helige Anden, sade till dem: I härskare över folket och Israels äldste, 9 Om vi ​​idag undersöks om den goda gärningen som gjorts för den impotenta mannen, med vilka medel han blir hel. 10 Vara det känt er alla och hela Israels folk att med namnet Jesus Kristus från Nazareth, som ni korsfäst, som Gud har uppräknat från de döda, står denna man här inför er helhet. 11 Det här är stenen som inte sattes in för er byggare, som har blivit hörnet. 12 Det finns inte heller någon frälsning för någon annan, ty det finns inget annat namn under himlen som ges bland människor, varigenom vi måste räddas. 13 När de såg Peter och Johns djärvhet och uppfattade att de var okunniga och okunniga människor, undrade de sig; och de fick kunskap om dem att de hade varit med Jesus. 14 Och när de såg den man som blev läkt stående med dem, kunde de inte säga något emot det.

17). Jonas 2: 1-10:
1 Då bad Jonas till Herren, hans Gud, ur fiskens mage. 2 Och sa: Jag ropade på grund av min lidande till Herren, och han hörde mig; ropade jag ur helvetens mage, och du hörde min röst. 3 Ty du kastade mig i djupet, mitt i havet; och översvämningarna kring mig: alla dina bölgar och dina vågor passerade över mig. 4 Då sade jag: Jag är förkastad från ditt syn; ändå kommer jag att se igen mot ditt heliga tempel. 5 Vattnen omkretsade mig även till själen: djupet stängde mig runt, ogräset var lindade om mitt huvud. 6 Jag gick ner till bergens botten; Jorden med hennes barer handlade om mig för evigt; ändå har du väckt mitt liv från korruption, Herre, min Gud. 7 När min själ svimmade in i mig kom jag ihåg Herren, och min bön kom in till dig, i ditt heliga tempel. 8 De som iakttar lögniga fåfängar överger sin egen barmhärtighet. 9 Men jag vill offra dig med tacksägelsens röst; Jag kommer att betala det som jag har lovat. Frälsningen är av Herren. 10 Och Herren talade till fisken, och den spyade ut Jona på det torra landet.

18). Psalm 23: 1:
1 Herren är min herde; Jag ska inte vilja.

19). 1 Johannes 5:5:
5 Vem är den som övervinnar världen, men den som tror att Jesus är Guds Son?

20). 1 Johannes 4: 6-10:
6 Vi är av Gud; den som känner Gud hör oss; den som inte är från Gud, hör inte oss. Härmed vet vi sanningsandan och felandan. 7 älskade, låt oss älska varandra; ty kärleken är av Gud; och alla som älskar är födda av Gud och känner Gud. 8 Den som inte älskar, känner inte Gud; ty Gud är kärlek. 9 På detta visades Guds kärlek till oss, för att Gud sände sin enfödde Son till världen, så att vi skulle kunna leva genom honom. 10 Här är kärlek, inte att vi älskade Gud, utan att han älskade oss och skickade sin Son för att vara en förespråkare för våra synder.

annonser

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här